บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย
• ประวัติศาสตร์บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

กูนุงกาวี บาหลี

วัดทานาห์ลอต บาหลี

วัดทานาห์ลอต บาหลี

วัดทานาห์ลอต บาหลี

วัดทานาห์ลอต บาหลี
กูนุงกาวี (Gunung Kawi) อนุสรณ์สถานแห่งราชวงศ์บาหลี
วัดทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของบาหลี มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุด
• ประวัติศาสตร์บาหลี
• ประวัติศาสตร์บาหลี เชื่อกันว่าคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบาหลีน่าจะอพยพมาจากประเทศจีนเมื่อสมัย 4,500 ปี แต่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆหลงเหลืออยู่ ส่วนหลักฐานเก่าแก่ที่สุดยังปรากฏ เช่น ระบบของการทำเกษตรกรรม และการผลิตข้าว เช่นเดียวกับที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบันมาจากยุคสำริด คือประมาณ 300 ปีก่อนคริสตกาล และมีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นโบราณวัตถุทางศาสนาฮินดูจากศตวรรษที่ 3 และ 4 แต่ภายหลังปรากฏว่าศาสนาพุทธได้กลายเป็นศาสนาประจำของชาวบาหลีในยุคแรก เพราะคำว่าบาหลีถูกพบในบันทึกของนักปราชญ์ชาวจีนเมื่อปีคริสตศักราชที่670ว่าขณะเดินทางไปยังอินเดีย ได้แวะยังดินแดนชาวพุทธแห่งหนึ่งซึ่งก็คือบาหลีนั้นเอง
• คริสต์ศตวรรษที่ 11 บาหลีจึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของฮินดูและชวา เจ้าชายแห่งบาหลีในขณะนั้นได้เผยแผ่อิทธิพลไปครอบครองทางฝั่งตะวันออกของชวาและสถาปนาน้องชายให้เป็นผู้ปกครองบาหลี จึงได้รับเอาศาสนาฮินดูจากชวาจึงเข้ามายังเกาะบาหลี
• บาหลีเองยังคงเป็นเอกราช จนกระทั่งปีค.ศ. 1284 กษัตริย์เกอร์ตาเนการาที่ปกครองชาวตะวันออกได้เข้าครอบครองบาหลี ถึงปีค.ศ. 1292 จึงได้เป็นอิสระอีกครั้ง เนื่องจากกษัตริย์เกอร์ตาเนการาถูกลอบปลงพระชนม์
• ในปี ค.ศ. 1343 บาหลีก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชวาอีกครั้ง ในสมัยของมัชปาหิต (Majapahit) ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่จนเมื่อมีการแผ่ขยายของศาสนาอิสลามจากเกาะสุมาตราและชวาในช่วงคริศต์ศตวรรษที่ 16 ทำให้อาณาจักรมัชปาหิตล่มสลายลง ราชนิกูลและศิลปินแขนงต่าง ๆ รวมทั้งนักบวชพากันลี้ภัยเข้ามาอยู่ในบาหลี อันเป็นผลให้ศิลปะของชวาดั้งเดิมเจริญรุ่งเรืองต่อมา จนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์วัฒนธรมบาหลี
• บาหลีในยุครุ่งเรืองแบ่งการปกครองออกเป็นอาณาจักรต่าง ๆ แต่อาณาจักรมีเจ้าผู้ครองเมืองหรือรายาเป็นประมุข และแต่ละอาณาจักรก็แย่งชิงอำนาจกันบ้าง ปรองดองกันบ้าง
• ปีค.ศ.1597 ชาวยุโรชาติแรกที่เดินเรือผ่านมาขึ้นบกยังบาหลีคือชาวดัตช์ แต่ชาวดัตช์ก็ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะครอบครองบาหลีทั้งที่ได้ดินแดนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ไว้เป็นอาณานิคมแล้ว ต่อมาปี ศ.ศ. 1846 ดัตช์จึงเริ่มส่งกองทหารสู่บาหลีและเข้ายึดครองอาณาจักรต่างๆทีละอาณาจักร โดยใช้กองกำลังทหารเข้าบีบบังคับให้รายายอมจำนน ซึ่งรายาและราชวงศ์ส่วนใหญ่ของบาหลีเลือกวิธีรักษาศักดิ์ศรี โดยไม่ยอมตกเป็นค่าเมืองขึ้นด้วยวิธีการฆ่าตัวตายหมู่(Puputan) ทั้งราชสำนัก ในปีค.ศ.1908 จนปีค.ศ.1911 บาหลีทั้งหมดก็ตกเป็นของดัตช์โดยสิ้นเชิง
• ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดัตช์ ได้ถูกญี่ปุ่นซึ่งขณะนั้นสามารถยึดครองอินโดนีเซียได้ในระหว่างปีค.ศ. 1942-1945 อินโดนีเซียได้ประกาศให้เป็นประเทศอาณาณิคมและมีประธานาธิบดีคนแรกคือซูการ์โน แต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานกว่า4ปีเพื่อให้ได้เอกราชอย่างแท้จริง เพราะดัตช์ไม่ยอมวางมือ กระทั่งรัฐบาลดัตช์ทนต่อการกดดันจากนานาชาติไม่ไหวจึงล้มเลิกความพยายามในปีค.ศ. 1949 ทำให้อินโดนีเซียได้เป็นประเทศเอกราชอย่างเต็มภาคภูมิ โดยมีบาหลีเป็นส่วนหนึ่งของประเทศด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
วัดเบซากีห์ วัดที่สวยงามและสำคัญที่สุดของบาหลี

ปุราเบซากิห์ (วัดเบซากีห์)

ปุราเบซากิห์ (วัดเบซากีห์)

ปุราเบซากิห์ (วัดเบซากีห์)

ปุราเบซากิห์ (วัดเบซากีห์)
ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดทามันอายุน บาหลี

วัดทามันอายุน บาหลี

วัดทามันอายุน บาหลี

วัดทามันอายุน บาหลี

วัดทามันอายุน บาหลี
วัดอูลันดานูบราตัน วัดที่สวยที่สุดในบาหลี

วัดอูลันดานูบราตัน

วัดอูลันดานูบราตัน

วัดอูลันดานูบราตัน

วัดอูลันดานูบราตัน
วัดอูลันดานูบาตูร์ บาหลี

วัดอูลันดานูบาตูร์

วัดอูลันดานูบาตูร์ บาหลี

วัดอูลันดานูบาตูร์ บาหลี

วัดอูลันดานูบาตูร์
ปุรากัวกาจาห์หรือวัดถ้ำช้าง บาหลี

วัดถ้ำช้าง บาหลี

ปุรากัวกาจาห์ (วัดถ้ำช้าง)

ปุรากัวกาจาห์ (วัดถ้ำช้าง)

ปุรากัวกาจาห์ (วัดถ้ำช้าง)
วัดอูลูวาตู วัดแห่งท้องทะเลบาหลี

วัดอูลูวาตู บาหลี

วัดอูลูวาตู บาหลี

วัดอูลูวาตู บาหลี

วัดอูลูวาตู บาหลี
บาหลี ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี เที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย
• ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลีและประเทศอินโดนีเซีย 
บาหลี
• บาหลี อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์บาหลี ถ้าพูดถึงบาหลี ใครๆก็นึกถึงทะเลสวยๆ หาดทรายขาวๆ แต่พอไปมา หาดทรายขาวๆหายไปไหนก็ไม่รู้...
วัดเบซากีห์
• วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและสวยงามที่สุด มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในบาหลี
เกาะบาหลี
• เกาะบาหลี เกาะสวรรค์ของนักเดินทาง เกาะบาหลีเกาะที่สวยงามทั้งเส้นทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ เป็นเกาะเล็กๆที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู
วัดอูลันดานูบาตูร์
• วัดอูลันดานูบาตูร์ เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับ 2 และเป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี มีศิลปะคล้ายกับนครวัด
ทัวร์บาหลี
• ทัวร์บาหลี เก็บรูปและข้อมูลเที่ยวทัวร์บาหลี เขตการังกาเสม เขตกลุงกุง เขตเจ็มบรานา เขตบังลี คินตามณี วัดถ้ำช้าง วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ กุนุงกาวี วัดเบซากีห์
วัดอูลันดานูบราตัน
• วัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี และมีความสวยงามที่สุด ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง
เที่ยวบาหลี
• เที่ยวบาหล แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบาหลี เขตเกียนยาร์ เมืองอูบุด วัดสระบัว เขตทาบานัน วัดทานาห์ลอต วัดทามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วัดาอูลันดานูบราตัน
วัดทานาห์ลอต
• วัดทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุด สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล
หาดโลวินา
• หาดโลวิน่า ล่องเรือชมปลาโลมา เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของบาหลี หาดทรายเป็นสีดำ กิจกรรมที่นี่คือนั่งเรือโบราณจังโกลานชมฝูงปลาโลมา
วัดทามันอายุน
• วัดทามันอายุน วัดหลวงราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่เคยเป็นวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี
ของฝากจากบาหลี
• ของฝากจากบาหลี ช้อปปิ้งบาหลี บาหลีมีแหล่งช้อปปิ้งมากมาย เช่น ตลาดอูบุด ตลาดสุขะวาตี หมู่บ้านมาส ย่านกูต้าและตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
บุโรพุทโธ
• บุโรพุทโธ เที่ยวบุโรพุทโธ ศาสนสถานพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทรในปี พ.ศ. 1393
ระบำบาหลี
• ระบำบาหลี ระบำบารอง เป็นการแสดงวัฒนธรรม เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่าง บารอง ตัวแทนฝ่ายดี และ รังดา เป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายไม่ดี
วัดพรามนันต์
• วัดพรามนันต เทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย สร้างขึ้นโดยพระเจ้าบาลีตุง ค.ศ.ที่ 10 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1991
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
• ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์