บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• ทัวร์พม่าที่...พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา

เมืองหงสาวดี พม่า

เมืองหงสาวดี พม่า

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี
มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) สัญลักษณ์แห่งเมืองหงสาวดี
คลิปวีดีโอ มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เจดีย์สูงที่สุดในพม่า
• มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)
• มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เจดีย์สูงที่สุดในพม่า สูงถึง 114 เมตร หรือ 374 ฟุต
• มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือที่เราเรียกกันว่า พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า นอกจากนี้มหาเจดีย์ชเวมอดอ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 2473 ได้ทำให้ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ว่าด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ พวกเขาได้ทำการสร้างเจดีย์ชเวมอดอขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน
สำหรับความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจดีย์ชเวมอดอก็คือ เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะแบบมอญอย่างเด่นชัด คือมีฉัตรแบบเรียบๆและมีองค์ระฆังของเจดีย์มีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุ้มด้วยทองจังโก้ ภายในเป็นอิฐกลวง แตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองที่เป็นเจดีย์แบบพม่า(อย่างชัดเจน)
• ส่วนบริเวณรอบๆองค์เจดีย์ก็มีพระพุทธรูปหลายองค์ให้กราบไหว้ มีอาคารสถาปัตยกรรมพม่าผสมตะวันตกให้เดิน นอกจากนี้ที่ด้านหนึ่งของเจดีย์ยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆเก็บโบราณวัตถุต่างๆให้ชม
พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เมืองหงสาวดี
พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เมืองหงสาวดี
พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เมืองหงสาวดี
ยอดพระธาตุที่หักลงมา พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เมืองหงสาวดี
มหาเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เจดีย์สูงที่สุดในพม่า
ทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา

พระธาตุมุเตา หงสาวดี

พระธาตุมุเตา หงสาวดี

พระธาตุมุเตา หงสาวดี

พระธาตุมุเตา หงสาวดี

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี

ทางขึ้นวัดพระธาตุมุเตา

ทางขึ้นวัดพระธาตุมุเตา

ทางขึ้นวัดพระธาตุมุเตา

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี

วัดพระธาตุมุเตา หงสาวดี
• ทัวร์พม่าที่...พระราชวังบุเรงนอง

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
• พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี
• หากพูดถึงกษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเมืองหงสาวดีก็เห็นจะไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนโดดเด่นเท่า พระเจ้าบุเรงนอง (หรือที่คนไทยรู้จักในดีจากวรรณกรรมเรื่อง“ผู้ชนะสิบทิศ”) เพราะเป็นผู้สร้างเมืองหงสาวดีให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ
• พระเจ้าบุเรงนอง สร้างเมืองหงสาวดีให้มีป้อมปราการเป็นมหานครกว้างขวาง พระราชวังตั้งอยู่ตรงกลางเมือง มีประตูซุ้มยอดด้านละ 3 ประตูให้เรียกตามชื่อเมืองประเทศราชที่ถูกเกณฑ์คนไปทำการ
• ประวัติศาสตร์ระบุว่าบุเรงนองสร้างวังกัมโพชธานีและขยายกำแพงเมืองหงสาวดีใหม่แล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2109 แต่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่หนึ่งในปี พ.ศ. 2112 แล้วประตูโยเดียมีขึ้นได้อย่างไร ก็ได้คำตอบว่า พงศาวดารพม่าถือว่าได้กรุงศรีอยุธยาเป็นประเทศราชตั้งแต่คราวสงครามช้างเผือก พ.ศ.2106 การไปตีช้ำในปี พ.ศ. 2112 ถึงถือเป็นสงครามกำราบที่อยู่อยุธยาแข็งข้อ พระเจ้าบุเรงนองจึงทรงได้พระนามเมืองครองราชย์แล้วว่า “พระเจ้าสิริสุธรรมราชา” คู่กับพระนาม “หานตาวดีเซงพยู่เชงพญา” หรือ “พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือก” ด้วยทรงมีช้างเผือกคู่บารมีถึง 11 เชือก ในจำนวนนั้นเป็นช้างที่ได้จากกรุงศรีอยุธยาถึง 7 เชือก
• พุทธศักราช 2124 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเสด็จสวรรคตขณะพระชนมชีพ 65 พรรษา แล้วสัจธรรมแห่งความรุ่งเรืองร่วงโรยก็คืบคลานเข้ามาถึง เมื่อพระราชโอรสนันทบุเรงผู้สืบราชบัลลังก์ไม่เข้มแข็งเด็ดขาดพอที่ประเทศราชจะยำเกรง โดยเฉพาะเมื่อเมืองแปรกระด้างกระเดื่อง ตองอูแข็งเมือง สมคบพวกยะไข่บุกเผากรุงหงสาวดีราบเรียบในปี พ.ศ.2142 แล้วจัดแจงแบ่งทรัพย์สมบัติกันเบ็ดเสร็จ ทั้งๆที่ประเจ้าแปรนั้นคือโอรสและพระเจ้าตองอูเองก็เป็นพระอนุชาของนันทบุเรงนั่นเอง หงสาวดีที่เคยยิ่งใหญ่วายวอดหมดสิ้น
• เมื่อพม่าฟุบ มอญกลับมาฟื้นหงสาวดีใหม่ แต่อยู่ได้ไม่นานนัก พม่ากลับมาเกรียงไกรอีกครั้งในสมัยของพระเจ้าอลองพญาแล้วปราบมอญราบคาบ หงสาวดีจึงถูกทิ้งร้างและราชธานีของพม่าย้ายไปอังวะ ตราบจนอังกฤษได้พม่าเป็นเมืองขึ้นจึงใช้หงสาวดีเป็นที่ปลูกข้าวและพืชผลส่งออก
• หงสาวดี เมืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของพม่าและมีพระธาตุมุเตาเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต แม้ในท่ามกลางความเสื่อมโทรมของบ้านเมืองภายใต้อำนาจการปกครอง แต่หงสาวดีก็ยังเป็นแผ่นดินทองอันเรืองรองในใจชาวมอญและพม่าไม่รู้คลาย
• ปี พ.ศ. 2533 กรมโบราณคดีพม่าจำลองพระมหาปราสาทและตำหนักต่างๆ ขึ้นโดยระบุว่ะตรงตามตำแหน่งในแผนผังโบราณที่ทำในสมัยพระเจ้าอลองพญา หรือ หลังจากหงสาวดีแตกถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าปีนักประวัติศาสตร์จึงประเมินว่าตำแหน่งของปราสาทอาจผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ ส่วนรูปทรงปราสาทนั้น แน่นอนว่าจินตนาการขึ้นเองทั้งหมด เพราะไม่มีภาพถ่ายเก่าเหมือนคราวจำลองพระราชวังมัณฑะเลย์
• โดยส่วนที่สร้างเสร็จและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมก็มี พระตำหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งในอนาคตที่นี่จะใช้เป็นสถานที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติเมืองหงสาวดีและพระราชวังบุเรงนองอันสำคัญ ในขณะที่ปัจจุบันเป็นโถงโล่งๆมีราชรถจำลอง โมเดลของพระราชวัง และบานประตูไม้สักขนาดใหญ่ของพระราชวังเดิมวางไว้ให้ชม
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
• พระนางสุพรรณกัลยา
• พระนางสุพรรณกัลยา เป็นพระธิดาในพระมหาธรรมราชาและพระนางวิสุทธิกษัตรี เป็นพระพี่นางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ
• ช่วงปีพ.ศ.2540-2542 ตำนานพระสุพรรณกัลยา ส่งผลให้คนไทยสนใจไปเที่ยวพม่ามากขึ้น เพื่อชมพระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี ที่ซึ่งพระสุพรรณกัลยาเคยประทับในฐานะมเหสีของพระเจ้าบุเรงนอง
• ตำราประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาระบุว่า พระสุพรรณกัลยา(หรือพระสุวรรณกัลยา) เป็นพระธิดาในพระมหาธรรมราชาและพระนางวิสุทธิกษัตรี เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระมหาจักพรรดิและพระสิริโยทัย เป็นพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเอกาทศรถ ครั้นเมื่อพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรกในปี พ.ศ.2112 แล้วทรงอภิเษกพระมหาธรรมราชาเป็นกษัตริย์ครองเมืองกรุงศรีอยุธยา พระมหาธรรมราชาจึงถวายพระธิดาสุพรรณกัลยาแด่พระเจ้าหงสาวดีแลกกับการทูลขอพระนเรศวรกลับมาช่วยราชการ เพราะก่อนหน้านี้พระนเรศวรถูกส่งไปเป็นตัวประกัน (ในฐานะราชบุตรบุญธรรมของพระเจ้าหงสาวดี) ตั้งแต่คราวพม่าทำสงครามช้างเผือกและยึดครองเมืองพิษณุโลกที่พระมหาธรรมราชาครองอยู่ในปี พ.ศ.2106
• ปีพ.ศ. 2124 พระเจ้าบุเรงนอง เสด็จสวรรคต พระราชโอรสนันทบุเรงขึ้นครองหงสาวดี บรรดาประเทศราชพากันแข็งเมือง สมเด็จพระนเศวรทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงในปีพ.ศ.2127 และทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะในปี พ.ศ.2135 ซึ่งหนังสือ “คำให้การชาวกรุงเก่า” ระบุว่า เหตุการณ์นี้ทำให้พระเจ้านันทบุเรงพิโรธ จึงเสด็จไปยังยังตำหนักพระสุพรรณกัลยา แล้วเอาพระแสงดาบฟันพระนางพร้อมด้วยพระราชธิดาสิ้นพระชนม์ทั้งสองพระองค์ ในขณะที่หนังสือ “คำให้การขุนหลวงหาวัด” ระบุว่าเมื่อพระเจ้านันทบุเรงเห็นองค์พระพี่นางพระนเรศวรนั้น ประทมอยู่ให้ให้โอรสเสวยนมอยู่ที่ในที่ พระเจ้าหงสาจึงฟันด้วยพระแสงก็ถูกทั้งพระมารดาและพระราชโอรส ทั้งสองพระองค์ถึงแก่การพิราลัย
• เอกสารทางประวัติศาสตร์ของพม่าและไทยระบุตรงกันว่า พระสุพรรณกัลยามีตัวตนจริง และประทับที่พระราชวังหงสาวดีของพระเจ้าบุเรงนองตั้งแต่ปี พ.ศ.2112 เมื่อทรงมีพรชนมายุ 17 พรรษา ดังนั้น ถ้าพระนเรศวรทรงทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชในปี พ.ศ.2135 เท่ากับขณะนั้นพระสุพรรณกัลยาทรงมีพระชนมายุ 40 พรรษา และถ้าเป็นบุตรที่เกิดแต่พระเจ้าบุเรงนอง ถามว่าเหตุใดจึงเพิ่งมีพระชนม์ 2 พรรษา ทั้งๆที่พระเจ้าบุเรงนองสวรรคตไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2124 เมื่อ 11 ปีก่อน...
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า
อนุสาวรีย์บุเรงนอง ที่เกาะสอง (วิคตอเรียพอยต์) พม่า
อนุสาวรีย์บุเรงนอง
• พระเจ้าบุเรงนอง
• ชื่ออื่นๆ : บาเยนองจอเดงนรธา, เซงพะยูเชง
• ราชวงศ์ ตองอู
• พระราชสมภพ วันพุธ ขึ้น 12 ค่ำ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2059
• สวรรคต วันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2124
• การครองราชย์ พ.ศ. 2094 - พ.ศ. 2124 (ระยะเวลาครองราชย์ 30 ปี)
• เมืองหลวง : กรุงหงสาวดี
• รัชกาลก่อนหน้า พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
• รัชกาลถัดมา พระเจ้านันทบุเรง
• พระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnaung) กษัตริย์พม่าพระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์ตองอู เป็นกษัตริย์พม่าที่คนไทยและชาวต่างชาติ รู้จักกันมากที่สุด มีฉายาว่า "พระเจ้าชนะสิบทิศ"
• พระเจ้าบุเรงนอง ประสูติเมื่อวันพุธ ขึ้น 12 ค่ำ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2059 ก่อนพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้เพียง 1 เดือน พระนามดั้งเดิมคือ "เชงเยทุต" โดยแปลได้ว่า "เจ้ายอดผู้กล้า" เป็นบุตรชายของ เมงเยสีหตู ขุนนางระดับสูงผู้หนึ่งของพระเจ้าเมงจีโย พระราชบิดาของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ เมงเยสีหตู เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาอาณาจักรตองอูร่วมกับพระเจ้าเมงจีโย และได้รับการอวยยศเป็นถึง เจ้าเมืองตองอู เมืองหลวงอีกด้วย
• บุเรงนอง มีสถานะเป็นแม่ทัพคนสำคัญของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ พระนามของพระเจ้าบุเรงนอง ออกเสียงตามสำเนียงพม่าว่า "บาเยนอง" มีความหมายว่า "พระเชษฐาธิราช" และมีพระนามเต็มว่า "บาเยนองจอเดงนรธา" แปลว่า "พระเชษฐาธิราชผู้ทรงกฤษดาภินิหาร" โดยพระนามนี้ เชื่อว่าพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้พระราชทานให้ หลังจากพระเจ้าบุเรงนองชนะศึกนองโย (ไทยเรียกบุเรงนองกะยอดินนรธา)
• พระนามต่าง ๆ ของพระองค์ เช่น "เซงพะยูเชง" แปลว่า "พระเจ้าช้างเผือก" หรือ "ตะละพะเนียเธอเจาะ" อันแปลว่า " พระเจ้าชนะสิบทิศ " เป็นฉายาที่พบในศิลาจารึกของชาวมอญ และชาวตะวันตกรู้จักพระองค์ในพระนาม "บราจินโนโค่" (Braginoco)
• พระเจ้าบุเรงนอง นับว่าเป็นกษัตริย์พม่าที่ทางพม่านับว่า เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 พระองค์ ด้วยความเป็นกษัตริย์นักรบอันเป็นที่ปรากฏพระเกียรติเลื่องลือ โดยยุคสมัยของพระองค์ อาณาจักรตองอูเข้มแข็งและแผ่ไพศาลอย่างที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยครอบคลุมอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มน้ำอิระวดีจนถึงลุ่มแม่น้ำโขง มีประเทศราชต่าง ๆ มากมายในภูมิภาคอุษาคเนย์ ได้แก่ หงสาวดี, ล้านช้าง, ไทยใหญ่, เขมร, ญวน, อยุธยา, เชียงใหม่
• ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพม่าระบุว่า ก่อนพระองค์จะออกทำศึกคราวใด จะทรงนมัสการพระธาตุชเวมอดอ หรือที่ชาวไทยเรียกตามชาวมอญว่า พระธาตุมุเตา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองหงสาวดีก่อนทุกครั้ง พระเจ้าบุเรงนองยังถือว่าเป็นกษัตริย์นักปกครองและบริหารที่เก่งกาจอีกด้วย ด้วยการสามารถปกครองและบริหารข้าทาสบริวารมากมาย ทั้งของพระองค์เองและของประเทศราช เช่น การยึดเอาพระราชวงศ์ที่สำคัญ ๆ ของประเทศราชต่าง ๆ เข้ามาอยู่ในพระราชวังเพื่อเป็นองค์ ประกัน
• เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2094 ด้วยการปราบดาภิเษก เพราะมีกบฏเกิดขึ้นมากมาย ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
• จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พม่าระบุชัดว่า พระเจ้าบุเรงนองมีมเหสีถึงสามพระองค์ โดยในสามพระองค์นี้มีพระนางตะเคงจีเป็นมเหสีเอก ทรงเป็นราชินีพม่าองค์เดียวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราณี และยังทรงมีพระสนมมากถึง 30 พระองค์ ซึ่งแต่ละพระองค์ล้วนเป็นเจ้านายจากหัวเมืองต่างๆ ทั้งสิ้นและมีพระโอรส 33 พระองค์ และพระธิดา 35 พระองค์ รวมทั้งสิ้น 68 พระองค์
• พระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2124 ด้วยพระโรคชรา
• ปัจจุบัน อนุสาวรีย์ของพระองค์มีมากมายหลายที่ในประเทศพม่า
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี
ทัวร์พม่า วังบุเรงนอง
• พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
• ประสูติเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2055
• รัชสมัยก่อนหน้า: พระเจ้าเมงจีโย
• รัชสมัยถัดไป: พระเจ้าบุเรงนอง
• ราชวงศ์ตองอู ระหว่างปี พ.ศ. 2079 ถึง พ.ศ. 2093
• ราชวงศ์ : ตองอู
• พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ เป็นพระโอรสเพียงพระองค์เดียวของ พระเจ้าเมงจีโย (เมงกะยินโย) ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ตองอู
• พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ ตามมหาราชวงษ์พงศาวดารพม่า ระบุว่า ประสูติเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2055 ที่เมืองตองอู ก่อนประสูติมีลางบอกเหตุ ปรากฏฝนตกลงมาที่ใดก็เกิดลุกเป็นไฟ โหรหลวงทำนายว่าเป็นลางมงคล พระโอรสที่จะประสูติเป็นผู้มีบุญญาธิการ ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระราชบิดาด้วยพระชนมายุ 24 พรรษา มีพระนามว่า ตะเบ็งชะเวที (ตะเบ็งชะเวตี้ แปลว่า สุวรรณเอกฉัตร - ร่มทอง) และภายหลังขึ้นครองราชย์ พระนามได้เปลี่ยนเป็น เมงตะยาชะเวที (แปลว่า พระมหาธรรมราชาฉัตรทอง - คำว่า เมงตะยา นี้เป็นที่มาของชื่อ มังตรา) มีมเหสี 2 พระองค์ นามว่า เคงเมียด และ เคงโซโบ ทรงครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2079 ถึง พ.ศ. 2093
• ทรงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจ เพราะตลอดรัชกาลพระองค์ทำสงครามเป็นส่วนใหญ่ โดยก่อนขึ้นครองราชย์ เมื่อเจริญพรรษาขึ้น ทรงกระทำพิธีเจาะพระกรรณ (เจาะหู) อันเป็นราชประเพณีของพม่าเช่นเดียวกับพระราชพิธีโสกันต์ของไทย โดยเลือกที่จะทำพิธีที่พระเจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) กลางเมืองหงสาวดีของมอญ โดยมีทหารคุ้มกันแค่ 500 นาย โดยไม่ทรงหวาดหวั่นทหารมอญนับหมื่นที่ล้อมอยู่ จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว และเมื่อทรงครองราชย์ พระองค์ได้ทำการสงครามแผ่ขยายอาณาจักรตองอูไปตามหัวเมืองต่าง ๆ เช่น ยะไข่, พะสิม, หงสาวดี, แปร, เมาะตะมะ และ อยุธยา เป็นต้น โดยเฉพาะ การได้ชัยชนะเหนือหงสาวดี โดยนับว่าเป็นกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่สามารถเอาชนะหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของชนชาติมอญ อันเป็นคู่ปรับสำคัญของชาวพม่าในอดีต และได้ย้ายเมืองหลวงจากตองอูลงมาที่หงสาวดี
• พงศาวดารพม่า กล่าวว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่ทำสงครามกับอยุธยา ด้วยศึกเชียงไกร เชียงกราน และจากสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยทัย คนไทยรู้จักพระองค์ในนามว่า พระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำ
• สิ้นพระชนม์ด้วยพระชนมายุ 38 พรรษา ในปี พ.ศ. 2093 จากการลอบปลงพระชนม์โดยทหารรับใช้คนสนิทชาวมอญ ชื่อ "สมิงสอทุต" ด้วยการตัดพระศอ หลังจากสิ้นสงครามเสียสมเด็จพระสุริโยทัย เพียง 3 เดือน ตามพงศาวดารเล่าว่า พระองค์เสวยแต่น้ำจัณฑ์จนเสียสติ
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี
ทัวร์พม่า วังบุเรงนอง
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี
ทัวร์พม่า วังบุเรงนอง
พระราชวังบุเรงนอง เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า

ทัวร์พม่าเที่ยววังบุเรงนอง

ทัวร์พม่าเที่ยววังบุเรงนอง

ทัวร์พม่าเที่ยววังบุเรงนอง

ทัวร์พม่าเที่ยววังบุเรงนอง

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง

พระราชวังบุเรงนอง

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี

พระราชวังบุเรงนอง

พระราชวังบุเรงนอง

พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดี
ทัวร์พม่า วังบุเรงนอง
ทัวร์พม่าเที่ยววังบุเรงนอง
ทัวร์พม่า วังบุเรงนอง
ทัวร์พม่า พระราชวังบุเรงนอง
ทัวร์พม่า วังบุเรงนอง
พระราชวังบุเรงนอง
ทัวร์พม่า วังบุเรงนอง
ทัวร์พม่าเที่ยววังบุเรงนอง
พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ประเทศพม่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
พม่า
• พม่า ประเทศพม่า พม่าหรือสหภาพเมียนมาร์ ดินแดนแห่งเจดีย์ทองคำ ประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเหลือเฟือ คนพม่าเองมีความตั้งใจว่าเกิดมาในชาตินี้ก็ขอให้ได้นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
เมืองสิเรียม
• เมืองสิเรียม สิเรียมเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง มีวัดเยเลพญา ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ชาวพม่านิยมมาไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า
เจดีย์ชเวดากอง
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หรือ เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญที่สุด พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียหรือปีม้า
หงสาวดี
• หงสาวดี อดีตเคยเป็นราชธานีมอญ หงสาวดีถือเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆอันสำคัญของชาวมอญและเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุมุเตา มีรูปหงส์คู่ สัญลักษณ์ของเมือง
พระธาตุมุเตา
• พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์สูงที่สุดในพม่า สูงถึง 114 เมตร เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตั้งอยู่เมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมอญ
พุกาม
• พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ เมืองพุกาม สถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี ยุคทองของอาณาจักรพุกามเล่ากันว่ามีเจดีย์มากกว่า 10,000 องค์
พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนหรือไจ้ก์ทิโย เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานและตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา)
มัณฑะเลย์
• มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์เป็นราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ มัณฑะเลย์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ชเวสิกอง
• พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง ชาวพม่าทั่วไปเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอันมาก เพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว
ทะเลสาบอินเล
• ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน มีชาวอินทา (Intha) อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีและเทศกาลแห่พระบัวเข็มที่โด่งดังไปทั่วโลก
พระมหามุนี • พระมหามุนี พระมหามุนีหรือพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจแห่งเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งในทุกเข้าจะมีการล้างหน้า แปรงฟันให้พระพุทธรูป 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ยะไข่ • ยะไข่ อาณาจักรยะไข่เต็มไปด้วยโบราณสถานกว่า 140 แห่ง อาทิ วัดทุกขันธ์เทียนพญา วัดพระแปดหมื่น วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดพระเก้าหมื่น และหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง
เทพทันใจ เทพกระซิบ
• เทพทันใจ เทพกระซิบ เทพทันใจหรือนัตโบโบยี เทพประทานพรแห่งความโชคดี ที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมไปกราบไหว้กัน ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
ภาษาพม่า
• ภาษาพม่า ภาษาพม่าแตกต่างกับภาษาไทยมาก ตัวอย่างภาษาพม่า อาทิ มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน), เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก, ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ, ตาตา : ลาก่อน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• ข้อมูลทั่วไปประเทศพม่า
• เส้นทางเมืองมัณฑะเลย์
• เส้นทางย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน
• เส้นทางเมืองยะไข่ อาระกัน
• เก็บรูปมาฝากจากทริปสำรวจเส้นทาง
• เส้นทางเมืองพุกาม เมืองทะเลเจดีย์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)