บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตาก
• ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จ.ตาก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
• สวนเรือนแก้ว รีสอร์ท
อำเภออุ้มผาง รับจัดนำเที่ยวอุ้มผาง ล่องแก่ง น้ำตกทีลอซู
• อุ้มผางบุรี รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 6 ถนนอุ้มผาง-ปะละทะ ตำบลอุ้งผาง จังหวัดตาก
• ภูดอยแคมป์ไซท์
ตั้งอยู่เลขที่ 637 หมู่ 1 บ้านภูดอย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
http://www.phudoi.com
• ตู กะ สู คอทเทจ รีสอร์ท
อ.อุ้มผาง จ.ตาก
http://www.tukasu.com
• ทีลอซู รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
ติดต่อสำนักงานอุ้มผาง ข้อมูลรีสอร์ทในอำเภออุ้มผาง
http://www.theelorsuriverside.com
• บ้านสวนบุญญาภรณ์ รีสอร์ท
บริการที่พักในอุ้งผาง จังหวัดตาก
http://www.boonyaporn.com
• โรงแรม เซ็นทรัล แม่สอด ฮิลล์
ตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนเอเชีย แม่สอด จังหวัดตาก 63110
http://www.centralhotelsresorts.com/cmshh_default.asp
• โรงแรมเวียงตาก
ตั้งอยู่เลขที่ 25/3 ถนนมหาดไทยบำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
http://www.viangtakhotel.com
• บริษัท นงนภัสทัวร์ จำกัด
เรือนแพไม้สัก ในทะเลสาบแม่ปิง เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พร้อมกิจกรรมทางน้ำต่าง ๆ
http://www.nongnapattours.com
• บ้านดาบธรรม
นำเที่ยวอุ้มผาง จังหวัดตาก
http://www.bandabtham.com
• บ้านบนดอย รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 742 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
http://www.geocities.com/banbondoi_tak
• สวนหิน เมาเท่น ลอด์จ
ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
http://mountainthai.50megs.com/photo3.html
• กระท่องผานกกก
ให้บริการกระท่อมที่พักขนาดกะทัดรัด สำหรับนักท่องเที่ยว
http://www.paanokkok.com
• กระท่อมลุงทิน
ดำเนินธุรกิจรีสอร์ตและนำเที่ยวในเขตอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
http://www.uncletincabin.com
• ทีลอซูแคมป์
บริการบ้านพัก ล่องแก่ง และกิจกรรมต่างๆ บริเวณอำเภออุ้มผาง
http://www.teelorsucamp.com
• ปากะญอรีสอร์ท
บริการบ้านพัก ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 3 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง
http://www.pakayor.com
• ลัคกี้วิลล่ารีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 86/8 ตำบลแม่ปา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
http://www.lucky-villa.com
• สวนสินลานนาการ์เด้น รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน 8 อำเภอเมือง จังหวัดตาก
http://www.suansin.com
• อิงดอย รีสอร์ท
ตั้งอยู่เลขที่ 362 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
http://www.aingdoi.com
• อุ้มผาง ริเวอร์ไซด์
ตั้งอยู่เลขที่ 148 หมู่ 3 บ้านสามัคคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
http://www.umphangriverside.com
• อุ้มผางคันทรี่ฮัท
ตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก
http://www.umphangcountryhut.com
• แพธาดา ทัวร์
บริการที่พักและล่องแพแม่น้ำปิง เขื่อนภูมิพล ถึง ดอยเต่า
http://www.paetadatour.com
• แพมาลัยทัวร์
ล่องแพ สัมผัสธรรมชาติ จากหน้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
http://www.paemalai.com
• แมกไม้ โฮมสเตย์
บ้านปีกไม้หลากหลายสไตล์ ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก
http://www.magmaitak.com
• โรงแรมรุจิรา
ตั้งอยู่เลขที่ 3/18 ถนนบัวคูณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
http://www.rujira.net
• ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท จ.ตาก
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

• อำเภอเมือง
แมกไม้ โฮมสเตย์ 158 หมู่ 10 ถนนเจริญวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จ.ตาก ห้องพัก 7 หลัง ห้อง, ราคา 450 - 500 บาท โทร : 0 5551 2653, 0 7200 0898 website : http://www.magmaitak.com
เกาะลอย โกลเด้นท์ ปาร์ค ๗๕/๒๖ ถ.มหาดไทยบำรุง โทร.๐ ๕๕๕๑ ๗๔๖๑-๔ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๕๕๐-๗๕๐ บาท
ตังเกียวเฮาส์ รีสอร์ท ๒๑๑/๑๗ ถ.มหาดไทยบำรุง โทร.๐ ๕๕๕๑ ๕๑๐๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
ตากอันดามัน รีสอร์ท ๑๒๑ ถ.พหลโยธิน กม.ที่ ๔๑๕ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๗๕๖๕-๖ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๗๕๖๖ ห้องพัก จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท บังกะโล จำนวน ๑๒ หลัง ราคา ๗,๒๕๐-๒,๕๐๐ บาท
ที่พัก กม.ที่ ๔๓๔ กม.ที่ ๔๓๔ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๑๕๙๖ ๖๖๙๔, ๐ ๑๕๓๔ ๒๘๐๕ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๐๐๐ บาท
เทพประทาน ๑๙๖ ถ. พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๑๐๑๕ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๘๐–๓๕๐ บาท
บ้านรับรองศูนย์บริการด้านพืช (สถานีพืชสวนดอยมูเซอ) ตู้ ปณ.๒๐ ต.แม่ท้อ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๑๓๑ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๔๐๓๔ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
บ้านสวนวันธงชัย ต. หนองบัวใต้ โทร. ๐ ๑๙๖๒ ๔๒๖๒ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท
บ้านอุมยอม โฮมสเตย์ อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๖๑๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
พนาสันต์ ๑๖๐/๒ ถ.พหลโยธิน ต.น้ำรึม โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๓๖ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๕๐ บาท
เมฆวิไล ๓๑๑/๔ ถ.มหาดไทยบำรุง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๗๓๒, ๐ ๕๕๕๔ ๐๓๕๔ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๒๒๐–๓๗๐ บาท
แม่ปิง ๒๓๑/๑ ถ.มหาดไทยบำรุง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๐๗ จำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๓๐๐ บาท
ไม้งาม รีสอร์ท ๓๗/๑ ม.๗ ต.ไม้งาม ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๓๒๖ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
ราชาวิลล่า ๓๐๗/๑ ถ.พหลโยธิน ต.น้ำรึม โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๓๖๑-๒, ๐ ๕๕๕๑ ๓๐๕๑, ๐ ๕๕๕๙ ๒๔๗๕ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๓๐๕๑ จำนวน ๕๙ ห้อง ราคา ๒๕๐–๔๕๐ บาท
ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท หลักกิโลเมตรที่ ๔๓๔ ถ.พหลโยธิน โทร.๐ ๑๕๙๖ ๖๖๙๔, ๐ ๑๕๓๔ ๒๘๐๕ บังกะโล ๕ หลัง ๕๐๐-๑,๒๐๐ บาท
เวียงตาก ๑ ๒๕/๓ ถ.มหาดไทยบำรุง โทร.๐ ๕๕๕๑ ๑๙๑๐ โทรสาร ๐ ๕๕๕๔ ๐๘๔๖ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๗๕๐-๑,๒๐๐ บาท
เวียงตาก ๒ ๒๓๖ ถ.จอมพล ต.ระแหง โทร.๐ ๕๕๕๑ ๒๕๐๗-๘, ๐ ๕๕๕๑ ๒๖๘๖ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๒๑๖๘ www.viangtakhotel.com E-mail: info@viangtakhotel.com จำนวน ๑๔๔ ห้อง ราคา ๑,๓๓๐-๒,๕๐๐ บาท
สงวนไทย ๖๑๙ ถ. ตากสิน โทร.๐ ๕๕๕๑ ๑๑๕๓, ๐ ๕๕๕๑ ๑๒๖๕ จำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๒๒๐-๔๕๐ บาท
สวนสิน การ์เด้น รีสอร์ท ๘/๗ ถ.พหลโยธินโทร.๐ ๕๕๕๑ ๑๑๐๒ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๖๔ จำนวน ๕๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
สวนสิน เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ๘ ม.๘ ต.น้ำรึม โทร. ๐ ๕๕๕๗ ๑๗๗๗ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๕๑๕๗-๘ จำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตู้ ปณ. ๑๐ อ.เมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๒๙ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐
อุทยานแห่งชาติลานสาง ตู้ ปณ.๘ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๙๒๗๘-๙ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท

• อำเภอแม่สอด
เซ็นทรัล แม่สอด ฮิลล์ ๑๐๐ ถ. สายเอเซีย โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๖๐๑-๘ โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๒๖๐๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๑๒๓๔ ต่อ ๔๔๔๔ จำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๕,๐๐๐ บาท
ณัฐพลมินิ รีสอร์ท ๔๕๓ ม. ๒ ถ. แม่สอด-แม่ระมาด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๕๕๓, ๐ ๕๕๕๔ ๖๓๙๖ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๒๕๐-๙๐๐ บาท
ดวงกมล ๒๙๘ ถ. อินทรคีรี ต. แม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๒๖๔๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๑๑๐๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
ทวีชัยแลนด์ รีสอร์ท ๔๕๗ ถ. อินทรคีรี กม.ที่ ๗ สายตาก-แม่สอด ก่อนเข้า อ. แม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๒๘๗ บ้านพัก จำนวน ๓๙ หลัง ราคา ๓๐๐-๒,๕๐๐ บาท
บ้านชาวดอย ๔๔/๑๓ ถ. สวรรค์วิถี กรุงเทพฯ ติดต่อผ่านแฟมิลี่ แคมปิ้งทัวร์ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๔๓๙๙ โทรสาร ๐ ๒๖๔๑ ๘๗๔๖ มีบ้านพัก จำนวน ๑๓ หลัง ราคา ๙๐๐บาท/คน/วัน (รวมอาหารเช้า และเย็น)
บ้านธรรมรัตน์ ๒/๓ ถ.เอเชีย โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๘๒๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
บ้านไม้ รีสอร์ท ๑๐๐/๖ ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๖๔๒๗-๙, ๐ ๑๘๙๐ ๙๒๖๙ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๕๐๐ บาท
พรเทพ ๒๕/๔ ซ. ศรีเมือง ถ.ประสาทวิถี โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๕๙๐-๔, ๐ ๕๕๕๓ ๒๕๙๕ โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๒๕๙๖ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๔๕๐-๑,๐๐๐ บาท (จัดทัวร์อุ้มผาง)
เฟิสท์ ๔๔๔ ถ. อินทรคีรี โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๒๓๓ โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๑๓๔๐ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๔๐๐ บาท
ภูอินน์ ๙ ม.๗ ต.แม่ปะ โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๖๑๐๑-๓, ๐ ๕๕๕๓ ๕๑๙๙ จำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แม่เมย ๓๒๑ ถ. อินทรคีรี ต. แม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๑๖๒, ๐ ๕๕๕๓ ๑๒๑๔ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๐๐–๑๕๐ บาท
ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท/คน (รวมอาหาร ๒ มื้อ)
เรือนอุษา ๓๑ ถ.แม่สอด-แม่ระมาด โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๔๒๗๐, ๐ ๕๕๕๕ ๔๒๗๖ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท
ลักกี้ วิลล่า ๘๖/๘ ต.แม่ปะ ถ.แม่สอด-แม่ระมาด โทร. ๐ ๙๒๖๙ ๗๒๘๓ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๒๕๐–๓๕๐ บาท
วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท ๗๓ ม.๒ ต. พระธาตุผาแดง โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๓๔๖๘-๗๐ โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๓๔๖๙ จำนวน บ้านพัก ๒๕ หลัง ห้องพัก ๖๐ ห้อง ราคา ๒๕๐– ๑,๕๐๐ บาท
สยาม ๑๘๕ ถ. ประสาทวิถี โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๑๗๖, ๐ ๕๕๕๓ ๑๗๖๓ โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๗๔ จำนวน ๘๕ ห้อง ราคา ๓๕๐–๗๕๐ บาท
สรการฤทธิรณ รีสอร์ท ๒๙ ม. ๖ บ้านห้วยหินฝน ต. แม่ปะ โทร. ๐ ๕๕๕๐ ๐๐๖๖ โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๓๙๑๖ จำนวน ๔๕ ห้อง
สวนกมล กม.๒๐ ถ.แม่สอด-แม่ระมาด โทร. ๐ ๕๕๕๘ ๑๔๕๑, ๐ ๕๕๕๓ ๑๐๑๑ โทรสาร ๐ ๕๕๕๓ ๑๑๐๓ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๕๐๐ บาท
สวนหิน เมาเทน ลอดจ์ ๑๓๐ ม.๖ ต.แม่ปะ โทร. ๐ ๑๘๘๘ ๒๔๐๔, ๐ ๑๓๖๖ ๕๘๘๒ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๑,๐๐๐ บาท
สุวรรณวิทย์ ๑ ซ. วัดหลวง โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๑๖๒ จำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๐๐–๒๐๐ บาท
ห้วยหินฝน ฮัท ๙๖ ม.๖ ต. แม่ปะ โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๗๗๒, ๐ ๑๔๖๑ ๓๓๐๓ จำนวน ๗ หลัง ราคา ๒๒๐-๕๐๐ บาท
เกสต์เฮาส์ ในอำเภอแม่สอด
นัมเบอร์ โฟร์ (NO.๔ ) ถ. อินทรคีรี โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๔๙๗๖, ๐ ๑๗๘๕ ๒๐๙๕ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๘๐–๑๕๐ บาท
บ้านไทย เกสต์เฮาส์ ๔๐ ถ.อินทรคีรี โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๕๙๐ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๐๐–๓๕๐ บาท
บุษราคัม ๙๒/๒-๓ ถ.ประสาทวิถี โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๔๔๖๓-๔ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
พี เค เกสต์เฮาส์ ๘๔๒ ม.๙ ถ.แม่สอด-แม่ระมาด โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๗๓๔๙, ๐ ๕๕๕๓ ๒๗๔๔ จำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
แม่สอด เกสต์เฮาส์ ๒๐๘/๔ ถ.อินทรคีรี โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๗๔๕, ๐ ๑๙๓๗ ๔๐๑๑ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๐๐ บาท
รุจิรา เกสต์เฮาส์ ๓/๘ ถ.บัวคูณ โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๔๙๖๙ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐–๔๕๐ บาท
เอส พี เกสต์เฮาส์ ๕๙/๙ ถ.เอเชีย โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๕๙๖ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๒๐–๒๕๐ บาท

• อำเภอท่าสองยาง
บ้านพักอุทยานแห่งชาติแม่เมย บ้านแม่สลิดหลวง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๙๖๔๔-๕ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
บีพี รีสอร์ท บ้านแม่ต้าน โทร. ๐ ๕๕๕๘ ๙๐๙๘, ๐ ๑๓๗๙ ๒๓๘๕ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐–๔๐๐ บาท
แม่สลิด เกสต์เฮาส์ บ้านแม่สลิดหลวง ต. แม่สอง โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๔๐๙, ๐ ๕๕๕๔ ๖๑๒๑-๔ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๑๐๐ บาท
วสันต์ มินิรีสอร์ท ๔๖๗ ม.๑ บ้านแม่ต้าน โทร. ๐ ๕๕๕๘ ๙๐๘๘, ๐ ๙๙๕๙ ๓๖๗๔ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๐๐ บาท

• อำเภอพบพระ
สวนป่าพงษ์คุ้มภัย รีสอร์ท ๒๑๖ ม.๖ ต. ช่องแคบ โทร. ๐ ๕๕๕๒ ๐๑๖๙, ๐ ๑๗๐๗ ๑๔๕๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๗๓ ๐๔๒๒, ๐ ๒๕๓๗ ๗๗๘๗ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ โทร ๐ ๕๕๕๐ ๐๙๐๖ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th จำนวน ๕๐ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๕๐๐ บาท

• อำเภอแม่ระมาด
สวนกมล รีสอร์ท กม.ที่ ๒๐ ถ.แม่สอด-แม่ระมาด สำนักงานอ.แม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๐๑๑, สำนักงาน อ. แม่ระมาด โทร. ๐ ๕๕๕๘ ๑๔๕๑, ๐ ๕๕๕๓ ๑๐๑๑ จำนวน ๓๙ ห้อง ราคา ๒๕๐-๑,๕๐๐ บาท
อุทยานแห่งชาติขุนห้วยพระวอ ถ.สายบ้านตาก-แม่ระมาด โทร ๐ ๙๙๕๗ ๑๒๔๖ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

• อำเภออุ้มผาง
กัญญาภัค การ์เดน รีสอร์ท ๒๘ ม.๔ บ้านแม่กลอง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๕๓, ๐ ๑๙๗๒ ๗๙๗๓ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
กิ๊ฟท์ เฮาส์ ๑๖๖ ม.๑ ต. อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๒๖, ๐ ๕๕๕๖ ๑๑๘๑ บ้านพัก ๙ หลัง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
แคมป์สุขเสถียร ๓๐๓ ม.๔ ต. แม่กลอง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๒๗, ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๘๕ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
ดอกเสี้ยว ทัวร์ ๙๖ ม.๑ บ้านแม่กลอง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๓๘๑, ๐ ๙๘๖๐ ๕๐๗๐ www.dokseaw.camptour.net และ www.dokseawtour.com จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
ดาบธรรมทัวร์ ๕๑๓ ม.๑ ถ.อุ้มผาง โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๓๘ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
ต้นเตย ริเวอร์ ฮิลล์ ๑๑๗ ม.๒ ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง โทร ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๐๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
ต้นเตย ริเวอร์ฮิลล์ ๑๑๗ ม.๒ ต.แม่กลอง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๐๔ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
ตูกะสู คอทเทจ ๔๐ ม.๖ ต. อุ้มผาง โทร. ๐ ๑๘๒๕ ๘๒๓๘, ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๙๕ บ้านพัก ๒๕ หลัง ราคา ๔๐๐-๑,๕๐๐ บาท (จัดทัวร์ทีลอเร)
ทีลอซู ริเวอร์ไซด์ ๗ ม.๑ ต.แม่กลอง ถ.อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๑๐, ๐ ๑๖๘๗ ๕๑๕๖ www.theelorsuriverside.com บ้านพัก จำนวน ๑๐ หลัง ราคา ๑๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ทีวี ทัวร์ อุ้มผาง ๕๙๙ ม.๑ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๑๐๗ โทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๒๗ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
ธวัชชัย ทีเจ ทัวร์ ๖๒๐ ม.๑ ถ. ประเวศไพวัน โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๙๐, ๐ ๕๕๕๖ ๑๓๒๗ โทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๑๓๒๘ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
นภา ทัวร์ ๑๑๕ ม.๑ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๘๗, ๐ ๑๘๕๕ ๘๗๕๔ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
บ้านบนดอย ๔๗๒ ม.๑ โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๒๗๙, ๐ ๑๘๘๗ ๙๔๒๕ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
บ้านพักริมน้ำป่าคา ๓๓๙ ม.๑ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๒๘ บ้านพัก จำนวน ๗ หลัง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
บ้านสวนบุญญาภรณ์ ๔๑ ม.๑ ถ. อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๙๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๔๓๐๗ จำนวน ๑๘ ห้อง (๘ หลัง) ราคา ๔๕๐-๖๕๐ บาท
บ้านสวนสัก ๔๙๓ ม.๑ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๑๖๙, ๐ ๑๘๘๖ ๕๘๐๓ จำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๑๐๐-๑,๐๐๐ บาท
บ้านห้วยน้ำเย็น ๑๐๗ ม.๓ ต. อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๙๒ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
บุญช่วย แคมป์ปิง ทัวร์ ๓๖๐ ม. ๑ ถ.ประเวศไพวัน โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๒๐ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
บุญชู ทัวร์ ๓๐๙ ม.๑ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๔๒๐ จำนวน ๓ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
บุญล่ำ ทัวร์ ๔๓๘ ม.๑ ถ. สุขุมวัฒนะ ต. อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๒๑, ๐ ๑๘๘๗ ๐๖๕๓ บ้านพัก ๑๔ หลัง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท/คน (ไม่รวมอาหาร)
ปะละทะ เฮาส์ ๔๙ ม.๑ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๓๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
พี เอ็ม ๑๖๒ ถ. อุ้มผาง-ปะละทะ โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๕๙ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
ฟาร์มเมอร์ ฮิลล์ ๗๓ ม.๔ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๓๕, ๐ ๙๕๖๓ ๙๕๑๖ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
ภูดอยแคมป์ไซด์ ๙ ม.๑ บ้านภูดอย ต. อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๔๙, ๐ ๑๘๘๖ ๘๗๘๓ โทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๗๙ จำนวน ๑๖ หลัง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท (จัดทัวร์ แคมปิง บริการรถขับเคลื่อนสี่ล้อ รถตู้ให้เช่า )
แม่กลอง รีสอร์ท ๑๓๙ ม.๑ แม่กลองใหม่ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๕๔, ๐ ๖๒๑๑ ๕๖๕๔ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
ไมตรี รีสอร์ท ๑๒ ม.๔ ต.อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๑๒ จำนวน ๓ หลัง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
เรือนธรรมชาติ ๑๙๒ ม.๔ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๑๑๕, ๐ ๑๘๘๖ ๒๑๒๖ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
วีระ ทัวร์ ๖ ม.๖ ถ. อุ้มผาง-ปะละทะ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๓๙ โทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๑๓๖๘ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
สวนเรือนแก้ว ๔๑ ม.๑ ถ. อุ้มผาง-ปะละทะ โทร. ๐ ๑๘๘๖ ๕๒๒๖ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๔๐๐–๑,๐๐๐ บาท
เสียงซึง รีสอร์ท ๔๘๐ ม.๑ ถ. สุขุมวัฒนะ ต. อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๑๓, ๐ ๑๒๘๓ ๙๘๒๔ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๗๓๓ ๘๓๑๗, ๐ ๒๓๗๔ ๒๐๓๖, ๐ ๑๒๖๗ ๘๓๖๑ โทรสาร ๐ ๒๗๓๓ ๘๓๑๗ www. tourthai.com/siangzueng E mail: pavanee_l@yahoo.com จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
อังเกิลทินส์ เคบิล ๓๘๙ ม.๑โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๑๑๗ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
อิงดอย รีสอร์ท ๓๖๒ ม.๑ ต. อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๑๗๖ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
อุ้มผาง คันทรี่ ฮัท ๔๓๘ ม.๑ ถ. อุ้มผาง ต. อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๗๙ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๘๑ ๕๕๐๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
อุ้มผาง ฮิลล์ รีสอร์ท ๙๙ ม.๓ ถ.อุ้มผาง-ปะละทะ ต.อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๖๓-๕ โทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๖๕ กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๕๗๓ ๕๙๒๔, ๐ ๒๕๗๓ ๗๙๔๒, ๐ ๒๙๘๑ ๙๙๙๑-๒ จำนวน ๖๐ หลัง ราคา ๑๐๐-๑,๐๐๐ บาท
อุ้มผาง เฮาส์ ๔๔๓ ม.๑ ต. อุ้มผาง ถ.อุ้มผาง-ปะละทะ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๗๓ โทรสาร ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๙๒ จำนวน ๑๔ ห้อง บังกะโล ๓ หลัง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท
อุ้มผางการท่องเที่ยว ๔ ม.๑ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๓๗๔ จำนวน ๒ ห้อง ราคา ๑๐๐–๕๐๐ บาท
อุ้มผางคี รีสอร์ท ๓ ม.๑ โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๔๒๙, ๐ ๙๖๗๖ ๓๗๒๑ จำนวน ๓ หลัง ราคา ๑๐๐-๕๐๐ บาท

• อำเภอสามเงา
บ้านพักรับรองการไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล มีเรือนนอน พักได้ ๓๐ คน ราคา ๕,๐๐๐ บาท บ้านพัก ราคา ๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๙๕๐๙, ๐ ๕๕๕๙ ๙๐๙๓-๗ ต่อ ๒๕๒๑ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๓๒๗๑-๒
วังแก้ว ๕๐/๒ ม.๑ ต.วังหมัน โทร. ๐ ๑๕๒๓ ๐๐๖๖, ๐ ๑๙๕๓ ๘๖๓๔ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
• ที่พักประเภท แพ ในอำเภอสามเงา
แพ ช โชคประเสริฐ โทร. ๐ ๑๙๖๒ ๓๔๗๙ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพ ธ กาญจนา ๓๗๓/๓ ม.๔ ต.สามเงา โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๙๒๓๘, ๐ ๑๙๗๒ ๙๖๗๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพชาวดอย ๓๖/๔ ม.๕ โทร. ๐ ๕๕๕๙ ๙๑๑๐ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพถวิลชัย ๑๓๐ ม.๕ ต.บ้านนา โทร. ๐ ๑๙๗๑ ๑๕๙๗, ๐ ๑๙๖๒ ๖๘๔๕ จำนวน ๒๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพธาดาริเวอร์ ทัวร์ ๑๘๔ ม.๔ ต.สามเงา โทร.๐ ๕๕๕๔ ๙๗๖๗, ๐ ๑๙๗๒ ๔๐๘๒ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพนงนภัส ทัวร์ ๕๘๐/๔๑ ซ.แอนเนกซ์ ๒๐ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๕๓๕๐, ๐ ๒๙๙๓ ๕๗๑๐ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพนงนุช ๑๒๓/๓ ม.๕ ต.บ้านนา โทร. ๐ ๑๙๗๓ ๔๒๕๔ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพบี๊กโป้ย ๘๓/๑ ม. ๓ ต.สามเงา โทร. ๐ ๕๕๕๙ ๙๐๕๘, ๐ ๑๙๗๒ ๗๑๙๐ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพเพชรแม่ปิง ๙/๗ ม. ๓ ต.บ้านนา โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๙๒๕๐, ๐ ๙๘๕๖ ๕๒๑๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพมาลัย ทัวร์ ๑๕๖/๓ ต.สามเงา โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๓๐๔๔, ๐ ๑๙๖๒ ๒๒๑๙ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพแม่ปิงทัวร์ โทร.๐ ๕๕๕๔ ๙๓๑๐ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพแม่ปิงรีสอร์ท ๓๗๕/๑ ต.สามเงา โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๙๓๑๐, ๐ ๑๙๐๑ ๒๘๓๑, ๐ ๑๙๕๓ ๔๒๘๗ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพรุ่งเจริญทัวร์ ๔๔/๔ ต.สามเงา โทร. ๐ ๑๙๗๓ ๒๔๕๙, ๐ ๕๕๕๔ ๙๓๑๑ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพศรีน้ำเงิน ๑๑๒/๒ ม.๕ ต.บ้านนา โทร. ๐ ๗๑๘๑ ๓๕๔๐ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
แพศรีอุดมทรัพย์ ๔๖ ม. ๓ ต.สามเงา โทร.๐ ๕๕๕๔ ๙๑๖๘, ๐ ๑๘๘๖ ๔๘๗๓ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๒๐๐ บาท
• ที่พักประเภทเรือ
เรือท่องนที ๓๐๒/๔๗ ถ.ลาดพร้าว ๗๑ บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๔๖๗ ๒๕๕๗, ๐ ๒๔๕๗ ๓๔๒๘ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๖๐๐ บาท
เรือเอลเดลไวซ์ ปริ้นเซส ๓๐๒/๔๗ ซ.ลาดพร้าว ๗๑ บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๙๓๑ ๒๘๑๐-๔ โทรสาร ๐ ๒๙๓๑ ๒๓๗๕ จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๖๐๐ บาท

• ร้านอาหาร : ร้านของฝาก : อื่นๆ

• ร้านอาหาร
อำเภอเมือง
ห้องอาหารไม้งาม โรงแรมเวียงตาก ๑ ถ.มหาดไทยบำรุง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๙๑๐
ห้องอาหารชมปิง โรงแรมเวียงตาก ๒ ถ.มหาดไทยบำรุง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๙๕๐, ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๙๕ (อาหารไทย, จีน, ฝรั่ง)
ร้านนฤมลอาหารญวน ๑๕๐/๓๘ ถ.พหลโยธิน (ข้างเรือนจำ) โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๗๔๕ (อาหารตามสั่ง)
ร้านครัวทัดดาว ๓๔๑ ม.๑ ต.น้ำรึม (หน้าค่ายวชิรปราการ) โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๐๒๐๘ (อาหารตามสั่ง)
ร้านจินตนา ๒/๔๖ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๖๓๘, ๐ ๕๕๕๑ ๒๒๔๗ (อาหารตามสั่ง)
ร้านปรีดีโภชนา ๑ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๐๘ (อาหารตามสั่ง)
ร้านปรีดีโภชนา ๒ ปั้มน้ำมัน คาร์เทค ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๖๒๘, ๐ ๕๕๕๑ ๔๕๙๑ (อาหารตามสั่ง)
ร้านสุธาโภชน์ ๑ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๗๖ (อาหารตามสั่ง)
ร้านสุธาโภชน์ ๒ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๖๐๔ (อาหารตามสั่ง)
สวนอาหารหมื่นลี้ ๒/๑๓๐ ถ.พหลโยธิน โทร. ๐๕๕๕๑ ๖๗๙๙ (อาหารตามสั่ง)
ร้านรมณี ๑๐๓/๑ ถ.พหลโยธิน (หน้าโรงเรียนผดุงปัญญา) โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๖๙๔๑ (อาหารตามสั่ง)
ร้านตากสเต็กเฮ้าส์ ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๕๖๗๘
ร้านครัวเราเอง ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๙๒๖๘ ๗๐๕๕ (อาหารตามสั่ง)
ร้านสวนอาหารครัวลุงน้อย ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๙๙๕๘ ๐๓๓๕ (อาหารตามสั่ง)
ร้านชิดชล ๒๗๖/๑๖ ถ.ไทยชนะ โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๓๖๖, ๐ ๕๕๕๔ ๐๗๙๔ (อาหารตามสั่ง)
ร้านน้ำเพชร ถ.จอมพล โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๒๒๐ (อาหารตามสั่ง)
ร้านปีกไม้ ๘/๒ ต.ป่ามะม่วง ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๐๑๘๓ (อาหารตามสั่ง)
ร้านปลาริมปิง ต.แม่ท้อ ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี โทร. ๐ ๕๕๕๕ ๘๑๘๒(อาหารตามสั่ง)
ร้านเคียงน้ำ ต.แม่ท้อ ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๖๑๓๘(อาหารตามสั่ง)
ร้านปอเปาะ ถ.พหลโยธิน ปากทางตาก-แม่สอด (อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง)
ร้านวันดี ถ.พหลโยธิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๙๑๖ (อาหารตามสั่ง)
ร้านเกรนหลง ๕๑๔/๑ ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๒๕๒ (อาหารตามสั่ง)
ร้านครัวเกษตร ๒๐๘ ถ.พหลโยธิน ต.น้ำรึม โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๐๔๕๙ (อาหารตามสั่ง)
ร้านยูวิน ๑/๑ หมู่ ๕ ต. น้ำรึม โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๗๐๙ (อาหารตามสั่ง, ก๋วยเตี๋ยว)
ร้านรักโภชนา ๔๔/๓ ถ. มหาดไทยบำรุง ข้างตลาดเทศบาล โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๓๙๖ (ข้าวแกง)
อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
ร้านก๋วยเตี๋ยวยายบาง บ้านหัวเดียด ถ.รามคำแหง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๖๗๔
ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเมืองตาก หน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๕๘๑
ร้านก๋วยเตี๋ยวอาแป็ะ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๑๕๓๗
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมืองชล หน้าโรงเรียนอนุบาลตาก
อำเภอแม่สอด
กระเพาะปลาริมเมย ๑๔๗ ม. ๒ ถ. สายเอเซีย (ใกล้ตลาดริมเมย) ต. ท่าสายลวด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๒๕๑,
๐ ๕๕๕๓ ๓๐๓๐, ๐ ๕๕๕๖ ๓๐๓๐
ไก่ย่าง หน้า ช.ค. ๓๔ ต. ท่าสายลวด โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๔๑๙๙ (อาหารอีสาน)
กวางตุ้ง ๒/๑ ซ. ศรีพานิช โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๐๓๐ (อาหารตามสั่ง, จีน)
ตลาดโต้รุ่ง มีอยู่ ๒ แห่ง ใกล้ท่ารถ ๙๙ และใกล้โรงหนังเก่า
ทานตะวัน วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท ๓๗๓ ม.๒ ต. พระธาตุ ผาแดง โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๓๐๕, ๐ ๕๕๕๓ ๑๙๕๑
(อาหารไทย,จีน,ฝรั่งเศส)
ร้านสวัสดิการ กรมชลประทาน ฝายชลประทาน ต.พระธาตุผาแดง โทร. ๐ ๑๘๘๖ ๓๑๐๑
ครัวคุณตู่ ๑๒๑ ม.๗ ต.แม่ปะ โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๓๐๕๑ (อาหารตามสั่ง)
ครัวชิดวนา ๑๔๒ ถ.ชิดวนา โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๖๑๔ (อาหารตามสั่ง)
ร้านตั้งหลัก ๑๒๑/๑ ถ.ประสาทวิถี โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๒๙๕ (อาหารตามสั่ง)
ร้านสุกี้หม้อไฟ ๖๑/๑ ถ.ประสาทวิถี โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๓๕๔๓
ร้านขนมจีนขยุ้ม ๕๙/๙ ถ.สายเอเซีย โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๕๙๖
ร้านข้าวเม่าข้าวฟ่าง ถ.แม่สอด-แม่ระมาด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๔๘๓ (อาหารตามสั่ง)
บ. กุ้งเผา ๗๖๐/๑ ถ.อินทรคีรี โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๓๕๓, ๐ ๑๙๖๒ ๗๙๒๙ (อาหารทะเล)
พรชัย ๒ ๒๐๓ ถ. อินทรคีรี โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๐๖๗ (อาหารตามสั่ง, ไทย, จีน)
พรชัย ๓ ๓๓๔ ถ. สายเอเซีย-ตลาดริมเมย โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๐๐๘ (อาหารตามสั่ง, ไทย, จีน)
พิมาน ๘/๑๓ ถ. สายเอเซีย โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๕๖๓๕, ๐ ๕๕๕๓ ๕๖๙๙ (อาหารตามสั่ง)
ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหล้า ถ.สายแม่สอด- แม่ระมาด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๖๒๒
อำเภออุ้มผาง
ร้านคุณต๋อม ๑๕/๑ ถ.ประเวศไพวัลย์ ต.อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๒๐๗
น้องกุ้ง ๓๒๙ ม.๑ ต. อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๖๗ (อาหารตามสั่ง)
ดรัวกลางคอย ถ.อุ้มผาง-ปะหละทะ (อาหารตามสั่ง)
ครัวต้นมะขาม ถ.อุ้มผาง-ปะหละทะ (อาหารตามสั่ง)
ครัวอุ้มผาง ถ.ประเวศไพวัลย์ ต.อุ้มผาง (อาหารตามสั่ง)

• ร้านขายสินค้าที่ระลึก
อำเภอเมือง
โง้วเอียะเส็ง ๒๕๒ ถ. ตากสิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๓๒๔ (จำหน่ายมะม่วงดอง, กระเทียมดอง)
โชคดีกิ๊ฟช้อพ ๒๙๘/๖ ถ. ตากสิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๔๒๔๖ (จำหน่ายเซรามิค)
แม่ผง ถ. ตากสิน โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๗๕๑ (จำหน่ายเครื่องหวายทุกชนิด)
ลิ่มฮั่วเซ้ง ๒๕๗/๒ ถ. มหาดไทยบำรุง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๕๑๐ (จำหน่ายมะม่วงดองน้ำผึ้ง, กล้วยอบน้ำผึ้ง, กล้วยกวน)
อรพรรณ ๗๗/๙-๑๑ ถ. มหาดไทยบำรุง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๓๐ (จำหน่ายกล้วยอบน้ำผึ้ง)
อำเภอแม่สอด
ศูนย์จำหน่ายอัญมณี โรงแรมสยาม อ.แม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๑๗๖ (จำหน่ายพลอย ทับทิม และหยก)
เทวิน ๓๓๘/๒ ม. ๒ ถ. สายเอเซีย โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๓๔๓ (จำหน่ายผ้า, ถ้วยชาม, รูปภาพ, สินค้าพื้นเมือง)
ธูปหอมอัมพัน ๘๒ ม. ๓ บ้านแม่ตาวแพะ ต.แม่ตาว โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๙๗๗
บังอรการค้า ๓๓๘/๑ ถ. สายเอเซีย ต.แม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๑๘๐ (จำหน่ายอัญมณี)
รัตนภาพพลอย ๑๙๙๕ ๑๑/๒-๓ ถ. ศรีพานิช ต.แม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๒๙๕๔, ๐ ๕๕๕๓ ๒๓๘๖
(จำหน่ายภาพประดิษฐ์จากพลอย)
สุ่ยจั้ว ๓๕๙/๒-๓ ม. ๒ ถ. สายเอเซีย โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๑๐๗ (จำหน่ายอัญมณี, สินค้าพื้นเมือง)

• หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๓๕๘๔
สำนักงานจังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๕๔๖
ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๐๗
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๐๗๗
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๔-๕, ๐ ๕๕๕๑ ๓๙๘๓
โรงพยาบาลแม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๒๒๔, ๐ ๕๕๕๓ ๑๒๒๙
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๑๙๑
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด โทร. ๐ ๕๕๕๓ ๑๑๒๒, ๐ ๕๕๕๓ ๑๑๓๐
สถานีตำรวจภูธรอำเภออุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๐๑๑, ๐ ๕๕๕๖ ๑๑๑๒
ตำรวจทางหลวง โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๓๔๐, ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจท่องเที่ยวแม่สอด โทร.๐ ๕๕๕๖ ๓๘๕๔, ๐ ๕๕๕๖ ๓๙๓๗
ตรวจคนเข้าเมือง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๓๐๐๒-๔
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตาก โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๒๑๖๘
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผาง โทร. ๐ ๕๕๕๖ ๑๓๓๘
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓

• คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร.. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๕
โทร.สาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail : infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ททท. ภาคเหนือ เขต ๔
๑๙๓ ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
โทร.. ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑-๓ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๔
E-mail : tattak@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ตาก พิจิตร กำแพงเพชร

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

ตาก น้ำตกทีลอซู อุ้มผาง จังหวัดตาก
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดตาก  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)