บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
• อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จังหวัดสตูล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

ทะเลอันดามันใต้

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

ทะเลอันดามันใต้
สตูล ทะเลอันดามันใต้

     อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะน้อยใหญ่ในทะเลอันดามันมากกว่า 22 เกาะครอบคลุมพื้นที่ 494.38 ตารางกิโลเมตร โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2527 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 49 ของประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศ
   ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งส่วนใหญ่เป็นหาดทราย ป่าชายเลนผสมบ้าง ส่วนพื้นที่ที่เป็นเกาะอยู่กลางทะเลอันดามันจะเป็นภูเขาหินปูน มีพรรณไม้ป่าดงดิบขึ้นหลายชนิด บางเกาะก็ไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เลย จะมีก็แต่ไม้เลื้อยเล็กๆขึ้นปกคลุมอยู่
ลักษณะภูมิอากาศ
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตั้งอยู่ในเขตโชนร้อน ลักษณะลมฟ้าอากาศคล้ายคลึงกันตลอดปีความแตกต่างระหว่างฤดูกาลไม่เด่นชัด มีฤดูฝนอันยาวนานจนกล่าวได้ว่ามีฝนกระจายตลอดทั้งปี แต่ระยะที่มีฝนหนักจริงๆ จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต่อกันไปจนถึงเดือนตุลาคม สิ้นเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมปริมาณฝนจะลดลงสำหรับฤดูร้อนจะปรากฏเป็นช่วงสั้น ๆ ในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระยะการเปลี่ยนแปลงฤดูมรสุม จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนช่วงการเปลี่ยนแปลงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนตุลาคมนั้นทำให้สภาพภูมิอากาศของพื้นที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ไม่เด่นชัดนัก
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
   สภาพป่าไม้โดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา สามารถแบ่งพืชพรรณออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
   ป่าดงดิบ พบกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ เป็นป่ารกทึบ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะเคียนหิน กระโดน ส้มเสี้ยว ฯลฯ ส่วนไม้พื้นล่างประกอบด้วย หวาย เฟิน มอส และพืชในวงศ์ขิงข่า
   ป่าชายหาด พบอยู่เฉพาะหาดทรายที่เป็นที่ราบตามอ่าวของเกาะต่างๆ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สนทะเล กระทิง ปอทะเล โพทะเล หูกวาง กาหยี จิกเล ไม้พื้นล่างเป็นพวกเตยทะเลหรือลำเจียก
   ป่าชายเลน พบขึ้นอยู่ในดินเลนบริเวณริมทะเล และตามปากคลองซึ่งน้ำทะเลท่วมถึง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรง ตะบูนดำ ตะบูนขาว ถั่วดำ และถั่วขาว
   สังคมพืชน้ำพบมากจำพวกสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช
   สัตว์ป่า
   สัตว์จำพวกนก ที่มีลักษณะเด่นและควรจะสงวนไว้คือ นกออก เหยี่ยวแดง เหยี่ยวรุ้ง ฯลฯ เป็นต้น
   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ ลิงลม ค่างกระจง กระรอก หมู่ป่า และค้างคาวชนิดต่างๆ
   สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ งูเหลือม ตะกวดและอื่น ๆ
   ปลา พบปลาทะเลมากมายหลายชนิดที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ปักเป้าทะเล ปลากระทงแดง ม้าน้ำ ปลาตีนและปลาผีเสื้อ เป็นต้น

บ้านพัก-บริการ
   ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณอ่าวนุ่น (ที่ทำการกลางอุทยานแห่งชาติ) ประเภทบ้านพัก ได้แก่ บ้านทิวสน บ้านสาวดำ บ้านร่มไทร ร้านอาหาร อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
   เกาะบุโหลน อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือปากบาราประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก
   เกาะเขาใหญ่ เกาะเขาใหญ่เป็นปฏิมากรรมของธรรมชาติที่คล้ายกับปราสาทหิน มีสะพานธรรมชาติยื่นโค้งเข้าไปในทะเล เมื่อน้ำลดสามารถพายเรือลอดเข้าไปได้ บนเกาะมีอ่าว ชื่ออ่าวก้ามปู ภายในอ่าวมีน้ำตกไหลมาเป็นลำธารเล็กๆ เป็นอ่าวที่สงบปราศจากคลื่นลมตลอดปีเวลาน้ำลดระดับต่ำสุด แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลจะปรากฎให้เห็นตลอดแนวชายฝั่งนอกจากนี้บริเวณอ่าวก้ามปูจะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่อีกด้วย
   เกาะเภตราและเกาะเหลาเหลียง อยู่ในท้องที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สามารถลงเรือได้จากอำเภอปะเหลียน หรือที่อำเภอกันตรังก็ได้ทั้งสองทาง เป็นเขตสัมปทานการเก็บรังนก
   เกาะลิดี มีเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร มีหน้าผาและถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของนกแอ่นกินรัง มีพื้นที่เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล เป็นมุมสงบที่น่าพักผ่อนของคนรักธรรมชาติ เป็นที่ตั้งแค็มป์ของคนรักธรรมชาติและเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ภต. 2 (เกาะลิดี)
   หาดทรายขาว บริเวณหาดน้ำใส สามารถมองเห็นปะการังใต้น้ำ และเมื่อยามน้ำลดเต็มที่สามารถสัมผัสกับปะการังเขากวางมากมาย
   หาดราไวย์ เป็นชายหาดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล ตามชายหาดเป็นแนวต้นสน เหมาะสำหรับผู้ที่ไปตั้งค่ายพักแรม
การเดินทาง
   รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง จากพัทลุงไปอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล
   เครื่องบิน ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดสตูล แต่สามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางจากตัวอำเภอหาดใหญ่ เข้าจังหวัดสตูลอีกประมาณ 97 กิโลเมตร
   รถไฟ สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ–ยะลา หรือกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ได้ โดยลงที่สถานีหาดใหญ่ จากนั้นนั่งรถแท็กซี่ รถจอดที่ใต้สะพานลอย หน้าที่ทำการไปรษณีย์ สาขารัถการ หรือรถตู้โดยสารประจำทางจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร รถจอดที่บ้านพักรถไฟ มีบริการทุกวัน และรถจะออกทุกๆ 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.-16.00 น.หรือรถโดยสารธรรมดา หาดใหญ่-ปากบารา-สตูล รถจอดที่หอนาฬิกาหาดใหญ่ มีบริการทุกวัน วันละ 3 เที่ยว เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. และ 15.00 น.
   รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯมายังจังหวัดสตูล ระยะทาง 980 กิโลเมตร ค่าโดยสารรถธรรมดา 450 บาท รถปรับอากาศ 580 บาท และจากสตูลมายังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ระยะทาง 60 กิโลเมตร ค่าโดยสารรถธรรมดา 33 บาท แท็กซี่ 50 บาท
สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
   298 หมู่ 4 บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110

สตูล ทะเลอันดามันใต้
สตูล ทะเลอันดามันใต้
สตูล ทะเลอันดามันใต้
สตูล ทะเลอันดามันใต้
สตูล ทะเลอันดามันใต้
สตูล ทะเลอันดามันใต้
       
สตูล เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โรงแรมสตูล
ตะรุเตา ไก่ดำ จำปาดะ คนใจพระ งามเลิศเชิดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
เกาะตะรุเตา
• อุทยานตะรุเตา เกาะตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ ห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา ๒๒ กิโลเมตร
เกาะยาง
• เกาะยาง เกาะไผ่ อยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เกาะยางโดดเด่นเรื่องหาดทรายขาวๆ เหมาะกับการเล่นน้ำ ส่วนเกาะไผ่ มีแนวปะการังแข็ง ดอกไม้ทะเลและกลุ่มปลาการ์ตูนอาศัยอยู่จำนวนมาก
เกาะไข่
• เกาะไข่ ลอดซุ้มประตูหิน อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตากับเกาะอาดัง-ราวี ห่างจากเกาะตะรุเตาประมาณ 15 กิโลเมตร มีซุ้มประตูหินธรรมชาติขนาดใหญ่
เกาะผึ้ง
• เกาะรอกลอย เกาะผึ้ง เกาะรอกลอยอยู่ใกล้กับเกาะดงและเกาะราวี จุดเด่นของเกาะรอกลอยคือหาดทรายที่ขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต จนเป็นที่มาของ ทะเลหยก
เกาะหลีเป๊ะ
• เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 65 กิโลเมตร เกาะหลีเป๊ะมีบ้านเรือนชาวเลอาศัยอยู่กระจัดกระจาย ส่วนเกาะอาดังอยู่ตรงข้ามเกาะหลีเป๊ะ ห่างกันประมาณ 800 เมตร
เกาะหินงาม
• เกาะหินงาม อยู่ห่างจากเกาะอาดังประมาณ 2.5 กิโลเมตร เกาะหินงามเป็นเกาะที่ไม่มีหาดทราย มีแต่หินสีเทาดำ เมื่อโดนกระแสน้ำซัดและต้องแสงพระอาทิตย์จะส่งเป็นประกายสวยงาม
เกาะราวี
• เกาะราวี ปะการังน้ำตื้น อยู่เคียงข้างกับเกาะอาดัง ห่างกันเพียง 1 กิโลเมตร เกาะราวีมีหาดที่มีทรายสีขาวเม็ดละเอียด เหมาะกับการเล่นน้ำ ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ
เกาะตะรุเตา
• เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ บันทึกการเดินทางตอนที่ 1 เที่ยวหมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เก็บรูปสวยๆมาฝาก
เกาะจาบัง
• เกาะจาบัง ปะการังหลากสี เกาะจาบังเป็นกองหินเล็กๆกลางทะเล โลกใต้ทะเลรอบเกาะจาบังนั้นโดดเด่นด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีสวยงามมาก
เกาะราวี
• เกะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะราวี บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะราวี เก็บรูปวิวสวยๆและปะการังใต้น้ำมาฝาก
เกาะหินซ้อน
• หมู่เกาะดง เกาะหินซ้อน เกาะดงมีเกาะบริวารเล็กๆ อยู่หลายเกาะ มีเกาะหินซ้อนเป็นเกาะที่โดดเด่นที่สุด มีแนวปะการังสวยงามและมีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม
เที่ยวเกาะตะรุเตา
• เกาะจาบัง เกาะหินงาม ตะรุเตา ถ้ำจระเข้ บันทึกการเดินทางตอนที่ 3 เที่ยวเกาะจางบัง เกาะหินงาม เกาะตะรุเตา ถ้ำจระเข้ เก็บรูปวิวสวยๆและปะการังใต้น้ำมาฝาก
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2562
• วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2562
• วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2562
ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง
ฮานอย ซาปา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์