บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอียิปต์
• มหาวิหารอาบูซิมเบล : Abu Simbel วิหารที่สวยงามที่สุดของอียิปต์โบราณ
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
สายการบินอียิปต์แอร์ เดินทางสู่เมืองอัสวาน
อียิปต์แอร์
สายการบินอียิปต์แอร์ เดินทางสู่เมืองอัสวาน
อียิปต์แอร์
       
ระหว่างเส้นทางสู่เมืองอัสวาน
อียิปต์แอร์
ระหว่างเส้นทางจากกรุงไคโรสู่เมืองอัสวาน
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
อียิปต์แอร์
เดินทางสู่เมืองอัสวาน
อียิปต์แอร์
เดินทางสู่เมืองอัสวาน
อียิปต์แอร์
เดินทางสู่เมืองอัสวาน
อียิปต์แอร์
เดินทางสู่เมืองอัสวาน
อียิปต์แอร์
เดินทางสู่เมืองอัสวาน
อียิปต์แอร์
เดินทางสู่เมืองอัสวาน
• มหาวิหารอาบูซิมเบล : Abu Simbel
• เมืองอาบูซิมเบล
• มหาวิหารอาบูซิมเบล (ABU SIMBEL) ประกอบด้วยวิหารของฟาโรห์รามเซสที่ 2 และวิหารของพระนางเนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลนี้งดงามและยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงก้องโลก เพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่อัสวาน จะทำให้วิหาร 17 แห่ง จมลงอยู่ใต้น้ำ องค์การยูเนสโก้ ต้องมาช่วยยกย้ายให้พ้นน้ำ วิหารอาบูซิมเบลแห่งนี้ก็ถูกยกสูงจากพื้นดิน 65 เมตร ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 40 ล้านเหรียญสหรัฐ
อาบูซิมเบล
ทางเข้ามหาวิหารอาบูซิมเบล
อาบูซิมเบล
มหาวิหารอาบูซิมเบล
อาบูซิมเบล
มหาวิหารอาบูซิมเบล
อาบูซิมเบล
มหาวิหารอาบูซิมเบล
มหาวิหารอาบูซิมเบล (ABU SIMBEL)
วิหารอาบูซิมเบล
• วิหารอาบูซิมเบล : Abu Simbel วิหารที่สวยงามที่สุดของอียิปต์โบราณ
• สถานที่ตั้ง : เมืองอัสวาน (ภาคใต้ของอียิปต์)
• ผู้ที่สร้าง : ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ( Ramses II )
• ปีที่สร้าง : ประมาณ 3,270 ปีมาแล้วครับ
• ค่าเข้าชม : 50 ปอนด์ (ประมาณ 300 บาท)
มหาวิหารอาบูซิมเบล (ABU SIMBEL)
วิหารอาบูซิมเบล
• วิหารอาบูซิมเบล (Abu Simbel) สร้างโดยฟาโรห์รามเสสที่ 2 ( Ramses II ) เป็นวิหารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอียิปต์ อยู่ใกล้เขตแดนประเทศซูดาน มีขนาดใหญ่มาก สร้างขึ้นเมื่อปี 1270 BC หรือประมาณ 3260 ปีมาแล้ว โดยสกัดเจาะภูเขาทั้งลูก ด้านหน้าหันไปทางตะวันออก ประกอบด้วย 2 วิหารด้วยกันคือวิหารใหญ่และวิหารเล็ก วิหารใหญ่สร้างขึ้นสำหรับพระองค์เอง มีรูปหินแกะสลักของฟาโรห์ Ramses II นั่งบนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกันข้างละ 2 องค์ หันหน้าไปทางแม่น้ำ เพื่อแสดงถึงพลังและอำนาจของฟาโรห์ที่คอยดูแลปกป้องเหล่าเรือใบที่แล่นในแม่น้ำไนล์ ตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเข้า ที่เท้าแกะสลักเป็นรูปพระมารดา พระราชินีและโอรสธิดาอีก 8 องค์ และสร้างรูปพระองค์สูงถึง 20 เมตร สร้างไว้ขู่พวก Nubia (พวกอาฟริกันผิวดำ) ซึ่งเป็นเมืองขึ้นมิให้กระด้างกระเดื่อง ส่วนวิหารเล็กสร้างอุทิศเพื่อมเหสีเนเฟอร์ทารี เพื่อทำการบวงสรวงเทพีฮาธอร์ อันเป็นเทพีแห่งดนตรีและความรักเปรียบเสมือนความรักระหว่างทั้ง 2 พระองค์
• ตรงเหนือประตูทางเข้า The Great Hypostyle Hall มีรูปสลักของเทพเหยี่ยว รูปของ Ramses II ยืนตรงข้างละ 4 องค์ ตามผนังเขียนประวัติด้วยภาษา Hieroglyphics ถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ บนเพดานหินมีการสลักรูปเทพโอริซิส ฝาผนังทุกด้าน ถูกแกะสลักเป็นรูปฟาโรห์รามเสสที่สอง
• ห้องชั้นในสุด มีรูปหินแกะสลัก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ คือ เทพเจ้า Amon, Ramses II, Hamakis และ Ptah ในแต่ละปีจะมีอยู่ 2 วันคือวันที่ 21 มีนาคม และ 21 กันยายน เวลา 5.58 น.แสงอาทิตย์จะส่องผ่านประตูทางเข้ามา ส่องแสงไปที่ Amon และ Ramses II ก่อน แล้วจะค่อยๆเลื่อนไปที่ Hamakis จะส่องสว่างอยู่ประมาณ 20 นาที โดยจะไม่มีแสงส่องไปที่เทพเจ้า Ptah เลย เพราะเทพเจ้า Ptah คือเทพเจ้าแห่งความมืด
• ทางซ้ายจะมีวิหารที่สร้างไว้ติดๆ กันคือ วิหารที่ Ramses II สร้างเอาไว้เป็นอนุสรณ์แด่พระนาง Nefertari พระราชินีที่พระองค์รักและโปรดมากที่สุด มีรูปสลักของฟาโรห์รามเสสที่สองในท่ายืนสี่รูป สลับกับรูปสลักของราชินีเนเฟอร์ทารี่ในท่ายืนอีกสองรูป ตรงตำแหน่งเท้า มีรูปสลักของโอรสและธิดา
• แม้วิหารมีขนาดใหญ่ แต่ก็ถูกทรายจากทะเลทรายพัดมากลบทีละเล็กละน้อยตลอดระยะเวลาพันๆ ปีจนมิด จนกระทั่งฝรั่งนักท่องเที่ยวชาวสวิสมาค้นพบเข้าเมื่อปี ค.ศ. 1813 คือประมาณร่วม 189 ปี มาแล้ว และเมื่อราว ค.ศ. 1964 ก็หวิดจะสาบสูญอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้จะจมลงไปใต้น้ำ เพราะหลังจากอียิปต์สร้างเขื่อนกั้นน้ำอัสวานแล้ว น้ำในทะเลสาบนัสเซอร์สูงขึ้น ต้องหาทางช่วยยกขึ้นหนีน้ำ องค์การยูเนสโกของสหประชาชาติ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วย โดยใช้เงินถึง 40 ล้านดอลลาร์ จ้างคณะวิศวกร และคนงานออกแบบตัดวิหารออกเป็น 1,050 ส่วน แต่ละส่วนหนักเป็นสิบๆ ตัน แล้วยกขึ้นไปประกอบกันใหม่สูงจากระดับเดิมถึง 215 ฟุต โดยสร้างภูเขาเทียมรูปโดม (เป็นโพรงด้านใน) ด้วยคอนกรรีตเสริมใยเหล็กให้เมือนเดิมทุกประการ แล้วเอาชิ้นส่วนที่ตัดมาประกอบเข้าทั้งภายนอกและภายใน เหมือนจริงมาก แม้รอยต่อระหว่างชิ้นก็มองไม่เห็น
มหาวิหารอาบูซิมเบล (ABU SIMBEL)
วิหารอาบูซิมเบล
ทะเลสาบเหนือเขื่อนอัสวาน ซึ่งครั้งหนึ่งมหาวิหารอาบูซิมเบลเคยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
เขื่อนอัสวาน
เขื่อนอัสวาน กั้นแม่น้ำไนล์
เขื่อนอัสวาน
วิหารอาบูซิมเบล
มหาวิหารอาบูซิมเบล
วิหารอาบูซิมเบล
มหาวิหารอาบูซิมเบล
วิหารอาบูซิมเบล
มหาวิหารอาบูซิมเบล
วิหารอาบูซิมเบล
มหาวิหารอาบูซิมเบล
วิหารอาบูซิมเบล
มหาวิหารอาบูซิมเบล
เขื่อนอัสวาน
เขื่อนอัสวาน
เขื่อนอัสวาน
ทะเลสาบเขื่อนอัสวาน
เขื่อนอัสวาน
ทะเลสาบเขื่อนอัสวาน
• วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
เขื่อนอัสวาน
ทะเลสาบเขื่อนอัสวาน
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
• วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
• วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE) ตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมี สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทวีไอซิส บริเวณวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้าและด้วยลวดลายสลักต่างๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนนั้น แสดงถึงอิทธิพลจากกลุ่มคริสต์ที่ได้เข้ามาในอียิปต์
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
วิหารฟิเล
วิหารฟิเล (PHILAE TEMPLE)
อียิปต์ ประเทศอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศอียิปต์
อียิปต์
• อียิปต์ ประเทศอียิปต์ สิ่งแรกที่เรานึกถึงประเทศอียิปต์ เราจะนึกถึง พีระมิดและฟาโรห์ ข้อมูลท่องเที่ยวอียิปต์และสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอียิปต์มาฝาก
อเล็กซานเดรีย
• อเล็กซานเดรีย เมืองไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองแห่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เมืองแห่งตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตราและมาร์ค แอนโทนี
อารยธรรมอียิปต์
• อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเมมฟิส เมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ พีระมิดขั้นบันได ฟาโรห์รามเสสที่2
วิหารคาร์นัค
• มหาวิหารคาร์นัค มหาวิหารสี่พันปีแห่งเมืองลักซอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้าอะมอนรา (สุริยะเทพ) และเพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของอียิปต์โบราณ
ทัวร์อียิปต์
• ทัวร์อียิปต์ พีระมิดกีซ่า มหาพีระมิดกีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ พีระมิดคูฟูหรือมหาพีระมิดแห่งกีซ่า พีระมิดคาเฟรและพีระมิดเมนคูเร สฟิงซ์ยักษ์เมืองกีซ่า
หุบเขากษัตริย์
• หุบเขากษัตริย์ สุสานฟาโรห์ หุบเขาแห่งสุสานที่ฝังหลุมศพของกษัตริย์และราชวงศ์ในราชของอียิปต์โบราณ รวมทั้งเป็นสถานที่ขุดพบสุสานและพระศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนที่ก้องโลก
เที่ยวอียิปต์
• เที่ยวอียิปต์ สถานที่ท่องเที่ยวอียิปต์ ไคโร พีระมิดแห่งกีซ่า พีระมิดขั้นบันได เมืองอเล็กซานเดรีย วิหารอาบูซิมเบล วิหารคอมออมโบ วิหารเอ็ดฟู หุบเขากษัตริย์ สุสานฟาโรห์ มหาวิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารอาบูซิมเบล
• วิหารอาบูซิมเบล วิหารที่สวยงามที่สุดของอียิปต์โบราณ อยู่เมืองอัสวาน (ภาคใต้ของอียิปต์) สร้างโดยฟาโรห์รามเสสที่ 2 (Ramses II) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 3260 ปีมาแล้ว
ของฝากจากอียิปต์
• ของฝากจากอียิปต์ แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ตลาดข่าน ของฝากจากอียิปต์ รูปวาดกระดาษปาปิรุส น้ำหอม พีระมิดจำลอง ฟาโรห์ เครื่องเซรามิค หนังสือ ผลไม้ ของกินต่างๆ
วิหารเอ็ดฟู
• วิหารคอมออมโบ วิหารเอ็ดฟู วิหารคอมออมโบ สร้างเพื่อถวายแด่เทพเจ้า 2 องค์ คือเทพโซเบ็กและเทพฮอรัส วิหารเอ็ดฟู เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอียิปต์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์