บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[CODE : TOT 1] ทัวร์เวียดนาม อุโมงค์วินห์ม็อก นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม นครจักรพรรดิ
วัดเทียนหมู่ สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ตลาดดองบา ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น
(พักโรงแรมเมืองเว้ 2 คืน และ ฮอยอัน 1 คืน ระดับ 4 ดาว)
    โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมทัวร์เวียดนามนำเที่ยวเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม นครเว้ เมืองดานัง เมืองฮอยอัน ชมบรรยากาศแบบย้อนยุค อดีตราชธานีแห่งเวียดนามและเที่ยวชมเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งการสู้รบ ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐานและบริการอาหารเลิศรส
• หมายเหตุ : สำหรับเพื่อนๆจองทริปทัวร์ ทางเราจะแจ้งเบอร์ไกด์ จุดนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนเดินทาง 5 วันครับ
• เตรียมตัวเดินทางครับ  
• จุดนัดหมาย เวลา 18.30 น. นัดกัน จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) บริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร (สำหรับท่านที่อยู่ย่านรังสิต ท่านสามารถขึ้นรถที่ ปั๊มเชลล์รังสิต ฝั่งขาออก เลยโลตัสรังสิตไปประมาณ 300 เมตร เวลาประมาณ 20.00 น.)
: เอกสารสำคัญ
ให้นำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
: อุณหภูมิ
อุณหภูมิ คล้ายกับเมืองไทยครับ
: เวลา
เวลาในลาวและเวียดนามเท่ากับประเทศไทย
: ภาษา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท้องถิ่น
: ไฟฟ้า
220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
: ระบบเงินตรา
สกุลเงินของเวียดนาม คือ ด็อง มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 500 ด็อง (ไปแลกที่ด่านเวียดนามได้เลยครับ) การใช้จ่ายในเวียดนาม สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินดอง และ เงินดอลล่าร์
: เครื่องคิดเลข
ควรนำติดตัวไปด้วยเพราะสะดวกในการต่อรองราคาสินค้า
• โปรแกรมการเดินทาง
• ทริปเดินทาง : วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม2558 (ราคาท่านละ 9,500.-บาท...เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ - มุกดาหาร
18.30 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย (ถนนอังรีดูนังต์) นัดกันบริเวณสะพานลอย (สะพานลอยแรกที่เข้าทางถนนพระราม 4) รถโค้ชจอดเลยบริเวณสะพานลอย เข้าทางฝั่งถนนพระราม 4 ประมาณ 300 เมตร สังเกตรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ข้างรถเขียนว่า "ชูธรรมการท่องเที่ยว และ น้องเบิร์ด" เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
(สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ)
19.00 น.
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ จ.มุกดาหาร บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ (สำหรับท่านที่อยู่ย่านรังสิต ท่านสามารถขึ้นรถที่ปั๊มเชลล์รังสิต ฝั่งขาออก เลยโลตัสรังสิตไปประมาณ 300 เมตร เวลาประมาณ 20.00 น.)
วันที่สอง : สะหวันนะเขต - เวียดนามกลาง - นครเว้ อุโมงค์วินห์ม็อก
06.00 น.
อรุณสวัสดิ์ที่ จ.มุกดาหาร บริการอาหารเช้าที่โรงแรมพลอยพาเลซ (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางสู่ สะพานมิตรสะภาพไทย-ลาว ผ่าน ด่านสะหวันนะเขต แล้วออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ไปทางทิศตะวันออกตามเส้นทางเลขที่ 9 โดยผ่านเมืองต่างๆ ของแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศลาว
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองพิน (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านลาวบ๋าว ชายแดนลาว – เวียดนาม ตรวจเอกสารผ่านแดน จากนั้นเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม โดยผ่านเมืองสำคัญต่างๆ ที่เคยเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างทหารอเมริกาและทหารเวียดกง สภาพเส้นทางเป็นภูเขา ถนนลาดยางเรียบร้อย เดินทางสู่ เมืองกว๋างตรี นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์ VINH MOC เป็นอุโมงค์ใต้ดินที่คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิดอย่างต่อเนื่องในสมัยสงครามเวียดนาม ภายในเครือข่ายอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า 2,000 เมตรนี้ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีทางเข้าออกทั้งหมด 13 ทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ถึง นครเว้ นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย...
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนหรือเที่ยวชมนครเว้ยามราตรีกันตามสบาย (พักโรงแรม GREEN HOTEL ระดับ 4 ดาว)
วันที่สาม : นครเว้ วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรดิ บ้านนองเหนือก – ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม วัดเทียนหมู่ วัดที่มีเจดีย์รูปทรงแบบเก๋ง 8 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเซนและเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเวียดนาม และวัดนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองมายาวนาน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. คศ.1963 เจ้าอาวาส Thick Quang Doc ได้เดินทางจากวัดนี้ไปยังกรุงไซ่ง่อน ได้ประท้วงโดยการเอาน้ำมันราดตัวเองและจุดไฟเผาในท่านั่งสมาธิ เพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลโงดินเดียมห์ที่บังคับให้ชาวเวียดนามไม่ให้นับถือศาสนาพุทธ หลังจากที่มรณะภาพแล้ว ก็พบว่าหัวใจของท่านไม่ได้มอดไหม้ จึงได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่สถูปทองคำภายในวัด จากนั้นนำท่านชม นครจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม นครจักรพรรดิหรือพระราชวังหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2347 ในรัชกาลแห่งพระเจ้ายาลอง (Gia Long) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียนที่ไทยเรียกกันว่าชื่อองเชียงสือ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน โดยใช้เส้นทางเว้ – ดานัง – ฮอยอัน ระหว่างทางจะผ่านอุโมงค์ไฮเวินที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 ม. นำท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่ หมู่บ้านนองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดที่มีสวยงามที่สุดในเวียดนาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมย่านการค้าของชาวจีนบริเวณสมาคมฟุกเกี๋ยน นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปีและช้อปปิ้งของฝากจากเมืองฮอยอันกันตามสบาย...
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคารเมืองฮอยอัน (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศในยามราตรีกับวิถีชีวิตที่ดั่งเดิมเหมือนหลายร้อยปีที่เมืองฮอยอัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักโรงแรม Pacific Hotel เมืองฮอยอัน)
วันที่สี่ : ฮอยอัน - พิพิธภัณฑ์จาม ดานัง - สุสานไคดิงห์ ช้อปปิ้งตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองฮอยอัน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์จาม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของศาสนาพรามห์-ฮินดู ที่เคยรุ่งเรือง ณ ดินแดนแถบนี้
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารเมืองดานัง (เมืองที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ นครเว้ ตามเส้นทางไหหวานหรือเส้นทางแห่งเมฆหมอก เนื่องจากเป็นยอดเขาสูงที่สุดและมีเมฆหมอกปกคลุมอากาศเย็นสบาย แวะชมวิวที่ หาดลังโค ชมความงามของทะเลจีนใต้ที่ทอดยาวเลียบเส้นทาง ถึง นครเว้ นำท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปั้นตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้ายสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อหาของใช้และของฝากราคาถูกมากมาย ที่ ตลาดดองบา
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม สัมผัสบรรยากาศ คีตดนตรีชาววัง ฟังเพลงกลางแม่น้ำหอม บรรเลงเพลงและฟ้อนรำ โดยสาวชาวเว้ ซึ่งในอดีตเป็นเพลงถวายจักรพรรดิและราชสำนัก สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักโรงแรม HUONG GIANG HOTEL ระดับ 4 ดาว)
วันที่ห้า : นครเว้ – สะหวันนะเขต - พระธาตุอิงฮังห์ - มุกดาหาร
06.00 น.
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม ผ่าน ด่านลาวบ๋าว แวะบริการอาหารกลางวันที่เมืองพิน (มื้อที่ 11) หลังอาหารเดินทางกันต่อสู่เมืองสะหวันนะเขต นำท่านนมัสการ พระธาตุอิงฮังห์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสะหวันนะเขตเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว – ไทย จากนั้นเดินทางกลับสู่ จ.มุกดาหาร
18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารตัวเมืองมุกดาหาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่หก : กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
• อัตราค่าบริการ (รวมครบทุกอย่างแล้วครับ)
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (เสริมเตียง)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
ท่านละ 9,500.-บาท
ท่านละ 9,500.-บาท
ท่านละ 8,500.-บาท
ท่านละ 7,500.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000.-บาท
• สำหรับลูกค้าเก่า ลดท่านละ 300.-บาททุกที่นั่ง
• หมายเหตุ : รายการทัวร์ ทางบริษัทฯเราจัดเอง ไม่ได้ขายส่งฝากไปให้บริษัทอื่นครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
2.ค่าโรงแรม 3 คืน (ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น)
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าล่องเรือแม่น้ำหอม, ค่านั่งกระเช้า
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
7.มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
8.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถ (400 บาท)
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• ของแจก
: แจกหมวกอย่างเดียวครับ รับในวันเดินทาง
• การสำรองที่นั่ง
1.แฟกซ์ หน้าพาสปอร์ต เพื่อจองทัวร์และทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000.-บาท โดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
 
• เอกสารเดินทาง
1.ใช้หนังสือเดินทางเพื่อใช้ในการแจ้งเข้า-ออกประเทศได้เลยครับ
2.หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริษัทโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิ์ธานี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่องบ้างครับ
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.ที่พัก : โรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี สระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
4.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีนและกึ่งไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกปลาและผักเยอะหน่อยครับ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์และเงินดอง ส่วนตามในตลาดของฝาก ใช้เงินไทยได้ครับ (แม่ค้าเวียดนามชอบครับ)
6.ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวครับ
7.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางสภาพเส้นทางดี แต่กฎระเบียบการจราจร ไม่ค่อยดีครับ
8.ทริปนี้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ต่อราคาสินค้า บอกไว้ก่อนว่าให้ต่อราคา 50 - 70 % นะครับ
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน