บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จังหวัดเชียงราย
      เดิมชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกชา ข้าวไร่ ข้าวโพด และงา สภาพความเป็นอยู่ดำเนินไปอย่างแร้นแค้น เงินจำนวน 7,500 บาท/ปี/ครัวเรือน ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการปลูกฝิ่นจึงถูกมองว่าเป็นหนทางแก้ไข แม้จะไม่มากมายแต่ก็ทำให้พออิ่มท้อง โดยมิได้เฉลียวใจถึงพิษภัยมหันต์ที่จะย้อนกลับมาสู่ตนและสังคม ผืนป่า 1,400 ไร่ จึงถูกโค่นทำลายเพื่อขยายไร่ฝิ่นและทีท่าว่าจะรุกต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
     มิถุนายน 2523 มูลนิธิโครงการหลวงได้เข้าช่วยเหลือ โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงขึ้นเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณสุข การศึกษา สังคม และอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักแต่ดั้งเดิม ด้วยการหาพืชเกษตรกรรมทดแทนที่สามารถสร้างรายได้ดีกว่าฝิ่น เริ่มดำเนินการพร้อมกับการจัดการแบบเกษตรแผนใหม่ ซึ่งด้วยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว ทำให้ปัญหาความยากจน การบุกรุกป่า และปัญหายาเสพติด ลดลงและเบาบางโดยลำดับ
     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แม่ปูนหลวง ตั้งอยู่ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,400 เมตร พื้นที่รับผิดชอบ 26.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,678 ไร่ รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 718 ครัวเรือน ประชากร 3,413 คน ประกอบด้วยเผ่าลีซอ จีนฮ่อ และมูเซอแดง ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน บางพื้นที่เป็นหุบเขาเล็กๆ ลาดเทลงลุ่มน้ำแม่งัดและลุ่มน้ำแม่ลาว อุณภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส
การเดินทาง
   เส้นทางที่ 1 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร เข้าอำเภอพร้าว ผ่านไปทางอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นถนนราดยางตรงไปทางบ้านขุนแจ๋ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
   เส้นทางที่ 2 จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ถึง กม.52 อำเภอเวียงป่าเป้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1150 ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร
หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ สถานีขนส่งช้างเผือก
กิจกรรมท่องเที่ยว
   - ชมแปลงสาธิตภายในบริเวณหน่วยย่อยสามลี่ เป็นแปงเกษตรผสม
   - ชมและชิมแปลงชาอู่หลง(ชาก้านอ่อน) และชาสามฤดู
   - ชมแปลงเกษตรชาวบ้าน แปลงเซเลอลี่ (Celery) พาร์สเลย์ (Parsley) เฟนเนล (Fennel) ปวยเล้ง (Spinach) ที่ให้ผลผลิตตลอดปี
   - ชมความงดงามของสะเตติส แคสเปียร์ (Limonium Caspea) ออกดอกตลอดปี
ท่องเที่ยวชมประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
   - พิธีกรรมประจำปีของชาวเขาเผ่าลีซอ (ปีใหม่) จัดขึ้นประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
   - พิธีกรรมกินข้าวใหม่ของชาวเขาเผ่าลีซอ จัดขึ้นประมาณเดือนสิงหาคม
   - ปีใหม่มูเซอ จัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
   - พิธีเรียกขวัญ ทำได้ทุกวันตลอดปี
   - พิธีเลี้ยงชา จัดช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
   - จุดชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นภายในศูนย์
   - น้ำตกสามกุลา จากหมู่บ้านสามกุลา เดินเท้าไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร
ของฝาก
   - พืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว
   - หัตถกรรมเย็บปักถักร้อยของชาวมูเซอ
   - การปักผ้าของชาวเขาเผ่าลีซอ
   - ใบชาอู่หลง
ที่พัก + ร้านอาหาร
   - บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ประมาณ 20 คน
   - เต็นท์บริการ มีให้เช่าขนาด 4 คน พร้อมถุงนอน 1 ถุง
  - ภายในศูนย์ฯ ไม่มีบริการ แต่จะมีร้านค้าชาวบ้านในระแวกนั้น
สถานที่ติดต่อ
    ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 โทร. 0-5326-3816
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยตุง ดอยแม่สลอง
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จังหวัดเชียงราย
ภูชี้ฟ้า
• ภูชี้ฟ้า สุดยอดทะเลหมอกเมืองไทย ภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมีทิวทัศน์สวยงาม อยู่บนยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ติดกับประเทศลาว
ดอยตุง
• ดอยตุง สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง ดอยตุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดเชียงราย มีตำหนักดอยตุง พระธาตุดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล พาต้าโกลด์ อะวอร์ด (PATA GOLD AWARDS )
ดอยผาตั้ง • ดอยผาตั้ง ดอยผาตั้งเป็นจุดชมวิวไทย-ลาวและชมทะเลหมอกได้ตลอดปี ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกซากุระและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า พระธาตุดอยตุง • พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดปีกุน คำไหว้พระธาตุดอยตุง : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สามจบ) พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรัง มะหาคะมา นะมามิหัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
ดอยแม่สลอง
• ดอยแม่สลอง ดินแดนแห่งไร่ชาและซากุระ ดอยแม่สลองในอดีตเป็นที่ตั้งของกองทัพของรัฐบาลจีน ภาคใต้ของจอมพลเจียง ไค เช็ก ซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลจีนที่ส่งมารักษาชายแดนจีน-พม่า ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตชาที่ขึ้นชื่อ
วัดร่องขุ่น
• วัดร่องขุ่น พุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน วัดร่องขุ่น สร้างพุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ "ความตายเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะหยุดเสรีภาพแห่งจินตนาการของผมได้ครับ"
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
เหนือสุดในสยาม อร่ามดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม รสล้ำข้าวสาร หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สัปปะรดนางแล
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์