บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• วันที่สอง : ย่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์
• สำหรับวันนี้ต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษเพื่อเดินทางไปสนามบินย่างกุ้ง
• ถึง สนามบินย่างกุ้ง ก็เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เครื่องแวะส่งผู้โดยสารที่สนามบินพุกามประมาณ 15 นาที แล้วก็บินต่อสู่เมืองมัณฑะเลย์

เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์

เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์

เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์

เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
• เมืองมัณฑะเลย์  : เป้าหมายของเราก็ไปชม วัดมหากันดายน ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกล้สะพานอูเบ็ง และเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนด้วย วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากที่สุด ด้วยวัตรปฎิบัติอันงดงามของภิกษุสงฆ์ในวัดมหากันดายน ทำให้มีชาวพม่าจำนวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ และทำให้มีผู้มีจิตศรัทธาจองคิวกันนำภัตตาหารมาถวายพระทั้ง 1,200 รูปไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ดำรงค์อยู่ได้แม้จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลพม่าไม่มากนัก

วัดมหากันดายน

วัดมหากันดายน

วัดมหากันดายน

วัดมหากันดายน
• สะพานอูเบ็ง : สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
• สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ยาวถึง 2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าต่อจี อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯให้ขุนนางนามว่า “อูเบ็ง” เป็นแม่กองงานสร้างสะพานแห่งนี้ โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะจำนวน 1,208 ต้น
• บริเวณตีนสะพานอูเบ็ง มีจิตรกรพื้นที่มานั่งวาดรูปและผู้เสนอขายผลงานของตัวเอง ราคาก็ไม่แพง และในตอนเย็นๆ ชาวต่างชาตินิยมมานั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกในทะเลสาบ หรือนั่งเล่นที่เก้าอี้หวายของร้านขายเครื่องดื่มริมทะเลสาบ นอกจากมีบริการเครื่องดื่มแล้ว ยังมีปลาและกุ้งสดๆจากทะเลสาบทอดขายอีกด้วย

ท่องเที่ยวพม่า สะพานอูเบ็ง

ท่องเที่ยวพม่า สะพานอูเบ็ง

ท่องเที่ยวพม่า สะพานอูเบ็ง

ท่องเที่ยวพม่า
• ออกจากสะพานอูเบ็ง ก็มาทานอาหารกลางวันที่ร้านคนไทย ฝีมือคนไทย จากนั้นก็ไปนมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า นั่นก็คือ "พระมหามัยมุนี" พระพุทธรูปทรงเครื่องที่สวยงามมาก และในทุกๆเช้าจะมีชาวพม่ามาล้างหน้าให้กับพระพุทธรูป ด้วยความเชื่อกันว่าพระพุทธรูปนี้ยังมีชีวิตอยู่ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่มีลมหายใจ ครับ)

ร้านอาหารไทยที่มัณฑะเลย์

ท่องเที่ยวพม่า พระมหามัยมุนี

ท่องเที่ยวพม่า พระมหามัยมุนี

ท่องเที่ยวพม่า พระมหามัยมุนี
• หลังจากเข้าไปไหว้พระขอพรเรียบร้อย ก็เดินอ้อมไปหลังวิหาร ก็เจอกับเจ้าหุ่นยนต์ (ไกด์พม่าเขาเรียกอย่างนั้นครับ) เครื่องสัมฤทธิ์ศิลปะเขมรแบบ “บายน” ก็เจ้าหุ่นยนต์นี้แหละที่พม่าขนไปจากกรุงศรีอยุธยา หลังจากที่เราเสียกรุงครั้งที่ 1 และหุ่นยนต์นี้เดินทางมาไกล ไปอยู่ตั้งหลายเมือง แรกเริ่มเดิมทีสันนิษฐานกันว่าเจ้าหุ่นยนต์นี้ไทยเราไปขนมาจากปราสาทนาคพัน ครั้งที่พระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 7 แห่งกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย์ พ.ศ.1967-1991) ยกทัพไปตีเมืองพระนคร (อาณาจักรเขมรสมัยเมืองพระนคร) และได้นำเอาเครื่องสัมฤทธิ์มาไว้ที่กรุงศรีอยุธยา จากนั้นพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2112 หรือเสียกรุงครั้งที่ 1 ก็นำมาไว้ที่พระราชวังหงสาวดีและเมื่อเจ้าเมือยะไข่ตีกรุงหงสาวดีแตก ก็นำเอาเครื่องสัมฤทธิ์ชุดนี้ไปไว้ที่วัดมหามัยมุนีที่เมืองยะไข่ จากนั้นพระเจ้าปดุงยกทัพไปแย่งพระมหามัยมุนีมาจากชาวยะไข่ ก็ได้นำเอาเครื่องสัมฤทธิ์ชุดนี้พร้อมกับพระมหามัยมุนีมาไว้ที่ราชธานีอมรปุระ แล้วก็ย้ายพระราชวังมาที่เมืองมัณฑะเลย์...เห็นมั๊ยครับว่าต้องเดินทางกันนานแค่ไหน....
• ครั้งที่เจ้าหุ่นยนต์มาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ วันดีคืนดีเจ้าหุ่นยนต์ก็ส่งเสียงร้องไห้ ชาวมัณฑะเลย์ก็เกิดความกลัวเลยเอาไม้มาตีทำให้เจ้าหุ่นยนต์เกิดความชำรุดและก็ไม่ส่งเสียงร้องอีกเลย...
• ชาวพม่ามีความเชื่อกันว่า การใช้มือลูบคลำจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บางคนลูบเฉพาะท้องของพระอิศวรเพื่อขอลูก บางคนลูบหัวสิงห์ด้วยเชื่อว่าจะได้รับพรให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม บางคนลูบเฉพาะจุดที่ตนเองเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น ปวดหัวเรื้อรังก็ลูบเศียรพระศิวะหรือเศียรช้างเอราวัณ...

เจ้าหุ่นยนต์จากเขมร

เจ้าหุ่นยนต์จากเขมร

เจ้าหุ่นยนต์จากเขมร

เจ้าหุ่นยนต์จากเขมร
• ออกจากวัดพระมหามัยมุนีก็มาเที่ยวชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นพระราชวังสุดท้ายของกษัตริย์พม่า

หน้าพระราชวังมัณฑะเลย์

หน้าพระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์
• วัดชเวนันดอร์ วัดไม้สักทองที่มีความสวยงามมาก....เมืองมัณฑะเลย์

วัดชเวนันดอร์ ท่องเที่ยวพม่า

วัดชเวนันดอร์ ท่องเที่ยวพม่า

วัดชเวนันดอร์ ท่องเที่ยวพม่า

วัดชเวนันดอร์ ท่องเที่ยวพม่า
• วัดกุโสดอร์ เมืองมัณฑะเลย์

ท่องเที่ยวพม่า วัดกุโสดอร์

ท่องเที่ยวพม่า วัดกุโสดอร์

ท่องเที่ยวพม่า วัดกุโสดอร์

ท่องเที่ยวพม่า วัดกุโสดอร์
• โรงแรมมัณฑะเลย์ฮิลล์....

โรงแรมมัณฑะเลย์ฮิลล์

โรงแรมมัณฑะเลย์ฮิลล์

โรงแรมมัณฑะเลย์ฮิลล์

โรงแรมมัณฑะเลย์ฮิลล์
• ยอดเขา....มัณฑะเลย์ฮิลล์...

จุดชมวิวมัณฑะเลย์ฮิลล์

จุดชมวิวมัณฑะเลย์ฮิลล์

จุดชมวิวมัณฑะเลย์ฮิลล์

จุดชมวิวมัณฑะเลย์ฮิลล์
พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ประเทศพม่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
พม่า
• พม่า ประเทศพม่า พม่าหรือสหภาพเมียนมาร์ ดินแดนแห่งเจดีย์ทองคำ ประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเหลือเฟือ คนพม่าเองมีความตั้งใจว่าเกิดมาในชาตินี้ก็ขอให้ได้นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
เมืองสิเรียม
• เมืองสิเรียม สิเรียมเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง มีวัดเยเลพญา ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ชาวพม่านิยมมาไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า
เจดีย์ชเวดากอง
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หรือ เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญที่สุด พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียหรือปีม้า
หงสาวดี
• หงสาวดี อดีตเคยเป็นราชธานีมอญ หงสาวดีถือเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆอันสำคัญของชาวมอญและเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุมุเตา มีรูปหงส์คู่ สัญลักษณ์ของเมือง
พระธาตุมุเตา
• พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์สูงที่สุดในพม่า สูงถึง 114 เมตร เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตั้งอยู่เมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมอญ
พุกาม
• พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ เมืองพุกาม สถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี ยุคทองของอาณาจักรพุกามเล่ากันว่ามีเจดีย์มากกว่า 10,000 องค์
พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนหรือไจ้ก์ทิโย เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานและตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา)
มัณฑะเลย์
• มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์เป็นราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ มัณฑะเลย์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ชเวสิกอง
• พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง ชาวพม่าทั่วไปเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอันมาก เพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว
ทะเลสาบอินเล
• ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน มีชาวอินทา (Intha) อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีและเทศกาลแห่พระบัวเข็มที่โด่งดังไปทั่วโลก
พระมหามุนี • พระมหามุนี พระมหามุนีหรือพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจแห่งเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งในทุกเข้าจะมีการล้างหน้า แปรงฟันให้พระพุทธรูป 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ยะไข่ • ยะไข่ อาณาจักรยะไข่เต็มไปด้วยโบราณสถานกว่า 140 แห่ง อาทิ วัดทุกขันธ์เทียนพญา วัดพระแปดหมื่น วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดพระเก้าหมื่น และหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง
เทพทันใจ เทพกระซิบ
• เทพทันใจ เทพกระซิบ เทพทันใจหรือนัตโบโบยี เทพประทานพรแห่งความโชคดี ที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมไปกราบไหว้กัน ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
ภาษาพม่า
• ภาษาพม่า ภาษาพม่าแตกต่างกับภาษาไทยมาก ตัวอย่างภาษาพม่า อาทิ มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน), เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก, ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ, ตาตา : ลาก่อน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• ข้อมูลทั่วไปประเทศพม่า
• เส้นทางเมืองมัณฑะเลย์
• เส้นทางย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน
• เส้นทางเมืองยะไข่ อาระกัน
• เก็บรูปมาฝากจากทริปสำรวจเส้นทาง
• เส้นทางเมืองพุกาม เมืองทะเลเจดีย์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์