บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
• ข้อมูลโรงแรมจันทบุรี
รวมเวบไซด์โรงแรมจังหวัดจันทบุรี
• เคพี แกรนด์ โฮเท็ล
เป็นโรงแรมระดับห้าดาวในจังหวัดจันทบุรี .
http://www.kpgrandhotel.com
•
โรงแรม เค.พี. แกรนด์
ตั้งอยู่เลขที่ 35/200-201 ถนนตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง
http://www.kpgrandhotel.com
•
โรงแรม คาริบู ไฮแลนด์
ตั้งอยู่เลขที่ 14 ซอยชวนะอุทิศ 3 ถนนชวนะอุทิศ อำเภอเมือง
http://www.caribou-hotel.com/
่•
บ้านบรรเทิง รีสอร์ท จันทบุรี
บ้านบรรเทิงรีสอร์ท บ้านพักใกล้ชิดทะเล
http://www.bantoeng.thiewthai.com

•
จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 168 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
http://www.clbeach.com
•
หาดตื้น คลื่นสวย รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
http://www.go.to/hadtuen
•
ซีเชลล์วิลเลจ
เลขที่ 50 บ้านเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
http://www.seashell-village.com
•
หาดทรายทอง รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 57/5 หมู่ 5 คลองคุด ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22130
http://www.hadsaithong.com
•
โรงแรมเกษมศานติ์
98/1 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
http://www.kasemsarnhotel.com/th/index.htm
• ยาใจบีช รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ หาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี
http://www.yajaibeachresort.com
•
ศรีไพลินทร์ รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
http://www.sriphairinresort.com
•
ภูภาบุรีรีสอร์ทแอนด์สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 36/2 หมู่ 1 อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
http://www.phupaburiresortandspa.com
•
วังขอนชาเล่ต์
ตั้งอยู่เลขที่ 3/8 หมู่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
http://www.wangkonchalet.com
•
พีฮัทส์
ที่พักแบบโฮมสเตย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
http://web.thaicool.com/dekbotpa/
•
ฟ้าใสรีสอร์ท แอนด์ สปา
รีสอร์ทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี
http://www.faasai.com
•
นวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตั้งอยู่เลขที่ 12/2 หมู่ 9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
http://www.nuanchanresort.com
•
เจ้าหลาว อัน ซีน รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 15/5 หมู่ 5 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
http://www.chaolao-unseen.com
•
แหลมเสด็จ บูรพา บีช
45 ม.4 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
http://www.burapa.bigbig.com 

อำเภอเมือง
โรงแรมเกษมศานติ์ 98/1 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.039-311100,039-312340 Fax.039-314456 จำนวน 60 ห้อง ราคา 720-2,800 บาท
เกียรติขจร ๒๗/๒๘ ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๒๑๒, ๐ ๓๙๓๑ ๓๑๓๙ จำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๕๐ บาท
คาริบูไฮแลนด์ ๑๔ ซ.ชวนะอุทิศ ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๓๔๓๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๑๕๘๔ www.caribu-hotel.com, E-mail: caribu_hotel@yahoo.com จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๖๐๐ บาท
เค.พี.แกรนด์ จันทบุรี ๓๕/๒๐๐-๒๐๑ ถ.ตรีรันต์ ต.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๓๒๐๑-๑๐, ๐ ๓๙๓๒ ๓๒๓๑ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๓๒๑๔-๑๕ www.chanthaburi-hotel.com, E-mail: kpgrand@yahoo.com จำนวน ๒๐๒ ห้อง ราคา ๑,๒๕๐-๔,๒๐๐ บาท
จันทบุรี โฮเต็ล ๔๒ ถ.ท่าแฉลบ ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๘๐๗๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๒๐-๕๐๐ บาท
จันทบุรี ริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท ๖๓ ม.๙ ถ.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๑๗๒๖ โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๓๖๖๔ www.thai.net/chantabuririverside จำนวน ๙๖ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
จันทนิมิต ๑๑๖-๑๑๘ ม.๑ ถ.ริมน้ำ ต.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๓๘๘, ๐ ๓๙๓๑ ๓๑๖๓ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๒๓๐-๔๖๐ บาท
ใช่หลี ๑๐๖ ถ.ขวาง ต.ตลาด โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๓๗๖๗, ๐ ๓๙๓๒ ๘๙๑๘ จำนวน ๖๖ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๓๐ บาท
เดอะ ริเวอร์ เกสต์เฮาส์ ๓/๕-๘ ถ.ศรีจันทร์ เชิงสะพานตรีรัตน์ ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๘๒๑๑, ๐ ๓๙๓๒ ๘๕๓๓ E-mail: theriver-chant@hotmail.com จำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๕๐ บาท
ดิ โอ วี คันทรี รีสอร์ท ๑๕๑/๑ ม.๑ ต.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๓๑๕๕-๘ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๒๖๐-๘๐๐ บาท
นิว แทรเวิล ลอด์จ ๑๔/๕ ม.๓ ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๙๓๐ ๑๘๘๘-๙๒ www.newtravellodge.com, E-mail: newtravellodge@hotmail.com จำนวน ๑๓๑ ห้อง ราคา ๑,๐๕๐-๑,๘๐๐ บาท
บ้านแก้ว ๔๑/๒๑๐ ม.๕ ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๙๓๓ ๕๐๘๐-๘๙ โทรสาร ๐ ๓๙๓๓ ๕๐๘๙ จำนวน ๖๔ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๐๐ บาท
แบลคฟอเรส ๕๗/๓ ม.๕ ซ.เจดีย์ ต.ท่าช้าง โทร/โทรสาร ๐ ๓๙๓๓ ๕๙๓๓ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๘๐-๕๕๐ บาท
มหาราช เพลส ๙-๑๕ ซ.มหาราช ถ.มหาราช ต.ตลาด โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๒๒๓๘-๙, ๐ ๓๙๓๓ ๓๓๒๙ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๕๐ บาท
มณีจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ต คลับ ๑๑๐ ม.๑๑ ต.พลับพลา โทร. ๐ ๓๙๓๔ ๓๗๗๗-๘ www. maneechanresort.com จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๑,๒๕๐-๓,๕๐๐ บาท (มีบริการนวดตัว นวดแผนโบราณ นวดอโรมา นวดน้ำมัน)
เมืองจันท์ ๒๕๗-๒๕๙ ถ.ศรีจันทร์ ต.วัดใหม่ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๑๐๗๓, ๐ ๓๙๓๒ ๗๒๔๔, ๐ ๓๙๓๒ ๗๑๗๒ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๒๓๐-๖๐๐ บาท
รอยัล อินน์ ๘/๑๕ ถ.มหาราช ซ.เมตรา ๒ โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๗๙๕๖, ๐ ๓๙๓๓ ๓๓๕๓-๔ จำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท
ริมกรีน ในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ๔๑ ม. ๕ ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๒๙๕, ๐ ๓๙๓๐ ๑๖๘๗ www.rb.ac.th จำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๕๔๐-๗๒๐ บาท ห้องพักรวม ๑๐๐ คน ราคา ๒,๐๐๐ บาท
โรสอินน์ ๓๒/๔๔ ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๔๗๗๗, ๐ ๓๙๓๑๔ ๘๔๙-๕๐ จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๔๘๐ บาท
อีสเทอร์น ๘๙๙ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๒๑๘-๒๐ จำนวน ๑๓๙ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๗๐๐ บาท
โฮม นิว ๙๙/๑๙-๒๖ ม.๑ ต.จันทนิมิต โทร. ๐ ๓๙๓๕ ๔๕๕๗, ๐ ๓๙๓๑ ๒๔๑๔ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๕๐ บาท

• โฮมสเตย์
เกาะน้ำค้าง ๒๙ ม.๗ ถ.ญาณวิโรจน์ ต.เกาะขวาง โทร. ๐ ๓๙๔๕ ๐๗๒๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท

อำเภอท่าใหม่
ซีเชลล์ วิลเลจ รีสอร์ท หาดซีเชลล์ (อยู่เลยหาดเจ้าหลาว ๑ กม.) ๕๐ บ้านเจ้าหลาว ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๙๐, ๐ ๑๕๗๕ ๐๖๔๔ โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๙๐ www.seashell-village.com, E-mail: seashellvillage@yahoo.com จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๙๐๐ บาท
หาดทรายทอง รีสอร์ท ๕๗/๕ ม.๕ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๘๐ โทรสาร ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๘๑ www.hadsaithong.com จำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๙๕๐ บาท
สวนสะเด็ดยาด ๑๘๓/๑๓ เยื้องวัดเขาสุกิม กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๑๐๓๐, ๐ ๒๕๗๙ ๔๘๑๔-๕, ๐ ๗๑๑๑ ๑๓๓๘-๙ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๓,๐๐๐ บาท
สุดทางรัก ๑๘ ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๐๖ จำนวน ๓ หลัง พักได้ ๒–๑๘ คน ราคา ๕๕๐-๑,๘๐๐ บาท
สุดขอบฟ้า ๓/๒ ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๒๕๓, ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๗๘ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
เอส ที เคียงจันทร์ รีสอร์ท ๒๕/๑ ม. ๓ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๑๕๗๘ ๑๙๕๐, ๐ ๑๘๐๒ ๔๘๖๙ บ้านพัก จำนวน ๔ หลัง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท

แหลมเสด็จ-หาดเจ้าหลาว-อ่าวยาง
เจ้าหลาว ซี บีช แอนด์ รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว ๑๕/๕ ม.๕ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๐๗, ๐ ๑๑๙๕ ๔๒๗๐, ๐ ๖๗๘๗ ๐๓๓๓ www.nayaiam.com จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๘๐๐-๓,๕๐๐ บาท
เจ้าหลาว สวัสดี รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๓๐๘ โทรสาร ๐ ๓๙๓๖ ๙๓๐๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๑๓ ๗๖๗๑ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ทองสุวรรณ ๒ ๓๕ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๕๘, ๐ ๑๓๔๕ ๒๙๗๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
ทะเลเดี่ยว รีสอร์ท ๑๗/๒ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๐๑, ๐ ๗๐๖๗ ๗๑๘๔ จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
น้ำใส รีสอร์ท ๖๕ ม.๕ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๑๙-๒๐ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๒,๐๐๐ บาท
นิว ทราเวล บีช หาดเจ้าหลาว ๙๙ ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๘๑-๖ โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๘๗ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๑,๖๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๔๑ หลัง ราคา ๓,๕๐๐-๖,๕๐๐ บาท
บ้านพักพิณทิพย์ ๑๗/๓ ม. ๔ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๗๒, ๐ ๑๖๖๔ ๓๖๔๒ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
บ้านชมทะเล ๓/๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๘๔, ๐ ๓๙๔๓ ๑๓๗๖, ๐ ๙๗๖๔ ๗๒๑๒ จำนวน ๗ หลัง พักได้ ๖-๒๐ คน ราคา ๑,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาท (ติดทะเล ประกอบอาหารได้)
บ้านสุดขอบฟ้า หาดเจ้าหลาว ม.๖ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๒๕๓, ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๗๘ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒,๐๐๐-๒,๕๐๐ บาท
บ้านหาดปะการัง ๑๔/๔ ม.๖ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๗๓-๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
พฤกษา ภูน้ำฟ้า รีสอร์ท ๔๗/๔ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๘๐๒๘, ๐ ๖๐๙๒ ๐๑๙๐, ๐ ๙๔๕๐ ๕๓๐๕ E-mail: ittidech@hotmail.com จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
มัลดีฟ บีช รีสอร์ท ๓๓ ม.๔ ต.คลองขุด หาดแหลมเสด็จ โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๐๐-๓ โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๘๑๐๔ www.maldivesbeachresort.net จำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๑,๒๓๕-๘,๐๐๐ บาท
หาดตื้นคลื่นสวย รีสอร์ท ๕๒/๑ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๖๒, ๐ ๓๙๓๖ ๙๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๙๓๖ ๙๒๖๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๐๒๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๓๘ ๑๕๙๙ www.go.to/hadtuen จำนวน ๔๒ ห้อง พักได้ ๒-๑๖ คน ราคา ๙๐๐-๔,๕๐๐ บาท
หาดทรายขาว รีสอร์ท ๑๗ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๕๑ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท
หาดทรายทอง รีสอร์ท ๕๗/๕ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๘๐ โทรสาร ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๘๑ www.hadsaithong.com จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๘๐๐ บาท
หาดทรายขาว รีสอร์ท ๑๗ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๐๕๑ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
หาดสวย รีสอร์ท ๑๗/๑ ม.๕ ต.คลองขุด หาดเจ้าหลาว โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๖๒๒๐ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๗๐๐- ๒,๕๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
เจ้าหลาว รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว ๑๘/๑ ม.๕ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๑๙๔ กรุงเทพฯโทร. ๐ ๒๒๗๗ ๔๑๕๙ บังกะโล จำนวน ๙ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ บาท
แหลมเสด็จ ฮัท รีสอร์ท ๔๘ ม.๔ แหลมเสด็จ ต.คลองขุด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๙๓๑๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๘๐๐- ๑,๒๐๐ บาท
อ่าวยาง รีสอร์ท ๔๓/๒ ต.บางกะไชย โทร. ๐ ๓๙๔๕ ๖๐๓๒, ๐ ๓๙๔๕ ๖๗๗๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๙๐๐- ๓,๕๐๐ บาท

อำเภอแหลมสิงห์
บ้านพักสมบูรณ์ ๗๒ ม.๒ ต.ปากน้ำ โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๓๑๕๑, ๐ ๙๒๐๔ ๓๕๖๖ บังกะโล จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๙๐๐-๓,๐๐๐ บาท
บ้านพักสุขใจ อ่าวยาง ๔๐/๑ ต.บางกะไชย จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๕๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๔ หลัง พักได้ ๖ คน ราคา ๑,๘๐๐ บาท ค่ายพักแรม พักได้ ๓๐ คน ราคา ๓,๐๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าพักแรม พักได้ ๒ คน ราคา ๒๗๐ บาท และในกรณีที่นักท่องเที่ยว นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว โทร. ๐ ๓๙๔๓ ๔๕๒๘ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th
• โฮมสเตย์
แหลมสิงห์ โฮมสเตย์ ๒๗ ม.๑๑ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๙๐๙๗, ๐ ๙๗๕๔ ๒๙๙๒ ราคา ๒๕๐ บาท (แพ็กเก็จทัวร์ ๑ คืน ๒ วัน ราคา ๕๕๐ บาท)
คลองยายดำ ทัวร์ ๗๓ ม.๕ ต.เกาะเปริด โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๓๒๗๔, ๐ ๖๓๗๔ ๘๙๗๙ ราคา ๒๕๐ บาท/คน (แพ็คเกจ ทัวร์ ครึ่งวัน, ๑ วัน, ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๖๐๐-๑,๕๐๐ บาท)

อำเภอนายายอาม
คุ้งวิมาน บีช รีสอร์ท หาดคุ้งวิมาน ๘๕/๕ ม. ๗ ต.สนามไชย ถ..สาย ๓๓๙๙ กม. ที่ ๓๐๒ โทร. ๐ ๓๙๔๑ ๗๓๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๗๓ ๐๐๐๗, ๐ ๑๙๒๓ ๓๑๙๒ บังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๘๔๐-๑,๕๐๐ บาท

อำเภอแก่งหางแมว
สินทิพย์ การ์เดน ๑๐๕-๗ ม.๒ หนองกวาง ซ.๔ ต.เขาวงกต โทร. ๐ ๑๖๘๒ ๔๒๗๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๑ ๕๙๒๙-๓๐ E-mail: sintipresort@hotmail.com บ้านพัก จำนวน ๑๑ หลัง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท ประกอบอาหารได้ (นวดแผนโบราณ)
สวนริมธาร รีสอร์ท ๑๓๙ ม.๑ ต.เขาวงกต (รอยต่อจังหวัดระยอง-จันทบุรี) โทร. ๐ ๑๙๒๓ ๖๓๓๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๘ ๑๒๒๘-๙ E-mail: suanrimtarn@hotmail.com จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑,๙๙๐-๒,๙๙๐ บ้านพัก จำนวน ๗ หลัง ราคา ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท (ประกอบอาหารได้)
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๔-๗ คน ราคา ๘๐๐- ๑,๖๐๐ บาท ค่ายพักแรม พักได้ ๓๐ คน ราคา ๓,๐๐๐ บาท และมีเต็นท์ให้เช่า พักได้ ๒-๔ คน ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา- เขาวง โทร. ๐ ๓๘๘๙ ๔๓๗๘ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th

อำเภอมะขาม
กระทิง คันทรี่ รีสอร์ท ๒๑/๗ ม.๒ ต.พลวง โทร. ๐ ๓๙๔๕ ๒๔๕๓-๖ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๗๐๐-๙๐๐ บาทบังกะโล จำนวน ๑๕ หลัง ราคา ๓,๐๐๐-๔,๘๐๐ บาท

อำเภอขลุง
โฮมสเตย์ เกาะจิก ติดต่อคุณหมอศิริชัย โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๒๓๔๕, ๐ ๑๖๔๘ ๒๑๐๔ บ้านพัก จำนวน ๔ หลัง พักได้หลังละ ๑๐-๑๕ คน แพ็กเกจทัวร์ ๒ วัน ๑ คืน ราคา ๑,๐๐๐ บาท (พาไปดูเหยี่ยวแดง ป่าชายเลนบ้านบางชัน ตกหมึก ฟาร์มเลี้ยงหอย-ปู)

อำเภอโป่งน้ำร้อน
พญากำพุช รีสอร์ท ๓/๔๐ ม.๒ บ้านพญากำพุช ต.ทับไทร โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๗๒๒๕, ๐ ๑๕๒๓ ๑๖๗๘, ๐ ๗๑๒๗ ๐๙๗๑ www.phayakumpuch.thiewthai.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท
ภูภาบุรี รีสอร์ท และสปา ๓๖/๒ ม.๑ ต.ทับไทร โทร. ๐ ๓๙๓๖ ๐๐๔๗, ๐ ๑๘๕๖ ๘๕๐๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๕๙ ๒๔๗๑ www.phupaburiresortandspa.com จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๔,๕๐๐ บาท (นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า)
วังขอน ชาเลต์ ๓/๘ ม.๘ ต.โป่งน้ำร้อน โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๗๐๒๔ โทรสาร ๐ ๓๙๓๑ ๗๑๕๑ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๑,๒๐๐ บาท
สอยดาว ไฮแลนด์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ๑๕๓/๑ ม.๒ ต.ทับไทร โทร. ๐ ๓๙๓๒ ๐๑๗๔-๖ โทร/โทรสาร ๐ ๓๙๓๒ ๐๑๗๘ www.soidaohighland.com จำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
อิงดาว ฮิลล์ รีสอร์ท ๒๙๙ ม.๑ ต.ทับไทร โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๗๑๗๑-๒ บ้านพัก จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๓,๕๐๐ บาท (นวดแผนโบราณ)

อำเภอสอยดาว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๓ หลัง พักได้ ๘-๗๐ คน มีเต็นท์ให้เช่าพักแรม พักได้ ๒ คน ราคา ๑๐๐ บาท/คืน ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๘๐ โทร. ๐ ๑๓๘๔ ๕๑๖๔ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th
เคียงดาว ๖๑/๖ ม.๑ ต.ทรายขาว โทร. ๐ ๓๙๓๙ ๑๓๖๔, ๐ ๑๓๐๗ ๑๔๒๓, ๐ ๑๕๙๐ ๐๗๔๓ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท (นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า)
สวนแก้วฟ้า ๕๐๒ ม.๑ ต.ปะตง โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๑๒๒๗, ๐ ๓๙๓๘ ๑๒๒๒ จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๔๐๐-๑,๔๐๐ บาท

กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๖ หลัง พักได้ ๒-๘ คน ราคา ๖๐๐- ๑,๘๐๐ บาท มีเต็นท์ให้เช่าพักแรม พักได้ ๓-๖ คน ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท และในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา ๓๐ บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ โทร. ๐ ๓๙๔๕ ๒๐๗๔ หรือที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ หรือ www.dnp.go.th

จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โรงแรมจันทบุรี
น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี   
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)