บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 2567 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664  ID LINE : @oceansmiletour  (ททท.เลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
[CANAT-19] เจาะลึกเส้นทางพระพุทธศาสนาและเส้นทางสายไหม Silk Road
ซีอาน ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานกวนอู สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหินม่ายจีซาน
เมืองจางเย่ วัดพระใหญ่ ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์
ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน เมืองโบราณเกาชาง หมู่บ้านโบราณอูยกูร์ เมืองอูรูมูฉี
ทัวร์เส้นทางสายไหม
รายละเอียดโปรแกรม

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
วัดเส้าหลิน
วัดเส้าหลิน (วัดเสี้ยวลิ้มยี่)
ปรมาจารย์ตั๊กม้
ปรมาจารย์ตั๊กม้อ วัดเส้าหลิน
ถ้ำผาหลงเหมิน ลั่วหยาง
ถ้ำผาหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง
ถ้ำผาหลงเหมิน ลั่วหยาง
ถ้ำผาหลงเหมิน เมืองลั่วหยาง
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เมืองซีอาน
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เมืองซีอาน
เที่ยวลั่วหยาง ศาลกวนอู
ศาลกวนอู เมืองลั่วหยาง
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน
สุสานทหารจิ๋นซี ซีอาน

ถ้ำม่ายจีซาน เทียนสุ่ย

ภูเขาสายรุ้ง จางเย่

ภูเขาสายรุ้ง จางเย่

ภูเขาสายรุ้ง จางเย่

ขี่อูฐหมิงซาซาน

ขี่อูฐหมิงซาซาน

ทะเลสาบวงพระจันทร์

เนินทรายหมิงซาซาน

ถ้ำโมเกาคู ตุนหวง

ถ้ำโมเกาคู ตุนหวง

ถ้ำโมเกาคู ตุนหวง

ตลาดต้าปาจา
• เปิดเส้นทางสายใหม่ นั่งรถไฟตามรอยเส้นทางพระพุทธศาสนาและเส้นทางการค้าโบราณ
• เส้นทางสายไหม เป็นเส้นทางการค้าขายโบราณที่เชื่อมระหว่างสองทวีป คือเอเชียและยุโรป มีจุดเริ่มต้นที่ เมืองซีอานหรือนครฉางอาน ศูนย์กลางของอารยะธรรมจีนโบราณและสิ้นสุดลงที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี สินค้าหลักของการค้าขายคือผ้าไหม
• เมืองบนเส้นทางสายไหมตะวันตก จากเมืองซีอาน – เมืองหลานโจว – เมืองอู่เวย – เมืองจางเย่ – เมืองเจียยี่กวน – เมืองตุนหวง – เมืองฮามี่ – เมืองทูรูฟาน – เมืองอูรูมูฉี - เมืองคู่เอ่อเล่อ – เมืองคู่เชอ – เมืองอักซู – เมืองคัชการ์ – เดินทางเข้าไปปากีสถาน
• ชม 3 ใน 4 ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ถ้ำพุทธศิลป์ที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลก
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain กับธรรมชาติที่สรรค์สร้าง
• เที่ยว ปราการด่านตะวันตกเจียยี่กวน ปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดของประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ถ้ำพุทธศิลป์ที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลก
• สนุกสนานการการ ขี่อูฐกลางทะเลทราย ไปชม ทะเลสาบวงพระจันทร์
• ชม เมืองทูรูฟาน (Turpan) เมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมสายเหนือ
• เดินทางสบายเน้นนั่งรถไฟความเร็วสูงช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง
• อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• ไม่ลงร้านช้อปร้านยา มีเวลาเที่ยวเต็มที่ ไม่มีขาย Option เสริม ไม่เก็บเงินเพิ่มราคาทัวร์
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 13 – 23 กันยายน 2567
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินดอนเมือง – เจิ้งโจว DD 3136 (16.35-22.05)
-/-/-
เจิ้งโจว 5 ดาว
2
วัดเส้าหลิน - เมืองลั่วหยาง - สุสานกวนอู - เมืองโบราณลั่วอี้
B/L/D
ลั่วหยาง 5 ดาว
3
ถ้ำผาหลงเหมิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง – ซีอาน – จัตุรัสหอกลอง ตลาดมุสลิม
B/L/D
ซีอาน 5 ดาว
4
สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถนนวัฒนธรรมถัง
B/L/D
ซีอาน 5 ดาว
5
นั่งรถไฟความเร็วสูง – เทียนสุ่ย - ถ้ำหินม่ายจีซาน – เมืองโบราณเทียนสุ่ย
B/L/D
เทียนสุ่ย 4 ดาว
6
เทียนสุ่ย - นั่งรถไฟความเร็วสูง – จางเย่ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
B/L/D
จางเย่ 5 ดาว
7
เมืองจางเย่ - วัดพระใหญ่– ด่านเจียยี่กวน
B/L/D
เจียยี่กวน 5 ดาว
8
เจียยี่กวน – ตุนหวง – ถ้ำโมเกาคู (รวมรถแบตเตอรี่) - ตลาดซาโจว
B/L/D
ตุนหวง 4 ดาว
9
ขี่อูฐ ทะเลสาบวงพระจันทร์ - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองทูรูฟาน
B/L/D
ทูรูฟาน 5 ดาว
10
ถ้ำพระพันองค์ เมืองโบราณเกาชาง – บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง หมู่บ้านโบราณอุยกูร์ถู่ยี่โกว
B/L/D
อูรูมูฉี 5 ดาว
11
อูรูมูฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ตลาดต้าปาจา - บินภายใน – ซีอาน
ซีอาน – สนามบินดอนเมือง FD589 (22.50-01.45)
B/L/-
วันแรก : สนามบินดอนเมือง – เจิ้งโจว

14.00 น.    พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารชั้น 3 สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กิโลกรัม / ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม)
16.35 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3136 (บริการอาหารบนเครื่อง)
22.05 น.   ถึง Zhengzhou Xinzheng Airport (CGO) เมืองเจิ้งโจว เป็นเมืองเอกของมณฑลเหอหนาน มีความสำคัญทางด้านคมนาคมในภาคกลางของจีนและเป็นศูนย์กลางแห่งการเดินทางท่องเที่ยวจีน มีแม่น้ำเหลือง (Yellow River) หรือแม่น้ำฮวงโห (Huang He) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของจีนไหลผ่าน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าที่พัก (พัก Novotel Airport Hotel หรือระดับ 5 ดาว)

วันที่สอง : วัดเส้าหลิน - เมืองลั่วหยาง - สุสานกวนอู - เมืองโบราณลั่วอี้
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง เที่ยวชม วัดเส้าหลิน เป็นวัดพุทธนิกายมหายานในประเทศจีนที่มีอยู่จริง มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากปรากฏในนิยายกำลังภายในหลายเรื่อง โดยเฉพาะในผลงานของกิมย้ง วัดเส้าหลินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน เมืองซานซี มณฑลเหอหนาน ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนเข้ามาและฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว ที่รู้จักกันในนาม “กังฟูเส้าหลิน” นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานปฏิมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวม 1,000 องค์ นำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่านชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม (รวมรถกอลฟ์นำเที่ยว)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (2) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สุสานกวนอู เป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์และโชคลาภ เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจ้ากวนอูที่คนจีนนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดนำท่านชม เมืองโบราณลั่วอี้ เมืองโบราณอันเก่าแก่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าถึง 13 ราชวงศ์ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค สองข้างทางเรียงรายด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก อาหารพื้นเมือง และงานฝีมือ ชม ประตูเมืองโบราณ
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (3) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Ramada Hotel luoyang หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สาม : ถ้ำผาหลงเหมิน – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน จัตุรัสหอกลอง – ตลาดมุสลิม

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (4) หลังอาหารหลังอาหารนำท่านชม ถ้ำผาหลงเหมิน (ถ้ำหินประตูมังกร) เป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา มีภูเขาเซียงซานทางทิศตะวันออกและภูเขาหลงเหมินทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำอี๋สุ่ยไหลผ่านตรงกลาง มองดูเสมือนประตูที่มีมังกรโลดแล่นขนาบอยู่ จึงได้ชื่อว่า หลงเหมิน คือ ประตูมังกร จัดว่าเป็นแหล่งปฏิมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในจีน ถ้ำหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยเว่ยเหนือ จนถึงยุคราชวงค์ถังและซ่ง ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 2,100 กว่าคูหา มีพระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 ซ.ม. ถ้ำผาหลงเหมินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2543 (รวมรถกอลฟ์)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (5) หลังอาหารนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวน G655 (14.03-15.29) เดินทางสู่ เมืองซีอาน จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจีย ตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่และให้ท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดมุสลิม ซึ่งมีร้านของฝากของที่ระลึกมากมาย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (6) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Delta By Marriott Xi'an หรือระดับ 5 ดาว)

วันที่สี่ : ซีอาน - สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ถนนวัฒนธรรมราชวงศ์ถัง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (7) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ชิน สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัวนับเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี คศ.1979 (รวมรถกอล์ฟนำเที่ยว)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (8) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋ง มาเป็นเจ้าอาวาสและแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า ขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนวัฒนธรรมราชวงศ์ถัง ที่มีร้านของฝากมากมายตกแต่งร้านด้วยแสงสีแสงไฟอลังการแบบจีนย้อนยุคโบราณสวยงามมาก
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (9) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Delta By Marriott Xi'an หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่ห้า : ซีอาน - รถไฟความเร็วสูง – เทียนสุ่ย - ถ้ำหินม่ายจีซาน – วัดฟูซี – เมืองโบราณเทียนสุ่ย
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (10) หลังอาหารนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองเทียนสุ่ย ขบวน D2723 (เวลา 09.41-11.28) ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างเส้นทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (11) หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำหินม่ายจีซาน (Maijishan Grottoes) ถ้ำหินที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์ฉิน หรือราว ค.ศ.384-417 เมื่อคราวที่พุทธศาสนาจากอินเดียเข้าสู่จีนผ่านเส้นทางสายไหมก่อนจะถูกสร้างเพิ่มเติมในอีกช่วงหลายราชวงศ์ ถ้ำหินม่ายจีซานตั้งอยู่บนหน้าผาสูงในเขตม่ายจี เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน จัดเป็น 1 ใน 4 ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ชื่อ “ม่ายจีซาน” มีความหมายถึง “กองรวงข้าวสาลี” ตามรูปลักษณ์ของภูเขาที่เหมือนรวงข้าวสาลีวางซ้อนกันอยู่ ปัจจุบันม่ายจีซานประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่ 221 แห่ง และได้มีการอนุรักษ์พระพุทธรูปหินสลักกว่า 7,000 องค์ และภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่กว่า 1,300 ตารางเมตร โดยถ้ำหินแกะสลักแห่งนี้โด่งดังด้านศิลปะการปั้นดินงดงามระดับโลกและมีชื่อเสียงในฐานะ “หอนิทรรศการศิลปะประติมากรรมตะวันออก” ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลก นำท่านชม ศาลเจ้าฝูซี เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตระกูลเสินหนงที่สอนให้คนจีนรู้จักทำการเพาะปลูกการเกษตรในสมัยโบราณ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเทียนสุ่ย ชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ประดับประดาด้วยแสงสีสวยงาม มีร้านค้าร้านช้อปปิ้งของกินมากมาย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (12) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Holiday Inn Express Hotel หรือระดับ 4 ดาว)
วันที่หก : เมืองเทียนสุ่ย - นั่งรถไฟความเร็วสูง – จางเย่ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (13) หลังอาหารนำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวน D2701 (09.37-13.54) เดินทางสู่ เมืองจางเย่ โดยรถไฟผ่านที่ราบสูงชิงไห่ บางส่วนของเส้นทางผ่านที่ราบสูงถึง 3,600-3,800 เมตร ผ่านเขตหมู่บ้านของชาวทิเบต ชมวิวภูเขาหิมะ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันบนขบวนรถไฟ (จัดอาหารข้าวกล่องอุ่นร้อน-ขนมปัง 14)
13.54 น.   ถึง เมืองจางเย่ นำท่านชม ภูเขาสายรุ้ง เปลี่ยนรถเป็นรถอุทยาน นำท่านเที่ยวชม ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของธรรมชาติอันงดงามแปลกตาในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตร สันนิษฐานว่ามีอายุมากกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ ทำให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสันสวยงามมีรูปร่างแปลกตามากมาย
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (15) หลังอาหารพักผ่อนตามสบาย (Zhangye Bing Guan Hotel ระดับ 5 ดาว)

วันที่เจ็ด : เมืองจางเย่ วัดพระใหญ่ - เจียยี่กวน ปราการด่านตะวันตก
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (16) หลังอาหารนำท่านชม วัดพระใหญ่ – ต้าฝอซื่อ สร้างใน ปีค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยี่กวน (ใช้เวลา 2.30 ชม.)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (17) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ด่านเจียยี่กวน ปราการด่านตะวันตกด่านแรกของกําแพงเมืองจีนที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรงและสำคัญที่สุดในภาคตะวันตก ซึ่งสร้างขึ้นในราวปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง (กลางศตวรรษที่17) เที่ยวชมป้อมปราการและชมลานจัตุรัสป้อมปราการด้านในที่มีกำแพงรายล้อม (รวมค่ารถกอล์ฟ)
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (18) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Nuo Jin Hotel หรือระดับ 5 ดาว
)
วันที่แปด : เจียยี่กวน – เมืองตุนหวง - ถ้ำโมเกาคู (รวมรถแบตเตอรี่) – ตลาดซาโจว
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (19) หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (5 ชม.) เป็นเมืองโอเอซิสและเมืองยุทธศาสตร์บนเส้นทางสายไหมที่นักเดินทางทุกคนต้องหยุดแวะเพื่อจัดเตรียมเสบียงให้พร้อมก่อนเดินทางผ่านทะเลทรายอันยาวไกล เมืองตุงหวงเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในเส้นทางสายไหม
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (12) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ถ้ำโมเกาคู หรือ เชียนฝอต้ง (รวมรถแบตเตอรี่) ชม ภาพยนต์ดิจิตอล ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของถ้ำโมเกาคู ถ้ำโมเกาคูได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1987 และได้รับการยกย่องเป็นแหล่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน เป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์บนหน้าผาของภูเขาหมิงซาซาน ผาหินถูกเจาะเป็นถ้ำจำนวนทั้งสิ้น 492 ถ้ำ ภายในเป็นที่บรรจุพุทธประติมากรรมและภาพเขียนพุทธประวัติต่างๆ ในอดีตกาลและส่วนใหญ่ของถ้ำแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ปัจจุบันถ้ำโมเกาคูหรือรู้จักกันในชื่อถ้ำตุนหวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบนเส้นทางสายไหม
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (13) พิเศษ สุกี้ตุนหวง หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซาโจว ช้อปปิ้งของฝากเมืองตุนหวง ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่กันตามอัธยาศัย (พัก Tianhe Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่เก้า : เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองทูรูฟาน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (22) หลังอาหารนำนำท่านเดินทางสู่ เนินทรายหมิงซาซาน เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 40 กิโลเมตร จากทิศเหนือไปทิศใต้ 20 กิโลเมตร ยอดเขามีความสูงประมาณ 100 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว ขาว ดำ ที่มาของภูเขาหมิงซาซานแปลว่าภูเขาทรายร้องไห้ ตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพ 2 กองทัพกำลังสู้รบกันอยู่และในขณะนั้นได้เกิดพายุทรายพัดกระหน่ำ จึงทำให้ทั้ง 2 กองทัพถูกฝังทั้งเป็นภายใต้กองทราย ปัจจุบันภูเขาหมิงซาซานเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองตุนหวง ให้ท่านได้ ขี่อูฐชมทะเลทราย ที่กว้างใหญ่ เดินตามกันเป็นทิวแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ตัดกับฟ้าสวยสีครามใสที่ท่านจะประทับ ใจ จากนั้นนำท่านชม สระน้ำวงพระจันทร์ เป็นบ่อน้ำผุดที่ไม่เคยเหือดแห้ง แม้จะอยู่กลางทะเลทรายหมิงซาซาน มีความลึกเฉลี่ยเพียง 6 เมตร ความกว้างของทะเลสาบจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ 100 เมตร และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 25 เมตร ลักษณะของบ่อน้ำแห่งนี้คล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ จึงเป็นที่มาของ "สระน้ำวงพระจันทร์หรือสระน้ำพระจันทร์เสี้ยว" (รวมค่าขี่อูฐและค่ารถรางเที่ยวทะเลทราย)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (23) หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองหลิวหยวน Liuyuan นั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวน D55 (16.35-19.56) เดินทางสู่ เมืองทูรูฟาน (Turpan) ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมสายเหนือ ที่นี่เคยมีเมืองโบราณสำคัญๆ หลายแห่ง รวมทั้งเป็นจุดพักของกองคาราวานสินค้า
19.56 น.   ถึง เมืองทูรูฟาน บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (24) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย (พัก Hampton by Hilton Turpan หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สิบ : ถ้ำพระพันองค์ เมืองโบราณเกาชาง – บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง หมู่บ้านโบราณอุยกูร์ถู่ยี่โกว - อูรูมูฉี
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (25) หลังอาหารนำท่านชม ถ้ำพระพันองค์(เชียนฝอต้ง) เป็นอีกหนึ่งถ้ำพุทธศิลป์ โบราณที่สำคัญของเส้นทางสายไหม เป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลกประกอบด้วยถ้ำน้อย-ใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขามีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เขียนด้วยสีสันอย่างงดงามจำนวนมากมายตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ย-ถัง-หยวน ผ่านชม ภูเขาเพลิง หัวเยียนซาน ตามวรรณกรรมไซอิ๋ว เป็นภูเขาหินปนทรายสีแดง มีความยาว 10 กิโลเมตร กว้าง 10 กิโลเมตร สูง 500 เมตร โดยยอดที่สูงสุดนั้นสูง 850 เมตร ซึ่งตั้งอยู่กลางแอ่งกระทะของทะเลทราย มีอากาศร้อนมาก จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณเกาชาง เป็นเมืองโบราณบนเส้นทางการค้าขายเส้นทางสายไหมที่เจริญรุ่งเรืองมาก รวมทั้งเป็นเส้นทางพระพุทธศาสนามาสู่อินเดียในสมัยพระถั๋งซำจั๋ง จึงมีผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติเคยอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ (รวมรถกอล์ฟ)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (26) หลังอาหารนำท่านชม บ่อน้ำคันเอ๋อจิ่ง หรือ คาเรส อันเป็นระบบชลประทานที่ชาวเมืองทูรูฟานในอดีตใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมาโดยขุดอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินที่เอาน้ำจากหิมะที่ละลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน (ภูเขาสวรรค์) เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน มีระยะทางยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จัดอันดับให้เป็นงานก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในแผ่นดินจีน จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านโบราณอุยกูร์ถู่ยี่โกว (Tuyugou Mazha Village) หมู่บ้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณยาวนานกว่า 2,600 ปี มีภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ รวมทั้งวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตะวันตกที่สะท้อนถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมของชาวอุยกูร์ซินเจียงมาอย่างยาวนาน จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองอูรูมูฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียง มีพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ ถึง 8 ประเทศ ได้แก่ มองโกเลีย, คาซัคสถาน, สาธารณรัฐคีร์กิซ, อุเบกิซสถาน, ทาจิกิซสถาน, อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน และอินเดีย มีสภาพภูมิประเทศที่ประกอบไปด้วยทะเลทรายทากลามากัน ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีเทือกเขาพาดอยู่ถึง 3 แนว คือทางเหนือมีเทือกเขาอัลไต ตอนกลางมีเทือกเขาเทียนซาน ทางใต้มีเทือกเขาคุนลุน
19.00 น.   บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (27) หลังอาหารพักผ่อน (พัก Hampton by Hilton Urumqi หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สิบเอ็ด : อูรูมูฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - ตลาดต้าปาจา - บินภายใน – ซีอาน - สนามบินดอนเมือง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (28) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง เป็นอาคารใหญ่อันทันสมัยสูง 3 ชั้น รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบซินเจียง ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์และประเพณีพื้นบ้านของชาติพันธุ์ต่างๆ 12 ชาติพันธุ์ อาทิ ชนชาติอุยกูร์ ชนชาติคาซัค ชนชาติมองโกล ชนชาติสีป๋อ และมีศพโบราณของ “สาวงามโหลวหลาน” ที่มีชื่อเสียงมาก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดต้าปาจา เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์เมืองอูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าพื้นเมืองมากมาย
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (29) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอูรูมูฉี URC
16.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบิน Spring 9C 8846 / China Eastern - MU 2462
19.25 น.   ถึง สนามบินซีอาน ต่อเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
22.50 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD589
01.45 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ
13 - 23 กันยายน 2567
81,995.-บาท
15,000.-บาท
กรุ๊ป 16 ท่าน รถบัส 35 ที่นั่ง
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จัดเอง / ลูกค้าเก่าลด 400.-บาท
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 10 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวันศุกร์ (1 เมษายน – 28 ตุลาคม 2567)
• สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @oceansmiletour
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม
2.ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถไฟความเร็วสูง / รถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
8.หัวหน้าทัวร์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถจีน+หัวหน้าทัวร์ไทย (รวมทั้งทริป 2,000.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 25,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาส – เบอร์โทรติดต่อ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน
• การยกเลิกทัวร์
1.ลูกค้ายกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินหรืออื่นๆที่มี
2.กรณีผู้ร่วมเดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 30 วันและคืนเงินทั้งหมด (ไม่หักค่าบริการใดๆ)
• พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ
• เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 ส.ค. - 8 ก.ย., 6 – 15, 13 - 22 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 10 - 19, 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
• MOL659-SL : มองโกเลียใน - หนิงเซี่ยหุย ออร์ดอส สุสานเจงกิสข่าน ระบำมองโกเลีย ทะเลทรายซาปอโถว ขี่อูฐ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ (6 วัน 5 คืน - SL)
• เที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรมมองโกลที่ หนิงเซี่ยหุยและมองโกเลียใน
• ชม สุสานเจงกิสข่าน จักรพรรดินักรบผู้ยิ่งใหญ่ชาวมองโกล
• เที่ยว ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ และ อุทยานทะเลทรายซาปอโถว
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 19 – 24 กรกฎาคม, 9 – 14 สิงหาคม, 11 – 16 ตุลาคม 2567 : ราคา 47,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 39,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 38,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)