บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา

• ปราสาทเขมร ปราสาทตาเนย : ปราสาทเจ้าสายเทวดา : ปราสาทบาตรชุม

ปราสาทตาเนย
• ปีที่สร้าง : สร้างในปีคริสตศตวรรษที่ 18
• รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างเพิ่มเติมสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 2
• ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบบายน
• ศาสนา : ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน
• ปราสาทตาเนย ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทตาแก้ว เป็นปราสาทที่อยู่ในป่าและอยู่ในช่วงกำลังบูรณะ อย่างไรก็ดี ปราสาทนี้ก็มีความสวยงาม ทางเข้าปราสาทอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เป็นปราสาทหินทรายที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันได้ชำรุดทรุดโทรมลง มีต้นไม้ใหญ่เข้าชอนไชคล้ายกับปราสาทตาพรหม ทำให้หลายส่วนพังทลายลง ในบริเวณปราสาทมีบรรณาลัยเหลืออยู่ส่วนหนึ่ง และจะสังเกตเห็นระเบียงคตที่ต่อติดกับตัวปราสาท
• ภาพหน้าบันรูปเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้า เพื่อออกผนวช ด้านล่างเป็นรูปเทวดานั่งพนมมือ เป็นที่น่าสังเกตว่า ภาพด้านล่างถูกทำลายโดยการสกัดภาพออกเมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงนับถือศาสนาฮินดู ไศวนิกาย

ปราสาทเจ้าสายเทวดา
• ปีที่สร้าง : สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 17
• รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
• ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบนครวัด
• ศาสนา : ศาสนาฮินดู
• ปราสาทเจ้าสายเทวดา ตั้งอยู่ตรงข้ามของถนนจากปราสาทธรรมานนท์ เป็นปราสาทขนาดย่อม สร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีลวดลายลักษณะงดงามไม่ผิดไปจากนครวัด เป็นปราสาทคู่กับปราสาทธรรมานนท์ที่อยู่ใกล้กัน และสร้างเพิ่มเติมโดยพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 ต่อ จนสิ้นสุดในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทเจ้าสายเทวดาทรุดโทรมลงมากและกำลังได้รับการบูรณะอยู่อย่างต่อเนื่อง

ปราสาทบาตรชุม
• ปีที่สร้าง : สร้างปลายพุทธศตวรรษที่ 15
• รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
• ศิลปะ : เป็นศิลปะแปรรูป
• ศาสนา : ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน
• ปราสาทบาตรชุม เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ผู้สร้างและออกแบบคือกวีนทราริมัธนะ ผู้ที่สร้างพระราชวังให้กับพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และ ปราสาทแม่บุญตะวันออก ยุคสมัยนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบของยุคศิลปะแปรรูป กวีนทราริมัธนะ เป็นผู้เดียวซึ่งมีนามปรากฎอยู่ในจารึกด้านข้างของประตู
• ปราสาทบาตรชุมประกอบด้วยปราสาทที่ก่อด้วยอิฐ 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ปราสาททั้ง 3 หลังสร้างจากอิฐ ยกเว้นกรอบประตูทำจากหินทราย เสาประตูมีลักษณะแปดเหลี่ยม สลักเป็นภาพใบไม้และดอกไท้เป็นวงๆ หน้าปราสาทมีประติมากรรมลอยตัวรูปสิงห์อยู่

เขมร นครวัด ภาษาเขมร กัมพูชา
• ข้อมูลท่องเที่ยว เขมร นครวัด นครธม 
นครวัด เขมร นครวัด นครธม
• นครวัด เขมร นครวัด นครธม เก็บรูปท่องเที่ยวนครวัด นครธม เสียมเรียบ ดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ความอลังการที่ยิ่งใหญ่จริงๆ อยากแนะนำว่าน่าจะลองไปเที่ยวดูกัน
ปราสาทบันทายสรี
• ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแห่งนี้สร้างใน พ.ศ. 1510 ก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพู มีความงามทางด้านลวดลายเป็นเลิศ สร้างเพื่อบูชาพระศิวะ
นครวัด เที่ยวนครวัด
• นครวัด เที่ยวนครวัด ปราสาทนครวัด ก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พ.ศ. 1650 – 1693 จุดประสงค์เพื่อสร้างอุทิศถวายแก่พระวิษณุเทพในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์
พนมกุเลน ปราสาทพนมกุเลน
• พนมกุเลน ปราสาทพนมกุเลน ต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งปราสาทหินที่มีอายุพันกว่าปี สร้างก่อนนครวัด ชม ศิวลึงค์ใต้น้ำ ฐานโยนีใต้น้ำ จำนวนมาก และ รูปพระนารายณ์ใต้น้ำ
นครธม ปราสาทนครธม
• นครธม ปราสาทนครธม สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พ.ศ. 1720-1780 เป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมโบราณมั่งคั่งและรุ่งเรืองที่สุด
ระบำอัปสรา ช้อปปิ้งของฝากเขมร
• ระบำอัปสรา ช้อปปิ้งของฝากเขมร ระบำอัปสรา ศิลปะแห่งเขมร แนะนำแหล่งช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET)
ปราสาทตาพรหม
• ปราสาทตาพรหม สร้างในปลายปีพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1729) รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทตาพรหม จัดได้ว่าเป็นวัดในพุทธศาสนา
ภาษาเขมร ภาษากัมพูชา
• ภาษาเขมร ภาษากัมพูชา สวัสดี ซัวซไดย, ขอบคุณ ออกุน, ลาก่อน เรียนซันเฮย, ห้องน้ำ ต๊บตึ๊ก, อร่อย ชงัล, ขอให้มีสุขภาพดี สุขะเพียบละออ
• ข้อมูลท่องเที่ยวกัมพูชา
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์