บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดตราด

• อำเภอเมือง
ครัวแหลมศอก ๑๔๙ ม.๖ ต.อ่าวใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๓๓๕๘ E-mail: banlaemsork@yahoo.com (อาหารทะเล)
ครัวด่านเก่า ๔๐๐/๕ ม.๘ สุด ถ.เนินตาแมว-ท่าเรือด่านเก่า โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๒๙๕๕-๖
ครัวอีสาน-หนองบัว ๓๒/๒ ม. ๒ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๒๕๙ (อาหารตามสั่ง อาหารอีสาน)
จิรพรเบรคฟาสต์ ๓๖ ถ.วิจิตรจรรยา ปากทางเข้าโรงแรมแมืองตราด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๓๓๕ (ข้าวต้ม โจ๊ก ต้มเลือดหมู เอ.บี.เอฟ.)
ดีหนึ่ง ๒๖/๑ ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๓๑๕ (ข้าวต้ม)
นำโชค ๓/๑ ถ.วิวัฒนะ ต.บางพระ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๓๘๙ (อาหารตามสั่ง)
บะหมี่เกี๊ยว หนองบัว ๑๒๑-๑๒๓ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๐๘๑๗, ๐ ๓๙๕๒ ๑๑๘๙ ,๐ ๑๘๖๒ ๕๕๘๘
เฟื่องฟ้า ๑/๑ ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๗๗๕, ๐ ๓๙๕๒ ๑๓๗๗ (อาหารไทย จีน อาหารทะเล)
รัชนีเบเกอรี่ 40/1 ถ.ชลประทาน ตรงข้ามโรงเรียนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๐๗๑๙ ( อาหารตามสั่งอาหารชุด)
ร่มเย็น ถ.ตราด-คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๙๗๕
ระเบียงไม้ ๖๐/๑ ม.๕ ถ.ริมอ่างเก็บน้ำชลประทาน ต.หนองเสม็ด โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๑๔๔๙ (อาหารไทย อาหารทะเล)
สุกี้กวางตุ้ง ๔๕/๑๒-๑๓ ถ.เทศบาล ๕ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๒๓๓๔
สวนปู ๑๙๙ม.๑ ต.หนองคันทรง โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๔๐๐, ๐ ๓๙๕๔ ๒๓๕๕ (อาหารไทย ทะเล ตามสั่ง)
สวนอาหารหนองบัว ๒๔๑ ม.๒ ถ.สุขุมวิท โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๑๙๔, ๐ ๓๙๕๑ ๒๗๕๓, ๐ ๑๗๘๒ ๖๗๒๗ (อาหารตามสั่ง)
สวนอาหาร บ้านแหลมศอก ๑๗๙ ม.๖ ต. อ่าวใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๔ ๓๓๕๘ (อาหารตามสั่ง ยำคะน้ากุ้งกรอบ แกงส้ม ปลาฉลามผัดฉ่า ผัดแหลมศอก)
แสงฟ้าภัตตาคาร ๑๕๗-๑๕๙ ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๒๒๒, ๐ ๓๙๕๒ ๓๓๗๓-๔ (อาหารไทย จีน อาหารตามสั่ง)
หาดมุกแก้ว กม. ที่ ๔๑.๕ ถ.ตราด-คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๑๗๗๗, ๐ ๑๕๕๙ ๑๐๒๒ (อาหารทะเล)

• อำเภอแหลมงอบ
กุ้งหลวง ๑๓๓/๒ ม.๑ ซ.สุขาภิบาล ๒ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๒๕, ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๘๕ (อาหารทะเล)
ป๊อกเก้า ๙/๘ ม.๑ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ
ริมสะพาน ๙๙/๒ ม.๑ ถ.สุขุมวิท ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๙๔, ๐ ๑๘๖๒ ๓๕๑๔ (อาหารทะเล)
เรือนทะเล ๑๔๘/๒ ซ.สุขาภิบาล ๒ โทร. ๐ ๓๙๕๓ ๘๒๑๑, ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๙๒ (อาหารทะเล)
ริมทะเล (แหลมงอบ ซีฟู๊ด) ๑๙๙/๙ ซ.กรมหลวงชุมพร ต.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๐๘๔, ๐ ๑๖๓๖ ๘๑๓๗ (อาหารทะเล)
แสงจันทร์ ๙๙/๓ ม.๑ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ โทร. ๐ ๓๙๕๙ ๗๑๙๘–๙๙, ๐ ๓๙๕๙ ๗๒๙๙ (อาหารทะเล)

• อำเภอเขาสมิง
ครัวริมเขา ๑๑๐/๕ ม.๑ ต.แสนตุ้ง

• อำเภอบ่อไร่
เบญจมาศ ๑๓๑/๑ ต.บ่อพลอย

• อำเภอคลองใหญ่
ง่วนเส็ง ๒ ม.๒ ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด โทร. ๐ ๓๙๕๑ ๒๘๓๓ (อาหารทะเล)
ชายทะเล ๙๖ ถ.ตราด-คลองใหญ่ หลังปั๊มน้ำมันเชลล์ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๕๗๕, ๐ ๓๙๕๘ ๑๗๗๗, ๐ ๑๗๓๔ ๓๙๓๒
ป่าซาง ถ.สายสนามบิน ต.คลองใหญ่
ริมธารทอง ถ.ตราด-คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่
สวนอาหารพักใจ ถ.สายสนามบิน ต.คลองใหญ่
สวนอาหารสุดแดนสยาม สี่แยกไปรษณีย์คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่
แสงอรุณ สะพานปลา อ.คลองใหญ่
อำพรรณ ๑๓๔/๒ ม.๓ ต.คลองใหญ่ โทร. ๐ ๓๙๕๘ ๑๐๔๕, ๐ ๓๙๕๓ ๔๒๒๑

• กิ่งอำเภอเกาะช้าง
เจอพอดีบรรจงซีฟู้ด ๘/๒ ม.๑ บ้านบางเบ้า เกาะช้างใต้ ๐ ๓๙๕๐ ๑๑๐๓, ๐ ๙๙๓๖ ๑๘๔๘, ๐ ๙๙๓๖ ๒๓๒๑ (อาหารทะเล)
บ้านสับปะรด อ่าวสับปะรด โทร. ๐ ๑๓๔ ๐๙๓๘๙, ๐ ๑๕๗๐ ๔๕๙๐ (อาหารทะเล)
ระเบียงบางเบ้าซีฟู้ด หมู่บ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๑๔๕๖ ๕๓๔๖, ๐ ๙๕๒๑ ๙๙๑๑ (อาหารทะเล)
สลักเพชร ซีฟู๊ด แอนด์ รีสอร์ท (บนเกาะช้าง) ๔๓ ม.๒ ต.เกาะช้างใต้ โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๑๗๕๑, ๐ ๑๖๕๐ ๘๙๕๕, ๐ ๑๔๒๙ ๙๙๓๘, ๐ ๑๔๔๔ ๙๒๕๙ (อาหารทะเล ตามสั่ง)
สมบัติ-เปิ้ล ขุนแก้ว ๔๓/๓ ม.๒ ต.เกาะช้าง โทร. ๐ ๑๘๖๓ ๑๓๒๘ (อาหารทะเล)
อรไก่หมุน ๑๐/๑๒ ม.๔ ต.เกาะช้างใต้ กม. ที่ ๑๑ ปากทางเข้าน้ำตกคลองพลู โทร. ๐ ๑๗๖๑ ๔๖๓๙, ๐ ๑๙๔๕ ๕๙๖๓

Untitled Document
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดตราด 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562
• วันที่ 13 - 15 เมษายน 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์โอริสสา
ทัวร์ฉงชิ่ง
• INDIA-878 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพาราณสี)
• วันที่ 16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
• วันที่ 3 - 10 มีนาคม 2562
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์เส้นทางสายไหม
• INDIA-871: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (8 วัน AI)
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2562
• วันที่ 12 - 19 เมษายน 2562
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์