บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• ภาษาเนปาล พูดภาษาเนปาล

เจดีย์โพธินาถหรือพุทธนาถ

เจดีย์โพธินาถหรือพุทธนาถ

พระโพธิสัตว์ วัดโพธินาถ

เจดีย์โพธินาถหรือพุทธนาถ

สถูปสวะยัมภูวนาถ

ดวงตาแห่งเนปาล

พระโพธิสัตว์ที่วัดสวะยัมภูวนาถ

วัดลิงหรือวัดสวะยัมภูวนาถ

• คำศัพท์ทั่วๆ ไปของภาษาเนปาล
ฉัน : มา (Ma)
เธอ : ตาไป (Tapai)
สวัสดี/ลาก่อน : นมัสเต (Namaste)
เป็นอย่างไร : ตาไป ไล กัสโตจา (Tapai lai Kastocha)
แล้วเจอกันพรุ่งนี้ : โภลี เภตุนลา (Bholi bhetunla)
แล้วพบกันใหม่ : เฟรี เภตุนลา (Feri bhetunla)
ขอโทษ (เชิงขอความช่วยเหลือ) : หะชูร์ (Hajur)
ขอบคุณ : ธานยาพัท (Dhanyabad)
ที่ไหน : กาหา (Kaha)
ที่นี่ : ยาหัน (Yahan)
ที่นั้น : ตยาหัน (Tyahan)
ที่โน้น : ตยาฮัน (Tyahan)
ทำไม : กินา (Kina)
เมื่อไร : กาหิเล (Kahile)
อย่างไร : กาสารี (Kasari)
ไม่ : ฮอยนา (Hoina)
มี : จา (Cha)
ไม่มี : ไจนา (Chaina)
โอเค : หุนจา (Huncha)
แสตมป์ : หุลัก ติกัต (huluk tikat)
ซองจดหมาย : ขัม (Kham)

• การเดินทาง (ภาษาเนปาล)
ไกลแค่ไหน? : กาติ ตัทหา จา ? (Kati tadha cha)
จะไปถึงที่นั้นได้อย่างไร? : ตยาฮาน กาชารี ชาเน ? (Tyahan kasari jane ?)
ใช้เวลานานเท่าไร ? : กาติ ชามาเย ลัคเจ ? (Kati samaye lagche ?)
รถคันนี้ไปไหน : โย บุส คฮา จานชฮา ?(Yo bus kaha janchha?)
ถ้าไป..ราคาเท่าไร ? : จานา คาติ ปาร์ชฮา ?
กลับ : ภาร์กา (pharka)
ช่วยเหลือ : มาดาต กามุส (madat gamus)
รถสามล้อ/ตุ๊กตุ๊ก : เทมโป (tempo)
รถบัส : บุส (bus)
แท็กซี่ : ตาซี (taxi)
เรือ : นาว, จาฮาล (jahal)
รถจักรยาน : ไซเล (cyle)
ตั๋ว : ติกัต (tikat)
เส้นทาง : บาโต (bato)
สะพาน : พูล (pul)
ทางลาด : โอราโล (oralo)
ทางขึ้น : อูกาโล (uralo)
ซ้าย : บายา (baya)
ขวา : ดายา (daya)
หนาว : จาโด (jaado)

• วัน / เวลา
เวลา : สมาเย (samaye)
นาที : ปรากอานอส (parkhanos)
ชั่วโมง : กฮานตา (ghanta)
วัน : ดิน (din)
วันนี้ : อาจา (ajaa)
เมื่อวานนี้ : ฮีโจ (hijo)
พรุ่งนี้ : บโฮลี (Bholi)
เดี๋ยวนี้ : อหิเล (Ahile)
อาทิตย์ : หัปตา (hapta)
เดือน : มะหินา (mahina)
ปี : พาร์สา (barsa)
กี่โมงแล้ว? : คาตี บาซโย? (kati bajyo?)
วันนี้วันอะไร? : อาจา เคบาร์?
เวลาเท่าไร/กี่โมง? : กาติ บาจโย (Kati bhajyo?)
การจับจ่ายซื้อของ/โรงแรม
ราคาเท่าไร? : กาติ ลัคจา? (Kati lagcha?)
เงิน : ไปซา (Paisa)
แพงจัง : ตโย มาฮานโก จา (Tyo mahango cha)
ถูกจัง : ตโย มาฮานโก จา (Tyo sasto cha)
น้อยกว่า : คัม (Kam)
มากกว่า : บาดฮี (Badhi)
เล็กน้อย : อาลิกาติ (Alikati)
พอแล้ว : พูกโย (Pugyo)
เท่าไร? : กาติ (kati?)
สะอาด : ซาฟา (safa)
สกปรก : ผอร์ (phor)
พัดลม : ปังฮา (pankhaa)
อาหารเช้า : บีฮานาโก ขานา (bihanako khana)
ห้องพัก : โกฏฐ (kotha)

• บทสนทนาทั่วๆ ไป
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน? : เซาจาลยา กาหาน จา? (Sauchalya kahan cha?)
นี่คืออะไร? : โย เก โห (Yo ke ho?)
ร้านค้าอยู่ที่ไหน? : ปาสาล กาหาน จา ? (Pasal kahan cha ?)
พอแล้ว : ปุคโย (Pugyo)
ฉันเข้าใจ : มา บูจจู (Ma bujhchu)
ฉันไม่เข้าใจ : ไมเล บูจฮีนา (Maile bujhina)
ฉันไม่มี : มอ ซังกา ชไฮนา (Ma sanga chhaina)
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการไปรษณีย์ : หุลัก (Hulak)
ธนาคาร : บายก์ (baink)
สถานทูต : ราชทูตาพาส (rajdutabas)
สถานีตำรวจ : ปราฮรี (prahari)
โรงแรม : โฮเตล (hotle)

• อาหาร / เครื่องดื่ม (ภาษาเนปาล)
ร้อน : ตาโต (tato)
เย็น : จิโส (chiso)
อาหาร : ขานา (khana)
ขนมปัง : เปาโรติ (pauroti)
ข้าวสาร : ชามัล (chamal)
ข้าวสุก : ภัต (bhat)
เนื้อสัตว์ : มาสุ (masu)
ไก่ : คูอูรา (kukhura)
ต้ม : อูมาเลโก (umaaleko)
เขียว, ผัก : สาค (sag)
ผักที่สุกแล้ว : ตาร์การี (tarkari)
ถั่วแขก : ดาล์ล (dahl)
ไข่ : ฟูห์ล (phul)
ผลไม้ : ฟอลฟูล (falful)
น้ำตาล : ชินิ (chini)
เผ็ดร้อน, รสจัด : ปีโร (piro)
เกลือ : นูน (noon)
พริกไทย : มาริช (marich)
นมเปรี้ยว : ดาห์ฮี (dhahi)
นม : ธูภา (dhudha)
ชา : จิยา (chiya)
กาแฟ : โคฟิ (cofi)
น้ำ : ปานิ (pani)

• คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข
1 : เอ็ก (ek)
2 : ดุย (dui)
3 : ตีน (teen)
4 : จาร์ (char)
5 : ปาญจ์ (paach)
6 : เฉะ (cha)
7 : สาต (saat)
8 : อาฐ (aath)
9 : เนา (nau)
10 : โดส (daas)
11 : เอการา (eghara)
12 : บารา (bara)
13 : เตรา (tera)
14 : โชวทา (chouda)
20 : บีศ (bish)
30 : ตีศ (tish)
40 : จารีศ (cherish)
50 : ปาจาช (pachaase)
60 : ซาทติ (sathi)
70 : ซาตตาริ (sattari)
80 : ออสลิ (assi)
90 : นาบเบ (nabbe)
100 : เอ็ก ซอยอ (ek hajar)
200 : ดุย ซอยอ (dui hajar)
500 : ปาญจ์ ซอยอ (paach saya)
1,000 : เอ็ก ฮอจอร์ (ek hajar)
2,000 : ดุย ฮอจอร์ (dui hajai)
100,000 : ลัข
1,000,000 : ดอส ลาดฮ์
10,000,000 : กอโรร์


เที่ยวเนปาลเมืองปาทาน

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

วัดทอง เมืองปาทาน

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองปาทาน

ปักตะปุร์ อัญมณีแห่งเนปาล

ปักตะปุร์ อัญมณีแห่งเนปาล

ของฝากเมืองปักตะปุร์

ของฝากเมืองปักตะปุร์
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์