บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
• ภาษาเกาหลี ก่อนเดินทาง

ภาษาเกาหลี


เกาะนามิ เกาหลี

เกาะนามิ เกาหลี

เกาะนามิ เกาหลี

เกาะนามิ เกาหลี

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

พระราชวังเคียงบ็อค
• ภาษาไทย
: อันยอง ฮาเซโย
: อันยองฮาซิมนิก๊า
: มันนาซอ พันคับซึมนิดา
: มันนาเก เทวออซอ พันคับซึมนิดา
: อันนยองฮี คาชิบชีโอ
: อันนยองฮี เคยชิบชีโอ
: อันนยองฮี ชูมูเซโย
: โต้ เพ่บแก่ดซึมนิดา
: โต้มันนาโย
: ทาฮีมแม เพ่บแก่ดซึมนิดา
: ชึลก๊อบแก โพแนเซโย
: ฮังชัง คอนกังฮาเซโย
: ชุกคาฮัมนิดา
: แซงชินนึล ชุกคาดือริมนิดา
: ชินซอมมือโร ชุกคาฮัมนิดา
: คยอรนนึล ชุกคาฮัมนิดา
: ชออึม เป่ปแก้ดซึมนิดา
: อาลแก เทวออซอ คีปึมนิดา
: โอแรกันมานอิมนิดา
: ชาล พูทัก ทือรีแก้ดซึมนิดา
: คัมซาฮัมนิดา
: อานิโอ
: คือกอชี อานิเอโย
: โมลลาโย
: โมรือแกนนึนแดโย
: อัน คัมนิดา
: หมด คัมนิดา
: อัน เยปอโย
: อัน เทมนิดา
: ซารามี คือรี มานจี อันซึมนิดา
: ซายางฮาแก่ดซึมนิดา
: ชีคึมมึน ชังมาชอรี อานิมนิดา
: ฮันกุงมารึล ชาราจี หมดทัมนิดา
: อัน พีซ้าโย
: แย / แน
: อาลแก่ดซึมนิดา
: อารัสซอโย
: หมด อาราดือร่อดซึมนิดา
: หมัดซึมนิดา
: มูลลนอิมนิดา
: ทงอึยฮัมนิดา
: ชาล อารัดซึมนิดา
: ทงกัมอำนิดา
: นู-กู
: ออน-เจ
: เวน-จก
: ออ-ดี
: ออ-ต๊อด-เก
: โอ-รึน-จก
: พอ-สึ
: คง-ฮัง
: ชอน-ฮวา-คา-ดึ
: หยัก-กุก
: ฮัน-ชิก-ตัง
: เซง-ชอน
: เด-จิ-โก-กิ
: โซล-โก-กิ
: ทัก-โก-กิ
: ชอด-กา-รัก
: ชุก-กา-รัก
: ออขรึม
: ช่า
: ขัก-กา-อุล
: มอน
: สวัสดีครับ / ค่ะ
: สวัสดีครับ / ค่ะ
: ยินดีที่ได้พบครับ / ค่ะ
: ยินดีที่ได้พบครับ / ค่ะ
: ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
: ขอให้โชคดี
: ราตรีสวัสดิ์
: พบกันใหม่
: เจอกันใหม่
: พบกันคราวหน้า
: ขอให้สนุกนะครับ/ค่ะ
: ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
: ขอแสดงความยินดี
: สุขสันต์วันเกิด
: แสดวงความยินดีด้วยใจจริง
: สุขสันตวันวิวาห์
: ยินดีที่ได้รู้จัก
: ดีใจที่ได้รู้จัก
: ไม่เจอกันตั้งนาน
: ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
: ขอบคุณ
: ไม่ใช่ครับ / ค่ะ
: ไม่ใช่อันนั้นครับ / ค่ะ
: ไม่ทราบครับ / ค่ะ
: ไม่ทราบครับ / ค่ะ
: ไม่ไปครับ / ค่ะ
: ไปไม่ได้ครับ / ค่ะ
: ไม่สวย
: ไม่ได้
: คนไม่เยอะเท่าไร
: ขอปฏิเสธ
: ตอนนี้ไม่ใช่หน้าฝน
: พูดภาษาเกาหลีไม่เก่ง
: ไม่แพง
: ใช่
: ได้
: ทราบแล้ว
: ฟังไม่เข้าใจ
: ถูกต้อง
: แน่นอน
: เห็นด้วย
: เข้าใจแล้ว
: เห็นด้วย
: ใคร
: เมื่อไหร่
: ซ้ายมือ
: ที่ไหน
: อย่างไร
: ขวามือ
: รถบัส
: สนามบิน
: บัตรโทรศัพท์
: ร้านขายยา
: ร้านอาหารเกาหลี
: ปลา
: หมู
: เนื้อ
: ไก่
: ตะเกียบ
: ช้อน
: น้ำแข็ง
: ชา
: ใกล้
: ไกล
• ตรวจคนเข้าเมือง
• ภาษาไทย
: ออดิ
: ออนือ
: ฮังกง
: หมกจ่อก
: ชิ๊กก่อบ
: เคยชีดา
: พีแฮงกี โพย
: โพยอจูดา
: วังบก
: คาจีโก โอดา
: ชูชอนซอ
: ซาอ่อบฮาดา
: อีลจูอีล
: หมุกตา
: คงบูฮาดา
: ชูริบกุ่ก ควันลีซ
: อิบกุ่ก
: ชินโกฮาดา
: ยอรืม
: ชืลกออุนยอแฮง
: ซอรยู
: อีลตัน
: ซามูชิล
: ฮวักอีนอาดา
: ทาชี
: ออฮัก ยอนซู
: ชูโซ
: ทึงหนกฮาดา
: ออดิแอซอ โอช้อดซอโย้ ?
: ออนือ ฮังกงอือโร โอช้อดซอโย้?
: ออตอแค โอช้อดซอโย้?
: มูซึน หมกจ่อกกือโร โอช้อดซอโย้?
: มูซึน ชิกก่อบอิมนิก้า?
: ฮันกุ่กแอซอ มยอชิล ทงอัน เคยชิล คอมนิก้า?
: ฮันกุ่กแอซอ ออดิแอ เคยชิมนิก้า?
: พีแฮงกีโพย โพยอ ชูชีแก้ดซอโย้
: มย่อด มยอง โอช้อดซอโย้?
: ชูชอนซอรึล คาจีโก โอช้อดซอโย้?
: แทกุ่กแอซอ หวัดซึมนิดา
: ทาอี ฮังกงอึล ทาโก หวัดซอโย
: ยอแฮงฮารอ หวัดซอโย
: ซาอ่อบฮารอ หวัดซอโย
: อีลจูอีล ทงอัน อิดแก้ดซึมนิดา
: ชิลลา โอเตลเรซอ หมุกแก้ดซอโย
: คงบูฮารอ หวัดซึมนิดา
: อูซอน ชอ จกแอ คาโบเซโย
: ชึลกออุน ยอแฮงฮี เทชิบชีโอ

: ที่ไหน
: อันไหน
: สายการบิน
: จุดประสงค์ เป้าหมาย
: อาชีพ
: อยู่
: ตั๋วเครื่องบิน
: แสดงให้ดู
: ไปกลับ
: นำมา
: หนังสือรับรอง
: ทำธุรกิจ
: หนึ่งสัปดาห์
: พัก
: เรียนหนังสือ
: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
: เข้าประเทศ
: แจ้ง
: ชื่อ
: การท่องเที่ยวสนุกสนาน
: เอกสาร
: ก่อนอื่น
: สำนักงาน
: ตรวจ
: อีกครั้ง
: เรียนภาษา
: ที่อยู่
: ลงทะเบียน
: มาจากไหนครับ
: มาสายการบินอะไรครับ
: มาทำอะไรครับ
: มาเพื่อจุดประสงค์อะไร
: อาชีพอะไร
: จะอยู่เกาหลีนานเท่าไร
: ที่เกาหลีพักอยู่แถวไหน
: ขอดูตั๋วเครื่องบินหน่อบครับ
: มากี่คนครับ
: นำหนังสือเชิญมาไหมครับ
: มาจากประเทศไทยครับ
: มาสายการบินไทยครับ
: มาเที่ยวครับ
: มาทำธุรกิจครับ
: จะอยู่หนึ่งสัปดาห์ครับ
: จะพักอยู่ที่โรงแรมชิลลาครับ
: มาเรียนหนังสือครับ
: ก่อนอื่นขอเชิญทางโน้นก่อนครับ
: ขอให้เที่ยวให้สนุก
• วิธีนับตัวเลข ภาษาเกาหลี
: 1 = อิล
: 2 = อี
: 3 = ซัม
: 4 = ซา
: 5 = โอ
: 6 = ยุก
: 7 = ซิล
: 8 = พลา
: 9 = กุ
: 10 = ซิบ
: 100 = แพ็ก
: 1000 = ชอน
: 10000 = มัน
: 100000 = ซิบมัน

ตลาดเมียงดง เกาหลี

ตลาดเมียงดง เกาหลี

ตลาดเมียงดง เกาหลี

ตลาดเมียงดง เกาหลี

พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง

พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง

หมู่บ้านนัมซาน

เคียงเฮวรู พระราชวังเคียงบ็อค
เกาหลี ทัวร์เกาหลี ภาษาเกาหลี ประเทศเกาหลี
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเกาหลี
ทัวร์เกาหลี
• เกาหลี ทัวร์เกาหลี ข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง พร้อมรูปสวยๆของแหล่งท่องเที่ยวเกาหลีมากมาย
ประวัติศาสตร์ประเทศเกาหลี
• ประวัติศาสตร์ประเทศเกาหลี เกาหลีปกครองด้วย 3 อาณาจักรคือ โคกุเรียว (Koguryo) เป็กเช (Paekche) และชิลลา (Shilla) ราชวงศ์โชซอน (ค.ศ.1392-1910) เป็นราชวงศ์สุดท้าย
เกาะนามิ
• เกาะนามิ หมู่บ้านสีลูกกวาด เกาะนามิ เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบชองเพียง โด่งดังจากละครเรื่อง Winter Sonata (เพลงรักในสายลมหนาว)
วิธีเข้าเมืองเกาหลี
• เที่ยวเกาหลี วิธีเข้าเมืองเกาหลี ควรพก บัตรพนักงาน, นามบัตร การแต่งกายต้องสุภาพดูเป็นนักท่องเที่ยว ควรมีเงินสดติดตัวหรือบัตรเครดิต เช่น Visa Card
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
• เที่ยวเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่และดีที่สุดในเกาหลี ภายในตกแต่งด้วยเครื่องเล่นที่หวาดเสียว สวนน้ำ สวนดอกไม้และสวนสัตว์ซาฟารี
อุทยานซอรัคซาน
• อุทยานซอรัคซาน รถไฟสายโรแมนติก ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ซอรัคซานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแบบสุดๆ กับสีสันของผืนป่าที่เปลี่ยนสี
พระราชวังเคียงบ็อค
• พระราชวังเคียงบ็อค หอคอยโซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบ็อคเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน
อาหารเกาหลี
• อาหารเกาหลี ร้านอาหารเกาหลี อาหารประจำชาติคือ กิมจิ (Kim Chi) ส่วนอาหารอื่นๆที่ขึ้นชื่อ อาทิ ไก่ตุ๋นโสม บิบิมบัม ข้าวยำเกาหลี คาลบิ ปิ้งย่างเกาหลี ชาบูชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี
• ตลาดเมียงดง แหล่งรวมของฝากเกาหลี ตลาดเมียงดง เป็นศูนย์รวมแฟชั่นล่าสุดของเกาหลี อะไรที่กำลังอินเทรนด์ เครื่องสำอาง เครื่องประดับ กระเป๋า ต้องที่นี่เลย
วัดวาวูจองซา
• พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง วัดวาวูจองซา พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง เป็นการเล่าประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง
ช้อปปิ้งเกาหลี
• ช้อปปิ้งเกาหลี ตลาดทงเดมุน คลองชองเกชอน ตลาดทงแดมุน เต็มไปด้วยตึกสูงของห้างสรรพสินค้าขายเสื้อผ้า ห้างDoota ตึกมิกลิออเร่ เป็นสินค้าที่กำลังอินเทรนด์
ของฝากจากเกาหลี
• ของฝากจากเกาหลี ร้านของฝากเกาหลี สินค้าของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตาชุดประจำชาติฮันบก โสมเกาหลี และเครื่องสำอางค์ ETUDE The Face Shop, Skin Food
ภาษาเกาหลี • ภาษาเกาหลี เรียนรู้ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี อันยอง ฮาเซโย : สวัสดีครับ/ค่ะ คัมซาฮัมนิดา : ขอบคุณ 1 = อิล 2 = อี 3 = ซัม 4 = ซา 5 = โอ ป้อมฮวาซอง • ป้อมฮวาซอง หมู่บ้านนัมซานฮันบก ป้อมฮวาซองสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 องราชวงศ์โชชอน ปัจจุบันได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)