บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย
• ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาบาหลี และชนชั้นบาหลี
• คำภาษาบาหลีที่ควรรู้
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาบาหลี
สวัสดีตอนเช้า (ถึง 10.00 น.) 
Selamat pagi
Om Swastyastu
สวัสดีตอนกลางวัน (ถึง 15.00 น.)  
Selamat siang 
Om Swastyastu 
สวัสดีตอนบ่าย (15.00-18.00 น.) 
Selamat sore 
Om Swastyastu 
ราตรีสวัสดิ์  
Selamat malam  
Om swastyastu 
สบายดีหรือ?  
Apa kabar?  
Sapunapigatrane? 
สบายดี  
Baik-baik saji  
Baik-becik manten 
ราคาเท่าไหร่?  
Berapa harganya?  
Aji kudi ajine? 
ขอบคุณ  
Terima kasih  
Matur suksma 
ขอโทษ 
Permisi  
Newagang 
น้ำ  
Air Yeh 
Toya 
อาหาร 
Makanan  
Ajengan 

ปุราเปนาทารัน อากุง

ปุราเปนาทารัน อากุง

ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan)

ปุราเปนาทารัน อากุง
• ชนชั้นวรรณะและการตั้งชื่อ
• สังคมของบาหลีเป็นสังคมแบบฮินดู มี 4 วรรณะเช่นเดียวกับอินเดีย คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศ และศูทร แต่ไม่ถือแบ่งแยกวรรณะอย่างเคร่งครัดและไม่สงวนสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสในการทำงานเท่าเทียมกัน ยกเว้นในการแต่งงานกับผู้ชายในวรรณะศูทร และคนที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์เท่านั้นจึงจะเป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีทางศาสนาได้
• ในการตั้งชื่อคน แต่ละวรรณะก็จะมีชื่อนำหน้าที่ใช้เฉพาะวรรณะของตนโดยไม่ปะปนกันเป็นตัวบ่งบอกชาติตระกูลไปโดยปริยาย แล้วจึงจะมีชื่อตัวตามอีกที ถ้าชื่อนำว่า อิดา บากุส หรืออิดา อายุ จะอยู่ในวรรณะพราหมณ์ พวกวรรณกษัตริย์มักจะมีคำนำหน้าว่า อนัก อากุง หรือเทวะ อายุ หรือ จอกอร์ดา ส่วนวรรณะแพศย์นิยมใช้ชื่อ อิ กุสติ
• พวกวรรณะศูทรจึงเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุดของเกาะ จะมีวิธีตั้งชื่อโดยเฉพาะคือ ลูกคนแรกจะชื่อวายัน คนที่สองชื่อมาเด คนที่สามชื่อเนียวมัน และคนที่สี่ชื่อเกตุ้ด หากมีคนที่ห้า หก เจ็ด แปด ก็จะวนชื่อไปอีกรอบหนึ่ง ดังนั้นจึงมีคนชื่อซ้ำๆ กันมาก ต้องถามชื่อสกุลหรือชื่อตัวประกอบด้วยเสมอ

ภูเขาไฟกุนุงบาตูร์

ทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur)

ทุ่งนาขั้นบันได บาหลี

ที่อาบน้ำพุศักดิ์สิทธิ์
บาหลี ทัวร์บาหลี เกาะบาหลี เที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย
• ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลีและประเทศอินโดนีเซีย 
บาหลี
• บาหลี อินโดนีเซีย มนต์เสน่ห์บาหลี ถ้าพูดถึงบาหลี ใครๆก็นึกถึงทะเลสวยๆ หาดทรายขาวๆ แต่พอไปมา หาดทรายขาวๆหายไปไหนก็ไม่รู้...
วัดเบซากีห์
• วัดเบซากีห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและสวยงามที่สุด มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในบาหลี
เกาะบาหลี
• เกาะบาหลี เกาะสวรรค์ของนักเดินทาง เกาะบาหลีเกาะที่สวยงามทั้งเส้นทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ เป็นเกาะเล็กๆที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู
วัดอูลันดานูบาตูร์
• วัดอูลันดานูบาตูร์ เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญเป็นอันดับ 2 และเป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี มีศิลปะคล้ายกับนครวัด
ทัวร์บาหลี
• ทัวร์บาหลี เก็บรูปและข้อมูลเที่ยวทัวร์บาหลี เขตการังกาเสม เขตกลุงกุง เขตเจ็มบรานา เขตบังลี คินตามณี วัดถ้ำช้าง วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ กุนุงกาวี วัดเบซากีห์
วัดอูลันดานูบราตัน
• วัดอูลันดานูบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี และมีความสวยงามที่สุด ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง
เที่ยวบาหลี
• เที่ยวบาหล แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบาหลี เขตเกียนยาร์ เมืองอูบุด วัดสระบัว เขตทาบานัน วัดทานาห์ลอต วัดทามันอายุน ทะเลสาบบราตัน วัดาอูลันดานูบราตัน
วัดทานาห์ลอต
• วัดทานาห์ลอต เป็นวัดสำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุด สร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล
หาดโลวินา
• หาดโลวิน่า ล่องเรือชมปลาโลมา เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของบาหลี หาดทรายเป็นสีดำ กิจกรรมที่นี่คือนั่งเรือโบราณจังโกลานชมฝูงปลาโลมา
วัดทามันอายุน
• วัดทามันอายุน วัดหลวงราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่เคยเป็นวังเก่า สร้างตอนศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี
ของฝากจากบาหลี
• ของฝากจากบาหลี ช้อปปิ้งบาหลี บาหลีมีแหล่งช้อปปิ้งมากมาย เช่น ตลาดอูบุด ตลาดสุขะวาตี หมู่บ้านมาส ย่านกูต้าและตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
บุโรพุทโธ
• บุโรพุทโธ เที่ยวบุโรพุทโธ ศาสนสถานพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทรในปี พ.ศ. 1393
ระบำบาหลี
• ระบำบาหลี ระบำบารอง เป็นการแสดงวัฒนธรรม เรื่องราวจะเกี่ยวการต่อสู้กันระหว่าง บารอง ตัวแทนฝ่ายดี และ รังดา เป็นพ่อมดหมอผีฝ่ายไม่ดี
วัดพรามนันต์
• วัดพรามนันต เทวสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย สร้างขึ้นโดยพระเจ้าบาลีตุง ค.ศ.ที่ 10 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1991
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
• ข้อมูลท่องเที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)