บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36  LINE : @oceansmiletour

Hotline : 093-6468915, 082-3656241  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/05028)
[FD-651] : ทัวร์จางเจียเจี้ย ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์
ถ้ำมังกรเหลือง ภูเขาอวตาร สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน โชว์จิ้งจอกขาว (พัก 5 ดาว)
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จางเจียเจี้ย
คลิ๊ก รายละเอียดโปรแกรม

คลิ๊ก ใบททท. 11/05028

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
แสงสีเมืองโบราณฟ่งหวง
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ราตรีเมืองโบราณฟ่งหวง
ทัวร์จางเจียเจี้ย
นั่งกระเช้า เทียนเหมินซาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
เมืองโบราณฟ่งหวง
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
เทียนจื่อซาน ภูเขาอวตาร
ทัวร์จางเจียเจี้ย
เทียนจื่อซาน ภูเขาอวตาร
ทัวร์จางเจียเจี้ย
โชว์จางเจียเจี้ย
• Premium Trip (พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว – ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option เสริม
Days
โปรแกรมทัวร์
อาหาร
Hotel
1
สนามบินดอนเมือง – ฉางซา FD540 (18.00-22.20)
-/-/-
ฉางซา 5 ดาว
2
ฉางซา - ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้า ถ้ำประตูสวรรค์ - โชว์จิ้งจอกขาว
B/L/D
จางเจียเจี้ย 5 ดาว
3
ภูเขาอวตาร จุดชมวิวอวตาร สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน - ตึก 72 ชั้น
B/L/D
จางเจียเจี้ย 5 ดาว
4
ล่องเรือทะเลสาบเป่าฟงหู – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น (ดูแสงไฟกลางคืน)
B/L/D
ฝูหรงเจิ้น 5 ดาว
5
เมืองฝูหรงเจิ้น - เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง ชมสีสันแสงไฟ
B/L/D
เมืองฟงหวง 5 ดาว
6
เมืองโบราณฟ่งหวง - นั่งรถไฟความเร็วสูง – ฉางซา วัดไคฝู - ถนนหวงซิงหลู่ – สนามบินดอนเมือง FD541 (23.25-01.40)
B/L/D
• วันเดินทาง
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
หมายเหตุ
18 - 23 ตุลาคม 2567
36,995.-
35,995.-
9,500.-
กรุ๊ป 16-20 ท่าน
4 - 9 ธันวาคม 2567
35,995.-
34,995.-
9,500.-
กรุ๊ป 16-20 ท่าน
• ทัวร์ไม่ลงร้าน กรุ๊ป 16 - 20 ท่าน – รถบัส 38 ที่นั่ง – ตั๋วเครื่องบินพร้อม เดินทางแน่นอนทุกกรุ๊ป
• ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 400.-บาท - สอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ @oceansmiletour – โทร.0936468915 (โจ้)
วันแรก : สนามบินดอนเมือง – ฉางซา - เมืองโบราณฟ่งหวง
15.30 น.    พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง (น้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก. และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กก. / ท่าน รวมบริการอาหารบนเครื่อง)
18.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)
22.20 น.   ถึง Changsha Huanghua (CSX) ฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากว่า 3,000 ปี เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่ Novotel Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สอง : ฉางซา - จางเจียเจี้ย นั่งกระเช้า ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ - โชว์จิ้งจอกขาว
07.00 น.    บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (2) พิเศษ..เมนูสุกี้เห็ด หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจียเจี้ย (อยู่ในเขตเมืองจางเจียเจี้ย) นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่จุดสูงสุดของเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ท่านจะได้นั่งกระเช้าชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาที่สูงเสียดฟ้าและสวยงามแปลกตา นำท่านเดิน ทางเดินกระจก ที่จะทำให้ท่านได้สัมผัสถึงความสูงของหน้าผาและสร้างความตื่นเต้นให้กับท่าน ชมวิวทิวทัศน์ริมหน้าผาที่มองเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนมากมาย จากนั้นชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ เทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (3) หลังอาหารนำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว โชว์แสงสีอันอลังการที่สวยงาม เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายคนรักต้องพลัดพรากจากกัน (สำหรับในช่วงกลางเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ โชว์จิ้งจอกขาวปิดการแสดงเนื่องจากอากาศหนาว ทางบริษัทฯเปลี่ยนเป็นไปดู โชว์เหม่ยลี่เซียงซี แทนนะครับ) จากนั้นพักผ่อนกันตามสบาย (พัก Pullman Hotel หรือระดับ 5 ดาว)
วันที่สาม : จางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร จุดชมวิวอวตาร สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน - ตึก 72 ชั้น
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (4) หลังอาหารออกเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 ด้วยความสวยงามของยอดเขาที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด รวมทั้งมี ลำธาร ถ้ำ น้ำตกมากมาย ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 นำท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาอวตาร) นำท่านขึ้นเขาด้วยนั่ง ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตร นำท่านชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามที่ จุดชมวิวอวตาร ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านลงเขาด้วยนั่ง ลิฟท์แก้วไป่หลง
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (5) หลังอาหารนำท่านชม สะพานแก้วแกรนด์แคนยอน สะพานแก้วข้ามระหว่างภูเขาที่ยาวที่สุดในโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย เดินชม SKY WALK ด้วยความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตร วัดใจกันด้วยทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นำท่าน นั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่นตา VR4D สัมผัสบรรยากาศแบบ 360 องศาเสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ ท่านจะได้สัมผัสความตื่นเต้นและหวาดเสียวในแกรนด์แคนยอนและสะพานกระจกมากยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านถ่ายรูป ตึก 72 ชั้น อาคารที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์และบ้านของชาวถู่เจียชนเผ่าพื้นเมืองของจางเจียเจี้ย ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (6) พิเศษ..เมนูปิ้งย่างบาร์บีคิว หลังอาหารพักผ่อนตามสบาย (พัก Pullman Hotel หรือระดับ 5 ดาว
)
วันที่สี่ : ล่องเรือทะเลสาบเป่าฟงหู – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น (ดูแสงไฟกลางคืน นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น)
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (7) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเป่าฟงหู ทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง ถูกรายล้อมด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตา มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติและอากาศอันสดชื่น มีน้ำที่ใสสะอาด
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ตั้งอยู่ในเขตหย่งซุ่น เขตปกครองตนเองชนชาติถู่เจียและม้งช่างซี ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองฝูหรงเจิ้น มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี เดิมมีชื่อว่า หวังชุ่น และ ได้รับการเปลี่ยนชื่อเมื่อปี พ.ศ.2550 เพราะมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง HIBISCUS TOEN ที่มีชื่อเสียงมาก ความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้คือ มีน้ำตกอยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะเหมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาและมีน้ำตกอยู่ด้านล่าง นำท่านเที่ยวเมืองโบราณ
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารหน้าน้ำตก (9) หลังอาหารนำท่านถ่ายรูปแสงไฟแสงสีที่ตกแต่งสวยงามลงตัวกับน้ำตก พักผ่อนกันตามสบาย (พัก Furongzhen Annai Hotel หรือระดับ 5 ดาว โรงแรมอยู่หน้าเมืองโบราณ ดีที่สุดของเมืองฝูหรงเจิ้น สามารถเดินเที่ยวในเมืองโบราณได้)
วันที่ห้า : เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น - เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง ชมสีสันแสงไฟกลางคืน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (10) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณฟ่งหวง ตั้งอยู่ริมน้ำแม่น้ำถั่วเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขา เสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวแม่น้ำลำธารที่ใสสะอาด รวมถึงบ้านช่องที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (11) หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 120 แห่ง สิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง วัตถุโบราณ 116 แห่ง นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง ชมบรรยากาศตึกราม บ้านเรือนริมน้ำ รวมทั้งวิถีชีวิตที่มีความสวยงาม นำท่านเยี่ยมชมเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหินที่มีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” ชมกำแพงโบราณซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นสถานศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาทั้งชาวจีนและต่างชาติ นำท่านชม สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง พร้อมเก็บไว้เป็นที่ระลึก
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (12) หลังอาหารนำท่านชมราตรีสีสันที่สวยงามของเมืองฟ่งหวง พักผ่อนตามสบาย (พัก Fonghuang Inter Hotel หรือระดับ 5 ดาว โรงแรมดีที่สุดที่อยู่ในเมืองโบราณฟงหวง)

วันที่หก : เมืองโบราณฟ่งหวง - นั่งรถไฟความเร็วสูง – ฉางซา วัดไคฝู - ถนนหวงซิงหลู่ – สนามบินดอนเมือง
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (13) หลังอาหารจัดกระเป๋าขึ้นรถบัสเพื่อให้รถบัสเอากระเป๋าไปเมืองฉางซาและสะดวกในการนั่งรถไฟไม่ต้องลากกระเป๋า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองฟงหวง นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง เดินทางกลับ เมืองฉางซา (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง รถบัสคันใหม่มารอรับที่สถานีรถไฟ)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (14) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดไคฝู (Kaifu Temple) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฉางซา ตั้งอยู่บริเวณถนน Kaifusi สันนิษฐานว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ในช่วง ค.ศ. 907-960 จึงมีความเก่าแก่และเป็นที่ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมือง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดของฝากกลับบ้านที่ ถนนคนเดินหวงซิงหลู่ กันตามอัธยาศัย
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (15) พิเศษ..เมนูสุกี้หม่าล่า หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไป สนามบินฉางซา
23.25 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541
01.40 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
• หมายเหตุ จากเมืองโบราณฟ่งหวง-เมืองฉางซา ระยะทาง 430 กิโลเมตร ถ้าใช้รถบัสเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง เพื่อสะดวกในการเดินทางและการนั่งรถไฟ กระเป๋าขึ้นรถบัสให้รถบัสเอากระเป๋าไปเมืองฉางซา จะได้ไม่กังวลในการลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการระบุในรายการทัวร์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 5 ดาว)
3.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว – ค่าตั๋วรถไฟ – ค่าล่องเรือ
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยครับ
8.หัวหน้าทัวร์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ + หัวหน้าทัวร์ไทย (รวมทั้งทริป 1,500.-บาท)
• การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 15,000.-บาท พร้อมส่งหน้าพาสและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
• เงื่อนไขอื่นๆ
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวมณฑลหูหนาน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟงหวง
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)