บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
• ข้อมูลโรงแรม ที่พัก จังหวัดฉะเชิงเทรา
อำเภอเมือง
แกรนด์ รอยัล พลาซ่า ๑๑๑๐ ถ.สุขประยูร ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๓๗๐๑ โทรสาร ๐ ๓๘๘๒ ๓๗๐๑ จำนวน ๑๗๐ ห้อง ราคา ๖๔๕-๑,๕๐๐ บาท
ใจอินทร์ ๗๑/๒๓ ถ.บางปะกง ต.โสธร โทร.๐ ๓๘๕๑ ๒๒๓๖, ๐ ๓๘๕๑ ๔๘๑๐ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
มิตรสัมพันธ์ ๗๖-๙๒ ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๗๙ จำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑๕๐-๔๐๐ บาท
เย็นจิตร บังกะโล ๒๔๗/๔๐ ถ.มหาจักรพรรดิ์ โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๐๐ จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๒๕๐–๔๐๐ บาท
ริเวอร์ อินน์ ๑๒๒/๑ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมืองโทร. ๐ ๓๘๕๑ ๔๕๓๐ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๙๐-๓๙๐ บาท
วังธารา แอนด์ รีสอร์ท ๕/๒ ถ.สุขประยูร ต.คลองนา โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๒๒๓๙-๔๐, ๐ ๓๘๙๘ ๑๒๐๐-๔ จำนวน ๑๖๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๕,๕๐๐ บาท
สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) ๔๒๒ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง โทร ๐ ๓๘๘๑ ๐๕๔๑, ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๐๑ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๕๐๐–๗๐๐ บาท
แฮปปี้ โฮม ๖๗/๑๓ ถ.เลี่ยงเมือง จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
อำเภอบางคล้า
บางคล้า รีสอร์ท ๑๑๘ ม.๑ ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.ท่าทองหลาง โทร ๐ ๓๘๕๔ ๒๑๓๘-๙ จำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
บ้านสบาย ๙๐/๕ ถ.ราษฎรอุทิศ ต.บางคล้า โทร.๐ ๓๘๕๔ ๑๒๓๔ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๘๐-๔๐๐ บาท
อำเภอบางปะกง
โลมา รีสอร์ท ๖ ม.๘ ถ.บางนา-ตราด กม. ๕๓ (ตรงข้ามโรงไฟฟ้าบางปะกง) ต.ท่าข้าม โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๔๓๑๘, ๐๘ ๑๓๑๓ ๓๘๗๐, ๐๘ ๑๗๖๒ ๙๖๑๑, ๐๘ ๔๖๘๒ ๒๔๐๒ โทรสาร ๐ ๓๘๕๗ ๓๖๔๔ www.baanlomaresort.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๖๐๐ บาท (รวมอาหารเช้า, มีเรือขนาด ๒๐-๘๐ ที่นั่ง ชมโลมา ดูหิงห้อย ดูนก)
โรงแรมริมฝั่งบางปะกง ๖๑/๖ ม.๑๓ ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง โทร. ๐ ๓๘๕๓ ๑๕๑๒ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
อำเภอพนมสารคาม
พนม ๑๒๖๙ ถ.พนมสารคาม ต.พนม โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๑๔๕ จำนวน ๖๒ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๓๐ บาท
พนมซิตี้ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๔ ถนนสายกบินทร์บุรี – ฉะเชิงเทรา ต. ท่าถ่าน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๒๗๗๕ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
บังกะโลรุ่งเรือง ๙๙๙ ม.๑ ต.พนม โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๒๐๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๕๐ บาท
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ๗ ม.๒ ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี กม.๕๑–๕๒ ต.เขาหินซ้อน โทร ๐ ๓๘๕๙ ๙๑๐๕–๖ ต่อ ๑๕, ๐ ๓๘๕๙ ๙๐๖๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท ห้องรวมราคา ๓๐-๑๐๐บาท/คน
• ข้อมูลร้านของฝากจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอเมือง
ร้านต้องใจ 45 ถ.วัดผาณิตาราม (จำหน่ายขนมไทย ขนมหม้อแกง)
ร้านตั้งเซ่งจั้ว (ตรงข้ามสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา) 275/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง โทร. 0 3851 1139, 0 3851 5395
ร้านริน 15/2 ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.โสธร อ.เมือง โทร. 0 3851 2534, 0 3851 4441, 0 3851 3777 โทรสาร 0 3851 8755
ร้านวรพร 19/3 หมู่ 3 ถ.สุวินทวงศ์ ต.โสธร อ.เมือง โทร. 0 3881 3444 (จำหน่ายผลไม้แช่อิ่มมะม่วงดอง มะม่วงกวน มะม่วงปรุงรส ทุเรียนทอด)
ร้านอึ้งมุ้ยเส็ง (ตรงข้ามสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา) 275/2 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง โทร. 0 3851 5748, 0 3851 1906
ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองสาน 56 หมู่ 13 บ้านคลองขุดใหม่ ต.ท่าไข่ โทร. 0 3851 3857, 0 1939 9942

ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
อำเภอบางคล้า
ร้านตั้งเซ่งจั้ว (สาขาบางคล้า) 40 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า โทร. 0 3854 1134
ร้านอึ้งมุ้ยเส็ง 59 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า โทร 0 3854 1165, 0 3854 1282
อำเภอราชสาสน์
กล้วยแปรรูป ผลิตโดยกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 4 ตำบลบางคา แปรรูปกล้วยเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น กล้วยกรอบอบเนย กล้วยแผ่นอบ กล้วยกรอบรสปาปริก้าหรือรสบาบีคิว ข้าวเกรียบกล้วย น้ำพริกเผากล้วย เป็นต้น โทร 0 1455 1861, 0 1575 1166
อำเภอท่าตะเกียบ
ผ้าทอมือพื้นบ้าน โดยกลุ่มทอผ้าบ้านอ่างเตย ตั้งอยู่หมู่ 9 ตำบลท่าตะเกียบ จำหน่ายผ้าทอไหมประดิษฐ์ ผ้าขาวม้า สีสันสวยงาม ราคาย่อมเยา

• ข้อมูลร้านอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร้านอาหาร
อำเภอเมือง
ก๋วยจั๊บตั๊กม๊อ ๓๐/๒๔-๒๕ ม.๕ ถ.สายบาสพาสแยกหลวงพ่อโสธร ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๘๘๒ ๑๘๙๓-๔ (เปิดบริการ ๐๖.๐๐–๑๖.๐๐ น. ก๋วยจั๊บ กระเพาะปลา )
เก๊าบริการ ๒๐–๒๑ ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๒๐๑๐ ( รับจัดโต๊ะจีนข้างนอก ในร้านไม่มีบริการขายอาหาร )
เกื้อกูลโภชนา ๕๑/๖ ถ.เกื้อกูล ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๔๒๕(อาหารจีน หูฉลาม เป๋าฮื้อ เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
กุ้งนาง (ริมแม่น้ำบางปะกง ใต้สะพานลอยรถไฟ) ๕๑๖ ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๓๔๑๔, ๐๘ ๙๗๗๖ ๑๙๒๘ อาหารไทย อาหารทะเล เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ไก่ย่างน้องปู ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง
น้อยไก่ย่าง ถ.ศรีโสธร ต.โสธร
นายก๊วก ๔๙ ม.๑๒ ถ.บางนา-ตราด บางปะกง (ข้าวแกง)
เนี้ยว (ข้าวมันไก่) ๘๓/๕ ถ.มหาจักรพรรดิ์
บ้านป้าหนู ๖๔ ตลาดบ้านใหม่ ถ.ศุภกิจ โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๗๓๓๖, ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๐๖ (อาหารไทย เปิดบริการ ๑๐.๓๐–๒๒.๐๐ น.)
ประดิษฐ์โภชนา ๑๓๓ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๔๖ (อาหารไทย จีน อาหารทะเล เปิดบริการ ๐๘.๐๐–๒๐.๐๐ น.)
เพิ่มบุญ ๓/๑๐๘ ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง โทร.๐ ๓๘๕๓ ๕๐๙๙ (ก๋วยเตี๋ยวบก อาหารเพื่อสุขภาพ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ ๐๗.๐๐–๑๖.๐๐ น. )
มธุรสเรือนแพ ๑๗๔/๓๘ แพริมน้ำ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๙๕๘, ๐ ๓๘๕๑ ๕๘๓๓ (อาหารไทย จีน อาหารทะเล เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
รวยเรือนแพ (ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์) ๒๙๓/๓ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๔๓๑ (อาหารไทย จีน เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ศิริโอชา ๔๔๑/๕-๖ ซ.๓ โทร.๐ ๓๘๕๑ ๓๔๑๙
ศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพ ๒๕๗ (เยื้องสถานีรถไฟ) ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๕๖๑๓ (ก๋วยเตี๋ยว อาหารเจ เปิดบริการ ๐๖.๐๐–๑๙.๐๐ น.)
สวนศูนย์ปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด้านหลังอาคารโรงแรม ๔๒๒ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง โทร.๐ ๓๘๘๑ ๐๕๔๑, ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๐๑ (จำหน่ายอาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
สวนอาหารเรือนไทย ๑๙๙ ม.๑๓ ถ.บางนา-ตราด โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๑๖๒๒
สุนหมูเด้ง ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง
อาหารบ้านน้อยไก่ย่าง ๗ ม.๕ ต.บางพระ โทร.๐ ๓๘๘๒ ๐๐๘๓, ๐ ๓๘๘๒ ๑๙๒๐ (ไก่ย่าง ส้มตำ อาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.)
อำเภอบางปะกง
ครัวคุณน้อง ๙/๒ ม.๑ ต.หนองจอก โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๗๖๓๒, ๐ ๓๘๕๗ ๗๑๓๕ (อาหารไทย อาหารทะเล เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
อำเภอบางคล้า
ครัวบางคล้า ๗๘ ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.ท่าทองหลาง โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๑๕๘๐, ๐ ๓๘๘๒ ๗๓๒๐ (อาหารไทย เปิดบริการ ๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
เถ้าแก่ซื้อ (ซิ้มฮวดเฮง) ๕๕/๑-๓ ติดธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขาบางคล้า) ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๑๐๒๐ (อาหารจีน เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.แฮกึ้นกุ้งนาง หมูแดง ต้มยำกุ้งแม่น้ำ)
ร่มไม้สายธาร (ใกล้กับพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ๒ ถ.พระสถูปเจดีย์ ต.บางคล้าโทร. ๐ ๓๘๕๔ ๒๗๙๔, ๐๘ ๖๑๕๕ ๗๑๑๑ (อาหารไทย อาหารทะเล เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น. มีบริการล่องเรือ)
ลีลาวนา ๒๕/๒ ถ.เอมอรอุทิศ ๑ ต.หน้าเมือง โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๔๒๗๕, ๐๘ ๑๕๘๘ ๒๒๑๙ (อาหารไทย อาหารฝรั่ง เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
สวนอาหารแม่น้ำ (หน้า สภอ.บางคล้า) ถ.เทศบาลพัฒนา ๑ ต.บางคล้า โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๑๙๐๙, ๐๘ ๑๘๖๑ ๒๗๔๐ (อาหารไทย ชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำบางปะกง พร้อมรับประทานอาหาร เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๓.๐๐ น. มีบริการล่องเรือ)
สเต๊กบางคล้า ๑๑๘ ม.๑ ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.ท่าทองหลาง โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๒๑๓๘-๙ (อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิดบริการ ๑๐.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
คุ้มบุญส่ง ๓๐ ม.๒ ต.บางขนัก โทร. ๐ ๓๘๕๒ ๔๑๓๐, ๐ ๓๘๕๒ ๔๓๑๓ (อาหารตามสั่ง เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
อำเภอพนมสารคาม
ก๋วยเตี๋ยวปลาอาภรณ์ ๖๕๖/๑๕ (สี่แยก อ.พนมสารคาม) ต.ท่าถ่าน
เมืองตรังติ่มซำ ๖๕๖/๑๘-๒๐ (สี่แยก อ.พนมสารคาม) ต.ท่าถ่าน โทร. ๐ ๓๘๘๓ ๗๑๖๐ (จำหน่ายต้มเลือดหมู ก๋วยจั๊บ ข้าวราดแกง ซุบหางวัว เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
ศรแดง ๑๒๑๓ ถ.พนมสารคาม-บ้านสร้าง ต.พนม

สนามกอล์ฟ
อำเภอบางปะกง
ไทย คันทรี คลับ ๘๘ ม.๑ ถ.บางนา-ตราด กม. ๓๕.๕ ต.พิมพา โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๐๒๓๔–๔๖, ๐ ๒๖๕๑ ๕๓๐๐-๖ (๑๘ หลุม เปิดบริการทุกวัน เว้นวันจันทร์ เวลา ๐๖.๓๐–๑๘.๐๐ น.)
รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟ คลับ ๑๕๐ ม.๓ ต.ท่าข้าม โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๓๒๗๕-๙ (๑๘ หลุม เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๖.๔๕–๑๔.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๕.๓๐–๑๔.๐๐ น.)
สนามกอล์ฟโรงไฟฟ้าบางปะกง ๔ ม.๖ ต.ท่าข้าม โทร. ๐ ๓๘๕๗ ๓๔๒๐-๗ ต่อ ๒๙๙๕, ๐ ๓๘๕๗ ๔๖๓๒ (๙ หลุม เปิดบริการทุกวัน ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
อำเภอบ้านโพธิ์
บางปะกงริเวอร์ ไซด์ คันทรี คลับ ๔๙ ม.๒ ต.แสนภูดาษ โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๓๕๒๓-๕ (๑๘ หลุม เปิดบริการทุกวัน ๐๖.๐๐–๑๙.๐๐ น.)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๔๗๙๔
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๒๐
ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๒๙, ๐ ๓๘๕๑ ๑๑๘๕
สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๔๔๘๒
สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๐๗
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๐๓๓
คลีนิกคริสเตียนบางคล้า โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๑๘๓๐, ๐ ๓๘๕๔ ๑๐๓๓
โรงพยาบาลพนมสารคาม โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๔๔๔
โรงพยาบาลบางปะกง โทร. ๐ ๓๘๕๓ ๑๒๘๗
โรงพยาบาลแปลงยาว โทร. ๐ ๓๘๕๘ ๙๐๐๒
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. ๐ ๓๘๕๑ ๑๑๑๑
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคล้า โทร. ๐ ๓๘๕๔ ๑๑๑๑
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๒๑๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคกลางเขต ๘
๑๘๒/๘๘ ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐
โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๒, ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๔
โทรสาร ๐ ๓๗๓๑ ๒๒๘๖
พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงแรมฉะเชิงเทรา วัดหลวงพ่อโสธร
เมืองธรรมะ พระศักดิ์สิทธิ์ ชิดเมืองหลวง มะม่วงหวาน ข้าวสารขาว มะพร้าวหอม
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์