บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
• อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอฉวาง อำเภอนาบอน และอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยทิวทัศน์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกโยง น้ำตกหนานปลิว เหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาหาความรู้ ทั้งเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 205 ตารางกิโลเมตร หรือ 128,125 ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ
   ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีที่ราบไม่มาก มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เขาเขมร เขาควนทัง (ท้องถิ่นเรียกว่าเขาขันหมาก) เขาวังหีบ เขาพระ เขาหลวง เขาโยง เขาลำโรม เขาปากแพรก เขาปลายเบิก เขาคูหา มีความสูงเฉลี่ย 600 เมตร เขาเขมรเป็นยอดเขาสูงที่สุด ประมาณ 1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีลำน้ำหลายสายที่กำเนิดจากเขาเหล่านี้ เช่น คลองกุย คลองจัง คลองวังหีบ คลองน้ำตกโยง คลองปากแพรก ซึ่งจัดเป็นแหล่ง ต้นน้ำลำธารที่สำคัญมากโดยทั่ว ๆ ไปชนิดดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนเหนียว ดินร่วนปนทราย และ ดินลูกรังปะปนอยู่เล็กน้อย บริเวณที่เป็นไหล่เขาและสันเขา เป็นดินร่วนปนทรายและหมู่ก้อนหินทรายและหินแกรนิต ทางสำนักธรณีวิทยาได้เคยตรวจสอบป่าบริเวณนี้แล้ว ปรากฎว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่เหล็กและวุลแฟรม
ลักษณะภูมิอากาศ
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงตั้งอยู่บนคาบสมุทร ทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านทะเลทั้งสองด้าน ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม มีอากาศค่อนข้างเย็น และฤดูร้อนจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 26 องศาเซลเซียส
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
   สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา มีพรรณไม้ที่มีค่าและมีขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้ยาง หลุมพอ ตะเคียนทอง นาคบุตร กระบาก เสียดช่อ เลือดนก จวง ขนุนปาน จำปา พิกุลป่า ก่อ รักเขา กระท้อน สะตอ เหรียง ฯลฯ ไม้พื้นล่าง มีพวกเฟิร์นต้นชนิดต่าง ๆ ไม้ไผ่ เถาวัลย์ และไม้หนามหลายชนิด เป็นต้น สัตว์ป่าที่สำรวจพบในป่าเขาบริเวณนี้ มีสัตว์ป่าที่สำคัญ เช่น เสือดำ อีเก้ง คูรัม เม่น หมูป่า กระจง แมวดาว อีเห็น ชะมด ลิง ค่าง ชะนี ฯลฯ สัตว์ป่าจำพวกนก เช่น นกหว้า ไก่ป่า นกอีเปล้า นกขมิ้น และนกกินแมลงหลายชนิด
สถานที่ท่องเที่ยว
   น้ำตกเขาเหมน (น้ำตกคลองกุย) ต้นกำเนิดจากเทือกเขาเหมน เป็นน้ำตกที่มี 6-7 ชั้น ชั้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมีเพียง 2 ชั้น เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 18-20 เมตร พุ่งออกมาจากแนวโขดหินเป็นลำยาวลงมาเบื้องล่าง ภายในหุบเขาเหมนกับเขาขันหมากซึ่งเป็นเทือกเขาติดต่อกัน เดินทางจากที่ราบหมู่บ้านเข้าไปตามแนวลำธารประมาณ 1-5 กิโลเมตร ปัจจุบันมีคนในท้องถิ่นเข้าไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก
   น้ำตกคลองจัง กำเนิดจากเทือกเขาวังหีบตอนเหนือ มีความสูงประมาณ 15 เมตร จากหน้าผาไหลลงไปสู่เบื้องล่างเป็นชั้น ๆ ไปยังพื้นที่ราบของหมู่บ้านตอนล่าง มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี มีโขดหินสวยงามวางเรียงรายตามแนวลำธาร เป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่นใกล้เคียง
   น้ำตกหนานปลิว กำเนิดจากเทือกเขาวังหีบมีความสูงประมาณ 20 เมตรความกว้างของน้ำตกที่ตกมาจากหน้าผาประมาณ 7 เมตร ระยะการเดินทางจากหมู่บ้านประดู่สู่น้ำตกประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง น้ำไหลสู่หมู่บ้านประดู่เป็นลำธารคดเคี้ยวมีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้อันประมาณค่ามิได้
   น้ำตกปลิว สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง กำเนิดจากเทือกเขาโยง ตั้งอยู่บริเวณป่าปากแพรก ระหว่างหุบเขาอันเป็นเทือกเขาสูง น้ำตกไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ถึง 8 ชั้น แต่ละชั้นมีความกว้างประมาณ 15-18 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร เนื่องจากแต่ละชั้นมีความสูงมากนี้เองจึงทำให้น้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาคล้ายลักษณะของการปลิว จึงเรียกว่า น้ำตกปลิว มีน้ำอุดมสมบูรณ์ตลอดปี ใช้เวลาเดินทางจากหน้าบ้านน้ำรอบขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของน้ำตกประมาณ 1 ชั่วโมง
   น้ำตกโยงและน้ำตกโยงน้อย เดิมกรมป่าไม้ได้จัดบริเวณน้ำตกแห่งนี้เป็นวนอุทยาน น้ำตกโยง ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 น้ำตกโยงมีความสวยงาม มีชั้นน้ำตกสูงประมาณ 15 เมตร มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่รองรับน้ำจากน้ำตกที่มีความสูงชันมากพุ่งดิ่งลงสู่แอ่งน้ำตลอดปี ส่วนน้ำตกโยงน้อยมีสภาพเป็นหน้าผากว้างและสูงชัน มีน้ำไหลลดหลั่นลงมาเป็น 2 สาย มาบรรจบกันที่เบื้องล่าง
สิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ได้จัดสถานที่กางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
การเดินทาง
   รถยนต์ ตามทางหลวงหมายเลข 41 กรุงเทพมหานครถึงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 774 กิโลเมตร แล้วแยกทางเข้าถนนลูกรัง จากบ้านไสใหญ่ ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ทางรถไฟ จากกรุงเทพมหานครถึงสถานีรถไฟ ชุมทางทุ่งสง แล้วต่อด้วยรถสองแถว ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติได้
สถานที่ติดต่อ
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตู้ ปณ. 65 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ : (075) 309206

นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงแรมนครศรีธรรมราช
เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
• หมู่บ้านคีรีวง
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน