บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• เส้นทางสู่...พระธาตุอินทร์แขวน

ท้องทุ่งหงสาวดี

เส้นทางไปพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางไปพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางไปพระธาตุอินทร์แขวน

รถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

รถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

รถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
รถขึ้นไปพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า
รถขึ้นไปพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า
• เส้นทางสู่...พระธาตุอินทร์แขวน
• เส้นทางสู่...พระธาตุอินทร์แขวน
: พระธาตุอินทร์แขวน อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 180 กิโลเมตร โดยนั่งรถผ่านเมืองหงสาวดีมาสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว ระยะทาง 170 กิโลเมตร) ใช้เวลา 4 - 5 ชั่วโมง จากนั้นก็นั่งรถบรรทุกหกล้อเดินทางสู่จุดเดินเท้า (ระยะทาง 8 กิโลเมตร) ใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมง

นั่งเสลี่ยงพระธาตุอินทร์แขวน

นั่งเสลี่ยงพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

ร้านของฝากระหว่างทาง
เส้นทางเดินเท้าไปพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า
• จุดเดินเท้าหรือจุดที่นั่งเสลี่ยง ค่านั่งเสลี่ยงก็ประมาณ 700-800.-บาท
• ปัญหาของการนั่งเสลี่ยงก็มีบ่อยครับ คือว่าระหว่างทางที่นั่งเสลี่ยง คนหามก็พยายามให้เราซื้อโค้กให้ โดยบอกว่าหิวน้ำบ้าง ถ้าเราไม่ซื้อก็แกล้งเดินแบบเหวี่ยงๆให้หวาดเสียวหน่อย แต่พอเราซื้อให้ก็ต้องซื้อให้ทั้ง 4 คน ราคาประมาณกระป๋องละ 50 บาท แล้วเขาก็จะเอามาแลกคืนที่ร้านค้าที่เขาซื้อนั่นแหละ พอขึ้นไปถึงข้างบนก็จะขอทิปอีก ถ้าไม่ให้ก็ไม่ยอมไป แบบว่าต้องเอาให้ได้ แต่พอทางหัวหน้าทัวร์ไปถามเรื่องซื้อน้ำหรือเรื่องทิป เขากลับโกหกว่าลูกค้าซื้อให้เขาเอง ลูกค้าให้ทิปเขาเอง เขาไม่ได้เรียกร้อง พอขากลับเขาก็จะขอทิปเราอีกครั้งเหมือนเดิม.... สำหรับเรื่องนี้ก็ต้องทำใจ "กลัวไปทำบุญแล้วได้บาปในใจกลับมาครับ"...
เส้นทางเดินเท้าไปพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า
• เส้นทางเดินเท้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 1 ชั่วโมงครับ หากว่านั่งเสลี่ยง ก็ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
• เส้นทางเดินเท้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน เป็นถนนแบบคอนกรีต เดินแบบสบาย แต่ชันสักหน่อย มีที่หยุดพักตลอดเส้นทาง สองข้างทางก็จะผ่านบ้านชาวบ้านและช่วงสุดท้ายก็จะเดินตามถนนก็ได้หรือเลือกเดินทางลัดก็ได้ โดยผ่านบ้านชาวบ้าน ระยะทางประมาณ 200 เมตรครับ
ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทางพระธาตุอินทร์แขวน ประเทศพม่า

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

รถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

เส้นทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน

บนพระธาตุอินทร์แขวน

ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน

ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน

ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน

ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน

ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน

ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน

ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน
พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ประเทศพม่า
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยว ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ประเทศพม่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
พม่า
• พม่า ประเทศพม่า พม่าหรือสหภาพเมียนมาร์ ดินแดนแห่งเจดีย์ทองคำ ประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเหลือเฟือ คนพม่าเองมีความตั้งใจว่าเกิดมาในชาตินี้ก็ขอให้ได้นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
เมืองสิเรียม
• เมืองสิเรียม สิเรียมเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง มีวัดเยเลพญา ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ชาวพม่านิยมมาไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า
เจดีย์ชเวดากอง
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หรือ เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญที่สุด พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียหรือปีม้า
หงสาวดี
• หงสาวดี อดีตเคยเป็นราชธานีมอญ หงสาวดีถือเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆอันสำคัญของชาวมอญและเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุมุเตา มีรูปหงส์คู่ สัญลักษณ์ของเมือง
พระธาตุมุเตา
• พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์สูงที่สุดในพม่า สูงถึง 114 เมตร เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตั้งอยู่เมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมอญ
พุกาม
• พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ เมืองพุกาม สถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี ยุคทองของอาณาจักรพุกามเล่ากันว่ามีเจดีย์มากกว่า 10,000 องค์
พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนหรือไจ้ก์ทิโย เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานและตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา)
มัณฑะเลย์
• มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์เป็นราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ มัณฑะเลย์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ชเวสิกอง
• พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง ชาวพม่าทั่วไปเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอันมาก เพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว
ทะเลสาบอินเล
• ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน มีชาวอินทา (Intha) อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีและเทศกาลแห่พระบัวเข็มที่โด่งดังไปทั่วโลก
พระมหามุนี • พระมหามุนี พระมหามุนีหรือพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจแห่งเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งในทุกเข้าจะมีการล้างหน้า แปรงฟันให้พระพุทธรูป 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ยะไข่ • ยะไข่ อาณาจักรยะไข่เต็มไปด้วยโบราณสถานกว่า 140 แห่ง อาทิ วัดทุกขันธ์เทียนพญา วัดพระแปดหมื่น วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดพระเก้าหมื่น และหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง
เทพทันใจ เทพกระซิบ
• เทพทันใจ เทพกระซิบ เทพทันใจหรือนัตโบโบยี เทพประทานพรแห่งความโชคดี ที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมไปกราบไหว้กัน ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
ภาษาพม่า
• ภาษาพม่า ภาษาพม่าแตกต่างกับภาษาไทยมาก ตัวอย่างภาษาพม่า อาทิ มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน), เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก, ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ, ตาตา : ลาก่อน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• ข้อมูลทั่วไปประเทศพม่า
• เส้นทางเมืองมัณฑะเลย์
• เส้นทางย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน
• เส้นทางเมืองยะไข่ อาระกัน
• เก็บรูปมาฝากจากทริปสำรวจเส้นทาง
• เส้นทางเมืองพุกาม เมืองทะเลเจดีย์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์