บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่  
อุทยานฯธารโบกขรณี ดินแดนที่มีเรื่องเก่าไว้เล่าขาน ถ้ำเกาะแก่งแหล่งต้นน้ำลำธาร สืบตำนาน...ป่าดงไว้คงไพร

• ประวัติความเป็นมาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีเป็นป่าดงดิบและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีชื่อว่า ธารอโศก ในปี พ.ศ.2496 พลโทบัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้แวะมาพักผ่อนที่ธารอโศก ชื่นชมในธรรมและมีความเห็นว่าชื่อเดิมไม่เหมาะสม จึงได้เปลี่ยนเป็น “ธารโบกขรณี” ปีพ.ศ.2498 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้น ได้เสนอเรื่องจัดตั้งธารโบกขรณี เป็นสวนรุกขชาติให้กรมป่าไม่ทราบ ซึ่งกรมป่าไม้ได้รับหลักการและเข้าดำเนินการ ปี พ.ศ.2528 สำนักงานป่าไม้จังหวัดกระบี่ ได้เสนอเรื่องขอจัดตั้ง “ธารโบกขรณี” และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นอุทยานแห่งชาติ สังกัดกองอุทยานแห่งชาติ และโอนมาอยู่ในสังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2538
• ปี พ.ศ.2541 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 30 กันยายน 2541 เป็นเนื้อที่ 104 ตารางกิโลเมตร(65,000 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเล ทางบกเนื้อที่ 39.70 ตารางกิโลเมตร (24,812.50 ไร่)ทางทะเลเนื้อที่ 64.30 ตารางกิโลเมตร(40,187.50 ไร่) อยู่ในเขตการปกครองท้องที่ ต.อ่าวลึกใต้ ต.อ่าวลึกเหนือ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่
ลักษณะภูมิประเทศ
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวไปทางแนว เหนือ-ใต้ สลับกันไปแบบลูกคลื่น ที่สลับซับซ้อนและมีความลาดชันที่แตกต่างกันมาก พื้นที่ราบเรียบมีน้อย ส่วนมากจะพบบริเวณไหล่เขาและหุบเขา ส่วนภูเขาหินปูนจะปกคลุมไปด้วยป่าไม้ ป่าดงดิบนานาพันธุ์ นอกนั้นจะเป็นป่าชายเลน ธารน้ำตก ทะเล และหาดทราย นอกจากนี้ยังมีเกาะภูเขาหินปูน เกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวน 27 เกาะ
ลักษณะภูมิอากาศ
• ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมในเขตร้อน มี 2 ฤดู คือฤดูฝนและฤดูร้อน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ฝนแปดแดดสี่” หมายถึงฤดูฝน 8 เดือน ฤดูร้อน 4 เดือน
• ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี เดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนตกมากที่สุดในรอบปี เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในรอบปีประมาณ 26.4 องศาเซลเซียส
• ฤดูร้อน เริ่มจากกลางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเดือนที่มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดของปีอากาศช่วงนี้จะร้อน เหมาะแก่การท่องเที่ยว เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียส
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
• สังคมพืชในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี มีความหลากหลายชวนให้ศึกษาหาความรู้ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้
• ป่าดงดิบ ขึ้นอยู่บริเวณเขาช่องลม เขาตากรดและพื้นราบ พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ มะม่วงป่า ตะเคียน เคียม ยาง โสกน้ำ ทุ้งฟ้า ฯลฯ
• ป่าพรุ ขึ้นอยู่บริเวณเขาช่องลมตอนใต้ มีเนื้อที่ไม่มากนัก พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ หว้าน้ำ เตียว เตย
• ป่าชายเลน ขึ้นอยู่บริเวณเขาถ้ำลอดใต้ อ่าวน้ำ เกาะกาโรส เกาะห้อง พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ตะบูนดำ ตะบูนขาว ลำพูน ลำแพน ถั่วขาว ถั่วดำ พังกาหัวสุม แสม
• ป่าชายหาด ขึ้นอยู่บริเวณเกาะห้อง พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ โพธิ์ทะเล เตยทะเล ปอทะเล ทองหลางทะเล รักทะเล
• สังคมสัตว์ที่พบเห็นในเขตพื้นอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เนื่องจากสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ไม่เป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ติดต่อกันทำให้สัตว์ป่าขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ไม่มากนัก แต่ก็ยังมีสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หมูป่า บ่าง กระจง ลิง ค่างตะกวด กระรอก นกเอี้ยงถ้ำ นกกก นกเด้าลมหลังเทา
• สำหรับในท้องทะเลมีมีสัตว์น้ำที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ทั้งพวก หอย ปู กุ้ง ปลา เช่น ปลาการัง ปลากระพงแดง ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว ปลาสลิดหิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี ปลิงทะเล แมงดาทะเล ดอกไม้ทะเล ฟองน้ำ ปะการังอ่อน ปะการังแข็ง ดาวขนนก
• สัตว์ต่างๆ ที่พบในบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
• สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมูป่า เสือปลา เลียงผา ชะนี ลิง ค่าง ชะมด เม่น ฯลฯ
• สัตว์ปีก ได้แก่ ไก่ป่า นกกาเหว่า นกเขาใหญ่ นกกวัก นกยาง เหยี่ยวแดง นกขมิ้น เป็นต้น
• สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ กิ้งก่าตะกวด งูจงอาง งูเห่า งูเหลือม งูกะปะ งูสายพาน เป็นต้น
• สัตว์น้ำจืด ได้แก่ ปลาเสือสุมาตรา ปลาเสือข้างลาย ปลาหมอไทย ปลาแก้มช้ำ เป็นต้น
• สัตว์ทะเลต่างๆ ได้แก่ ปลิงทะเล ปะการัง กัลปังหา แมงดาทะเลเป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยว
• ธารโบกขรณี ได้รับการกล่าวขานว่า “เป็นป่าใหญ่ใจกลางชุมชน”มีธารน้ำไหลอดถ้ำ เรียกว่า “ถ้ำน้ำลอด” บริเวณหน้าถ้ำเป็นสระน้ำธรรมชาติ สามารถลงเล่นน้ำได้ เรียกว่า “สระธารโบกขรณี” น้ำจากสระธารโบกขรณีไหลเซาะตามโขดหินและรากไม้เป็นน้ำตกชั้นเล็กชั้นน้อย บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน
• นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง และศาลโต๊ะช่องยวน เป็นที่เคารพของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ การเดินทาง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 500 เมตร
• ถ้ำลอด มีลักษณะเป็นภูเขาคร่อมคลอง มีโพรงถ้ำเป็นอุโมงค์เรือสามารถแล่นผ่านไปมาได้ ในโพรงถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม นอกถ้ำ มีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าในป่าชายเลนชวนให้ศึกษา
• ถ้ำผีหัวโต (ถ้ำหัวกะโหลก) เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีช่องทะลุแสงสว่างสามารถส่องถึงภายในถ้ำ นอกจากจะมีหินงอกหินย้อย รูปร่างแปลกตา ยังมีภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ 2,000-3,000 ปี
• การเดินทางถ้ำลอด – ถ้ำผีหัวโต ใช้เส้นทางเดียวกันจากที่ทำการอุทยานฯ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 4039 ประมาณ 4 กม. เลี้ยวขวาไปตามถนน รพช. 2 กม.เลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร ถึงท่าเทียบเรือบ่อท่อนั่งเรือไปประมาณ 15 นาที
• ถ้ำสระยวนทอง มีสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่บริเวณปากถ้ำ เป็นถ้ำน้ำผุดของธารน้ำใต้ดินภายในถ้ำมีแสงสลัวๆ มีหินงอกหินย้อย รูปทรงแปลกตา
• การเดินทางไปถ้ำสระยวนทอง จากที่ทำการอุทยานฯเลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 4039 ประมาณ 1.5 กม.เลี้ยวขวาต่อด้วยถนนหมายเลข 4 ประมาณ 4 กม. เลี้ยวขวาประมาณ 700 เมตร
• หมู่เกาะเหลาบิเละ (หมู่เกาะห้อง) ประกอบด้วย เกาะเล็ก เกาะน้อย จำนวน 12 เกาะ มีเกาะห้องเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด
มีจุดเด่นอยู่ที่อ่าวบิเละ อ่าวห้อง
• อ่าวบิเละ เป็นหาดทรายขาวละเอียด แนวหาดโค้งแบ่งเป็นสองช่วง คล้ายปีกนกคั่นด้วยก้อนหินใหญ่ น้ำทะเลใสจนมองเห็นปะการังน้ำตื้น เหมาะสำหรับเล่นน้ำชมปะการัง
• อ่าวห้อง อีกด่านหนึ่งของเกาะห้อง มีลักษณะเป็นสระธรรมชาติ ล้อมด้วยเขาหินสูงชันเกือบรอบด้าน ช่วงน้ำขึ้นสามารถนำเรือเข้าไปชมความงามของธรรมชาติด้านในได้ น้ำใสสะอาดสามารถลงเล่นน้ำได้
• เกาะเหลากา เกาะเหลาบุโล๊ะ (เกาะผักเบี้ย) เกาะกามิด เกาะฮันตู ฯลฯ ก็มีความงดงามตามธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ
• การเดินทางไปหมู่เกาะเหลาบิเละ จากที่ทำการอุทยานฯเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 4039 ประมาณ 1.5 กม.เลี้ยวขวาต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 24 กม.เลี้ยวขวาไปตามถนนบ้านทุ่งอีกประมาณ 10 กม. ถึงท่าเทียบเรือท่าเลน นั่งเรือต่อไปประมาณ 45 นาที ถึงเกาะ (บริเวณท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ท่านก็สามารถเช่าเรือไปหมู่เกาะหลาบิเละได้)
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติ
• อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร
• อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
• อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
• อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร
• วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
• วัดถ้ำเสือ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สระมรกต ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางครามอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
• ถ้ำโต๊ะหลวง อยู่ในเขตบ้านนบ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
• ถ้ำเสือน้อย เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ ถ้ำเสือน้อย อยู่ห่างจากถ้ำหัวกะโหลกที่บ้านบ่อท่อ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
• ถ้ำเสือนอกหรือถ้ำเทพนิมิตร เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์เทพนิมิตร
• ถ้ำเพชร อยู่ห่างจากสี่แยกอ่าวลึกเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร
การเดินทาง
• รถยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถมาตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ถึงสี่แยกอ่าวลึก แล้วเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4039 เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 48 กิโลเมตร หรืออาจใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4035 สุดเส้นทางแล้ว ต่อเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4039 อีก 2 กิโลเมตร
• เครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบิน เที่ยวบินกรุงเทพฯ–กระบี่ จากท่าอากาศยานดอนเมือง สู่ท่าอากาศยานกระบี่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์หรือรถโดยสารประจำทางถึงสถานีขนส่งจังหวัดกระบี่ ไปยังอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซึ่งมีรถประจำทางหลายสายให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ เช่น รถโดยสารธรรมดา, รถตู้ประจำทางปรับอากาศ จากสี่แยกอ่าวลึกไปอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ค่าโดยสารรถ 2 แถว หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ราคา 10 บาท
• รถโดยสารประจำทาง เส้นทาง กรุงเทพ-กระบี่ ระยะทาง 814 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

เที่ยวอย่างไรไม่ทำลายธรรมชาต เที่ยวให้สนุก ปลอดภัยและถูกวิธี
1.ก่อนอื่นควรเข้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติเป็นลำดับแรกเมื่อไปถึง เพื่อขอทราบรายละเอียดและข้อแนะนำต่างๆจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
2.ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โดยช่วยกันรักษา ไม่หัก/เคาะ/เก็บหา/ทำลาย โบราณสถาน ปะการัง เปลือกหอย หินงอก หินย้อย พรรณไม้และสัตว์ป่า ควรเก็บภาพถ่ายและความทรงจำที่ดีเป็นของที่ระลึก
3.ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก ไม่ส่งเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่บุคคลอื่นและสัตว์ป่า ช่วยดูแลความสะอาด ทิ้งขยะในที่รองรับ
4.ใช้เส้นทางหรือพื้นที่ที่ทางอุทยานแห่งชาติจัดไว้เพื่อการนั้นๆเท่านั้น และโปรดเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
สถานที่ติดต่อ
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 2/2 ม.2 ต.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทร.(075) 681071, 682058

กระบี่ ทะเลแหวก เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี ทัวร์กระบี่ โรงแรมกระบี่ จังหวัดกระบี่
แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี
กระบี่
• กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมืองชายทะเลอันดามันที่งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวยและหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร
หาดนพรัตน์ธารา เกาะพีพี
• อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา เกาะพีพี เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งอยู่อำเภอเมือง กระบี่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะพีพี อ่าวนาง สุสานหอย
เกาะพีพี
• เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือเจ้าฟ้ากระบี่ประมาณ 42 กิโลเมตร เกาะไม้ไผ่ หรือ เกาะไผ่ อยู่ทางทิศเหนือของเกาะพีพีดอนประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงาม
คลองสองน้ำ
• ท่าปอม คลองสองน้ำ คลองท่าปอม เป็นลำธารยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เกิดจากแอ่งน้ำผุดบนเขาช่องพระแก้ว คลองแห่งนี้น้ำใสราวกระจก มองดูเป็นสีเขียวมรกต
ทะเลแหวก
• ทะเลแหวก เกาะปอดะ ทะเลแหวกอยู่ห่างจากชายฝั่งอ่าวนางประมาณ 8 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ยามน้ำลด ทั้งสามเกาะจะถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยหาดทรายที่ขาวสะอาด
ธารโบกขรณี
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็นป่าใหญ่ใจกลางชุมชน มีธารน้ำไหลอดถ้ำเรียกว่า "ถ้ำน้ำลอด" และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ถ้ำผีหัวโต หมู่เกาะห้อง เกาะเหลากา เกาะผักเบี้ย
สระมรกต
• น้ำตกร้อน สระมรกต สระน้ำผุด น้ำตกร้อนมีอุณหภูมิ 40-50 องศา เป็นน้ำร้อนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุม สระมรกต เกิดมาจากธารน้ำอุ่น มีด้วยกัน 3 สระ มีสระแก้ว สระมรกตและสระน้ำผุด
เกาะห้อง
• เกาะห้อง (เกาะเหลาบิิเล๊ะ) หมู่เกาะห้องประกอบด้วยเกาะ 12 เกาะ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพายเรือคายักเที่ยวชม อ่าวเกาะห้อง อ่าวบิเละ เกาะเหลากา เกาะเหลาบุโล๊ะ (เกาะผักเบี้ย)
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์