บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าน
• กรุงเตหะราน เมืองหลวงประเทศอิหร่าน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
โรงแรมกรุงเตหะราน
โรงแรมกรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
กรุงเตหะราน
• กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
• เตหะราน ในภาษาเปอร์เซียแปลว่า อ้อมเขาอันอบอุ่น
• เตหะราน (Tehran, Teheran) เป็นเมืองหลวงของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแถบประเทศตะวันออกกลาง ประชากรในเมืองประมาณ 14 ล้านคนเศษ
• เตหะราน นอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้ว ยังเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ฯลฯ เตหะรานยังเป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การบินพาณิชย์ ในภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วย
กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
กรุงเตหะราน
เงินอิหร่าน Rial (IRR) เงินเรียล ประเทศอิหร่าน
เงินอิหร่าน Rial (IRR) เงินเรียล ประเทศอิหร่าน
เงินอิหร่าน Rial (IRR) เงินเรียล ประเทศอิหร่าน
เงินอิหร่าน Rial (IRR) เงินเรียล ประเทศอิหร่าน
กรุงเตหะรานยามเช้า ประเทศอิหร่าน
กรุงเตหะรานยามเช้า
กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
เงินอิหร่าน Rial (IRR)
เงินอิหร่าน Rial (IRR)
เงินอิหร่าน Rial (IRR)
เงินอิหร่าน Rial (IRR)
สองผู้นำอิหร่าน
สองผู้นำอิหร่าน
Milad Tower กรุงเตหะราน
หอคอย Milad Tower
Milad Tower กรุงเตหะราน
ทางขึ้นหอคอย Milad Tower
Milad Tower กรุงเตหะราน
ทางขึ้นหอคอย Milad Tower
หอคอย Milad Tower ความสูง 435 เมตร สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
Milad Tower กรุงเตหะราน
• 10 อันดับ หอคอยที่สูงที่สุดในโลก
อันดับที่ 1 Guangzhou TV & Sightseeing Tower ความสูง 610 เมตร ที่ตั้ง เมือง Guangzhou ประเทศ China
อันดับที่ 2 CN Tower ความสูง 553 เมตร ที่ตั้ง เมือง Toronto ประเทศ Canada
อันดับที่ 3 Ostankino Tower ความสูง 540.1 เมตร ที่ตั้ง เมือง Moscow ประเทศ Russia
อันดับที่ 4 Oriental Pearl Tower ความสูง 467.9 เมตร ที่ตั้ง เมือง Shanghai ประเทศ China
อันดับที่ 5 Milad Tower ความสูง 435 เมตร ที่ตั้ง เมือง Tehran ประเทศ Iran
อันดับที่ 6 Menara Kuala Lumpur ความสูง 421 เมตร ที่ตั้งเมือง Kuala Lumpur ประเทศ Malaysia
อันดับที่ 7 Tianjin Radio and Television Tower ความสูง 415.2 เมตร ที่ตั้ง เมือง Tianjin ประเทศ China
อันดับที่ 8 Central Radio and TV Tower ความสูง 405 เมตร ที่ตั้ง เมือง Beijing ประเทศ China
อันดับที่ 9 Kiev TV Tower ความสูง 385 เมตร ที่ตั้ง เมือง Kiev ประเทศ Ukraine
อันดับที่ 10 Tashkent Tower ความสูง 374 เมตร ที่ตั้ง เมือง Tashkent ประเทศ Uzbekistan (เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในเอเชียกลาง)
หอคอย Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
หอคอย Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน ถ่ายจากหอคอย Milad Tower
กรุงเตหะราน ถ่ายจากหอคอย Milad Tower
กรุงเตหะราน ถ่ายจากหอคอย Milad Tower
กรุงเตหะราน ถ่ายจากหอคอย Milad Tower
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
กรุงเตหะราน
กรุงเตหะราน อิหร่าน
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
Milad Tower กรุงเตหะราน
• สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน (National Museum) กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน กรุงเตหะราน
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังโกเลสตาน กรุงเตหะราน
พระราชวังโกเลสตาน
พระราชวังเนียวาราน (Niavaran Palace) กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน (Niavaran Palace) กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน เตหะราน
พระราชวังเนียวาราน กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
พระราชวังเนียวาราน กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน เตหะราน
พระราชวังเนียวาราน กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน เตหะราน
พระราชวังเนียวาราน กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน อิหร่าน
พระราชวังเนียวาราน กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน
พระราชวังเนียวาราน กรุงเตหะราน
พระราชวังเนียวาราน
พระราชวังเนียวาราน กรุงเตหะราน
สวนในพระราชวังเนียวาราน
ร้านของฝากเมืองเตหะราน
ร้านของฝากกรุงเตหะราน
ร้านของฝากกรุงเตหะราน
ร้านของฝากอิหร่าน
ของฝากกรุงเตหะราน
ของฝากอิหร่าน
ของฝากกรุงเตหะราน
ของฝากอิหร่าน
ของฝากกรุงเตหะราน
ของฝากอิหร่าน
ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน
ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน
ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน
ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน
ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน
ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน
ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน
ช้อปปิ้งบาซาร์อิหร่าน
อิหร่าน ประเทศอิหร่าน
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอิหร่าน 
อิหร่าน
• อิหร่าน เมืองแห่งอารยะธรรมโบราณ ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันกว่า 2,500 ปี รู้จักกันในชื่อ "อาณาจักรเปอร์เซีย" มีกษัตริย์ปกครองมายาวนานติดต่อกันหลายราชวงศ์
เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู
• เมืองชีราซ สุเหร่าสีชมพู เมืองที่มีสวนสวย ทุ่งหญ้าเขียว ผู้คนอัธยาศัยดี ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศอิหร่าน ห่างจากกรุงเตหะราน 900 กิโลเมตร
ประเทศอิหร่าน
• ประเทศอิหร่าน ประเทศที่สวยงามด้วยอายรยะธรรมเปอร์เซีย อุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม้ ผู้คนอัธยาศัยไมตรีที่ดี รอยยิ้มและการทักทายสไตล์อิหร่านมีให้เห็นตลอดเส้นทาง
เปอร์ซีโปลิส
• เปอร์ซีโปลิส จุดเริ่มต้นของอารยะธรรมโบราณแห่งอาณาจักรเปอร์เซียที่มีอายุกว่า 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่เมืองชีราซ
กรุงเตหะราน
• กรุงเตหะราน เมืองหลวงประเทศอิหร่าน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเตหะราน อิหร่านทาวเว่อร์ พิพิธภัณฑ์อิหร่าน พระราชวังโกสตาน พระราชวังเนียวาราน แหล่งช้อปปิ้ง
เมืองอิสฟาฮาน
• เมืองอิสฟาฮาน เมืองที่สวยที่สุดของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุด รวมทั้งเป็นเมืองแห่งอารยะธรรมเปอร์เซียยุคที่ 2
พิพิธภัณฑ์อิหร่าน
• พิพิธภัณฑ์อิหร่าน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน รวบรวมโบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่เปอร์เซียโบราณจนถึงเปอร์เซียยุคกลาง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเตหะราน
จัตุรัสอิหม่าม
• จัตุรัสอิหม่าม ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังและเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองอิสฟาฮาน เป็นจัตุรัสที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมินที่ประเทศจีน
พระราชวังโกเลสตาน
• พระราชวังโกเลสตาน พระราชวังของอาณาจักรเปอร์เซียตอนปลาย ที่มีความเจริญรุ่งเรือง เฟื่อฟูด้วยงานศิลปะวิทยาการต่างๆ ในสมัยราชวงศ์กอญัร
พระราชวังอาลีคาปู
• พระราชวังอาลีคาปู พระราชวังแห่งเปอร์เซียยุคกลางแห่งราชวงศ์ซาฟาวิด ตั้งอยู่บริเวณจตุรัสอิหม่าม เป็นตึกสูง 6 ชั้น ลวดลายสวยๆของพระราชวังเป็นที่มาของลวดลายแห่งพรมเปอร์เซียในปัจจุบัน
พระราชวังเนียวาราน
• พระราชวังเนียวาราน พระราชวังแห่งราชวงศ์ปาห์เลวี ซึ่งเป็นพระราชวังสุดท้ายและราชวงศ์สุดท้ายของอิหร่าน ก่อนที่จะถูกปฏิวัติโค่นล้มโดยโคไมนี่ ในปี 1979
อาหารอิหร่าน
• อาหารอิหร่าน โรงแรมอิหร่าน อิหร่านนิยมแป้งและผักเป็นอาหารหลัก ทุกมื้อของอาหารจะมีแป้งโรตีและสลัดผัก ส่วนโรงแรมระดับ 5 ดาวก็ยังมีอยู่น้อย
หมู่บ้านอะบียาเน่ห์
• หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ หมู่บ้านสีชมพู หมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุร่วม 1,000 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาคาร์คาส (Karkas) ระดับความสูง 2,235 เมตร ตอนกลางของเทือกเขาซาโกรส
ของฝากจากอิหร่าน
• ของฝากจากอิหร่าน แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ร้านของฝาก ตลาดบาซาร์ กรุงเตหะราน เมืองชีราซ เมืองอิสฟาฮาน รวมทั้งของฝากสวยๆจากอิหร่าน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์