บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าน
• พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ จุดเริ่มต้นของอารยะธรรมเปอร์เซียที่มีอายุกว่า 2,500 ปี
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
• เปอร์ซีโปลิส (Persepolis) นครหลวงศูนย์กลางการปกครองแห่งจักรวรรดิอาคิเมนิด (เปอร์เซีย)
• เปอร์ซีโปลิส (Persepolis) เป็นนครหลวงของจักรวรรดิอาคิเมนิด (หรือจักรวรรดิเปอร์เซียแรก) ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่นํ้าพุลวาร์ (river Pulwar) ซึ่งไหลแยกออกมาจากแม่นํ้าเคอร์ (หรือไซรัส) (Kur or Cyrus) มีภูเขาคูห์เอราเม็ต (Kuh-e-Rahmet) ตั้งอยู่ในทางทิศตะวันออกของพระนคร และยังตั้งอยู่ทางทิศเหนือใกล้กับเมืองชีราซ (Shiraz)
• ในปัจจุบันนครแห่งนี้เป็นซากโบราณสถานที่ได้ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส มีนามว่า อองเดร โกดาร์ด (Andr? Godard) ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1930 และก็ได้ถูกขึ้นบัญชีจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้ได้ขึ้นเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1979
• เปอร์ซีโปลิส (Persepolis) ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าไซรัสมหาราช (Cyrus The Great) ผูู้ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อาคิเมนิด (Achaemenid Empire) แต่ทว่าพระนครแห่งนี้ก็ได้ถูกทำการสถาปนาขึ้นมาเป็นเมืองหลวงและก็ศูนย์กลางการปกครอง ในช่วงรัชสมัยขององค์พระเจ้าดาริอุสมหาราช (Darius The Great) ผู้ซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าเซอร์เซสมหาราช (Xerxes The Great) พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) ก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิ์อาคิเมนิดแห่งเปอร์เซียตั้งแต่ในช่วงปีที่ 550 - 330 ก่อนคริสตกาล
• พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) ได้ถูกทำลายด้วยการโจมตีของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในปีที่ 330 ก่อนคริสตกาล หลังจากการที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือกองทัพของพระเจ้าดาริอุสที่ 3 แห่งแผ่นดินเปอร์เซีย ที่ศึกกัวกาเมล่า (Guagamela) ในช่วงปีที่ 334 ก่อนคริสตกาล แต่เดิมทีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ทรงเก็บรักษาเมืองนี้เอาไว้ หลังจากทรงพิชิตได้ ก็ด้วยเพราะความสวยงามของพระนครที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างวิจิตรการตา ดุจดั่งเทวสถานที่สร้างขึ้นโดยเหล่าเทพเจ้า อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการสะสมความรํ่ารวยในทางศิลปะมานับตั้งแต่สมัยของพระเจ้าไซรัสมหาราช ผู้ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อาคิเมนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาราชวังแห่งอปาดาน่า (Apadana Palace) และในมหาศาลาท้องพระโรง (The Throne Hall) ซึ่งก็ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรโอฬารเพื่อเป็นที่ประทับออกว่าราชการของกษัตริย์แห่งราชวงศ์อาคิเมนิด กษัตริย์ผู้ที่ซึ่งได้รับการประกาศขนานพระสมัญญานามจากเหล่าหัวเมืองประเทศราชทั้งปวงของจักรวรรดิ์ว่า "ราชาแห่งจอมราชันย์" (The King of Kings) ซึ่งได้สร้างขึ้นมาในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าดาริอุสมหาราช (Darius The Great) และได้ถูกทำให้ยิ่งใหญ่โอฬารมากกว่าเดิมในรัชสมัยของพระเจ้าดาริอุสที่ 3 (Darius III)
• พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) ถูกเผาทำลายในคืนที่สาม หลังจากพระเจ้าอเล็ซานเดอร์มหาราชทรงพิชิตพระนครแห่งนี้ได้ ก็มีกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่ง (ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มทหารชาวกรีก) ได้ลอบเข้ามาขโมยสมบัติแห่งราชวงศ์ พร้อมด้วยได้ทำการวางเพลิงเผาพระราชวัง ซึ่งการกระทำในครั้งนี้ ชาวกรีกถือว่าเป็นการล้างแค้นที่เมื่อในครั้งหนึ่ง กองทัพเปอร์เซียของพระเจ้าเซอร์เซสมหาราช ได้กรีฑาทัพบุกยึดนครเอเธนส์และก็ได้เผาทำลายเมือง พร้อมกับทำลายวิหารแห่งเทพีอาเธน่าแห่งเขาอะโครโพลิส ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของชาวเอเธนส์ ในสงครามเปอร์เซีย-กรีกครั้งที่ 2
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
• เมืองโบราณเปอร์ซีโปลิส (PERSEPOLIS)
• เมืองโบราณเปอร์ซีโปลิส (PERSEPOLIS) ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองชีราซ ประมาณ 80 กิโลเมตร อดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงและเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซียตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ
• เมืองโบราณเปอร์ซีโปลิส (PERSEPOLIS) สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราช ก่อนคริสตกาลประมาณ 500 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งมหานครแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 150 ปี ลักษณะการก่อสร้างนครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและมีศูนย์กลางที่ประกอบด้วยวังต่างๆ รวมถึงห้องโถงใหญ่ซึ่งเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติ และสิ่งของมีค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุดของอาณาจักรเปอร์เซียโบราณในยุคนั้น ในปี ค.ศ. 331 ก่อนคริสตกาล มหานครแห่งนี้ได้ถูกกองทัพ ของอเล็กซานเดอร์มหาราชบุกเข้าทำลายในอดีตแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ ชมความงดงามของสิ่งก่อสร้างในอดีตที่ยิ่งใหญ่โอฬาร รวมไปถึงงานแกะสลักลวดลายโบราณบ่งบอกถึงเรื่องราวและสัญลักษณ์ต่างๆ มากมาย
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
เที่ยวพระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace) เมืองชีราซ
เที่ยวพระราชวังเปอร์ซีโปลิส
ชาวอิหร่านที่พระราชวังเปอร์ซีโปลิส (Persepolis Palace)
ชาวอิหร่านที่พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
พระราชวังเปอร์ซีโปลิส
เที่ยวพระราชวังเปอร์ซีโปลิส
เที่ยวพระราชวังเปอร์ซีโปลิส
เที่ยวพระราชวังเปอร์ซีโปลิส
เที่ยวพระราชวังเปอร์ซีโปลิส
เด็กๆชาวอิหร่าน
เด็กๆชาวอิหร่าน
เด็กๆชาวอิหร่าน
เด็กๆชาวอิหร่าน
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
• สุสาน 4 กษัตริย์ Naghsh-E-Rostam
• สุสาน 4 กษัตริย์ Naghsh-E-Rostam ได้แก่ กษัตริย์ดาริอุสที่ 1, กษัตริย์เซอร์เซส, กษัตริย์อาร์ตาเซอร์เซส และกษัตริย์ดาริสที่ 2 ซึ่งในอดีตเคยปกครองเมืองเปอร์ซีโปลิสและสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่มหานครแห่งนี้เมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้ว
สุสาน 4 กษัตริย์ เมืองชีราซ
สุสาน 4 กษัตริย์
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
ชาวอิหร่านเมืองชีราซ
สุสาน 4 กษัตริย์
สุสาน 4 กษัตริย์
สุสาน 4 กษัตริย์
สุสาน 4 กษัตริย์
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส เมืองชีราซ
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส เมืองชีราซ
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
ของฝากจากเปอร์ซีโปลิส
อิหร่าน ประเทศอิหร่าน
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าน 
อิหร่าน
• อิหร่าน เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณ ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันกว่า 2,500 ปี รู้จักกันในชื่อ "อาณาจักรเปอร์เซีย" มีกษัตริย์ปกครองมายาวนานติดต่อกันหลายราชวงศ์
เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู
• เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู เมืองที่มีสวนสวย ทุ่งหญ้าเขียว ผู้คนอัธยาศัยดี ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศอิหร่าน ห่างจากกรุงเตหะราน 900 กิโลเมตร
ประเทศอิหร่าน
• ประเทศอิหร่าน ประเทศที่สวยงามด้วยอายรยะธรรมเปอร์เซีย อุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม้ ผู้คนอัธยาศัยไมตรีที่ดี รอยยิ้มและการทักทายสไตล์อิหร่านมีให้เห็นตลอดเส้นทาง
เปอร์ซีโปลิส
• เปอร์ซีโปลิส จุดเริ่มต้นของอารยะธรรมโบราณแห่งอาณาจักรเปอร์เซียที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่เมืองชีราซ
กรุงเตหะราน
• กรุงเตหะราน เมืองหลวงประเทศอิหร่าน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเตหะราน อิหร่านทาวเว่อร์ พิพิธภัณฑ์อิหร่าน พระราชวังโกสตาน พระราชวังเนียวาราน แหล่งช้อปปิ้ง
เมืองอิสฟาฮาน
• เมืองอิสฟาฮาน เมืองที่สวยที่สุดของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุด รวมทั้งเป็นเมืองแห่งอารยะธรรมเปอร์เซียยุคที่ 2
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
• พิพิธภัณฑ์อิหร่าน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน รวบรวมโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่เปอร์เซียโบราณจนถึงเปอร์เซียยุคกลาง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเตหะราน
จัตุรัสอิหม่าม
• จัตุรัสอิหม่าม ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังและเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองอิสฟาฮาน เป็นจัตุรัสที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมินที่ประเทศจีน
พระราชวังโกเลสตาน
• พระราชวังโกเลสตาน พระราชวังของอาณาจักรเปอร์เซียตอนปลาย ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เฟื่อฟูด้วยงานศิลปะวิทยาการต่างๆ ในสมัยราชวงศ์กอญัร
พระราชวังอาลีคาปู
• พระราชวังอาลีคาปู พระราชวังแห่งเปอร์เซียยุคกลางแห่งราชวงศ์ซาฟาวิด ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสอิหม่าม เป็นตึกสูง 6 ชั้น ลวดลายสวยๆของพระราชวังเป็นที่มาของลวดลายแห่งพรมเปอร์เซียในปัจจุบัน
พระราชวังเนียวาราน
• พระราชวังเนียวาราน พระราชวังแห่งราชวงศ์ปาห์เลวี ซึ่งเป็นพระราชวังสุดท้ายและราชวงศ์สุดท้ายของอิหร่าน ก่อนที่จะถูกปฏิวัติโค่นล้มโดยโคไมนี่ ในปี 1979
อาหารอิหร่าน
• อาหารอิหร่าน โรงแรมอิหร่าน อิหร่านนิยมแป้งและผักเป็นอาหารหลัก ทุกมื้อของอาหารจะมีแป้งโรตีและสลัดผัก ส่วนโรงแรมระดับ 5 ดาวก็ยังมีอยู่น้อย
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์
• หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ หมู่บ้านสีชมพู หมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุร่วม 1,000 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาคาร์คาส (Karkas) ระดับความสูง 2,235 เมตร ตอนกลางของเทือกเขาซาโกรส
ของฝากจากอิหร่าน
• ของฝากจากอิหร่าน แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ร้านของฝาก ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน เมืองชีราซ เมืองอิสฟาฮาน รวมทั้งของฝากสวยๆจากอิหร่าน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์