บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
• อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา
ทะเลอันดามันใต้ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
ทะเลอันดามันใต้ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
คลิปเกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
คลิปเกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา
• อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ ๔๐ กิโลเมตร และห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา ๒๒ กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ทิศใต้จดทะเลที่เป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย มีพื้นที่ทั้งเกาะและทะเลรวมกันประมาณ ๑,๔๙๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อย จำนวน ๕๑ เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ ๗ เกาะ ได้แก่ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี แบ่งออกเป็น ๒ หมู่เกาะใหญ่ คือ หมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๗ และ ได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves) ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน
ลักษณะภูมิประเทศ
• อุทยานแห่งชาติตะรุเตามีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีความลาดชันสูง ชายฝั่งทางด้านตะวันออก ส่วนมากจะเป็นหน้าผาสูงชันสลับกับอ่าวและหาดทรายโคลน ทางด้านตะวันตกจะมีหน้าผาเฉพาะทางด้านเหนือบริเวณแหลมตันหยงมะระ(ด้านหัวเกาะ) มีที่ราบอยู่เป็นหย่อมๆ ทางเทือกเขาหลังอ่าว อ่าวที่สำคัญได้แก่ อ่าวพันเตมะละกา อ่าวสน อ่าวมะขาม อ่าวตะโละอุดัง และอ่าวตะโละวาว เป็นต้น อ่าวต่างๆ เหล่านี้มีคลองและลำธารไหลผ่านออกสู่ทะเล มีที่ราบเล็กน้อย เกาะอาดัง-ราวี อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื้อที่เกือบทั้งหมดของเกาะ มีที่ราบเฉพาะบริเวณเหนือชายหาดต่างๆ
ลักษณะภูมิอากาศ
• ข้อมูลภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติตะรุเตาในรอบปีที่ผ่านมา (มกราคม 2543-พฤศจิกายน 2543) พบว่า ฝนตกมากที่สุดในเดือน เมษายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 11.66 มิลลิเมตร รองลงมาเดือน มิถุนายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 10.59 มิลลิเมตร และตกน้อยที่สุดในเดือน มกราคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 0.01 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 34.5 องศาเซลเซียสในเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 10.5 ในเดือนกันยายน
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
พืชพรรณ สามารถจำแนกออกได้ เป็น 6 ประเภท ได้แก่
• ป่าดงดิบ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น หงอกค่าง ยางปาย ยางเสียน เป็นต้น
• ป่าผสมผลัดใบ/ป่าเขาหินปูน พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น รักขาว รักป่า สะแกแสง เป็นต้น
• ป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เสม็ดชุน เสม็ดขาว สนทะเล รักทะเล เป็นต้น
• ป่าพรุ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น จิกน้ำ ตีนเป็ดเล็ก กะลิง เป็นต้น
• ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เหงือกปลาหมอดอกม่วง ตีนเป็ดทะเล แคทะเลหรือแคป่า เป็นต้น
• ป่าแคระ/ไม้พุ่ม พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ปรงเขา ส้านใหญ่ ไกรทอง เป็นต้น
สัตว์ป่า จากการสำรวจสามารถจำแนกได้ดังนี้
• สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วย หมูป่า กระจงควาย กระจงเล็ก เป็นต้น
• นก ประกอบด้วย นกโจรสลัด นกกระสาใหญ่ นกยางเขียว เป็นต้น
• สัตว์เลื้อยคลาน ประกอบด้วย ตะกวด เหี้ย งูเหลือม เป็นต้น
• สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ประกอบด้วย กบภูเขา หรือเขียดแลว กบหนอง เป็นต้น
• แมลง ประกอบด้วย ผีเสื้อมรกตธรรมดา ผีเสื้อลายขีดเงินลายขอ ผีเสื้อสะพายขาวปีกโค้ง เป็นต้น
• สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ตะพาบน้ำ ปูน้ำตก กุ้งก้ามกราม เป็นต้น
ทรัพยากรทางทะเล
• สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วย พะยูน โลมาหัวขวดธรรมดา โลมาหัวขวดมลายู เป็นต้น
• สัตว์เลื้อยคลานประกอบด้วย เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่ากระ เป็นต้น
• ปลา ประกอบด้วย ปลากระเบน ปลาการ์ตูน ปลาเหลืองปล้อง เป็นต้น
• หอย ประกอบด้วย หอยเป๋าอื้อ หอยฝาชี หอยมงกุฎ เป็นต้น
• หมึก ประกอบด้วย หมึกกระดอง หมึกยักษ์ หมึกกล้วย เป็นต้น
• ปู ประกอบด้วย ปูหิน ปูเสฉวน ปูม้า ปูลม เป็นต้น
• กุ้ง ประกอบด้วย กั้ง กุ้งมังกร กุ้งชีแฮ้ เป็นต้น
• ปะการัง ประกอบด้วย ปะการังลายกลีบดอกไม้ ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง เป็นต้น
บ้านพัก-บริการ
• ทางอุทยานฯจัดบ้านพัก ร้านอาหาร สถานที่กางเต้นท์ไว้อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยงที่ เกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง
แหล่งท่องเที่ยว
• ถ้ำจระเข้ อยู่ปลายคลองพันเตมะละกา ใช้เรือพาดหางไปจอดท่าเทียบเรือหน้าถ้ำ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อไปตามสะพานไม้ที่ทอดผ่านป่าชายเลนจนถึงถ้ำจระเข้ เพื่อเข้าไปชมความงามของหินงอกหินย้อย และเสาหิน
• น้ำตกโละโป๊ะ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สวยงาม เหมาะแก่การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ อยู่ในบริเวณอ่าวสน ซึ่งห่างจากของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตต.4 (อ่าวสน) 5 กิโลเมตรโดยประมาณ ห่างจากที่ทำการ 13 กิโลเมตร
• น้ำตกลูดู เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สวยงาม เหมาะแก่การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ อยู่ในบริเวณอ่าวสน ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตต.4 (อ่าวสน) 3 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 11 กิโลเมตร
• ผาชะโด ตั้งอยู่ในเกาะอาดัง อดีตเป็นจุดสังเกตการณ์ของกลุ่มโจรสลัดเพื่อเข้าโจมตีเรือสินค้า ชมทิวทัศน์สวยงามของท้องทะเล จะเห็นทิวสนและหาดทรายสีขาวของ เกาะอาดัง ทั้งยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ความงามของเกาะหลีแป๊ะ ใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ 30 นาที อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 40 กิโลเมตร
• ผาโต๊ะบู สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 60 เมตร อยู่ด้านหลังอาคารที่ทำการ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 20 นาที เป็นจุดชมวิวที่มีทัศวิสัยกว้างไกล มีศาลา สำหรับพักผ่อน
• เกาะจาบัง อยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี รอบๆเกาะถูกปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนสีชมพู สีม่วง สีแดง ไล่น้ำหนักอ่อนแก่อย่างสวยงาม มีฟองน้ำครก แส้ทะเล ดอกไม้ทะเล ดาวขนนก รวมทั้งปลาสวยงามในแนวปะการังที่ตื่นตา ซึ่งเหมาะสำหรับการดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น
• เกาะดง เป็นเกาะสุดท้ายในทะเลลึก ความโดดเด่นของเกาะนี้คือ มีหินซ้อนตั้งเรียงกันอยู่อย่างงดงาม แปลกตา และยังมีจุดดำน้ำลึกและดำน้ำตื้นให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามใต้ท้องทะเลรอบเกาะ ได้อีกด้วย
• เกาะไข่ เกาะเล็กๆที่มีหาดทรายขาวละเอียด งดงาม ห่างจากเกาะตะรุเตา 25 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง เกาะไข่มีสิ่งที่โดดเด่นอันถือเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล นั่นคือ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ที่ทอดโค้งจากผืนทรายจรดน้ำ นอกจากนี้เกาะไข่ยังเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลอีกด้วย
• เกาะยาง อยู่ถัดจากเกาะหินงามขึ้นมาทางเหนือ บริเวณรอบๆ เกาะถูกปกคลุมไปด้วยปะการังแข็ง เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผักกาด ปะการังรูปโต๊ะ ฯลฯ จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น หาดทรายสวยงาม น้ำใส มีปลาสวยงามในแนวปะการัง
• เกาะราวี มีหาดทรายขาว น้ำใส เงียบสงบ เหมาะแก่การกางเต็นท์พักผ่อน เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติที่ ตต. 6 (หาดทรายขาว) และหน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติที่ ตต. 7 (ตะโละปะเหลียน)
• เกาะหลีเป๊ะ อยู่ห่างจากอาดังไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นที่อยู่ของชุมชนชาวเล มีที่พักของเอกชน ร้านค้าและร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ห่างจากที่ทำการ 47 กิโลเมตร
• เกาะหินงาม เป็นเกาะเล็กๆ ที่เป็นหาดหิน เต็มไปด้วยก้อนหินสีดำ กลมเกลี้ยง เนื่องจากถูกขัดสีด้วยแรงคลื่น งามสดสวย เมื่อถูกน้ำประกายวาววับ หินทุกก้อนที่หาดแห่งนี้มีคำสาปเจ้าพ่อตะรุเตา ห้ามนำ เคลื่อนย้ายออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ
• เกาะอาดัง ในอดีตเป็นที่ซ่องสุมโจรสลัด ปล้นสะดมเรือ มีหาดทรายขาวละเอียด สวยงาม และมีแนวปะการังอยู่รอบๆเกาะ เหมาะสำหรับดำน้ำตื้น เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตต. 5 (แหลมสน) อยู่ห่างจากที่ทำการ 40 กิโลเมตร
• อ่าวจาก เป็นอ่าวเล็กๆ ติดต่อกับอ่าวพันเตมะละกา หาดทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับเดินเล่น พักผ่อน
• อ่าวตะโละวาว อยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะตะรุเตา เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สถานที่ตั้งนิคมฝึกอาชีพหรือ ทัณฑสถาน นักโทษเด็ดขาด นักโทษกักกัน ระหว่าง พ.ศ. 2480 –2490 คงพบเห็นแต่มูลดิน ซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้าง และสุสาน 700 ศพ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตต.1(ตะโละวาว) อยู่ห่างจากที่ทำการ 12 กิโลเมตร
• อ่าวตะโละอุดัง อยู่ด้านทิศใต้ของเกาะตะรุเตา ห่างจากเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 8 กิโลเมตร อดีตเป็นที่กักขังนักโทษการเมือง กบฏบวรเดชและ กบฏนายสิบ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตต. 2(อ่าวตะโละอุดัง) อยู่ห่างจากที่ทำการ 23 กิโลเมตร
• อ่าวพันเตมะละกา เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา หาดทรายขาวสะอาด เหมาะแก่การเดินชายหาด เล่นน้ำทะเลและพักผ่อน ค้างแรม กางเต็นท์
• อ่าวเมาะและ มีหาดทรายขาวสะอาดและดงมะพร้าวสวยงาม
• อ่าวฤาษี เป็นอ่าวเล็กๆ มีถ้ำไว้หลบฝน ปะการังแข็งเหมาะแก่การดำน้ำตื้น
• อ่าวมะขาม เป็นที่จอดพักเรือประมงขนาดเล็ก มีน้ำจืดสนิท ป่าไม้สมบูรณ์ มีสัตว์ป่า และนกชุม เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตต.3 (อ่าวมะขาม)
• อ่าวสน ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 8 กิโลเมตร หาดทรายยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล มีหาดหิน น้ำตกและธารน้ำใส เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตาที่ ตต. 4 (อ่าวสน) มีจุดกางเต็นท์ บริการอาหาร ห้องน้ำ-ห้องสุขา
การเดินทาง

• เครื่องบิน จากกรุงเทพฯถึงหาดใหญ่ เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางต่อจากหาดใหญ่ถึงท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางโดยรถแท็กซี่ หาดใหญ่-ละงู นั่งรถสองแถวจากอำเภอละงูไปงท่าเทียบเรือปากบารา หรือรถตู้ปรับอากาศ หาดใหญ่-ปากบารา หรือ รถโดยสารประจำทางหาดใหญ่ปากบารา
• เรือ จากท่าเรือปากบารา อำเภอละงู ถึงเกาะตะรูเตา และเกาะอาดัง-หลีเป๊ะ มีเรือโดยสารประจำทาง
• ปากบารา-ตะรูเตา เรืออกจากปากบารา 10.30 น. และ 15.00 น.
• ตะรูเตา-อาดัง เรือออกจากตะรุเตา 13.00 น.
• อาดัง-ตะรุเตา เรือออกจากอาดังเวลา 09.00 น.
• ตะรุเตา-ปากบารา เรือออกจากตะรุเตาเวลา 09.00 น. และ 13.00 น.
• เรือ จากท่าเรือตำมะลัง ถึงเกาะตะรูเตา และเกาะอาดังถึงหลีเป๊ะ มีเรือโดยสารประจำทาง(เรือเฟอร์รี่)
• ตำมะลัง- ตะรุเตา เรือออกจากตำมะลังเวลา 11.00 น.
• ตะรุเตา-อาดัง-หลีเป๊ะ เรือออกจากตะรูเตาเวลา 12.00 น.
• อาดัง-หลีเป๊ะ-ตะรุเตา เรืออกจากอาดังเวลา 18.00 น.
• ตะรุเตา-ตำมะลัง เรือออกจากตะรุเตาเวลา 16.00 น.
• รถไฟ จากกรุงเทพฯถึงหาดใหญ่ เดินทางโดยรถไฟเดินทางต่อจากหาดใหญ่ถึงท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางโดยรถแท็กซี่ หาดใหญ่-ละงู นั่งรถสองแถวจากอำเภอละงูไปงท่าเทียบเรือปากบารา หรือรถตู้ปรับอากาศ หาดใหญ่-ปากบารา หรือ รถโดยสารประจำทางหาดใหญ่ปากบารา
• รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯถึงอำเภอละงู เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศและรถโยสารประจำทางสาย ตรัง-สตูล ถึงอำเภอละงูขึ้นรถสองแถวมายังท่าเทียบเรือ ปากบารา
• รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ ถึงสตูล เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศและรถโดยสารประจำทางเดินทางต่อจากสตูลไปท่าเรือตำมะลังโดยรถสองแถว
• รถโดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯถึงหาดใหญ่ เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง เดินทางต่อจากหาดใหญ่ถึงท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางโดยรถแท็กซี่ หาดใหญ่-ละงู นั่งรถสองแถวจากอำเภอละงูไปงท่าเทียบเรือปากบารา หรือรถตู้ปรับอากาศ หาดใหญ่-ปากบารา หรือ รถโดยสารประจำทางหาดใหญ่ปากบารา
สถานที่ติดต่อ
• อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
บังณรงค์ กำลังบรรยายตำนานเกาะตะรุเตา
บังณรงค์ กำลังบรรยายตำนานเกาะตะรุเตา
ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

ศาลเจ้าพ่อเกาะตะรุเตา

ศาลเจ้าพ่อเกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา
• ข้อมูลเพิ่มเติม...เกาะตะรุเตา
• เกาะตะรุเตา
• ที่ตั้ง : ทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา ห่างจากท่าเรือปากบาราไปประมาณ 22 กิโลเมตร
• การเดินทาง : โดยสารเรือโดยสารที่ท่าเรือปากบารา มีเรือให้บริการในเวลาเช้าทุกวันในฤดูท่องเที่ยวใช้เวลาเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ประมาณ 30 นาที เมื่อถึงเกาะตะรุเตาแล้ว เรือโดยสารจะเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีก 1 ชั่วโมง
• เกาะตะรุเตาเป็นเกาะใหญ่และอยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุดของท้องทะเลสตูล มีชายหาดสวยงามรอบเกาะและมีป่าที่สมบูรณ์จึงเด่นที่สุดในเรื่องธรรมชาติ จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน เมื่อปี พ.ศ. 2525 นอกจากนี้เกาะตะรุเตายังมีเรื่องราวประวัติศาสตรืเมื่อครั้งเป็นแหล่งคุมขังนักโทษการเมืองอีกด้วย
• อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีหมู่เกาะในเขตอุทยานฯทั้งหมด 51 เกาะ ซึ่งมีเกาะขนาดใหญ่เพียง 7 เกาะเท่านั้น คือ เกาะตะรุเตา (มีพื้นที่ 152 ตารางกิโลเมตร) เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาดวง เกาะบิสสี ส่วนที่เหลือคือเกาะขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะตะรุเตา และเรียงรายอยู่รอบเกาะอาดัง-ราวี
• อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ยังเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ประกาศจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517 คำว่า “ตะรุเตา” เพี้ยนมาจากคำว่า “ตะโละเตรา” เป็นภาษามลายูแปลว่า มีอ่าวมาก ตามสภาพภูมิประเทศของเกาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่าวเว้าแหว่งมากมายอยู่รอบเกาะนั่นเอง
• สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเกาะตะรุเตานั้นมีหลากหลาย กล่าวกันว่าเพียงเกาะเดียวก็มีธรรมชาติให้ท่องเที่ยวได้ครบ ทั้งเที่ยวทะเล จุดชมวิว เดินป่า เที่ยวน้ำตก ดูนก และท่องเที่ยวดูประวัติศาสตร์
• อ่าวพันเตมะละกา : อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ อ่าวพันเตมะละกาเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางบนเกาะตะรุเตา เพราะท่าเรือที่นำนักท่องเที่ยวจากปากบาราจะมาส่งขึ้นเกาะตะรุเตาที่นี่ อ่าวนี้ยังเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์พยาบาล เรือหางยาวบริการนำเที่ยว ร้านอาหาร บ้านพักรับรองของอุทยานฯและลานกางเต็นท์ ชายหาดที่ทอดยาวเกือบ 2 กิโลเมตรนี้รื่นนมไปด้วยทิวสนธรรมชาติ มีเส้นทางเดินเท้าขึ้นไปยังจุดชมวิวผาโต๊ะบู ซึ่งเป็นหน้าผาสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งสามรถชมท้องทะเลได้สุดสายตา โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์นับว่าสวยที่สุด สอถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โทรศัพท์ 0 7478 3485 ,0 7478 3597
• อ่าวสน : อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 8 กิโลเมตร อ่าวสนเป็นหาดทรายที่ทอดยาวมาก และยังเด่นด้วยหาดหินที่มีอยู่ประมาณ 200 เมตร โดยมีคลองน้ำกร่อยแบ่งแยกหาดทั้งสองออกจากกัน บริเวณชายหาดร่มรื่นและสงบเป็นส่วนตัว หาดนี้ยังเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเกาะอีกด้วย จากอ่าวสนมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่น่าสนใจสองเส้น คือ เส้นทางไปน้ำตกลูดู และเส้นทางไปน้ำตกโละโป๊ะ ซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆท่ามกลางป่าสมบูรณ์ สามารถค้างแรมบริเวณอ่าวสนได้ เพราะมีลานกางเต็นท์และห้องน้ำบริการ
• อ่าวเมาะและ : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร สามารถเหมาเรือหางยาวจากอ่าวพันเตมะละกาไปได้สะดวก อ่าวเมาะและมีชายหาดขาวสะอาดทอดยาวประมาณ 1 กิโลเมตร บรรยากาศสวยสงบ น้ำทะเลใสสะอาด และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่งอีกด้วย หากอยากสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดสามารถขออนุญาติกางเค็นท์พักแรมได้
• อ่าวตะโละวาว : ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะตะรุเตา ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 12 กิโลเมตร อ่าวตะโละวาวเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งนิคมฝึกอาชีพของนักโทษการเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2480-2490 ปัจจุบันเหลือร่องรอยจากสิ่งก่อสร้างให้เห็นบ้างเช่น โรงเรื่อย ตึกแดง ท่าเรือ เรือนนักโทษ ฯลฯ
• อ่าวตะโละวาวเป็นที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานฯตะโละวาว หากพักแรมที่นี่ยังจะได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของเกาะตะรุเตาอีกด้วย
• อ่าวตะโละอุดัง : ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะตะรุเตา ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 26 กิโลเมตร จุดเด่นของอ่าวนี้คือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเกาะ แต่ปัจจุบันเหลือเพียงป้ายบอกตำแหน่งของสิ่งก่อสร้าง นอกจากนี้อ่าวตะโละอุดังยังเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเกาะลังกาวีของมาเลเซียของมาเลเซียมากที่สุด โดยมีระยะห่างเพียง 8 กิโลเมตร หากเหมาเรือหางยาวจากอ่าวพันเตมะละกาเที่ยวจะผ่านอ่าวสน อ่าวมะขามซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆ เป็นที่จอดเรือประมงขนาดเล็ก มีแหล่งน้ำจืดสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯอ่าวมะขาม
การเดินทาง
ทางรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และกลับมาใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมาย 406 เข้าสู่ตัวจังหวัดสตูล รวมระยะทาง 973 กิโลเมตร
   การเดินทางไปท่าเรือปากบารานั้นให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4078 ที่สามแยกฉลุงไปอำเภอละงู ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร จากอำเภอละงูไปท่าเรือปากบารา ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร รวมระยะทางจากตัวเมืองสตูลประมาณ 56 กิโลเมตรและรวมระยะทางจากกรุงเทพฯ 1,029 กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง : นักท่องเที่ยวไม่นิยมขับรถมาเอง เพราะระยะทางยาวไกล เว้นแต่จะมีรายการแวะเที่ยวเรื่อยๆและมีเวลามากพอ ส่วนใหญ่จะเลือกนั่งรถทัวร์จากสถานีขนส่งสายใต้ที่กรุงเทพฯซึ่งสะดวกกว่า มีรถทัวร์โดยสารหลายชนิดหลายราคา ส่วนใหญ่ออกเดินทางในช่วงเย็น ถึงสตูลในตอนเช้า ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 12-15 ชั่วโมง
   สถานีขนส่งสายใต้ โทรศัพท์ 0 2435 1199
   บริษัท ขนส่ง จำกัด โทรศัพท์ 0 2435 7192 , 0 2435 1195 , 0 2435 5650
รถไฟ : รถไฟเป็นวิธีหนึ่งที่เหนื่อยน้อยกว่า เพราะสามารถโดยสารตู้นอนไปลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือสถานีรถไฟตรังก็ได้ การเดินทางไปรถไฟไปทั้งสองสถานีใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง จากนั้นต่อรถตู้โดยสารไปยังท่าเรือปากบารา ระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตรจากหาดใหญ่ และประมาณร้อยกิโลเมตรเศษจากตรัง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ
   สถานีรถไฟกรุงเทพฯ โทรศัพท์ 1690 , 0 2233 4334
เครื่องบิน : สตูลไม่มีสนามบินพานิชย์ สามารถใช้บริการจากสายการบินไทยไปลงที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ หรือสนามบินตรังก็ได้ ที่หาดใหญ่มีเที่ยวบินให้บริการวันละหลายสายการบิน ส่วนที่ตรังมี 2 สายการบินให้บริการนอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินระหว่างหาดใหญ่ไปภูเก็ต วันละ 1 เที่ยวบินให้บริการด้วย สอบถามรายระเอียดได้ที่
   การบินไทย โทรศัพท์ 1566 , 0 2628 2000 หรือ เว็บไซต์ www.thaiairways.com
   สายการบินภูเก็ต แอร์ โทรศัพท์ 0 2679 8999
เรือ : มีเรือจากท่าเรือปากบาราไปเกาะตะรุเตาคือ เรือเฟอร์ปรับอากาศความเร็วสูงปากบารา-หมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ บริษัทิ ไทยเฟอรี่เซ็นเตอร์ จำกัด โทรศัพท์ 0 7473 2510
เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
สุดน่านน้ำอันดามันไทย
• คู่มือนักเดินทาง
• อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของเมืองไทย และอยู่ในท้องทะเลอันดามันตอนใต้สุดของประเทศในพื้นที่จังหวัดสตูล มีน่านน้ำติดกับประเทศมาเลเซีย พื้นที่ของอุทยานฯ ครอลคลุมหมู่เกาะและทะเลรวมกันราว 1,490 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะถึง 51 เกาะ เมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียน
• ปัจจุบัน ตะรุเตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงทั้งด้านประวัติศาสตร์และความงดงามของธรรมชาติ ท้องทะเล ป่าไม้ และ ความสมบูรณ์ของชีวิตใต้น้ำ โดยจัดแบ่งออกเป็นหมู่เกาะใหญ่ 2 หมู่เกาะ คือ หมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี
และมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยแบ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างดังนี้
• เส้นทางที่ 1 : อ่าวพันเตมะละกา ถ้ำจระเข้ ผาโต๊ะบู
• อ่าวพันเตมะละกา : ที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ และศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว หน้าอ่าวมีหาดทรายขาวทอดยาวเหยียด เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม บริเวณโดยรอบจัดเป็นลานกางเต็นท์ บ้านพักและร้านค้าสวัสดิการบริการอาหารและเครือ่งดื่ม มีบ้านพัก 13 หลัง เรือนแถว 2 เรือน ราคาตั้งแต่ 500-1,500 บาท ต่อหลัง ส่วนลานกางเต็นท์หากนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการ 30 บาทต่อคน
• คลองพันเตมะละกาและถ้ำจระเข้ : เป็นคลองที่ซึ่งแน่นขนัดไปด้วยป่าชายเลนสมบูรณ์ เมื่อล่องเรือไปราว 1.5 กิโลเมตร จะถึงถ้ำจระเข้ ถ้ำที่เล่ากันว่า เคยพบจระเข้น้ำเค็มอาศัยอยู่ สามารถล่องแพเข้าไปชมความลึกลับและหินงอกหินย้อยในถ้ำได้ ระยะทางราว 300 เมตร สนใจไปถ้ำจระเข้ติดต่อเรือหางยาวชาวบ้านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติฯ ราคาเหมาลำละ 400 บาท
• ผาโต๊ะบู : จุดชมวิวซึ่งมองเห็นทิวทัศน์ของหมู่เกาะในน่านน้ำตะรุเตาได้อย่างชัดเจน และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ทางขึ้นเขาอยู่ด้านหลังที่ทำการอุทยานฯ สูงราว 60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สองข้างทางแวดล้อมด้วยป่าดิบแล้ง
• เส้นทางที่ 2 : อ่าวตะโละวาว อ่าวสน น้ำตกลูดู อ่าวเมาะและ อ่าวจาก
• อ่าวตะโละวาว : อยู่ทางตะวันออกของเกาะ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 12 กิโลเมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามมาก ถัดจากท่าเรือหน้าอ่าวเข้าไปมีเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์ ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร จัดจำลองให้เห็นภาพสถานกักกันในอดีตไว้ครบครัน ทั้งตึกแดง เรือนพยาบาล เรือนพักนักโทษ เส้นทางร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด ที่หน่วยพิทักษ์อุทยาน มีร้านค้าสวัสดิการขายเครื่องดื่ม
• อ่าวสน : อ่าวรูปครึ่งวงกลม เต็มไปด้วยหาดหิน อีกด้านคือหาดทรายขาว มีร้านค้าสวัสดิการขายอาหารและเครื่องดื่ม ถัดไปจะมีแนวหาดทรายยาวกว่า 3 กิโลเมตร เหมาะแก่การเล่นน้ำและนอนอาบแดด
• น้ำตกลูดู : น้ำตกขนาดเล็กซึ่งต้องเดินเท้าเข้าไปกว่า 3 กิโลเมตร ตลอดทางเดินร่มครึ้มและมีพรรณไม้แปลก เป็นเส้นทางที่เหมาะไปศึกษาธรรมชาติในช่วงหน้าฝน
• อ่าวเมาะและ : หน้าหาดแห่งนี้มีจุดเด่นคือ ทิวมะพร้าวเรียงรายอีกทั้งมีบ้านพักติดชายหาด ราคาห้องละ 1,000 บาท ต่อคืน รวมถึงร้านค้าสวัสดิการและห้องอาบน้ำอย่างดี
• อ่าวจาก : อยู่ติดกับอ่าวพันเตมะละกา เป็นอ่าวขนาดเล็ก บรรยากาศเงียบสงบ ห่างจากที่ทำการอุทยานราว 3 กิโลเมตร
อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา
อ่าวพันเตมะละกา เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา

สู่...ถ้ำจระเข้

สู่...ถ้ำจระเข้

ถ้ำจระเข้

ถ้ำจระเข้
สตูล เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โรงแรมสตูล
ตะรุเตา ไก่ดำ จำปาดะ คนใจพระ งามเลิศเชิดสตูล : สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
เกาะตะรุเตา
• อุทยานตะรุเตา เกาะตะรุเตา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติ ห่างจากฝั่งที่ท่าเรือปากบารา ๒๒ กิโลเมตร
เกาะยาง
• เกาะยาง เกาะไผ่ อยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เกาะยางโดดเด่นเรื่องหาดทรายขาวๆ เหมาะกับการเล่นน้ำ ส่วนเกาะไผ่ มีแนวปะการังแข็ง ดอกไม้ทะเลและกลุ่มปลาการ์ตูนอาศัยอยู่จำนวนมาก
เกาะไข่
• เกาะไข่ ลอดซุ้มประตูหิน อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตากับเกาะอาดัง-ราวี ห่างจากเกาะตะรุเตาประมาณ 15 กิโลเมตร มีซุ้มประตูหินธรรมชาติขนาดใหญ่
เกาะผึ้ง
• เกาะรอกลอย เกาะผึ้ง เกาะรอกลอยอยู่ใกล้กับเกาะดงและเกาะราวี จุดเด่นของเกาะรอกลอยคือหาดทรายที่ขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต จนเป็นที่มาของ ทะเลหยก
เกาะหลีเป๊ะ
• เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 65 กิโลเมตร เกาะหลีเป๊ะมีบ้านเรือนชาวเลอาศัยอยู่กระจัดกระจาย ส่วนเกาะอาดังอยู่ตรงข้ามเกาะหลีเป๊ะ ห่างกันประมาณ 800 เมตร
เกาะหินงาม
• เกาะหินงาม อยู่ห่างจากเกาะอาดังประมาณ 2.5 กิโลเมตร เกาะหินงามเป็นเกาะที่ไม่มีหาดทราย มีแต่หินสีเทาดำ เมื่อโดนกระแสน้ำซัดและต้องแสงพระอาทิตย์จะส่งเป็นประกายสวยงาม
เกาะราวี
• เกาะราวี ปะการังน้ำตื้น อยู่เคียงข้างกับเกาะอาดัง ห่างกันเพียง 1 กิโลเมตร เกาะราวีมีหาดที่มีทรายสีขาวเม็ดละเอียด เหมาะกับการเล่นน้ำ ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ
เกาะตะรุเตา
• เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ บันทึกการเดินทางตอนที่ 1 เที่ยวหมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ เก็บรูปสวยๆมาฝาก
เกาะจาบัง
• เกาะจาบัง ปะการังหลากสี เกาะจาบังเป็นกองหินเล็กๆกลางทะเล โลกใต้ทะเลรอบเกาะจาบังนั้นโดดเด่นด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีสวยงามมาก
เกาะราวี
• เกะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะราวี บันทึกการเดินทางตอนที่ 2 เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะราวี เก็บรูปวิวสวยๆและปะการังใต้น้ำมาฝาก
เกาะหินซ้อน
• หมู่เกาะดง เกาะหินซ้อน เกาะดงมีเกาะบริวารเล็กๆ อยู่หลายเกาะ มีเกาะหินซ้อนเป็นเกาะที่โดดเด่นที่สุด มีแนวปะการังสวยงามและมีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม
เที่ยวเกาะตะรุเตา
• เกาะจาบัง เกาะหินงาม ตะรุเตา ถ้ำจระเข้ บันทึกการเดินทางตอนที่ 3 เที่ยวเกาะจางบัง เกาะหินงาม เกาะตะรุเตา ถ้ำจระเข้ เก็บรูปวิวสวยๆและปะการังใต้น้ำมาฝาก
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565

ทัวร์นรวัด • KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์ภูฏาน
• PU-541 : ทัวร์ภูฏาน เมืองพาโร วัดทักซัง เมืองทิมพู เมืองปูนาคา
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์หลวงพระบาง
หลวงพระบาง หนองเขียว
       
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์