บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์
• วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑)

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑) จังหวัดอุตรดิตถ์
• วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
• ที่ตั้ง : ตั้งอยู่เขตตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 กิโลเมตร บนเส้นทางหมายเลจ 102 (อุตรดิตถ์-ลับแล)
• ความเป็นมา วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าศึกษาค้นคว้าที่สำคัญคือ มีเจดีย์พระบรมธาตุ ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “พระบรมธาตุทุ่งยั้ง” เป็นเจดีย์เก่าแก่แบบลังกาทรงกลมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม 3 ชั้น ฐานล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นบริวารอยู่ 4 มุม ฐานชั้นที่ 3 มีซุ้มคูหา 4 ด้าน สันนิษฐานว่าได้บูรณะขึ้นภายหลัง
• ตามตำนานการสร้างพระบรมธาตุ กล่าวว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท ผู้ครองเมืองสุโขทัย ได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้ โดยลักษณะเดิมของพระบรมธาตุเมืองทุ่งยั้งคงเป็นรูปเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ แต่ต่อมามีการบูรณะเพิ่มเติมโดยพญาตะก่า พ่อค้าไม้ชาวพม่า ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2544 เป็นลักษณะเจดีย์อย่างพม่า จนใน พ.ศ. 2451 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้ยอดพระบรมธาตุเจดีย์หักพังลมา หลวงพ่อแก้ว สมภารวัดพระบรมธาตุในขณะนั้น ได้เป็นหัวหน้าปฏิสังขรณ์ซ่อมเพิ่มเติม ดังรูปแบบที่ปรากฎในปัจจุบัน

• สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
• องค์พระบรมธาตุทรงลังกาอันศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จ
• หลวงพ่อโตในวิหาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองทุ่งยั้ง หน้าตักกว้าง 2 วา 10 นิ้ว สูง 3 วา 10 นิ้ว
• ตัววิหาร มีอายุเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ หลังคาลดหลั่น 3 ชั้น หน้าบันแกะสลักลงรักปิดทองสวยงามมาก

• งานเทศกาล ประเพณีที่สำคัญของวัด
• วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง มีประเพณีประจำปีที่สำคัญคือ ประเพณีอัฐมีบูชา หรือ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธสรีระจำลอง หรือ การบูชาในวันแรม 8 ค่ำ ในทุกวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี (นับจากวันวิสาขบูชาไป 8 วัน) โดยเป็นวันงานสลากภัตของวัด และจะมีการจัดแสดงประกอบแสงสีเสียงสื่อผสม จำลองพุทธประวัติตามตำราพระนิพพานสูตร นับเป็นประเพณีที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทยเพียงไม่กี่แห่งหรืออาจกล่าวได้ว่า มีเพียงแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ (ปี 2554 การจัดงานตรงกับวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2554

• อานิสงส์การบูชา : จะทำให้เกิดบารมีด้านความสงบสุขความแข็งแรง และความเจริญรุงเรืองก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
• คำไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ (พระเกศาธาตุ) : (ตั้งนะโม 3 จบ) สัมมา สัมพุทธัสสะ นะลาฐะ อัฐิจะตุ เกสาธาตุยา คันถะ วะรัง ฐิตัง ปะระมะธาตุ เจติยัง อะหัง วันทามิ สัสะทาฯ
• พระสมเด็จทันใจ รุ่นทันใจ : บุคคลทั่วไปเชื่อกันว่า เป็นพระที่ขออะไรแล้วจะได้ทันใจ ผู้คนนิยมชมชอบ
• วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง โทร. 08 4493 9972

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑) จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออกแห่งที่ ๑) จังหวัดอุตรดิตถ์

พระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์

พระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์ ภูสอยดาว โรงแรมอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
" เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก "
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์  
• วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
• วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (บารมีมงคลล้านนาตะวันออก)
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์