บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย
• ท่องเที่ยวบาหลี เขตการังกาเสม (Karangasem)
• เขตการังกาเสม
• เขตการังกาเสม อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะบาหลี เป็นเขตหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องชายหาดที่สวยงาม คงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองดั้งเดิมให้เห็นเป็นที่ตั้งของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ กุหนุงอากุง (Gunung Agung) ภูเขาที่สูงที่สุดในบาหลีด้วยความสูง 3,014 เมตร ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อ 17 มีนาคม ค.ศ. 1963 สร้างความเสียหายไปไม่น้อย ในปัจจุบันกุหนุงอากุงสงบลงแล้วและปุระเบซากีซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูง 1,000 เมตร ก็เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงามอย่างไม่ขาดสาย

วัดเบซากีห์ บาหลี

เที่ยววัดเบซากีห์ บาหลี

วัดเบซากีห์ บาหลี

ปุราเบซากิห์ (วัดเบซากีห์)

ปุราเบซากิห์ (วัดเบซากีห์)

ปุราเบซากิห์ (วัดเบซากีห์)

วัดเบซากีห์ บาหลี

เที่ยววัดเบซากีห์ บาหลี
วัดเบซากีห์ วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและสวยงามที่สุดของบาหลี
เที่ยวปุราเบซากิห์ หรือ วัดเบซากีห์ วัดที่สวยงามและสำคัญที่สุดของบาหลี
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• ปุรา เบซากิห์ (Pura Besakih) เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 แห่ง แห่งที่เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา มีฉากหลังคือภูเขาไฟกุนุง อากุง สูงที่สุดในบาหลี มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยที่เดียว วัดเล็กๆ ดังกล่าวก็จะมีความสำคัญต่างๆ กันไปโดยวัดที่มีความสำคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ทำให้เป็นสถานที่ที่สามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิงรวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย หากนักท่องเที่ยวต้องการปีนเขากุหนุงอากุงสามารถทำได้ในช่วงเดือนกรกฏาคมถึงตุลาคม โดยจะต้องขออนุญาติจากทางวัดก่อนเพราะทางวัดไม่อนุญาตให้ปีนขึ้นไปสูงกว่าวัดขณะที่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ วัดเบซากิห์เปิดเข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.
• เทงกะนัน (Tenganan) เป็นเขตที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของบาหลี เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ต่อต้านการรรุกรานและอิทธิพลของมัชปาหิตในค.ศ. 1343 ไม่ยอมรับวัฒนธรรมสมัยใหม่ในครั้งนั้น โดยยังยึดการนับถือผีละความเชื่อโบราณจนถูกเรียกขานว่าเป็น “บาหลีโบราณ” หรือ Bali Aga บริเวณส่วนหนึ่งของหมู่บ้านโบราณปัจจุบันกลายเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีบ้านเรือนแบบยุคโบราณเหมือนเกือบพันปีก่อนให้ชม และเป็นเพียงหมู่บ้านเดียวในอินโดนีเซียที่มีการทอผ้าเกริงซิงหรืออิกัตแบบทอ 2 ชั้นซึ่งมีราคาแพงมาก และมีการสานตะกร้าแบบเทงกะนัน
• อัมลาปุระ (Amlapura) เมืองหลวงของเขตการังกาเสม อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเทงกะนันเป็นที่ตั้งของปุระอากุงการังกาเสม (Puri Agung Karangasem) ซึ่งเป็นวังในสมัยที่รายาแห่งการังกาเสมปกครองบาหลี เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันเวลา 8.00-18.00 น.
• วังเตียร์ตากังกา (Tirta Gangga Water Palace) ถัดจากอัมลาปุระไปประมาณ 6 กิโลเมตร วังเตียร์ตากังกา สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1974 โดยรายาอัมลาปุระซึ่งทรงโปรดน้ำมากบริเวณถูกออกแบบอย่างสวยงามทั้งสระน้ำและสระว่ายน้ำที่เชื่อมกับน้ำพุตามธรรมชาติ รายล้อมทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดสีเขียวขจี
• แทมปักซิริงและเตียร์ตาอัมปึล (Tempak Siling-Tirta Ampul) เป็นเขตหมู่บ้านแหล่งผลิตไม้แกะสลัก มีสถานที่สำคัญคือ บ้านพักของอดีตประธานาธิบดีซูการ์โน ซึ่งมีมารดาเป็นคนบาหลีใกล้ๆ กันนั้นมี
• ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul) หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี เชื่อว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีเชื่อว่าถ้าได้มาอาบน้ำ จะเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งเลวร้าย ทั้งยังรักษาโรคต่าง ๆ ทุกปีผู้คนนิยมเดินทางมาเพื่อชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนการอาบน้ำ จะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำพุที่แท่นบูชา จะมาอาบน้ำพุศักดิ์สิทธิ์กันที่ ที่อาบน้ำโบราณ สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10
• กุหนุงกาวี (Gunung Gawi) ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพเหล่ามเหสีของรายาเมื่อ 800-900 ปีก่อนทำขึ้นโดยการแกะสลักหินด้วยประติมากรรมแบบนูนสูงให้เป็นรูปเจดีย์ขนาดสูง 7 เมตรถึง 10 องค์
• ท่าเรือปาดังไบบาหลี (Padang Bai Bali) เป็นท่าเรือเฟอรี่ที่บริการข้ามไปยังเกาะล็อมบ็อก (Lombok) ซึ่งอยู่ใกล้เคียง ปัจจุบันเขตนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวสนใจเพิ่มขึ้นเพราะเป็นเขตที่ยังมีธรรมชาติแบบดั้งเดิม ทั้งสายน้ำ ป่าเขา และหมู่บ้านต่างๆ ข้างท่างก็ยังบริสุทธิ์อยู่มากจึงเป็นที่นิยมสำหรับการจัดทัว์ในลักษณะ off-road หรือทัวร์สัมพัสบาหลีแบบเจาะลึก

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ บาหลี

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
ประเพณีอาบน้ำที่วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ปุราเตียร์ตาอัมปึล (Pura Tirta Empul)
กูนุงกาวี (Gunung Kawi) อนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี
• ท่องเที่ยวบาหลี เขตกลุงกุง (Klungkung)
• เขตกลุงกุง
• เขตกลุงกุงเป็นเขตที่เล็กที่สุดของบาหลี อยู่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเกาะนูซาเปนิดา (Nusa Penida) , นูซาเล็มบองกัน (Nusa Lembongan) และเชนิงกัน (Ceninggan) ภายในเมืองค่อนข้างวุ่นวาย รถเยอะ และถนนเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครก็คือสถาปัตยกรรมแบบกลุงกุง ภายในตัวเมืองจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ ซึ่งตกแต่งด้วยภาพวาดในรูปแบบกลุงกุงซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะดั้งเดิมที่มีความงดงามมากแบบหนึ่ง

วัดถ้ำช้าง บาหลี

วัดถ้ำช้าง บาหลี

วัดถ้ำช้าง บาหลี

วัดถ้ำช้าง บาหลี
ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือ วัดถ้ำช้าง บาหลี
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• พระราชวังทามันกิลี (Taman Gili) ภายในมีภาพวาดที่มีชื่อเสียง เกอร์ทา โกชา (Kerta Gosa) ซึ่งเป็นการวาดแบบวายัง (Wayang) หรือ 2 มิติ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1710 ชั้นล่างของวังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ (Musem Daerah Semarapura) จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของราชสำนักสมัยก่อนรวมทั้งรูปถ่ายของราชวงค์ของรายาแห่งกลุงกุงด้วย
• เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 7.00-18.00 น.
• ปุระทามันสารี (Pura Taman Sari) หมายถึงวัดทามันสารี ซึ่งแปลว่าสวนดอกไม้ เป็นวัดที่มีความสงบร่มรื่นและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วัดแห่งนี้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญของราชวงค์อีกด้วย
• พิพิธภัณฑ์ศิลปะ (Museum Seni Lukis Klasik Bali) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะทั้งในแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่นอกจากภาพวาดแล้วยังมีวัตถุโบราณต่างๆ เช่น อาวุธโบราณ หน้ากาก งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น จะมีไกด์ที่สามารถบรรยายถึงของที่จัดแสดงไว้
• เปิดทุกวัน เว้นวันจันทร์ เวลา 9.00-17.00 น.
• ติฮิงกัน (Tihinggan) ห่างจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะประมาณ 3 กิโลเมตร จะเป็นหมู่บ้านที่ทำฆ้องจากดีบุกและทองแดงซึ่งนำมาจากชวา มีจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวหลายขนาดหลายราคา
• กามาสัน (Kamasan) หมู่บ้านกามาสัน เป็นหมู่บ้านที่ทีชื่อเสียงด้านการวาดภาพในแบบดั้งเดิม โดยเป็นการนำเรื่องราวเกี๋ยวกับมหากาพย์ของศาสนาฮินดู เช่น รามายณะ และมหาภารตะ
• ปุระกัวลาวาห์ (Pura Goa Lawah) หรือวัดถ้ำค้างคาว เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของบาหลี มีถ้ำค้างคาวอยู่ในบริเวณวัดด้วยเชื่อกันว่าหากเดินไปตามถ้ำจะมีทางที่เชื่อมไปสู่วัดเบซากีได้ แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจ
• ปุรากัวกาจาห์ (Pura Goa Gajah) หรือวัดถ้ำช้าง ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง
• นูซาเปนิดา (Nusa Penida) เกาะเล็กๆ นอกชายฝั่ง เป็นเกาะที่มีประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่กักกันนักโทษมาก่อน แต่ในปัจจุบันเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวพอสมควร เป็นเกาะที่เงียบสงบ และเหมาะกับการดำน้ำหรือเล่นกระดานโต้คลื่น
ปุรากัวกาจาห์หรือวัดถ้ำช้าง บาหลี

วัดถ้ำช้าง บาหลี

ปุรากัวกาจาห์ (วัดถ้ำช้าง)

เที่ยวบาหลี

วัดถ้ำช้าง บาหลี

ปุรากัวกาจาห์ (วัดถ้ำช้าง)

วัดถ้ำช้าง บาหลี

ปุรากัวกาจาห์ (วัดถ้ำช้าง)

วัดถ้ำช้าง บาหลี
• ท่องเที่ยวบาหลี เขตเจ็มบรานา (Jembrana)
• เขตเจ็มบรานา
• เขตเจ็มบรานา อยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบาหลี
• เขตเจ็มบรานา เขตนี้เป็นเขตที่มีความหลากหลายของภูมิประเทศ คือทางตอนเหนือเป็นภูเขาสูง ส่วนทางตอนใต้ก็มีชายหาดที่มีความยาวกว่า 70 กิโลเมตร แต่ด้วยความที่บริเวณนี้เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน ทำให้ทรายแถวนี้มีสีดำและมีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน เช่น บริเวณโลโลอัน (Loloan) ก็จะเป็นที่อยู่ของชาวมาเลย์ ส่วนบริเวณทางตอนกลางของเขตก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• อุทยานแห่งชาติบาหลีตะวันตก (West Bali National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่กว้างมาก กินเนื้อที่เขตถึง 2 เขต คือ เขตเจ็มบรานา และเขตบูเลเล็ง ทางเข้าอยู่ฝั่งเจ็มบรานาเป็นอุทยานที่มีความร่มรื่นและเป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์ป่านานาชนิด
• อ่าวกิลิมานุก (Gilimanuk Bay) เป็นชายหาดที่มีทั้งหาดทรายดำและหาดทรายขาว รวมทั้งป่าโกงกาง บนชายฝั่งบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบบาหลี ชวา มาดูเดส และบูกิส
• ท่องเที่ยวบาหลี เขตบังลี (Bangli)
• เขตบังลี
• ลักษณะภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟและนาข้าวแบบขั้น ต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายในบาหลีอันสวยงาม

ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์

ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์

ทะเลสาบกุนุงบาตูร์

ภัตตาคารที่คินตามณี

ภัตตาคารบาหลี

ทะเลสาบกุนุงบาตูร์

ภัตตาคารหมู่บ้านคินตามณี

ภัตตาคารหมู่บ้านคินตามณี

ภัตตาคารหมู่บ้านคินตามณี

ภัตตาคารหมู่บ้านคินตามณี

ภัตตาคารหมู่บ้านคินตามณี

ภัตตาคารหมู่บ้านคินตามณี
ภัตตาคารที่หมู่บ้านคินตามณี บาหลี
ทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur) หมู่บ้านคินตามณี บาหลี
น่านฟ้าเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
• ปุระเคเฮน (Pura Kehen) เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่และมีขนาดใหญ่วัดหนึ่งในบาหลี มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและมีความเชื่อว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งไฟ นักท่องเที่ยวที่มาเยือยบังลีก็ด้วย เหตุผลคือมาชมความงามของที่วัดนี้ ทั้งความงามของธรรมชาติ และสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่คือศาลาเมรุที่มีหลังคา 11 ชั้น ที่สร้างถวายพระศิวะ รวมทั้งแท่นบูชาจำนวนมากที่สร้างถวายเทพแห่งภูเขา
• เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.
• ปากปล่องภูเขาไฟบาตูร์ (Batur Crater Area) บริเวณนี้เป็นปากปล่องภูเขาไฟ ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณ 30,000 ปีมาแล้วประกอบไปด้วยหมู่บ้านเพเนโลกัน (Penelogan Batur) และคินตามณี (Kintamani) แต่ละหมู่บ้านจะมีวิวให้ชมอย่างเพลินตา รวมทั้งร้านขายผลไม้เมืองหนาวสดๆ ระหว่างทางจะต้องพบกับ ปุรา อูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulun Danu Batur) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากี นอกจากจะเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนบาหลีแล้ว บรรยากาศของวัดนี้ก็ยังดีมากด้วย เพราะเนื่องจากอยู่ในที่สูงจึงมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้ดูขลังและดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีก
• กุนุงบาตูร์ (Gunung Batur) มีอายุกว่า 50,000 ปี เป็นภูเขาไฟบนเกาะบาหลี ที่ชาวบาหลีให้การสักการะบูชา นับว่าเป็นภูเขาไฟที่มหัศจรรย์ของโลก มีความสูง 1,717 เมตร เคยปะทุพ่นลาวาและเถ้าภูเขาไฟมาแล้วหลายครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการพ่นหินทรายสีดำกับควันไฟ
• ทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี มีความยาว 7 กิโลเมตร กว้าง 2.5 กิโลเมตร ชาวบาหลีเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นที่สถิตของเทวีดานู (Dewi Danu) เจ้าหญิงแห่งทะเลสาบ ทะเลสาบนี้เป็นเพียงแห่งเดียวของบาหลีที่เกิดจากตาน้ำ 11 แห่งรวมกัน แต่ไม่มีทางน้ำไหลออกเลย เชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบซึมผ่านชั้นดินและกลายไปเป็นน้ำพุที่ปรากฏในแหล่งอื่นของเกาะ อย่างไรก็ดีทะเลสาบแห่งนี้มีจุดชมวิวทีสวยๆ หลายแห่งซึ่งสามารถมองเห็นปากปล่องภูเขาไฟได้ด้วยนอกจากนั้นยังมีหมู่บ้านริมทะเลสาบ (Trunyan Village) เป็นหมู่บ้านที่ยังนับถือผีแบบโบราณ (Bali Aga) และมีธรรมเนียมการทิ้งศพให้แห้งบนดินก่อนนำไปฝังอีกครั้งหนึ่ง
• คินตามณี (Kintamani) คือชื่อหมู่บ้านที่สวยงาม ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี
• ปุราอูลันดานูบาตูร์ (Pura Ulan Danu Batur) หรือวัดอูลันดานูบาตูร์ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากิห์ วัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โตและงดงาม คล้ายศิลปะแบบเดียวกับนครวัด นครธม บริเวณหลังวัด จะมองเห็นทั้งทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์
วัดอูลันดานูบาตูร์ บาหลี
วัดอูลันดานูบาตูร์ บาหลี

วัดอูลันดานูบาตูร์

วัดอูลันดานูบาตูร์

วัดอูลันดานูบาตูร์

วัดอูลันดานูบาตูร์ บาหลี

ทะเลสาบกูนุงบาร์ตูร์

วัดอูลันดานูบาตูร์ บาหลี

วัดอูลันดานูบาตูร์ บาหลี

ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์
บาหลี ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี เที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย
• ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลีและประเทศอินโดนีเซีย 
บาหลี
• บาหลี อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์บาหลี ถ้าพูดถึงบาหลี ใครๆก็นึกถึงทะเลสวยๆ หาดทรายขาวๆ แต่พอไปมา หาดทรายขาวๆหายไปไหนก็ไม่รู้...
วัดเบซากีห์
• วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและสวยงามที่สุด มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในบาหลี
เกาะบาหลี
• เกาะบาหลี เกาะสวรรค์ของนักเดินทาง เกาะบาหลีเกาะที่สวยงามทั้งเส้นทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ เป็นเกาะเล็กๆที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู
วัดอูลันดานูบาตูร์
• วัดอูลันดานูบาตูร์ เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับ 2 และเป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี มีศิลปะคล้ายกับนครวัด
ทัวร์บาหลี
• ทัวร์บาหลี เก็บรูปและข้อมูลเที่ยวทัวร์บาหลี เขตการังกาเสม เขตกลุงกุง เขตเจ็มบรานา เขตบังลี คินตามณี วัดถ้ำช้าง วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ กุนุงกาวี วัดเบซากีห์
วัดอูลันดานูบราตัน
• วัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี และมีความสวยงามที่สุด ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง
เที่ยวบาหลี
• เที่ยวบาหล แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบาหลี เขตเกียนยาร์ เมืองอูบุด วัดสระบัว เขตทาบานัน วัดทานาห์ลอต วัดทามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วัดาอูลันดานูบราตัน
วัดทานาห์ลอต
• วัดทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุด สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล
หาดโลวินา
• หาดโลวิน่า ล่องเรือชมปลาโลมา เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของบาหลี หาดทรายเป็นสีดำ กิจกรรมที่นี่คือนั่งเรือโบราณจังโกลานชมฝูงปลาโลมา
วัดทามันอายุน
• วัดทามันอายุน วัดหลวงราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่เคยเป็นวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี
ของฝากจากบาหลี
• ของฝากจากบาหลี ช้อปปิ้งบาหลี บาหลีมีแหล่งช้อปปิ้งมากมาย เช่น ตลาดอูบุด ตลาดสุขะวาตี หมู่บ้านมาส ย่านกูต้าและตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
บุโรพุทโธ
• บุโรพุทโธ เที่ยวบุโรพุทโธ ศาสนสถานพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทรในปี พ.ศ. 1393
ระบำบาหลี
• ระบำบาหลี ระบำบารอง เป็นการแสดงวัฒนธรรม เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่าง บารอง ตัวแทนฝ่ายดี และ รังดา เป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายไม่ดี
วัดพรามนันต์
• วัดพรามนันต เทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย สร้างขึ้นโดยพระเจ้าบาลีตุง ค.ศ.ที่ 10 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1991
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
• ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์