บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอียิปต์
• ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
• วิหารคาร์นัก (Great Temple of Karnak) : มหาวิหารสี่พันปีแห่งอียิปต์
• สถานที่ตั้ง : เมืองลักซอร์ (ภาคกลางของอียิปต์)
• ผู้ที่สร้าง : ฟาโรห์เซซอสตริสที่1 ( Sesostris I ) และอีกหลายพระองค์ต่อมา
• ปีที่สร้าง : ประมาณ 4,000 ปีมาแล้วครับ
• สร้างขึ้นเพื่อ : เป็นที่ประทับของเทพเจ้าอะมอนรา (สุริยะเทพ)
• ค่าเข้าชม : 50 ปอนด์ (ประมาณ 300 บาท)
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
• วิหารคาร์นัก (Great Temple of Karnak) : มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดของอียิปต์
• มหาวิหารคาร์นัก ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลักซอร์ 3 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าอะมอนรา (สุริยะเทพ) และเพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของอียิปต์โบราณ
• คาร์นักเป็นชื่อหมู่บ้านของเทพอะมอน เดิมชื่อเมืองวาเซ็ต แล้วต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนครธีบส์ เป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรไอยคุปต์มาตั้งแต่ราชวงศ์ที่ 11 จนถึงราชวงศ์ที่ 21 รวมเวลานับ 1,000 ปี (2120-1085 ปีก่อนคริสตกาล) และกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งเป็นเวลา 50 ปี ในราชวงศ์ที่ 25 (716-666 ปีก่อนคริศตกาล)
• วิหารคาร์นักสร้างโดยฟาโรห์เซซอสตริสที่1 ( Sesostris I ) และอีกหลายพระองค์ต่อมา ซึ่งอยู่ในสมัยยุคกลาง หลักฐานเก่าแก่ที่สุดอยู่ในหมู่วิหารของเทพอะมอนรา คือห้องบูชาและห้องแท่นบูชาเรือศักดิ์สิทธิ์ของเทพอะมอนรา ที่สร้างโดยฟาโรห์เซซอสตริสที่ 1 (Sesostris I) ต่อมาได้รับการต่อเติมปฏิสังขรณ์ขยายอาณาเขตออกไปเรื่อยๆทุกยุค วิหารแห่งนี้จึงเป็นศูนย์รวมความเชื่อความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวอียิปต์โบราณ เทพเจ้าอะมอนราก็เป็นสุริยะเทพอันยิ่งใหญ่และเป็นเทพประจำเมืองนี้มาโดยตลอด
• ช่วงราชวงศ์ที่ 18 - 20 มีการบูรณะวิหารแห่งนี้มากที่สุด และบูรณะต่อเนื่องมาจนถึงยุคโรมันเข้ามาครอบครอง จนกระทั้งกลายเป็นวิหารที่มีอาคารมากมายกว้างขวางและใหญ่โตที่สุดในโลก
• วิหารคาร์นักแบ่งได้ 3 ส่วน คือ วิหารเทพอะมอนรา อยู่ตรงกลาง ประกอบด้วยหมู่สถาปัตตยกรรมของเหล่าฟาโรห์หลายยุค ส่วนที่สองอยู่ทางทิศเหนือ คือวิหารเทพมอนตู (Montu) เทพองค์นี้เคยเป็นเทพประจำถิ่นนี้มาก่อนเป็นสัญลักษณ์แห่งการรบของฟาโรห์และเทวีมะอัต(Maat) ส่วนที่สามคือ วิหารเทวีมัต (Mut) ทางด้านใต้ของวิหารอะมอนรา มีทางเชื่อมต่อถึงกันสองข้างทางประกอบด้วยสฟิงซ์กัวแกะนั่งเฝ้าตลอดทาง ด้วย
• สองข้างทางเข้าสู่กำแพงชั้นที่ 1 ประดับด้วยสฟิงซ์หัวแกะ ส่วนต้นทางมีเสาโอเบลิสก์ขนาดเล็กของฟาโรห์เซติที่ 2 ฟาโรห์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่ 19 ตั้งอยู่ ความหมายของเสาโอเบลิสก์ก็คือชีวิตรุ่งโรจน์และความสว่าง เพื่อบูชาสรรเสริญเทพเจ้ารา
• ก่อนเข้ากำแพงชั้นที่ 2 มีรูปสลักของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ยืนเฝ้าสองข้าง และมีเสาขนาดมหึมาใหญ่กว่าทุกที่ในอียิปต์ แกะสกัดจากหินทรายเป็นท่อนต่อกัน รอบเสาประกอบด้วยภาพแกะสลัก เป็นรูปภารกิจของฟาโรห์ทั้งเรื่องศาสนาและเรื่องสงคราม
• ระหว่างกำแพงชั้นที่ 3 และชันที่ 4 เรียกว่าเซ็นทรัลคอร์ต (Central Court) เป็นของตระกูลธุตโมซิสแห่งราชวงศ์ที่ 18 คือธุสโมซิสที่ 1 ผู้พ่อ ธุสโมซิสที่ 2 ผู้ลูก และธุสโมซิสที่ 3 ผู้หลาน ได้สร้างเสาโอเบลิสก์ตั้งไว้บริเวณนี้ 4 ต้น แต่ปัจจุบันเหลือแค่ต้นเดียว เป็นของธุสโมซิสที่ 1 สร้างด้วยหินแกรนิตสีชมพูที่เอามาจากเมืองอัสวาน (Aswan)
• ระหว่างกำแพงชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ก็ยังเป็นผลงานของตระกูลธุสโมซิส มีเสาแท่งสี่เหลี่ยมตั้งคู่ ทำด้วยหินแกรนิตสีชมพูและแกะสลักอย่างประณีต นับว่าเป็นสุดยอดงานฝีมือแกะสลักของช่างสมัยนั้น และเป็นสัญลักษณ์ของสองอาณาจักรที่ฟาโรห์แห่งราชวงศ์นี้ปกครองอยู่คือ เสารูปดอกปาปิรัสอันหมายถึงอาณาจักรล่าง (Lower Egypt) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนอีกเสาวางคู่กันแต่อยู่ทางทิศใต้ถูกสลักเป็นรูปดอกลินลี่ (Lily) ที่สวยงามหมายถึงอาณาจักบน (Upper Egypt)
• บริเวณที่หัวมุมของสระน้ำใกล้กับซากเสาโอเบลิสก์ มีอนุสาวรีย์รูปแมลงตัวสแค-รับ (Scarab) ซึ่งเป็นแมลงนำโชค หากจะอธิฐานขอพรในสิ่งที่ดีๆ ให้ดินวนถึง 7 รอบ ตัวแมลงที่ว่าคือลักษณะคล้ายตัวปีกแข็ง แม้ว่ามันจะอยู่ตามใต้ก้อนหินหรือท่อนไม้นานๆ ก็ไม่ตาย ซึ่งหมายถึงการมีอายุยืน ชาวอียิปต์โบราณจึงใช้เครื่องรางหมายถึงการมีอายุยืนเป็นเครื่องรางที่เทียบเท่ากับเทพเจ้าเคปริ (Khephri)
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
       
วิหารคาร์นัค
โชว์แสง เสียง วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak) เมืองลักซอร์
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
เที่ยวมหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak) เมืองลักซอร์
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
เที่ยวมหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak) เมืองลักซอร์
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
       
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak) เมืองลักซอร์
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak) เมืองลักซอร์
ท่องเที่ยวอียิปต์ มหาวิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
เสาโอเบลิสก์ วิหารคาร์นัก
เสาโอเบลิสก์ วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัก Karnak Temple
เสาโอเบลิสก์ วิหารคาร์นัก
เสาโอเบลิสก์ วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
วิหารคาร์นัค
วิหารคาร์นัค Karnak Temple
อียิปต์ ประเทศอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศอียิปต์
อียิปต์
• อียิปต์ ประเทศอียิปต์ สิ่งแรกที่เรานึกถึงประเทศอียิปต์ เราจะนึกถึง พีระมิดและฟาโรห์ ข้อมูลท่องเที่ยวอียิปต์และสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอียิปต์มาฝาก
อเล็กซานเดรีย
• อเล็กซานเดรีย เมืองไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองแห่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เมืองแห่งตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตราและมาร์ค แอนโทนี
อารยธรรมอียิปต์
• อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเมมฟิส เมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ พีระมิดขั้นบันได ฟาโรห์รามเสสที่2
วิหารคาร์นัค
• มหาวิหารคาร์นัค มหาวิหารสี่พันปีแห่งเมืองลักซอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้าอะมอนรา (สุริยะเทพ) และเพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของอียิปต์โบราณ
ทัวร์อียิปต์
• ทัวร์อียิปต์ พีระมิดกีซ่า มหาพีระมิดกีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ พีระมิดคูฟูหรือมหาพีระมิดแห่งกีซ่า พีระมิดคาเฟรและพีระมิดเมนคูเร สฟิงซ์ยักษ์เมืองกีซ่า
หุบเขากษัตริย์
• หุบเขากษัตริย์ สุสานฟาโรห์ หุบเขาแห่งสุสานที่ฝังหลุมศพของกษัตริย์และราชวงศ์ในราชของอียิปต์โบราณ รวมทั้งเป็นสถานที่ขุดพบสุสานและพระศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนที่ก้องโลก
เที่ยวอียิปต์
• เที่ยวอียิปต์ สถานที่ท่องเที่ยวอียิปต์ ไคโร พีระมิดแห่งกีซ่า พีระมิดขั้นบันได เมืองอเล็กซานเดรีย วิหารอาบูซิมเบล วิหารคอมออมโบ วิหารเอ็ดฟู หุบเขากษัตริย์ สุสานฟาโรห์ มหาวิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารอาบูซิมเบล
• วิหารอาบูซิมเบล วิหารที่สวยงามที่สุดของอียิปต์โบราณ อยู่เมืองอัสวาน (ภาคใต้ของอียิปต์) สร้างโดยฟาโรห์รามเสสที่ 2 (Ramses II) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 3260 ปีมาแล้ว
ของฝากจากอียิปต์
• ของฝากจากอียิปต์ แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ตลาดข่าน ของฝากจากอียิปต์ รูปวาดกระดาษปาปิรุส น้ำหอม พีระมิดจำลอง ฟาโรห์ เครื่องเซรามิค หนังสือ ผลไม้ ของกินต่างๆ
วิหารเอ็ดฟู
• วิหารคอมออมโบ วิหารเอ็ดฟู วิหารคอมออมโบ สร้างเพื่อถวายแด่เทพเจ้า 2 องค์ คือเทพโซเบ็กและเทพฮอรัส วิหารเอ็ดฟู เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอียิปต์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์