สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย

• ข้อมูลที่พัก โรงแรม : รีสอร์ท จ.สุโขทัย

• โรงแรมหมู่บ้านไทย
ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ 3 เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
http://www.thaivillagehotel.com
• โรงแรมหมู่บ้านไทย
ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
http://www.thaivillagehotel.com
• โรงแรมไพลิน
โรงแรมมาตราฐานชั้นหนึ่งของสุโทัย8 กิโลเมตร
http://www.pailynhotel.com
• โลตัสวิลเลจ
ตั้งอยู่เลขที่ 170 ถ.ราชธานี จ.สุโขทัย
http://www.lotus-village.com
• ธาราบุรี รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
http://www.tharaburi.com
• เมาเท่นวิว เกสท์เฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 23/3 หมู่ 8 เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
http://www.mountainviewguesthouse.com
• โรงแรม อนันดา
ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
http://www.ananda-hotel.com
• โรงแรมอนันดามิวเซียมกัลเลอรี่
ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
http://www.ananda-hotel.com
• สุวรรณเกสท์เฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 116/2 หมู่ 1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64120
http://www.suwanguesthouse.com
• ธาราบุรี รีสอร์ท
บริการสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
http://www.tharaburiresort.com
• วรภัคดิ์แมนชั่น
ตั้งอยู่เลขที่ 64/8 ถนนวิเชียรจำนงค์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
http://www.warapuk.com
• สุโขทัย รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 7 สำเริญ ศรีสำโรง
http://www.thesukhothairesort.com
• อนันดา โรงแรมและพิพิธภัณฑ์สุโขทัย
ตั้งอยู่เลขที่ 10 หมู่ 4 บ้านลำ อำเภอเมือง
http://www.anandamuseum.com
• โรงแรมเรือนไทย
ตั้งอยู่ที่ 181/20 ซอยประชารวมมิตร ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
http://www.rueanthaihotel.com

สถานที่พัก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอเมือง
ชินวัฒน์ ๑-๓ ถ. นิกรเกษม โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๓๘๕ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑๔๐-๓๕๐ บาท
ทอง โฮเต็ล ๓๒๗/๑๕ หมู่ ๙ ต. ปากแคว โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๒๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๕๐ บาท
ไทย เกสต์เฮาส์ ๒๕/๔ ถ. ราษฎร์อุทิศ ต. ธานี โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๒๘๕๓ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๑๐๐ บาท
ธาราบุรี รีสอร์ท ๑๑/๓ ถ. ศรีสมบูรณ์ ต. เมืองเก่า โทร ๐ ๕๕๖๙ ๗๑๓๒ โทรสาร ๐ ๕๕๖๙ ๗๑๓๑ www.tharaburiresort.com จำนวน 52 ห้อง ราคา ๒,๔๕๐-๖,๕๐๐ บาท
นัมเบอร์โฟร์ เกสต์เฮาส์ ๑๔๐/๔ ซ. คลองแม่รำพัน ถ. จรดวิถีถ่อง โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๐๑๖๕ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ไนน์ตี้ไนน์ เกสต์เฮาส์ ๒๓๔/๖ ซ.พานิชสรรพ์ ถ. จรดวิถีถ่อง โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๓๑๕, ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๘๒ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๘๐–๑๕๐ บาท
บ้านไทย เกสต์เฮาส์ ๓๘ ถ. ประเวศนคร ต. ธานี โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๐๑๖๓ จำนวน ๑๗ ห้อง และบังกะโล จำนวน ๗ หลัง ราคา ๑๒๐–๒๕๐ บาท
ไพลิน สุโขทัย ๑๐ หมู่ ๑ ถ. จรดวิถีถ่อง ต. เมืองเก่า โทร ๐ ๕๕๖๓ ๓๓๓๕-๙ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๑๗ จำนวน ๒๓๐ ห้อง ราคา ๙๐๐ – ๓,๕๐๐ บาท
เฟรนด์ เฮาส์ ๕๒/๗ ถ. เลอไทย ต. เลอไทย โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๐๑๗๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๕๐ บาท
ราชธานี ๒๒๙ ถ. จรดวิถีถ่อง โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๐๓๑, ๐ ๕๕๖๑ ๑๓๐๘, ๐ ๕๕๖๑ ๒๘๗๗ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๘๗๘ จำนวน ๘๓ ห้อง ราคา ๕๐๐–๘๐๐ บาท
ริเวอร์วิว ๙๒–๙๒/๑ ถ. นิกรเกษม โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๕๖, ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๗๒ โทรสาร๐ ๕๕๖๑ ๓๓๗๓ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๓๕๐–๖๕๐ บาท
เรือนไทย เกสต์เฮาส์ ๑๘๑/๒๐ ซ.ประชาร่วมมิตร ถ.จรดวิถีถ่อง โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๔๔ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๕๖ E-mail: rt-guesthouse@hotmail.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๐๐–๘๐๐ บาท
โลตัส วิลเลจ ๑๗๐ ต. ราชธานี ถ. ราชธานี โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๑๔๘๔ โทรสาร ๐ ๕๕๖๒ ๑๔๖๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐–๙๕๐ บาท และบ้านพัก จำนวน ๕ หลัง ราคา ๑๕๐-๑,๔๐๐ บาท
วรภัคดิ์แมนชั่น 64/8 ถ. วิเชียรจำนงค์ ต. ธานี อ. เมือง (อยู่หลังเทศบาลเมืองสุโขทัย) โทร ๐ ๕๕๖๒ ๑๗๔๑-๒ www.warapuk.com ห้องพักจำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
สวัสดิพงษ์ ๕๖/๒-๕ ถ. สิงหวัฒน์ โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๕๖๗, ๐ ๕๕๖๒ ๒๑๑๓ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๒๖๘ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๙๐-๖๐๐ บาท
สุโขทัย ๑๕/๕ ถ. สิงหวัฒน์ โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๑๓๓, ๐ ๕๕๖๑ ๑๕๔๐ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑๕๐–๔๘๐ บาท
สกาย เฮาส์ ๕๘/๑-๗ ถ. บายพาส ต. บ้านกล้วย โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๒๒๓๗-๘ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๒๓๘ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๔๐๐ บาท
สมประสงค์ เกสต์เฮาส์ ๓๒ ถ. ประเวศนคร โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๗๐๙ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๘๐–๓๐๐ บาท
หมู่บ้านไทย ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุโขทัย ๒๑๔ ถ. จรดวิถีถ่อง ต. เมืองเก่า โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๗๒๗๕, ๐ ๕๕๖๙ ๗๒๔๙ โทรสาร ๐ ๕๕๖๙ ๗๕๘๓ www.thaivillagehotel.com จำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท
อำเภอสวรรคโลก
เมืองอินน์ ๒๑ ถ. เกษมราษฎร์ ต. เมือง โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๑๗๒๒, ๐ ๕๕๖๔ ๑๗๕๓ โทรสาร ๐ ๕๕๖๔ ๑๖๖๒จำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๕๐ บาท
ยมนา รีสอร์ท ๑๗/๑ ม. ๒ ต. คลองกระจง (ทางเข้าสนามบินสุโขทัย) โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๐๗๕-๖, ๐ ๕๕๖๑ ๐๘๙๘ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๑๕๐๕ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๕,๐๐๐ บาท
ศุภาลัยเพลส ๓๑/๙ ม. ๔ ต. ในเมือง โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๑๖๒๗, ๐ ๕๕๖๔ ๑๗๗๒ โทรสาร ๐ ๕๕๖๔ ๑๗๗๒ จำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท
แสงสินธ์ โฮเต็ล ๒ ถ. เทศบาลดำริ ๓ โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๑๒๕๙, ๐ ๕๕๖๔ ๑๔๒๔, ๐ ๕๕๖๔ ๑๘๑๘ โทรสาร ๐ ๕๕๖๔ ๑๘๒๘ จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๖๐ บาท
อำเภอศรีสำโรง
สุโขทัย รีสอร์ท ๙๙ ม. ๗ ต. สามเรือน โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๑๖๙๖, ๐ ๕๕๖๘ ๑๖๙๘–๙ โทรสาร ๐ ๕๕๖๘ ๑๖๙๗ จำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ – ๑,๖๐๐ บาท
อำเภอศรีสัชนาลัย
วังยม รีสอร์ท หมู่ ๗๘/๒ หมู่ ๖ ต. ศรีสัชนาลัย โทร ๐ ๕๕๖๓ ๑๓๘๐ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๓๐๐ บาท

• ข้อมูลร้านขอฝาก ของที่ระลึก จ.สุโขทัย

อำเภอเมือง
กัลจา สุโขทัย 1/32 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า โทร.633430 E-mail address: skalaya@access.inet.co.th
เครื่องปั้นดินเผาลุงแฟง 311 หมู่ 3 ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. สุโขทัย
ร้านคุณตา 120/3 ต. ธานี อ. เมือง โทร. 612112 ขายของฝากประเภทขบเคี้ยว
ร้านครูแอ๊ว 29/8 ถ. ศรีอินทราทิตย์ ต. ธานี อ. เมือง โทร. 612037
ศูนย์วัฒนธรรมสุโขทัย (น้ำค้าง) 214 ถ. จรดวิถีถ่อง ต. เมืองเก่า โทร. 611049, 697022 อยู่ใกล้เมืองเก่าสุโขทัย จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด เช่น ผ้าทอ เครื่องจักสาน ผ้าหาดเสี้ยว ซิ่นตีนจก เครื่องข้าวตอกพระร่วง วัตถุโบราณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโฟร์วี เลขที่ 327/1-2 ถ. จรดวิถีถ่อง อ. เมือง จำหน่ายสินค้าหินอ่อนและของที่ระลึกหินอ่อน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แจกันที่เขี่ยบุหรี่ ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน โทร. 612456, 612978
อาณาจักรพ่อกู สังคโลก ตั้งอยู่เลขที่ 1-29 หมู่ 3 ต. เมืองเก่า อ. เมือง โทร. 612180, 697050 ก่อนถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 2 กิโลเมตร เป็นศูนย์อนุรักษ์เครื่องสังคโลกสุโขทัย และผลิตเครื่องสังคโลกด้วยรูปแบบและลวดลายสมัยสุโขทัย

อำเภอคีรีมาศ
บ้านทุ่งหลวง ตั้งอยู่ตามเส้นทางสายสุโขทัย-กำแพงเพชร ไปประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายเข้าบ้านทุ่งหลวง ซึ่งมีการปั้นหม้อดินเผาสืบต่อมาแต่โบราณ มีรูปทรงและลวดลายสวยงาม บางบ้านมีการปั้นตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ และมีสินค้าไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย
ร้านแอ๋วคีรีมาศ 185/1 ถ. สุขาภิบาล ต. ตะโหนด โทร. 695111 ขายของฝากประเภทขบเคี้ยว มีกล้วยอบเนยเป็นของที่ระลึกขึ้นชื่อ
อำเภอศรีสัชนาลัย
   บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นแหล่งจำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง เช่น ซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมต่างๆ ผ้าทอหาดเสี้ยวเป็นผ้าที่มีลวดลายสวยงามและมีชื่อเสียงมาก เกือบทุกบ้านจะมีกี่ทอผ้าตั้งอยู่และมีร้านจำหน่ายผ้าพื้นเมืองหลายร้าน เช่น
ร้านเริง 406 ถ. สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ต. หาดเสี้ยว โทร. 671129
ร้านสาธร 477 หมู่ 2 ต. หาดเสี้ยว โทร. 671143,630058 มีพิพิธภัณฑ์ผ้าเก่าบ้านหาดเสี้ยว เปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
ร้านทำทองโบราณในอำเภอศรีสัชนาลัยมีหลายร้าน เช่น
ร้านสมศักดิ์ วงศ์ใหญ่ 4 หมู่ 3 ต. ศรีสัชนาลัย โทร. 679186-7
ร้านสมสมัย 95/1 ต. ศรีสัชนาลัย โทร. 679095
ร้านสุภาภรณ์ 307 หมู่ 4 ต. ท่าชัย โทร. 679122,โทรสาร 679123
ร้านลำตัดเงินโบราณ 13 หมู่ 3 ถ. 101 อ.ศรีสัชนลัย ต.ท่าชัย โทร. 679068
ร้านผ้าทอง ศูนย์รวมผ้าตีนจก ผ้าทอมือและหัตถกรรมพื้นบ้าน 311 หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย โทร.630203
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
โรงงานหินอ่อน อำเภอทุ่งเสลี่ยม มีของที่ระลึกและสินค้าประเภทหินอ่อน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ และของที่ระลึกหินอ่อนอื่นๆ นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ตามเส้นทางสายทุ่งเสลี่ยมเถิน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 นาที หรือที่ 201/1 หมู่ 2 ต. ทุ่งเสลี่ยม โทร. 659060, 659213,(01)926-4409

อำเภอศรีสำโรง
ร้านถั่วทอดลอนศิลป์ 41/2 ถ. สิริสมาลังค์ โทร. 681443

• ข้อมูลที่พัก ร้านอาหาร จ.สุโขทัย

อำเภอเมือง
ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (ไม้กลางกรุง) ๑๓๙ ต. ธานี โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๑๘๘๒ (ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยน้ำ-แห้ง
และต้มยำ) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
โค้วเจ็งเฮ็ง ๑๔๒ ถ. นิกรเกษม (ริมแม่น้ำยม)
ดรีมคาเฟ่ ๘๖/๑ ถ. สิงห์วัฒน์ ต. ธานี โทร. ๐ ๕๕๖๒ ๒๑๕๗, ๐ ๕๕๖๑ ๒๐๘๑ (อาหารไทย จีน และฝรั่ง)
สวนอาหารน้ำค้าง (ในศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุโขทัย) ๒๑๔ ถ. จรดวิถีถ่อง ต. เมืองเก่า โทร. ๐ ๕๕๖๙ ๗๒๗๕,
๐ ๕๕๖๙ ๗๒๔๙ โทรสาร ๐ ๕๕๖๙ ๗๕๘๓ (อาหารไทยและอาหารพื้นบ้าน) เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
สินวนารี ๓๒๑/๒ ถ. นาโพธิ์ ต. เมืองเก่า โทร ๐ ๕๕๖๙ ๗๕๒๑-๒ (อาหารพื้นเมือง)
ราชธานีคาเฟ่ (ในโรงแรมราชธานี) ๒๒๙ ถ. จรดวิถีถ่อง ต. ธานี โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๐๓๑ (อาหารตามสั่ง)
ไร่อิ่มเอม รีสอร์ท ๓๒๗/๘-๙ ถ. จรดวิถีถ่อง ต. ธานี โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๐๗๕-๖ (อาหารพื้นบ้าน)
สมพลโภชนา ๑๖ ถ. ประพนธ์บำรุง ต. ธานี โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๔๖๑ (ข้าวมันไก่และอาหารตามสั่ง)
สุโขทัยสุกี้โคคา (ในโรงแรมสวัสดิพงษ์) ๖๕/๒-๕ ถ. สิงหวัฒน์ โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๕๖๗ ต่อ ๔๑๗
(อาหารประเภทสุกี้และอาหารตามสั่ง) เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
อำเภอสวรรคโลก
โกเฮง ๑๔๔/๑ ถ. หน้าเมือง (ริมแม่น้ำยม) ต. ในเมือง โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๑๖๑๖ (อาหารไทย จีน และอาหารตามสั่ง)
แมสสีย์คอฟฟี่ช๊อพ (ในโรงแรมแสงสินธ์) ๒ ถ. เทศบาลดำริ ๓ โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๑๒๕๙ (อาหารไทยและตามสั่ง)
ไร่อิ่มเอม รีสอร์ท ๑๗/๑ ม. ๒ (ทางเข้าสนามบินสุโขทัย) ต. คลองกระจง โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๐๗๕-๖,
๐ ๕๕๖๑ ๐๘๙๘ (อาหารไทย จีน และอาหารตามสั่ง)
วีว่าคาเฟ่ (ในโรงแรมเมืองอินน์) ๑๙/๑ ถ. เกษมราษฎร์ โทร. ๐ ๕๕๖๔ ๑๗๒๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
(อาหารไทย จีน และฝรั่ง)

อำเภอศรีสัชนาลัย
กุหลาบ 473 ถ. ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก (ใกล้ปั้มน้ำมันคาร์ลเท็กซ์) ต. หาดเสี้ยว โทร. 671151
แต๋ว 281 หมู่ 2 ถ. ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก ต. หาดเสี้ยว โทร. 671492
สวนอาหารแก่งสัก 120 ทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โทร. 611179 ต่อ 164, 642427

บริษัทรถเช่า
บริษัท สุโขทัยทราเวิลเซอร์วิส จำกัด ๑๐–๑๒ ถ.สิงหวัฒน์ ต. ธานี อ. เมือง (ข้างธนาคารกรุงไทย) โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๐๗๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๑๕๐๕ บริการรถตู้ รถทัวร์

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๒๒๘๖
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๖๑๙
ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย โทร. ๐ ๕๕๖๗ ๑๔๖๖
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕, ๐ ๕๕๒๔ ๕๓๕๘
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
สถานีตำรวจภูธร โทร. ๑๙๑, ๐ ๕๕๖๑ ๑๑๙๙, ๐ ๕๕๖๑ ๓๑๑๒ โรงพยาบาลสุโขทัย โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๑๗๐๒, ๐ ๕๕๖๑ ๑๗๘๒

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑–๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๓
๒๐๙/๗-๘ ศูนย์การค้าสุรสีห์ ถนนบรมไตรโลกนารถ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๒๗๔๒-๓, ๐ ๕๕๒๕ ๙๙๐๗ โทรสาร ๐ ๕๕๒๓ ๑๐๖๓
พื้นที่ความรับผิดชอบ : พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
E-mail: tatphlok@tat.or.th

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย"

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โรงแรมสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
กำเนิดอักษรไทย งานใหญ่ลอยกระทง มั่นคงพุทธศาสนา พระแม่ย่ามิ่งเมือง อดีตรุ่งเรือง คือเมืองสุโขทัย
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย 
• อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
• บ้านทุ่งหลวง : หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2561
• วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2561
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์คานาสือ
ทัวร์เต้าเฉิง ย่าติง
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก

สอบถามทัวร์ทาง Line
• โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• คุณแตง โทร.062-596-7088, 087-044-2448
• ID Line : 0625967088 - E-mail : piriyah.tang@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน โทร.093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์