บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ซินเจียง คาซัคสถาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
• สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน (4 วัน 3 คืน)
• วันที่ 1 แม่ฮ่องสอน ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว แม่สะเรียง ล่องแม่น้ำสาละวิน
• ข้อมูลแม่ฮ่องสอน
• แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า

• การเดินทางไปเที่ยวแม่ฮ่องสอน
• ขับรถเที่ยวแม่ฮ่องสอน
• แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่วางตัวยาวจากตัวเหนือลงใต้ โดยมีจังหวัดเชียงใหม่วางตัวขนานทางด้านทิศตะวันออก จังหวัดตากอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นชายแดนติดพม่า ทำให้การเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องผ่านจังหวัดเชียงใหม่ก่อน
• กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
• การเดินทางสู่เชียงใหม่ ใช้ถนนหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านรังสิต จังหวัดประทุมธานี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่อำเภอวังหิน ผ่านอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี อุทัยธานี เข้าทางหลวงหมายเลข 1 อีกครั้งที่นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ถึงลำปางใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ตรงไปจนถึงเชียงใหม่
• เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
• เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 108 เริ่มต้นจากเชียงใหม่ ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จากนั้นเข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม เข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
• เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 107 เริ่มต้นจากเชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง ถึงสามแยกแม่มาลัยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1095 ผ่าน ห้วยน้ำดัง อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า เข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
• ระยะทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปยังอำเภอต่างๆ
• แม่ฮ่องสอน - ปางมะผ้า 64 กิโลเมตร
• แม่ฮ่องสอน - ขุนยวม 67 กิโลเมตร
• แม่ฮ่องสอน - ปาย 111 กิโลเมตร
• แม่ฮ่องสอน - แม่สะเรียง 164 กิโลเมตร
• แม่ฮ่องสอน – สบเมย 192 กิโลเมตร
• นั่งรถประจำทางไปเที่ยวแม่ฮ่องสอน
• รถโดยสารประจำทาง
• ปัจจุบันรถโดยสารที่ให้บริการส่งตรงจากกรุงเทพฯถึงแม่ฮ่องสอน โดยให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ทุกวัน แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ 15.00 น. และ18.00 น. แต่อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถใช้บริการรถโดยสารไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้รถโดยสารระยะสั้นหรือเครื่องบินอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้
• จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัทเอกชน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร ทุกวันๆละ 1 เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เมืองเหนือยานยนต์โทร. (02) 936-3587-8
• จากเชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ วิ่งบริการ 2 เส้นทางคือ
1. สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอ แม่สะเรียง 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอน 8 ชั่วโมง (ทางหลวงหมายเลข 108)
2. สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น. ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) รายละเอียดติดต่อ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. (053) 244737, 242767
• เครื่องบิน บมจ. การบินไทย มีบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1566, 280-0060, 628-2000 สำนักงานเชียงใหม่ โทร. (053) 210043-5, 211044-7 สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. (053) 611297, 611194

• แม่ฮ่องสอนเมืองหมอก 3 ฤดู
• แม่ฮ่องสอนจะถูกปกคลุมด้วยหมอกต่างๆตามฤดูกาลคือ
• ฤดูหนาว หมอกน้ำค้างในฤดูหนาว
• ฤดูร้อน หมอกควัน จากการเผ่าไร่เกษตรและไฟป่าในฤดูร้อน
• ฤดูร้อน หมอกสายฝนในฤดูฝน
• ความงดงามเหล่านี้ไม่เพียงประทับใจชาวไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติยังนิยมแบกเป้ เช่ารถมอเตอร์ไซต์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ทั่วจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย โดยเฉพาะหน้าหนาวที่นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวมากเป็นพิเศษ
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ มากที่สุดในภาคเหนือ มีระยะทางประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,925,812 ไร่ ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่อันดับ 3 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 7 ของประเทศไทย แม่ฮ่องสอนมีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 250 กิเมตร และกว้างประมาณ 95 กิโลเมตร
• ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า รวม 3 รัฐ คือ รัฐฉานตอนใต้ รัฐคะยาและรัฐคอทูเล โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้ำสาระวิน และแม่น้ำเมย เป็นแนวแนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ
• ทิศใต้ ติดกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ำยวม และแม่น้ำเงา เป็นแนวเขตกั้นระหว่างสองจังหวัด
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลางและเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างสองจังหวัด
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีแนวพรมแดนติดต่อกับประเทศสหภาพพม่า รวมความยาวประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพรมแดนที่เป็นพื้นดินประมาณ 326 กิโลเมตร และเป็นแม่น้ำประมาณ 157 กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่น้ำสาละวิน 127 กิโลเมตร และแม่น้ำเมย 30 กิโลเมตร
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็ 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และอำเภอปางมะผ้า แต่ละอำเภอล้วนมีสถานที่เที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัดวาอาราม วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายเรียกกันว่าเที่ยวได้ทุกอำเภอกันเลย

• สภาพภูมิอากาศแม่ฮ่องสอน
• จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น โดยในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศก็หนาวจัดและฝนจะตกชุกในฤดูฝน
• ฤดูร้อน จะเริ่มระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
• ฤดูฝน จะเริ่มช่วงกลางเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ฝนจะตกหนักมาที่สุดในเดือนสิงหาคม
• ฤดูหนาว จะเริ่มช่วงเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์
• จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีความหลากหลายของชุมชนที่อาศัยอยู่รวมกันมาช้านาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 25 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ หรือคนไต เป็นกลุ่มที่อยู่บนพื้นที่ราบ ชุมชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจะเรียกตัวเองว่า “ไตหลง” หรือเรียกสั้นๆว่า “ไต” และ กลุ่มชาวไทยภูเขา ที่มีมากถึง 576 หมู่บ้าน ในทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเป็นเผาต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง เป็นชนเผ่าที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา มูเซอ ลีซอ ลัวะ แม้วหรือม้ง ปาดอง หรืกะเกรี่ยงคอยาว และจีนฮ่อ
• ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ สภาพอากาศ และความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจชวนให้อยากมาเที่ยวมากขึ้น คุณสามารถเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตามสไตล์ หากชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ น้ำตกดาวดึงส์ วนอุทยานถ้ำปลา ทุ่งบัวตองแม่อูคอ น้ำตกซู่ซ่า ถ้ำน้ำลอด วนอุทยานน้ำตกผา น้ำตกหมอแปง น้ำตกแม่เย็น กองแลน น้ำพุร้อนเมืองแปง น้ำพุร้อนโป่งร้อน ถ้ำผีแมน ถ้ำน้ำบ่อผี ถ้ำผามอญ ถ้ำแก้วโกมล ฯลฯ หรือจะเป็นแหล่งท่องวัฒนธรรม ดูงานศิลป์พม่า ก็มีทั้ง วัดดอยกองมู วัดต่อแพ วัดจองกลาง วัดจองคำ วัดน้ำฮู พระธาตุจอมมอญ วัดศรีบุญเรือง วัดกลาง ฯลฯ ก็น่าสนใจ หรือ จะไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงพะมะลอ บ้านน้ำเพียงดิน บ้านรักไทย หรือปางอุ๋ง บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง บ้านกะเหรี่ยงห้วยห้อม ฯลฯ
• ความหลากหลายนี้เองที่ทำให้แม่ฮ่องสอนยังคงครองความนิยมที่เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวทุกฤดูหนาว

• ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
• แม่ฮ่องสอน นอกจากความสวยงามทางธรรมชาติ วัดวาอาราม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอนยัง การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนยังมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือการพักผ่อนแบบโฮมสเตย์ การท่องเที่ยวแบบนี้คุณต้องเคารพกฎระเบียบของเจ้าบ้านและระมัดระวังคำพูดคำจา การปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ไปกระทบความเชื่อ ความศรัทธา หรือประเพณีดั้งเดิมของชาวบ้านอย่างเด็ดขาด

• เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง
• ถ้าคุณมีข้อมูลของสถานที่เที่ยวนั้นๆ คุณสามารถรู้ได้ว่าจุดเด่นที่สุดคืออะไร การเที่ยวนั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และฤดูไหน เดือนไหนเหมาะสมที่สุด เช่น ทุ่งบัวตอง ตั้งอยู่บนดอยแม่อูคอ เขตบ้านแม่สุรินทร์ ตำบลยวมน้อย ดอกบัวตองสีเหลืองจะบานสะพรั่งบนพื้นที่ครอบคลุมถึง 515 ไร่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น ประเพณีปอยส่างลอยหรืองานบวชลูกแก้ว ประเพณีบวชสามเณรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะจัดระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน หมู่บ้านรักไทยหรือปางอุ๋ง ช่วงที่สวยงามที่สุด คือ ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นการเดินทางไปปางอุ๋งคุณจึงต้องตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษ เพื่อที่จะได้เห็นภาพที่สวยงามเป็นที่สุด หรือจะเป็นการนำเที่ยวผีแมน อำเภอปางมะผ้า ที่เหมาะสำหรับการเหมาทัวร์มากกว่า เพราะจะมีไกด์นำทางส่วนตัว ให้ความรู้และดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง เพราะภายในถ้ำมืดมาก มีจุดที่ต้องล่องแพ และป่ายปีนถ้ำไปชมความงามของปรากฏการณ์เสาหินใหญ่ที่สุดในเอเชีย และโลงผีแมนที่น่าอัศจรรย์มากที่สุด


อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ออบหลวง
ออบหลวง เชียงใหม่
ออบหลวง
ออบหลวง เชียงใหม่
ออบหลวง
ออบหลวง เชียงใหม่
ออบหลวง
ออบหลวง เชียงใหม่
ออบหลวง
ออบหลวง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติออบหลวง เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติออบหลวง เชียงใหม่
ออบหลวง
ออบหลวง
• วันแรก ไปถึงอุทยานแห่งชาติออบหลวงตอนเช้า สัก 6 โมงเช้าได้เป็นการดีมาก ภายในอุทยานมีบ้านพัก ร้านอาหารและจัดสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว หลังเที่ยวชมภายในอุทยานเรียบร้อยก็เดินทางไปต่อที่ สวนสนบ่อแก้ว
อุทยานแห่งชาติออบหลวง เชียงใหม่
ออบหลวง
ออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
ออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว
• สวนสนบ่อแก้ว อยู่บนเส้นทางสายฮอด - แม่สะเรียง กิโลเมตรที่ 36 (อยู่เลยออบหลวงไปไม่ไกลครับ) สวนสนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบเพื่อทำเยื่อกระดาษและเป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสนสามใบ และยูคาลิบตัส ในเนื้อที่ทั้งหมด 2,072 ไร่ อากาศของที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี
• สวนสนบ่อแก้ว สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบงามตา จึงทำให้บริเวณสถานีปลูกต้นสนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง
สวนสนบ่อแก้ว เชียงใหม่
สวนสนบ่อแก้ว เชียงใหม่

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว

สวนสนบ่อแก้ว
• จบรายการสวนสนบ่อแก้ว ก็เดินทางสู่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แวะเที่ยว วัดจอมแจ้ง ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลแม่สะเรียง วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแม่สะเรียง วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดจองสูงเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีสิ่งน่าสนใจได้แก่โบสถ์รูปทรงพม่าซึ่งฉลุลวดลายงดงาม หรือ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่เหาะ ห่างจากอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 84 เขตตำบลแม่เหาะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ก็มีดอกบัวตองบานสะพรั่งครับ สำหรับที่พัก ร้านอาหารที่อำเภอแม่สะเรียงก็มีอยู่มากมาย
แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เดินทางสู่...แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่ฮ่องสอน
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่ฮ่องสอน
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดจอมแจ้ง แม่ฮ่องสอน
วัดจอมแจ้ง แม่สะเรียง
วัดศรีบุญเรือง แม่ฮ่องสอน
วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง
วัดศรีบุญเรือง แม่ฮ่องสอน
วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง
วัดศรีบุญเรือง แม่ฮ่องสอน
วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง
วัดจองสูง แม่ฮ่องสอน
วัดจองสูง แม่สะเรียง
วัดจองสูง แม่ฮ่องสอน
วัดจองสูง แม่สะเรียง
วัดจองสูง แม่ฮ่องสอน
วัดจองสูง แม่สะเรียง
แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วัดจอมทอง แม่ฮ่องสอน
วัดจอมทอง
• สำหรับภาคบ่าย ก็เดินทางไปเที่ยว บ้านแม่สามแลบ เขตชายแดนไทย-พม่า ไป นั่งเรือล่องแม่น้ำสาละวิน ซึ่งมีเรือชาวบ้านคอยบริการนั่งท่องเที่ยว ใครชอบบรรยากาศริมน้ำ ก็มีที่พักเล็กๆและบ้านพักอุทยานฯไว้คอยบริการ แต่ถ้าต้องการความสะดวกสะบายก็มาพักที่ตัวเมืองแม่สะเรียงจะดีกว่า เพราะสะดวกทั้งที่พัก ร้านอาหารครับ

เส้นทางสู่บ้านแม่สามแลบ

บ้านพักอุทยานฯสาละวิน

บ้านแม่สามแลบ

ล่องแม่น้ำสาละวิน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
ล่องแม่น้ำสาละวิน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
ล่องแม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน

แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน

บ้านพักอุทยานฯสาละวิน

หมู่บ้านกะเหรี่ยง

หมู่บ้านกะเหรี่ยง
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• รวมรูปและคลิปวีดีโอแหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง ทัวร์แม่ฮ่องสอน โรงแรมแม่ฮ่องสอน
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่วางตัวยาวจากเหนือลงใต้ โดยมีเชียงใหม่วางตัวขนานทางด้านทิศตะวันออก จังหวัดตากอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นชายแดนติดพม่า
• ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกของแม่ฮ่องสอน
• ปางอุ๋ง ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ปางอุ๋งกลายเป็นสถานที่ท่องเี่ที่ยวสุดแสนโรแมนติก จนได้รับขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย"
• ถ้ำแก้วโกมล ถ้ำน้ำแข็ง เดิมเรียกชื่อถ้ำผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย ถ้ำแก้วโกมลเป็นถ้ำผลึกแคลไซด์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยและพบเป็นแหล่งที่ 2 ในเอเชีย โดยแห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีน
• ปาย แม่ฮ่องสอน ปายเป็นอำเภอกลางหุบเขา มีการปรับตัวจากเมืองเก่าให้ลงตัวกับเมืองใหม่ ถนนคนเดินเมืองปายมีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินค้าที่นำมาจำหน่ายด้วยศิลปะมากมาย
• ถ้ำน้ำลอด ถ้ำผีแมน ถ้ำน้ำลอดเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียง สวยงามและเข้าชมได้ง่ายสะดวก ถ้ำน้ำลอด เป็นเพราะถ้ำแห่งนี้มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย ถ้ำแห่งนี้มีความยาวกว่า 500 เมตร
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• รวมรูปและคลิปวีดีโอแหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
• อำเภอแม่ลาน้อย
• ขับรถเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยตัวเอง
• อำเภอขุนยวม
• อำเภอสบเมย
• อำเภอเมือง
• อำเภอปาย
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• อำเภอแม่สะเรียง
• อำเภอปางมะผ้า
หมอกสามฤดู  กอมูเสียดฟ้า  ป่าเขียวขจี  ผู้คนดี  ประเพณีงาม  ลือนามถิ่นบัวตอง
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย., 6 - 14 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี

• วันที่ 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 33,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)