บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• งานประเพณีและงานเทศกาลต่างๆประเทศเนปาล

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา เมืองปาทัน
• งานเทศกาลต่างๆ ประเทศเนปาล
• มีคำกล่าวกับประเทศเนปาลว่าสิ่งก่อสร้างในทุกย่างก้าวของเนปาลนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และในทุกๆ วัน เนปาลจะมีเทศกาลต่างๆ เป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตชาวเนปาล นอกจากนั้นงานเทศกาลเหล่านี้ยังถือเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเนปาลอีกด้วย
• เทศกาลทางศาสนานั้นจะจัดให้เป็นไปตามปฏิทินทางจันทรคติ ส่วนงานเทศกาลประจำปีจะมีกำหนดวันที่ตายตัว ไม่ว่าที่ไหนและเมือไหร่เมื่อมาถึงเนปาล แน่ใจได้เลยว่าจะต้องพบงานเทศกาลอย่างน้อย 1-2 งาน เทศกาลที่สำคัญและน่าสนใจต่างๆ ในเนปาลมีดังต่อไปนี้
• นววรรษ (Navarsha) จัดขึ้นราวเดือนเมษายน เป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวเนปาล มักตรงกับสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน ซึ่งก็คือวันแรกของงานไพสัข ปูรณิมาวันนี้ถือเป็นวันหยุดแห่งชาติ ผู้คนจะทำพิธีฉลองกันอย่าง เอิกเกริกและมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ในเทศกาลยังมีการทำพิธีพิสเกต ยาตรา (Bisket Jatra)
• ไพสัข ปูรณิมา หรือวันวิสาขบูชา (Baisakh Poorima) จัดขึ้นราวเดือนเมษายนในฐานะที่ประเทศเนปาลเป็นสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้คนต่างฉลองพิธีนี้ด้วยการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น สวะยัมภูนาถ โพธินาถ และลุมพินี
• มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา (Red Machchhendranath Rath Jatra) จัดขึ้นราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตปะฏัน โดยจะมีการทำรถลากแห่งเทพที่รู้จักกันในชื่อว่า พุงเตียว (Boto Dekhaune) หรือมัจเฉนทรนาถแดงขึ้นที่ผุลฉอกวี
• ทุมชี (Dumji) เทศกาลนี้มีการฉลองกันตามถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเซอร์ปา ในเดือนกรกฎาคมที่อยู่เขตกรุงกาฐมาณฑุและที่เหลัมพูนั้นจะเข้าร่วมฉลองการเต้นรำในวันนี้ด้วย
• คยะ ยาตรา หรือเทศกาลวัว (Gai Jatra or Cow Festival) จัดขึ้นราวเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม เป็นงานเฉลิมฉลองที่กินเวลาถึง 8 วัน โดยจุดเด่นของงานนี้คือการเต้นรำการร้องเพลง การเล่นตลก และการละเล่นใดๆ ก็ตามที่สร้างความเบิกบานใจ
• วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ (Birthday of His Majesty the king) วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ คยาเนนทรา พีร์ พิกรม ชาห์ เทพ ในวันที่ 7 กรกฎาคม โดยมีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศ
• กฤษณะสตามิ (Krishnastami) จัดราวเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม เป็นวันประสูติของพระกฤษณะ (Lord Krishami) ในวันนี้จะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองที่วัดกฤษณะในเมืองปะฏันและที่ฉางคุ นารายัณ
• อินทรา ยาตรา (Indra Jatra) จัดราวเดือนสิงหาคมหรือกันยายน เป็นงานเทศกาลของพระอินทร์ จะมีการจัดพิธีที่หุบเขากาฐมาณฑุเป็นเวลานาน 8 วัน โดยมีการนำรถลากแห่งกุมารี (Kumari) ซึ่งเป็นเทพแห่งการดำรงชีวิต (Living Goddess) เดินขบวนผ่านถนนสำคัญในกรุงกาฐมาณฑุ มีจุดเด่นตรงเสียงกลองอันกึ้งก้องและลีลาการตบเท้าของเต้นระบำหน้ากากในตอนเย็นของทุกๆ วัน
• ทัศอิน หรือทรุคา บูชา (Dashain or Durga Puja) จัดราวเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม เทศกาลทัศอินนี้เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมากที่สุดของชาวเนปาล และนับช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของประชาชนทั้งประเทศตลอดเทศกาล
• ติหาร์ หรือทีปวลี (Tihar or Deeoawali) จัดราวเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤษจิกายน รู้จักกันในชื่อว่า เทศกาลแห่งแสงสว่าง (Festival of Light) มีการเฉลิมเป็นเวลา 5 วัน ตามบ้านเรือนจะมีการจุดไฟสว่างในตอนกลางคืนและมีการทำขนมหวานชนิดพิเศษหลากหลายชนิด
• วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) หลังจากนั้นมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยแห่งราชอาณาจักรเนปาลขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษจิกายน พ.ศ. 2533 จึงถือเอาวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญของเนปาล
• วิภาหะ ปัญจมี (Vibhaha Panchami) จัดขึ้นราวเดือนพฤษจิกายนหรือเดือนธันวาคมเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของชนักปุร์ (ทางด้านตะวันออกของเขตเตไร) พิธีเฉลิมฉลองจัดขึ้นเพื่อลำรึกถึงการแต่งงานของพระรามและนางสีดาซึ่งเป็นเทพเจ้าฮินดูที่ผู้คนให้ความเคารพมากที่สุดคู่หนึ่ง เทศกาลนี้ดึงดูดนักแสวงบุญนับพันคนจากอินเดียให้มาที่วัดชนักกี เมืองชนักปุร์
• โลสาร์ (Lhosar) เทศกาลของชาวเซอร์ปาที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีการร้องเพลงพื้นบ้านและการเต้นรำ สามารถชมการเต้นรำนี้ได้ที่ขุมพล เหลัมพู และเมืองทางตอนเหนืออื่นๆ ของประเทศเนปาล และที่โพธินาถ กรุงกาฐมาณฑุอีกด้วย
• ปฤถวี ชยันติ (Prithvi Jayanti) เทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียตริแด่องค์พระมหากษัตริย์ปฤถวี นารายัณ ชาห์มหาราช กษัตริย์ผู้ก่อตั้งประเทศเนปาลยุคใหม่ มีการเฉลิมฉลองด้วยพิธีที่มีสีสันหน้าประตูสิงหะ ดูร์บาร์ในกรุงกาฐมาณฑุในวันที่ 10 พฤษจิกายน
• วันประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democracy Day) มีชื่อรียกอย่างเป็นทางการว่า ราสตริยา ประชาตันตระ ทิวา (Rastriya Prajatantra Divas) หรือวันประชาธิปไตยแห่งชาติ เพื่อลำรึกถึงการปฏิวัติของประชาชนในปีพ.ศ. 2493-2494 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ของปี
• มหาศิวะราตรี (Maha Shivaratri) จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลศิวราตรีหรือค่ำคืนแห่งพระศิวะนั้นมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมนาคม เป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความเคารพต่อพระศิวะที่วัดวัดปศุปฏินาถ โดยมีการจัดพิธีทางด้านศาสนาผู้คนมากมายจากทั่วทั้งเนปาลและอินเดียมารวมตัวกันที่วัดเพื่อทำการกราบไหว้พระศิวะ
• โคเท ยาตรา (Ghode Jatra) จัดราวเดือนมีนาคมหรือเมษายน รู้จักกันในชื่อของเทศกาลม้าซึ่งเป็นเทศกาลที่น่าตื่นเต้นที่สุดเทศกาลหนึ่งของกรุงกาฐมาณฑุ ในวันนี้จะมีการแข่งม้าและกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ตุลทิเล ในส่วนอื่นๆ ของเมืองจะมีการแห่เทพเจ้าบนเสรี่ยง หรือขาด (Khat) โดยมีการเล่นดนตรีพื้นเมืองด้วย
• เตช (Teej) จัดขึ้นราวเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน เตชเป็นเทศกาลสำหรับผู้หญิงฮินดูในวันนี้จะแต่งตัวงดงามในชุดสาหรีสีแดงซึ่งเป็นชุดแต่งงาน แล้วพวกเธอก็จะรวมตัวกันที่วัดพระศิวะเพื่อทำการสวดภาวนาขอให้สมหวังกับชีวิตหากเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะสวดอ้อนวอนขอให้ชีวิตคู่ที่มีความสุข ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานก็จะสวดอ้อนวอนให้ได้สามีที่ดี นอกจากนี้ยังมีการเต้นรำ การร้องเพลงพื้นเมือง และกินเจในวันนี้ด้วย
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา เมืองปาทัน
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา เมืองปาทัน

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์