บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
• ร้านอาหาร : อาหารพื้นเมือง จังหวัดกระบี่

อำเภอเมือง
ครัวพนิดา ๑๕๑–๑๕๕ ถ.มหาราช โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๒๐๔๘, ๐๗๕๖๑ ๒๓๖๓ อาหารไทย
(เปิด ๗.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
น้องโจ๊ก ๕๐/๓ ถ.คงคา ต.ไสไทย โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๖๓๙ อาหารไทย, อาหารทะเล (เปิด ๑๑.๐๐–๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
ใบเตย ๗๙ ถ.คงคา ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๕๐๙ อาหารพื้นบ้าน (เปิด ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
เรือนไม้ ๓๑๕/๕ ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๑๗๙๖-๗ อาหารไทย, อาหารพื้นบ้าน (เปิด ๑๐.๓๐–๒๒.๐๐ น.
เรือนแพ ๒๕๖/๑ ถ.อุตรกิจ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๕๖ อาหารไทย, อาหารทะเล (เปิด ๙.๐๐ -๒๓.๐๐ น.)
เจ้าสัว ๓๒๕/๑ ถ.มหาราช โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๑๗๗๔ อาหารไทย
ฮกกี่เหลา ๑๗๓/๒ ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๑๙๗๘ ๗๘๙๙ (ขนมจีบ ซาลาเปา อาหารเช้า ) เปิดเวลา ๐๖.๐๐-๑๐.๐๐ น.
หาดนพรัตน์ธารา
ชวนชิม ซีฟู้ด ๕๕/๕ ต.อ่าวนาง โทร. ๐ ๗๕๖๓ ๗๓๕๕ อาหารทะเล (เปิด ๙.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
อำเภอคลองท่อม
โกหย่ง ๑๕ ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๙๐๙๔ ข้าวขาหมู, อาหารตามสั่ง (เปิด ๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.)
ครัวเทพ ถ.เพชรเกษม อาหารไทย, อาหารพื้นบ้าน
เกาะลันตา
เขาใหญ่ เรสท์เทอร์รองท์ บริเวณจุดชมวิวบนเกาะลันตา โทร. ๐ ๗๕๖๙ ๗๒๔๔ E-mail: khaoyailanta@yahoo.com อาหารไทย (เปิด ๗.๐๐–๒๐.๐๐ น.)

ร้านขายสินค้าที่ระลึก
ร้านจี้ออ ๑๔๙ ม.๓ ถ.กระบี่-เขาทอง ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๒๙๒๔-๕ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๒๙๒๔-๕
ร้านจี้ออ ๔๖๘ ม.๓ ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๐๗๐ โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๑๑๙๘

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๓๘๑
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๒๖๑๑
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๒๒๒
ที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลข โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๐๕๐
สถานีขนส่งจังหวัด โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๐๔
ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๐๙๗
กรมศุลกากร โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๓๕๐
โรงพยาบาลกระบี่ โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๒๒๗, ๑๖๖๙
ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๓๔๘, ๐ ๗๕๖๑ ๑๓๘๙

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
www.infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคใต้ เขต ๔
๗๓-๗๕ ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๑๓, ๐ ๗๖๒๑ ๑๐๓๖
โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๓๕๘๒
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ภูเก็ต พังงา กระบี่
E-mail : tatphket@tat.or.th

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร. ๐ ๗๕๖๒ ๒๑๖๓
โทรสาร ๐ ๗๕๖๒ ๒๑๖๔

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

กระบี่ ทะเลแหวก เที่ยวกระบี่ เกาะพีพี ทัวร์กระบี่ โรงแรมกระบี่ จังหวัดกระบี่
แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี
กระบี่
• กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมืองชายทะเลอันดามันที่งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวยและหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร
หาดนพรัตน์ธารา เกาะพีพี
• อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา เกาะพีพี เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตั้งอยู่อำเภอเมือง กระบี่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะพีพี อ่าวนาง สุสานหอย
เกาะพีพี
• เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือเจ้าฟ้ากระบี่ประมาณ 42 กิโลเมตร เกาะไม้ไผ่ หรือ เกาะไผ่ อยู่ทางทิศเหนือของเกาะพีพีดอนประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยงาม
คลองสองน้ำ
• ท่าปอม คลองสองน้ำ คลองท่าปอม เป็นลำธารยาวประมาณ 5 กิโลเมตร เกิดจากแอ่งน้ำผุดบนเขาช่องพระแก้ว คลองแห่งนี้น้ำใสราวกระจก มองดูเป็นสีเขียวมรกต
ทะเลแหวก
• ทะเลแหวก เกาะปอดะ ทะเลแหวกอยู่ห่างจากชายฝั่งอ่าวนางประมาณ 8 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ยามน้ำลด ทั้งสามเกาะจะถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยหาดทรายที่ขาวสะอาด
ธารโบกขรณี
• อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี เป็นป่าใหญ่ใจกลางชุมชน มีธารน้ำไหลอดถ้ำเรียกว่า "ถ้ำน้ำลอด" และมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ถ้ำผีหัวโต หมู่เกาะห้อง เกาะเหลากา เกาะผักเบี้ย
สระมรกต
• น้ำตกร้อน สระมรกต สระน้ำผุด น้ำตกร้อนมีอุณหภูมิ 40-50 องศา เป็นน้ำร้อนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุม สระมรกต เกิดมาจากธารน้ำอุ่น มีด้วยกัน 3 สระ มีสระแก้ว สระมรกตและสระน้ำผุด
เกาะห้อง
• เกาะห้อง (เกาะเหลาบิิเล๊ะ) หมู่เกาะห้องประกอบด้วยเกาะ 12 เกาะ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปพายเรือคายักเที่ยวชม อ่าวเกาะห้อง อ่าวบิเละ เกาะเหลากา เกาะเหลาบุโล๊ะ (เกาะผักเบี้ย)
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์