บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
• ข้อมูลโรงแรม ที่พัก จังหวัดพัทลุง

อำเภอเมือง
แกรนด์ แมนชั่น ๖๔/๑๒ ถ.ประชาบำรุง (หลังธนาคารไทยพาณิชย์) ต.คูหาสวรรค์ โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๕๗๐๕-๗ จำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๓๐๐–๕๐๐ บาท
ดีน่า อินน์ ถ.ชัยบุรี สามแยกช่องโก โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๑๒๐๙ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท
ไทย โฮเต็ล ๑๔-๑๔/๑-๕ ถ.ดิสรา-สาครินทร์ โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๑๖๓๖, ๐ ๗๔๖๑ ๑๗๙๗-๘ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๔๕๐ บาท
บ้านนางนวล ๕๓ หมู่ ๙ ต.ควนมะพร้าว โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๒๙๒๔ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๐๐ บาท
ลำปำ รีสอร์ท ๘๘ หมู่ ๖ ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๑๔๘๖ โทรสาร ๐ ๗๔๖๑ ๒๐๑๓ จำนวน ๖๗ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
หอฟ้า ๒๘-๓๐ ถ.คูหาสวรรค์ โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๑๙๒๐, ๐ ๗๔๖๑ ๑๖๔๕ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๘๐ บาท
อำเภอเขาชัยสน
ทิวทัศน์ ๒๐๑ ม.๑ ต.จองถนน โทร. ๐ ๙๘๗๖ ๑๘๒๒ , ๐ ๑๘๙๘ ๔๒๓๘ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
ทะเลทอง รีสอร์ท ๘๙ ม.๑ ต.จองถนน โทร. ๐ ๑๔๗๘ ๖๒๖๙, ๐ ๑๖๗๙ ๓๒๓๓ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท

• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดพัทลุง

อำเภอเมือง
ควนมะพร้าว ๕ หมู่ ๙ ต.ควนมะพร้าว โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๒๘๙๕
คู่หู ๙/๑๐ ถ.ประชาบำรุง ต.คูหาสวรรค์ โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๑๙๓๘
ลำปำซีฟู้ด ลำปำรีสอร์ท ถ.อภัยบริรักษ์ โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๑๔๘๖
สวนอาหารสวนไผ่ ถ.เอเชีย โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๒๙๓๐ อาหารไทย
อิมหยก ๓๙๓ ถ.ราเมศวร์ โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๓๙๓ อาหารไทย
อำเภอเขาชัยสน
ทิวทัศน์ ๒๐๑ ม.๑ ต.จองถนน โทร. ๐ ๙๘๗๖ ๑๘๒๒, ๐ ๑๘๙๘ ๔๒๓๘
ทะเลทอง ๘๙ ม.๑ ต.จองถนน โทร. ๐ ๑๔๗๘ ๖๒๖๙, ๐ ๑๖๗๙ ๓๒๓๓

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
บขส. พัทลุง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๒๐๗๐
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๔๐๗๐
เทศบาลเมือง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๐๐๗
โรงพยาบาลพัทลุง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๐๐๘
โรงพยาบาลปิยะรักษ์ โทร. ๐ ๗๔๖๒ ๗๑๔๘
ศาลากลางจังหวัด โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๔๐๙, ๐ ๗๔๖๑ ๔๐๖๒
สถานีตำรวจภูธรจังหวัด โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๑๘๐๔
สถานีรถไฟพัทลุง โทร. ๐ ๗๔๖๑ ๓๑๐๖

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
www.infodev@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย"

พัทลุง โรงแรมพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง   
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์