บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
• ข้อมูลงานประเพณี ของฝาก จังหวัดตราด

เทศกาลงานประเพณี
•
งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จัดขึ้นวันที่ ๑๗-๒๑ หรือ ๒๓ มกราคม บริเวณอำเภอแหลมงอบ และเกาะช้างเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงการทำยุทธนาวีของกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ และมีการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้น ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือ และส่วนราชการต่าง ๆ มีมหรสพสมโภชน์ตลอดงาน
•
งานวันตราดรำลึก จัดขึ้นวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคมของทุกปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙ ในงานนี้จะมีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์การเกษตร การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และความบันเทิงอีกหลายรูปแบบ
• งานผลไม้และของดีเมืองตราด จัดขึ้นประมาณปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การออกร้านจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร มีการประกวดผลไม้ต่าง ๆ และผลไม้แปรรูป การแข่งขันกินผลไม้ และมีการแสดงมหรสพตลอดงาน

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
•
พลอยแดง จังหวัดตราด เป็นแหล่งของพลอยแดงน้ำงามที่มีชื่อเสียงโด่งดังในนาม “ทับทิมสยาม” แต่ปัจจุบันแร่พลอยเริ่มหมดไป ทับทิมสยามจึงกลายเป็นสิ่งที่หายาก
•
งอบน้ำเชี่ยว เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวชุมชนน้ำเชี่ยวสืบทอดกันมานาน ตัวงอบทำด้วยใบจาก มีรูปทรงต่างจากงอบแหล่งอื่น คือเหมือนกระทะคว่ำและหมวกทหารสมัยโบราณ มีแหล่งผลิตและจำหน่ายอยู่ที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ
•
ระกำหวาน ตราดมีผลไม้หลากหลายชนิด แต่ผลไม้ที่มีชื่อที่สุดของตราด คือ “ระกำหวาน” ระกำหวานของตราด เป็นระกำที่มีรสชาติหวานหอมเมื่อแก่จัด เป็นที่นิยมของนักบริโภคระกำมาก
สับปะรดตราดสีทอง สับปะรดพันธุ์นี้จะไม่เหมือนพันธุ์อื่นตรงที่มีรสชาติหวาน กรอบทั้งผล โดยเฉพาะผิวเป็นตา ๆ สีเหลือง เย็นฉ่ำน่ารับประทาน
•
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ได้แก่ ปลาแห้ง กุ้งแห้ง กะปิ อาหารแปรรูปจากทะเล สามารถหาซื้อได้จากตลาดในตัวเมือง บริเวณท่าเรือแหลมงอบ
•
น้ำมันเหลือง เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิตใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีสรรพคุณเป็นสารหอมระเหย ใช้ทาถูนวด บรรเทาอาการเคล็ด ขัดยอก สูดดมแก้วิ่งเวียน แก้หวัดคัดจมูก ปัจจุบันมีผู้ผลิตจำหน่ายหลายราย
•
สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน มีลักษณะพิเศษ คือ มีอาน หรือขวัญบนแผ่นหลัง มีความฉลาด และซื่อสัตย์
• ไก่ชนพื้นเมือง เป็นไก่พันธุ์ที่เลื่องชื่อในด้านการชนไก่ในจังหวัดตราด เนื่องจากมีชั้นเชิง จังหวะต่าง ๆ ในการชนไก่ที่เยี่ยม

ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
•
อำเภอเมือง
ครัวอีสาน หนองบัว ติดถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๒๕๙ (จำหน่ายกะปิ น้ำปลา)
ซันเดย์ ๑๔๑ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๐๘๐, ๐ ๓๙๕๓ ๑๓๒๕ (จำหน่ายผลไม้กวน ผลไม้สด งอบ เสื่อ กะปิ น้ำปลา กุ้งแห้ง)
น้ำมันเหลืองสมถวิล (ฮั้งกี้) ๕ ถ.ราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๙๓๕, ๐ ๓๙๕๓ ๑๔๓๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๓๓๑ ๘๑๙๙ (จำหน่ายน้ำมันเหลือง)
น้ำมันเหลืองแดงตราด (ไผ่สีสุก) ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๓๕๘
น้ำมันเหลืองโกลด์ครอส ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๓๗๕
บะหมี่-เกี๊ยวหนองบัว ๑๒๑-๑๒๓ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ ติดธนาคารทหารไทย โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๘๑๗,
๐ ๓๙๕๒ ๑๑๘๙ (จำหน่ายกุ้งแห้ง น้ำปลา กะปิ ปลาแห้ง)
วิบูลย์ชัย ๑๓๔ ถ.โภคไพร โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๓๒๖ (โรงงานผลิตน้ำปลา)
แสงเจริญการพลอย ๔๒-๔๖ ซ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๓๘๐ (จำหน่ายพลอยแดง พลอยเหลือง)
•
อำเภอแหลมงอบ
เกาะช้างซูวิเนีย ๑๐๑/๑๔ ต.แหลมงอบ
เจ๊น้อย ๑๒๓/๑ ม.๑ ซ.สุขาภิบาล ๒ ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๓๐, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๓๐ (จำหน่ายกุ้งแห้ง น้ำปลา กะปิ ปลาแห้ง)
พรพิมล ๒๔/๔ ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๕๐, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๑๑ (จำหน่ายกุ้งแห้ง น้ำปลา กะปิ ปลาแห้ง)
อรุณี ๖๑/๑ ม.๕ ถ.ตราด-แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๒๖๐ (โรงงานผลิตน้ำปลา)
กิ่งอำเภอเกาะช้าง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๕๐๓๕, ๐ ๖๑๕๘ ๒๖๙๓ (อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว)

กิจกรรมที่น่าสนใจ
• แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดตราดมีผลไม้ขึ้นชื่อและออกผลตามฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง กระท้อน ระกำ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและซื้อผลไม้ได้โดยตรงที่สวนผลไม้ดังต่อไปนี้
บุญศรี สลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ กิ่ง อ.เกาะช้าง โทร. ๐ ๓๙๕๕ ๓๐๓๙ (สวนมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง)
สำเนา เป็ดแก้ว ม.๒ ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๗๑๕, ๐ ๙๕๔๒ ๘๙๒๕ (สวนเงาะ มังคุด สละ)
อื๊ด ถือสัตย์ ๒๑ ม.๒ ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๔๗๕๘, ๐ ๑๗๕๖ ๕๓๘๖ (สวนมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง กระท้อน)
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่ ๑ (ตราด) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ต.ห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำตราด มีพื้นที่ ๗,๕๐๐ ไร่ เป็นศูนย์ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนสำหรับปลูกเพิ่มเติมในป่าเสื่อมโทรมตลอดแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน ภายในศูนย์ฯ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานปูนเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าชายเลน ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ตลอดเส้นทางมีพันธุ์ไม้ชายเลนนานาชนิดให้ชมพร้อมมีป้ายชื่อบอก และนอกจากนี้ยังได้รู้จักนกชนิดต่าง ๆ ปลาตีน ปูก้ามดาบ เป็นต้น

Untitled Document
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดตราด 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์