บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าย
• อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารแบบบุปเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารอิหร่าน
อาหารแบบบุปเฟต์ภายในโรงแรม
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
เบียร์อิหร่าน
เบียร์อิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารในโรงแรมอิหร่าน
ภัตตาคารในกรุงเตหะราน
ภัตตาคารในกรุงเตหะราน
อาหารขึ้นชื่อ ปลาเทราท์สีเงินทอด (Silver trout)
ปลาเทราท์สีเงินทอด (Silver trout)
• อาหารอิหร่าน
• อาหารอิหร่าน มีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่ส่วนประกอบหลักของอาหารอิหร่าน ได้แก่ ข้าว, เนื้อไก่หรือปลา มีผักอย่างหัวหอมบาง, ผัก, ถั่ว และสมุนไพร
• อาหารยอดนิยมในอิหร่านคือแป้ง โรตี และขนมปัง มีหลายแบบให้เลือก ทั้งแบบตะวันตกและแบบอิหร่าน โดยชาวอิหร่านเรียกแป้งโรตีและขนมปังทุกชนิดรวมๆ ว่า "นาน” แต่ขนมปังแต่ละชนิดมีชื่อเฉพาะของตัวเอง
• อาหารหลักของอิหร่านคือ คาบับ (Khabab) คือ เนื้อวัว/เนื้อแกะ/เนื้อไก่ ที่นำมาปิ้งเป็นอาหารรับประทานกับข้าวสวยหรือแผ่นแป้งบาง
• เคบับ เป็นอาหารที่พบได้ทั่วไปตั้งแต่ระดับภัตตาคารจนถึงร้านอาหารขนาดเล็ก ในอิหร่านมีเคบับหลากหลายชนิดตั้งแต่เนื้อวัว อูฐ แกะ แพะ ไก่ ปลา กุ้ง นำมาปรุงรสด้วยเครื่องเทศแล้วหมักจนได้ที่จึงเสียบเข้ากับไม้หรือโลหะย่างกับถ่าน โดยเฉพาะหากเป็นเนื้อวัว แพะ แกะ หรืออูฐ จะหมักร่วมกับมะนาว เกลือ และหัวหอมใหญ่ มีรสชาติออกเปรี้ยวเค็มเล็กน้อย
• เครื่องดื่ม การดื่มน้ำชาถือเป็นประเพณีที่ชาวอิหร่านยังคงรักษาไว้ถึงปัจจุบัน ร้านอาหารสถานที่จัดเลี้ยงหรือแม้แต่งานเลี้ยงรับรองตามสถานทูต ไม่มีการเสิร์ฟสุราใดๆ
เบียร์อิหร่าน (10 กระป๋องก็ไม่เมา) ไม่มีแอลกอฮอล์
เบียร์อิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน
ภัตตาคารกรุงเตหะราน
ภัตตาคารกรุงเตหะราน
ภัตตาคารกรุงเตหะราน
ภัตตาคารกรุงเตหะราน
ภัตตาคารกรุงเตหะราน
ภัตตาคารกรุงเตหะราน
ภัตตาคารกรุงเตหะราน
ภัตตาคารกรุงเตหะราน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
น้ำดื่มอิหร่าน
น้ำดื่มอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
ภัตตาคารเมืองอิสฟาฮาน
ภัตตาคารเมืองอิสฟาฮาน
อาหารขึ้นชื่อ ปลาเทราท์สีเงินทอด (Silver trout)
อาหารขึ้นชื่อ ปลาเทราท์สีเงินทอด (Silver trout)
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
ภัตตาคารเมืองอิสฟาฮาน
ภัตตาคารเมืองอิสฟาฮาน
ภัตตาคารเมืองอิสฟาฮาน
ภัตตาคารเมืองอิสฟาฮาน
ภัตตาคารเมืองอิสฟาฮาน
ภัตตาคารเมืองอิสฟาฮาน
อาหารอิหร่าน
อาหารอิหร่าน
• โรงแรมอิหร่าน
โรงแรมอิหร่าน ระดับ 4 ดาว
โรงแรมอิหร่าน
ห้องนอนโรงแรม ระดับ 4 ดาว
โรงแรมอิหร่าน
ปลั๊กไฟแบบ 3 รู ส่วนใหญ่ปลั๊กไฟจะเป็นแบบนี้เกือบทุกโรงแรม
ปลั๊กไฟอิหร่าน
โรงแรมอิหร่าน
โรงแรมอิหร่าน
โรงแรมอิหร่าน
โรงแรมอิหร่าน
โรงแรมอิหร่าน
โรงแรมอิหร่าน
ปลั๊กไฟอิหร่าน
ปลั๊กไฟอิหร่าน
อิหร่าน ประเทศอิหร่าน
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าน 
อิหร่าน
• อิหร่าน เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณ ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันกว่า 2,500 ปี รู้จักกันในชื่อ "อาณาจักรเปอร์เซีย" มีกษัตริย์ปกครองมายาวนานติดต่อกันหลายราชวงศ์
เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู
• เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู เมืองที่มีสวนสวย ทุ่งหญ้าเขียว ผู้คนอัธยาศัยดี ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศอิหร่าน ห่างจากกรุงเตหะราน 900 กิโลเมตร
ประเทศอิหร่าน
• ประเทศอิหร่าน ประเทศที่สวยงามด้วยอายรยะธรรมเปอร์เซีย อุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม้ ผู้คนอัธยาศัยไมตรีที่ดี รอยยิ้มและการทักทายสไตล์อิหร่านมีให้เห็นตลอดเส้นทาง
เปอร์ซีโปลิส
• เปอร์ซีโปลิส จุดเริ่มต้นของอารยะธรรมโบราณแห่งอาณาจักรเปอร์เซียที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่เมืองชีราซ
กรุงเตหะราน
• กรุงเตหะราน เมืองหลวงประเทศอิหร่าน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเตหะราน อิหร่านทาวเว่อร์ พิพิธภัณฑ์อิหร่าน พระราชวังโกสตาน พระราชวังเนียวาราน แหล่งช้อปปิ้ง
เมืองอิสฟาฮาน
• เมืองอิสฟาฮาน เมืองที่สวยที่สุดของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุด รวมทั้งเป็นเมืองแห่งอารยะธรรมเปอร์เซียยุคที่ 2
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
• พิพิธภัณฑ์อิหร่าน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน รวบรวมโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่เปอร์เซียโบราณจนถึงเปอร์เซียยุคกลาง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเตหะราน
จัตุรัสอิหม่าม
• จัตุรัสอิหม่าม ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังและเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองอิสฟาฮาน เป็นจัตุรัสที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมินที่ประเทศจีน
พระราชวังโกเลสตาน
• พระราชวังโกเลสตาน พระราชวังของอาณาจักรเปอร์เซียตอนปลาย ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เฟื่อฟูด้วยงานศิลปะวิทยาการต่างๆ ในสมัยราชวงศ์กอญัร
พระราชวังอาลีคาปู
• พระราชวังอาลีคาปู พระราชวังแห่งเปอร์เซียยุคกลางแห่งราชวงศ์ซาฟาวิด ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสอิหม่าม เป็นตึกสูง 6 ชั้น ลวดลายสวยๆของพระราชวังเป็นที่มาของลวดลายแห่งพรมเปอร์เซียในปัจจุบัน
พระราชวังเนียวาราน
• พระราชวังเนียวาราน พระราชวังแห่งราชวงศ์ปาห์เลวี ซึ่งเป็นพระราชวังสุดท้ายและราชวงศ์สุดท้ายของอิหร่าน ก่อนที่จะถูกปฏิวัติโค่นล้มโดยโคไมนี่ ในปี 1979
อาหารอิหร่าน
• อาหารอิหร่าน โรงแรมอิหร่าน อิหร่านนิยมแป้งและผักเป็นอาหารหลัก ทุกมื้อของอาหารจะมีแป้งโรตีและสลัดผัก ส่วนโรงแรมระดับ 5 ดาวก็ยังมีอยู่น้อย
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์
• หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ หมู่บ้านสีชมพู หมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุร่วม 1,000 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาคาร์คาส (Karkas) ระดับความสูง 2,235 เมตร ตอนกลางของเทือกเขาซาโกรส
ของฝากจากอิหร่าน
• ของฝากจากอิหร่าน แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ร้านของฝาก ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน เมืองชีราซ เมืองอิสฟาฮาน รวมทั้งของฝากสวยๆจากอิหร่าน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์