บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอียิปต์
• เทพเจ้าอียิปต์โบราณ ตำนานเทพเจ้าแห่งอียิปต์

พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป

พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป

พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป

อิมโฮเทป
เทพเจ้าอียิปต์โบราณที่พิพิธภัณฑ์เมืองเมมฟิส
• เทพเจ้าอียิปต์โบราณ
• เรื่องราวของเทพและเทวีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอียิปต์โบราณเพราะชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าพวกเขามีบรรพบุรุษเป็นเทพและเทวี
• เทพและเทวีคู่แรกของอียิปต์โบราณ (ไอยคุปต์)
• เทพเจ้าและเทวีคู่แรกที่เทพเจ้าราทรงเนรมิตขึ้นบนแผ่นดินไอยคุปต์ก็คือ เทพเจ้าชูและเทวีเทฟนัท พระองค์ก็ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งอากาศและต่อมาได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่างด้วย
• ภาพเขียนที่ปรากฏตามวิหารต่างๆ สัญลักษณ์ของเทพเจ้าชู แสดงเป็นรูปมนุษย์ปักขนนกกระจอกเทศไว้บนพระเศียร เชื่อกันว่าเทพเจ้าชูคือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เทพเจ้ารา เทวีเทฟนัท คือพระชายาของเทพเจ้าชู ทรงเป็นเทวีแห่งความชุ่มชื้นทั้งเทวีเทฟนัทและเทพเจ้าชูทรงเป็นผู้พิทักษ์ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก
สฟิงส์ยักษ์ เมืองเมมฟิส
สฟิงซ์ยักษ์ เมืองกีซ่า

สฟิงส์เมืองเมมฟิส

สฟิงส์เมืองเมมฟิส

สฟิงส์เมืองเมมฟิส

สฟิงส์เมืองเมมฟิส

มหาพีระมิดกีซ่า อียิปต์

สฟิงซ์ยักษ์กีซ่า

สฟิงซ์ยักษ์กีซ่า

สฟิงซ์ยักษ์กีซ่า
เทพเจ้าอียิปต์โบราณที่เมืองอเล็กซานเดรีย อียิปต์
เทพเจ้าอียิปต์โบราณที่อเล็กซานเดรีย อียิปต์
• มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ของอียิปต์โบราณ
• เทพรา
• เทพรา หรือ เร คือ เทพแห่งดวงอาทิตย์ในตำนานเทพเจ้าของอียิปต์โบราณ สัญลักษณ์ของเทพราคือวงกลมหนุนอยู่บนเรือ แต่ส่วนมากมักเป็นมนุษย์ พระเศียรเป็นนกเหยี่ยว เชื่อว่าถือกำเนิดมาจากแม่น้ำแห่งเทพนุน กายล้อมรอบด้วยกลีบดอกบัว ทุกวันเมื่อเข้าสู่ราตรีกาล เทพราจะกลับมาบรรทมในดอกบัวนี้ สัญลักษณ์ของพระองค์เป็นนกศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่า นกเบนนู (Bennu bird) เกาะที่ยอดพีระมิด ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงอาทิตย์
เทพราเป็นดั่งบิดาแห่งมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย ทรงสร้างเทพชู เทพแห่งลม เทพีเตฟนุต เทวีแห่งสายฝน เทพเกบ เทพแห่งปฐพี เทพีนัต เทวีแห่งท้องฟ้าและ เทพฮาปีเทพแห่งแม่น้ำนิลนาม เทพราจะเสด็จออกจากเมืองเฮลีโอโปลิสพร้อมกับเหล่าเทพเจ้า โดยใช้เรือสุริยันเป็นยานพาหนะ เพื่อเยี่ยมราษฎรในแคว้นทั้ง 12 แคว้น ทำให้เกิดแสงอาทิตย์ตลอด 12 ชั่วโมงใน 1 วัน และในเวลากลางคืนพระองค์จะท่องไปในดินแดนจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก และมีตำนานเกี่ยวกับเทพราอีกมากมาย แต่ก่อนเทพราจะมีเฉพาะฟาโรห์เท่านั้นที่สักการะได้
• เทพโอซีริส
• เทพโอซีริส เป็นพระโอรสองค์แรกของเทพเกบและเทวีนุต มีพระอนุชาคือ เทพเซต และชายาคือเทวีไอซิส กล่าวกันว่าเทพโอซีริส และเทวีไอซิสตกหลุมรักกันตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ บางกรณีก็กล่าวว่าทั้งสองพระองค์ทรงอภิเษกกัน และเทพโอซีริสได้บัลลังค์จากเทพเกบผู้เป็นบิดา ตามตำนานของเทพโอซีริส พระองค์ได้สอนศิลปวิทยาการทั้งหลายแก่มวลมนุษย์ ต่อมาเทพเซ็ตก่อกบฏและล้มล้างเทพโอซีริสจนสำเร็จ ร่างของเทพโอซีริสถูกสับเป็นชิ้นๆโยนลงแม่น้ำไนล์ เทวีไอซิสพยายามค้นหาจนพบทำให้เทพโอซีริสซึ่งได้เดินทางไปยังโลกแห่งความตายแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้ง สัญลักษณ์ของพระองค์มักเป็นชาย ประทับยืนอยู่หรือประทับนั่งบนบังลังค์ หรือวาดเป็นมนุษย์กำลังลุกจากแท่นตั้งศพ หรือเป็นกษัตริย์พระหัตถ์โผล่ขึ้นมาจากผ้าพันมัมมี่ ถือแส้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุด
• เทพีไอซิส
• เทพีไอซิส เป็นธิดาของเทพรากับเทพีนุต (หรือ เทพีนัต) เทพีไอซิสเก่งกาจด้านมนตราทั้งหลายและมีสติปัญญาเปรื่องปราดนัก ตามตำนานกล่าวว่าเทพโอซีริสและเทพีไอซิสนั้นตกหลุมรักกันตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ เมื่อเทพโอซิริสขึ้นเป็นเทพราชา พระองค์จึงจัดอภิเษกสมรสกับเทพีไอซิสเป็นพระราชินีเคียงคู่กันเทพไอซิส ได้ชื่อว่าเป็นเทพีแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร และความสมบูรณ์ สัญลักษณ์ของเทวีไอซิสมีหลายแบบ พระนางอาจเป็นมนุษย์ที่มีศีรษะเป็นวัว หรือมีดวงจันทร์สวมบนศีรษะ หรือสวมมงกุฎรูปดอกบัวและมีหูเป็นข้าวโพด หรือถือขาแพะ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าเป็นรูปปั้นมักเป็นรูปพระมารดากำลังให้นมเทพเจ้าฮฮรัสอยู่ แสดงถึงการปกป้องเด็กๆจากโรคภัย บนศีรษะมีเขาสองเขาและมีวงสุริยะอยู่ตรงกลาง
• เทพฮอรัส
• เทพฮอรัส เป็นโอรสของโอซิริส และไอซิส และเป็นพระสวามีของเทพีฮาเธอร์ มีศีรษะเป็นเหยี่ยว ถือเครื่องหมายของชีวิต เทพฮอรัส ทรงเป็นเทพที่เกิดจากการรวมกันของเทพนกเหยี่ยวและเทพแห่งแสงสว่าง ทรงมีพระเนตรขวาเป็นดวงอาทิตย์และพระเนตรซ้ายเป็นดวงจันทร์ ซึ่งเป็นเพราะขณะที่สู้กับเซทนั้นถูกกัดที่ตาซ้ายจนหมองมัว สัญลักษณ์ของเทพฮอรัสคือเป็นมนุษย์ที่มีศีรษะเป็นนกเหยี่ยว ทรงสวมมงกุฎสองชั้นหรือแกะสลักเป็นรูปวงสุริยะมีปีกอยู่ที่รั้ววิหารประจำพระองค์ หรือคือนกเหยี่ยวกำลังบินอยู่เหนือการสู้รบของฟาโรห์ ที่อุ้งเล็บมีแส้แห่งความจงรักภักดีและแหวนแห่งความเป็นนิรันดร์อยู่
• เทพีฮาเธอร์
• เทพีฮาเธอร์ เป็นธิดาของเทพรา และเป็นชายาของเทพฮอรัส เป็นเทพีแห่งความรัก ความสุข ความเมตตา การแต่งงาน การเต้นรำ และความงดงาม สัญลักษณ์ของพระนาง คือ วัว หรืออยู่ในรูปของวัว หรือเทพีที่มีเขาวัวอยู่บนเศียร ในสมัยหนึ่งน่าจะเป็นองศ์เดียวกับไอซิส เพราะตำนานบางแห่งก็ว่าเป็นมารดาแห่งฮอรัส แต่ภายหลังได้แยกจากกัน คือให้ ไอซิสเป็นมารดาแห่งฮอรัส แต่ฮาเธอร์เป็นแม่นม จึงปรากฎรูปฮาเธอร์ในลักษณะวัว กำลังให้นมฟาโรห์อยู่
• เทพอะมุน
• เทพอะมุน เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองธีบส์ มีรูปเป็นบุรุษเพศ เศียรประดับศิราภรณ์รูปขนนกยาว ยุคหลังพระนามเพี้ยนเป็น อาตอน หรือ อาเตน ในยุคของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 4 ได้ทรงพยายามให้คนอียิปต์ทั้งมวลหันมาเคารพเทพอาเตนเพียงองศ์เดียว ซึ่งนับเป็นความพยายามในการปฎิรูปความเชื่อครั้งยิ่งใหญ่ โดยฟาโรห์เองได้เปลี่ยนพระนามเป็น อัคนาเตน (Akhenaten) และฟาโรห์องศ์ต่อมาก็ทรงพระนามที่เกี่ยวข้อง คือ ตุตันคาเมน เป็นต้น อาเตน หรืออามุน ถือเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ ได้ถูกนำมารวมกับ รา หรื อ เร กลายเป็นสุริยเทพซึ่งเป็นใหญ่เหนือเทพทั้งปวง
• เทพอานูบิส
• เทพอานูบิส เป็นพระโอรสของเทวีเนฟธีส และเทพโอซิริส มีสัญลักษณ์เป็นสุนัขสีดำ ตำนานกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้เสาะหาน้ำมันหอมหรือยาที่หายากในการทำมัมมี่ศพเทพโอซิริส จากนั้นทำพิธีศพให้เทพโอซิริส พิธีที่พระองค์ทรงคิดขึ้นนั้นเป็นรูปแบบพิธีการฝังศพในเวลาต่อมา และที่สำคัญที่สุดคือ ทรงเป็นผู้ช่วยในการชั่งวิญญาณ โดยเป็นผู้ดูตาชั่งอย่างละเอียดโดยมีขนนกเป็นเครื่องวัดถ้าขนนกเอนขึ้นแปลว่ามีความผิดมาก ถ้าคนนกเอนลงถือว่ามีความดีมาก ส่วนเทพธอธจะเป็นผู้บันทึกการตัดสิน เมื่อถือว่าวิญญาณนั้นบริสุทธิ์แล้ววิญญาณจะไปเข้าเฝ้าเทพโอซิริส เพื่อพิพากษาให้ไปสู่ในโลกแห่งวิญญาณใหม่ หากไม่บริสุทธิ์จะถูกลงโทษอย่างโหดร้ายเทพอานูบิสมีสัญลักษณ์เป็นชาย มีศีรษะเป็นสุนัขสีดำ หรือสุนัขชูคอหมอบอยู่ที่ฐานหรือบนหลุมศพ
• เทพอาเตน
• เทพอาเตน เป็นสุริยเทพพระองค์หนึ่ง ได้รับการนับถือมากในสมัยฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 4 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนพระนามเป็นอเคนาเตน พระองค์ต้องการเปลี่ยนให้ชาวอียิปต์นับถือเทพอาเตนเพียงพระองค์เดียวจึงเปลี่ยนพระนามของพระองค์เป็นอเคนาเตน และสร้างเมืองอเคทาเทนเป็นเมืองหลวงใหม่ถวายแด่เทพเจ้าพระองค์นี้
• เทพอาตุม
• เทพอาตุม สุริยเทพอีกองค์หนึ่งเป็นเทพดั้งเดิมของเมืองเอธีโอโปลิส เป็นเทพผู้สร้างจักรวาลลักษณะในตำนานใกล้เคียงกับ สุริยเทพรา กำเนิดจากน้ำหรือจากเทพนุน
• เทพีบาสต์
• เทพีบาสต์ เดิมเป็นเทวีสิงโตแห่งบูบาสติสในอียิปต์ล่าง ต่อมาได้เปลี่ยนพระเศียรเป็นแมว ทรงเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความรัก ความสนุกสนานรื่นเริง และเทวีผู้พิทักษ์ เทวลักษณะเป็นเทพนารีที่มีพระเศียรเป็นแมว หรือปรากฏในรูปแมวทั้งตัวทรงถือ ซิสทรัม (Sistrum) และตะกร้า
• เทพฮาปิ
• เทพฮาปิ เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ ผู้บันดาลน้ำให้แก่ทุ่งหญ้า บันดาลน้ำทำให้เกิดพืชพันธุ์ธัญญาหารของมนุษย์ ผู้บันดาลให้เกิดแม่น้ำไนล์และแหล่งโอเอซิสต่าง ๆ ในทะเลทราย รวมทั้งหยดน้ำบนสวรรค์ พระองค์เป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองแม่น้ำไนล์ สัญลักษณ์ของเทพเจ้าฮาปิมีหลายรูปแบบ เช่นเป็นรูปคนอ้วน หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ หรือรูปบุรุษมีเคราสีเขียวหรือน้ำเงิน แต่มีหน้าอกคล้ายสตรีซึ่งมีความหมายถึงแม่น้ำที่ให้ชีวิต
• เทพีเซ็คเม็ต
• เทพีเซ็คเม็ต เทวีสิงโตแห่งเมมฟิส ธิดาของสุริยเทพราซึ่งได้รับเทวโองการให้เที่ยวขจัดคนชั่วผู้คิดกบฏต่อองค์สุริยเทพ กลายเป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายน่าสะพรึงกลัวจนสุริยเทพต้องทรงใช้อุบายทำให้กลับเป็นเทวีผู้พิทักษ์ดังเดิม เทวลักษณะเป็นเทพนารีที่มีพระเศียรเป็นสิงโตตัวเมีย สวมศิราภรณ์รูปดวงสุริยะและยูรีอุส พระนามภาษากรีกว่า ซัคมิส (Sakhmis)
• เทพเคปริ
• เทพเคปริ เป็นเทพเจ้าแห่งนครฮีลิโอโปลิส (Heliopolis) สัญลักษณ์ของพระองค์คือดวงอาทิตย์และ แมลงสคาแร็บ(Scarab) ทรงเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างโลก และเป็นสุริยเทพอีกองค์หนึ่ง เทวลักษณะเป็นเทพบุรุษที่มีพระเศียรเป็นรูปแมลงสคาแร็บ
• เทพคะนัม
• เทพคะนัม เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือเทพผู้ให้กำเนิด เป็นผู้สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินแดนสองฝั่งแม่น้ำแม่น้ำไนล์ พระองค์เป็นผู้สร้างหรือผู้ให้กำเนิด สร้างสวรรค์ สร้างโลก และโลกบาดาล และให้กำเนิดมนุษย์ด้วยการปั้นขึ้นจากดินเหนียว เทวลักษณะเป็นเทพบุรุษมีพระเศียรเป็นแกะตัวผู้ที่มีเขาขนาดใหญ่ สวมศิราภรณ์ขนาดใหญ่ ถือเซ็พเทอร์
• เทพเซต
• เทพเซต เป็นเทพแห่งความชั่วร้าย แห้งแล้ง พายุ ทะเลทราย ความวุ่นวาย ชั่วร้าย โหดเหี้ยม และสิ่งที่ไม่ดี เซตเป็นลูกคนที่ 3 ของเทพีนัต เซตอิจฉาเทพโอซิริสผู้พี่ จึงคิดกำจัดโอซิริส เป็นผู้สังหารจอมเทพโอซิริสและยึดอำนาจการปกครองอียิปต์ไว้ได้ระยะหนึ่ง ก่อนจะถูกเทพโฮรัสแก้แค้น เทวลักษณะเป็นเทพบุรุษพระเศียรเป็นลา
• เทพท็อต
• เทพท็อต เทพนักปราชญ์และเทพแห่งศิลปะวิทยาการ จินตกวี นักประดิษฐ์ มีสติปัญญาล้ำเลิศมีอำนาจสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และยังเป็นเทพแห่งดวงจันทร์ สัญลักษณ์ของเทพท็อต คือ นกกระสาปากยาวหรือสุนัขที่มีหัวเป็นลิงบาบูน หรือ ในรูปของบุรุษที่มีศีรษะเป็นนกกระสาปากยาว สวมหมวกรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและแผ่นจานรูปดวงอาทิตย์
• เทพีวัดเจ็ต
• เทพีวัดเจ็ต นางพญางูแห่งลุ่มน้ำไนล์ เทพีผู้อารักขาเทพเจ้ารา โดยจำแลงเป็นรูปงูเห่าติดอยู่ตรงพระนลาฏของเทพเจ้ารา และเป็นเทพีที่ทำหน้าที่อารักขาเทพีไอซิสและเทพฮอรัส สัญลักษณ์ของเทพีวัดเจ็จะปรากฏเป็นรูปงูสวมมงกุฏสีแดง
• เทพคอนชู
• เทพคอนชู เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์โอรสของเทพอะมุน และเทพีมัต เทพแห่งรัตติกาล ผู้โคจรข้ามขอบฟ้ายามกลางคืนด้วยจันทรนาวา ผู้ปราบปีศาจและสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อที่ว่าการเจ็บป่วยจะเกิดจากอำนาจของปีศาจและวิญญาณร้าย ดังนั้นจึงต้องใช้เวทมนตร์ในการรักษา สัญลักษณ์ของเทพคอนชูมีทั้งในรูปของบุรุษ หรือบางครั้งอยู่ในรูปของเด็กที่มีปอยผมด้านข้าง มีรูปพระจันทร์เต็มดวงและมีรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนพระเศียร
• เทพมิน
• เทพมิน เทพเจ้าแห่งสายฟ้า เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ กามารมณ์ และพลังแห่งเพศชาย รวมทั้งเป็นผู้พิทักษ์ถนนหนทางต่างๆ สัญลักษณ์ของเทพมิน คือ รูปบุรุษยืนตรงเผยให้เห็นอวัยวะเพศ สวมมงกุฏขนนก
• เทพมอนตู
• เทพมอนตู เทพเจ้าแห่งสงครามสุริยเทพแห่งเมืองเฮอร์มอนทิสและในยุคต่อมากลายเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามของฟาโรห์แต่ละพระองค์ตามความเชื่อว่าเทพมอนตูเป็นผู้ปราบศัตรูของแผ่นดิน สัญลักษณ์ของเทพมอนตูจะปรากฏเป็นรูปบุรุษมีศีรษะเป็นวัว ถือธนูและลูกธนู หรือเป็นรูปวัวทั้งตัว สวมมงกุฎมีแผ่นวงกลมพระอาทิตย์และขนนกคู่
• เทพีมัต
• เทพีมัต เทพีนกแร้งชายาของเทพเจ้าอะมุน พระนามของเทพีมัตหมายถึงมารดาผู้ยิ่งใหญ่ เทพีแห่งสัจธรรมและความยุติธรรม สัญลักษณ์ของเทพีมัตปรากฏในรูปของสตรีสวมมงกุฎรูปหัวนกแร้ง
• เทพีนีต
• เทพีนีต ตามตำนานกล่าวว่าเป็นเทพีองค์แรกของเทพเจ้าและเทพีทั้งหมด เป็นมารดาของเทพเจ้ารา สุริยเทพและชาวอียิปต์ทั้งปวง และยังเป็นหนึ่งในสี่เทพีที่ทำหน้าที่พิทักษ์ศพคนตายและรักษาภาชนะคาโนปิคซึ่งเป็นภาชนะสำหรับบรรจุอวัยวะภาพในของมัมมี่นั่นเอง
• เทพีเน็คคีเบ็ต
• เทพีเน็คคีเบ็ต เทพีนกแร้งแห่งเมืองเน็คเฮบทางภาคใต้ของอาณาจักรไอยคุปต์ เทพีผู้พิทักษ์เด็กทารก คอยดูแลคุ้มครองผู้เป็นมารดาและทารก สัญลักษณ์ของเทพีเน็คคีเบ็ตเป็นรูปสตรีสวมมงกุฎสีขาว
• เทพีเนปทิส
• เทพีเนปทิส เทพีผู้เป็นมารดาของเทพอะนูบิส และเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเทพีไอซิสในการตามเก็บชิ้นส่วนพระศพของเทพโอซิริสเพื่อรวบรวมมาทำมัมมี่ ต่อมากลายเป็นเทพีผู้ทำหน้าที่พิทักษ์คนตาย สัญลักษณ์ของเทพีเนปทิส คือรูปสตรีสวมมงกุฎเป็นรูปอักษรพระนามของพระองค์ มีแขนและปีกขนนก
• เทพพทาห์
• เทพพทาห์ เทพเจ้าแห่งพิภพและใต้บาดาล เทพท้องถิ่นแห่งเมมฟิส เป็นเทพแห่งการสร้างสรรค์ และเป็นเทพผู้สร้างโลกอีกองค์หนึ่ง เป็นที่เคารพนับถือมากในเมมฟิส ตามตำนานกล่าวว่าพระองค์คือ เทพแห่งการประดิษฐ์และเทคนิคงานช่างฝีมือ เป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้าง สัญลักษณ์ของเทพพทาห์คือ รูปบุรุษในร่างมัมมี่ ศีรษะโล้น ถือเครื่องรางที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและชีวิต
• เทพเซเบ็ค
• เทพเซเบ็ค เทพเจ้าจระเข้แห่งแม่น้ำไนล์ และเชื่อกันว่าแม่น้ำไนล์เกิดจากเขาทั้งสองข้างบนพระเศียรของเทพเซเบ็ค สัญลักษณ์ของเทพเซเบ็คคือ รูปมัมมี่จระเข้ หรือ บุรุษที่มีศีรษะเป็นจระเข้มีเขา เขาทั้งสองข้างมีงูเห่าข้างละตัว แต่ละตัวสวมมงกุฎรูปดวงอาทิตย์ และระหว่างเขาทั้งสองข้างมีแผ่นดวงอาทิตย์
• เทพโซการ์
• เทพโซการ์ เทพเจ้าแห่งนครสุสานของเมมฟิส ทรงเป็นเทพแห่งความตายและการเกิดใหม่ และเป็นเทพเจ้าแห่งพิธีกรรมการฝังศพ สัญลักษณ์ของเทพโซการ์เป็นรูปบุรุษที่มีศีรษะเป็นเหยี่ยว สวมมงกุฎเอเทฟ แผ่นกลมดวงอาทิตย์ เขาสองข้างและงูเห่าสองตัว
เทพเจ้าอียิปต์โบราณ เทพฮอรัส (HORUS) มีเศียรเป็นเหยี่ยวที่วิหารคอมออมโบ (TEMPLE OF KOMOMBO)
เทพเจ้าอียิปต์โบราณที่วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF EDFU OR TEMPLE OF HORUS) เมืองเอ็ดฟู
เทพเจ้าอียิปต์โบราณที่วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF EDFU OR TEMPLE OF HORUS) เมืองเอ็ดฟู

อเล็กซานเดรีย อียิปต์

อเล็กซานเดรีย อียิปต์

อเล็กซานเดรีย อียิปต์

อเล็กซานเดรีย อียิปต์

วิหารคอมออมโบ

วิหารคอมออมโบ

วิหารคอมออมโบ

วิหารเมืองเอ็ดฟู (EDFU)

วิหารเมืองเอ็ดฟู (EDFU)

วิหารเมืองเอ็ดฟู (EDFU)

วิหารเมืองเอ็ดฟู (EDFU)

วิหารเมืองเอ็ดฟู (EDFU)
เทพเจ้าอียิปต์โบราณที่มหาวิหารคาร์นัค (Great Temple of Karnak)
เทพเจ้าอียิปต์โบราณ เทพเจ้าบาส ของฝากที่หุบเขากษัตริย์

วิหารคาร์นัค

วิหารคาร์นัค

วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์

วิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์

ของฝากที่หุบเขากษัตริย์

ของฝากที่หุบเขากษัตริย์

ของฝากที่หุบเขากษัตริย์

ของฝากที่หุบเขากษัตริย์
อียิปต์ ประเทศอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศอียิปต์
อียิปต์
• อียิปต์ ประเทศอียิปต์ สิ่งแรกที่เรานึกถึงประเทศอียิปต์ เราจะนึกถึง พีระมิดและฟาโรห์ ข้อมูลท่องเที่ยวอียิปต์และสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอียิปต์มาฝาก
อเล็กซานเดรีย
• อเล็กซานเดรีย เมืองไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองแห่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เมืองแห่งตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตราและมาร์ค แอนโทนี
อารยธรรมอียิปต์
• อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเมมฟิส เมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ พีระมิดขั้นบันได ฟาโรห์รามเสสที่2
วิหารคาร์นัค
• มหาวิหารคาร์นัค มหาวิหารสี่พันปีแห่งเมืองลักซอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้าอะมอนรา (สุริยะเทพ) และเพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของอียิปต์โบราณ
ทัวร์อียิปต์
• ทัวร์อียิปต์ พีระมิดกีซ่า มหาพีระมิดกีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ พีระมิดคูฟูหรือมหาพีระมิดแห่งกีซ่า พีระมิดคาเฟรและพีระมิดเมนคูเร สฟิงซ์ยักษ์เมืองกีซ่า
หุบเขากษัตริย์
• หุบเขากษัตริย์ สุสานฟาโรห์ หุบเขาแห่งสุสานที่ฝังหลุมศพของกษัตริย์และราชวงศ์ในราชของอียิปต์โบราณ รวมทั้งเป็นสถานที่ขุดพบสุสานและพระศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนที่ก้องโลก
เที่ยวอียิปต์
• เที่ยวอียิปต์ สถานที่ท่องเที่ยวอียิปต์ ไคโร พีระมิดแห่งกีซ่า พีระมิดขั้นบันได เมืองอเล็กซานเดรีย วิหารอาบูซิมเบล วิหารคอมออมโบ วิหารเอ็ดฟู หุบเขากษัตริย์ สุสานฟาโรห์ มหาวิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารอาบูซิมเบล
• วิหารอาบูซิมเบล วิหารที่สวยงามที่สุดของอียิปต์โบราณ อยู่เมืองอัสวาน (ภาคใต้ของอียิปต์) สร้างโดยฟาโรห์รามเสสที่ 2 (Ramses II) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 3260 ปีมาแล้ว
ของฝากจากอียิปต์
• ของฝากจากอียิปต์ แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ตลาดข่าน ของฝากจากอียิปต์ รูปวาดกระดาษปาปิรุส น้ำหอม พีระมิดจำลอง ฟาโรห์ เครื่องเซรามิค หนังสือ ผลไม้ ของกินต่างๆ
วิหารเอ็ดฟู
• วิหารคอมออมโบ วิหารเอ็ดฟู วิหารคอมออมโบ สร้างเพื่อถวายแด่เทพเจ้า 2 องค์ คือเทพโซเบ็กและเทพฮอรัส วิหารเอ็ดฟู เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอียิปต์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์