• ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย
• ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาบาหลี และชนชั้นบาหลี
• คำภาษาบาหลีที่ควรรู้
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาบาหลี
สวัสดีตอนเช้า (ถึง 10.00 น.) 
Selamat pagi
Om Swastyastu
สวัสดีตอนกลางวัน (ถึง 15.00 น.)  
Selamat siang 
Om Swastyastu 
สวัสดีตอนบ่าย (15.00-18.00 น.) 
Selamat sore 
Om Swastyastu 
ราตรีสวัสดิ์  
Selamat malam  
Om swastyastu 
สบายดีหรือ?  
Apa kabar?  
Sapunapigatrane? 
สบายดี  
Baik-baik saji  
Baik-becik manten 
ราคาเท่าไหร่?  
Berapa harganya?  
Aji kudi ajine? 
ขอบคุณ  
Terima kasih  
Matur suksma 
ขอโทษ 
Permisi  
Newagang 
น้ำ  
Air Yeh 
Toya 
อาหาร 
Makanan  
Ajengan 

ปุราเปนาทารัน อากุง

ปุราเปนาทารัน อากุง

ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan)

ปุราเปนาทารัน อากุง
• ชนชั้นวรรณะและการตั้งชื่อ
• สังคมของบาหลีเป็นสังคมแบบฮินดู มี 4 วรรณะเช่นเดียวกับอินเดีย คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศ และศูทร แต่ไม่ถือแบ่งแยกวรรณะอย่างเคร่งครัดและไม่สงวนสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการทำงานเท่าเทียมกัน ยกเว้นในการแต่งงานกับผู้ชายในวรรณะศูทร และคนที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์เท่านั้นจึงจะเป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีทางศาสนาได้
• ในการตั้งชื่อคน แต่ละวรรณะก็จะมีชื่อนำหน้าที่ใช้เฉพาะวรรณะของตนโดยไม่ปะปนกันเป็นตัวบ่งบอกชาติตระกูลไปโดยปริยาย แล้วจึงจะมีชื่อตัวตามอีกที ถ้าชื่อนำว่า อิดา บากุส หรืออิดา อายุ จะอยู่ในวรรณะพราหมณ์ พวกวรรณกษัตริย์มักจะมีคำนำหน้าว่า อนัก อากุง หรือเทวะ อายุ หรือ จอกอร์ดา ส่วนวรรณะแพศย์นิยมใช้ชื่อ อิ กุสติ
• พวกวรรณะศูทรจึงเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดของเกาะ จะมีวิธีตั้งชื่อโดยเฉพาะคือ ลูกคนแรกจะชื่อวายัน คนที่สองชื่อมาเด คนที่สามชื่อเนียวมัน และคนที่สี่ชื่อเกตุ้ด หากมีคนที่ห้า หก เจ็ด แปด ก็จะวนชื่อไปอีกรอบหนึ่ง ดังนั้นจึงมีคนชื่อซ้ำๆ กันมาก ต้องถามชื่อสกุลหรือชื่อตัวประกอบด้วยเสมอ

ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์

ทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur)

ทุ่งนาขั้นบันได บาหลี

ที่อาบน้ำพุศักดิ์สิทธิ์