บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• รัฐยะไข่ ซิตตะเว่ อาระกัน ประเทศพม่า

เดินทางสู่เมืองซิตตะเว่ รัฐยะไข่

น่านฟ้าเมืองซิตตะเว่ รัฐยะไข่

สนามบินเมืองซิตตะเว่

ซิตตะเว่ เมืองหลวงแห่งรัฐยะไข่

ชนชาวยะไข่ อาระกัน

เมืองซิตตะเว่ ยะไข่ อาระกัน

จุดชมวิวเมืองซิตตะเว่ ยะไข่

ตัวปาละ หน้าพิพิธภัณฑ์ยะไข่

ซิตตะเว่ ยะไข่ พม่า

ซิตตะเว่ ยะไข่ พม่า

ซิตตะเว่ ยะไข่ อาระกัน

เมืองซิตตะเว่ ยะไข่ พม่า
ชิตตะเว่ เมืองหลวงของรัฐยะไข่ ประเทศพม่า
• เมืองหลวง : ซิตตะเว่ (Sittwe) หรือ ซิตตุย หรือ อัคยับ
• ประชากร : ประมาณ 2.5 ล้านคน ประมาณสองในสามเป็นชาวอาระกันที่นับถือพุทธซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ที่เหลือส่วนใหญ่ประกอบด้วยชาวมุสลิมโรฮิงยาและประชากรที่อพยพมาจากบังคลาเทศ เช่น ชาวชินมโร (Chin Mro) และ ชาวกามุย (Kamui) อาศัยอยู่ตาม ภูเขาบริเวณชายแดน
• ภูมิประเทศ : อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศพม่ามีเทือกเขาโยมะ( Yoma) กั้นรัฐอาระกันกับส่วนอื่น ๆ ของประเทศพม่า มีพื้นที่ติดอ่าวเบงกอลและติดกับประเทศบังคลาเทศทางทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ำนาฟ( Naf) กั้น มีถนนเข้าไปเพียงเส้นเดียวเท่านั้น เพราะการพัฒนาทางหลวงนั้นถูกจำกัดฝนที่ตกหนักในฤดูมรสุมมักจะทำให้ถนนเสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงต้องอาศัยการเดินทางทางน้ำ มีชายฝั่งเป็นแหล่งของป่าโกงกาง
• ประวัติศาสตร์ : ครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐอิสระที่ปกครองตนเอง ชาวโรฮิงยาได้ตั้งถิ่นฐานในดินแดนอาระกันก่อนที่ประเทศอังกฤษจะมาครอบครองมาเป็นระยะเวลานานมาก มีประวัติศาสตร์มีภาษา จารีตประเพณี วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมานานมากกว่าพันปี มีการปกครองมาหลายยุคโดยคนมุสลิม พุทธ และฮินดู โดยปกครองโดยชาวมุสลิมกว่า 350 ปี จากนั้นถูกกษัตริย์พม่าบุกรุกและยึดครอง หลังจากที่ประเทศพม่าถูกอังกฤษยึดครองเป็นอาณานิคม รัฐอาระกันถูกผนวกเข้าไปด้วยท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชน
• สภาพเศรษฐกิจและสังคม : ประชากรมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์มีอาชีพทำนา เคยผลิตข้าวจำนวนมากแต่ก็ลดลงเรื่อย ๆ เพราะชาวโรฮิงยาที่มีอาชีพทำนาถูกขับไล่ออกจากดินแดน มีแรงงานใช้ฝีมือในการต่อเรือ และทำการประมง ซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวโรฮิงยา มีทรัพยากรล้นหลามแต่ไม่มีโรงงานที่ทันสมัย มีโรงสี โรงน้ำแข็งในบางที่ มีโรงงานน้ำตาลและโรงผลิตไวน์ในเมือง Kyauktaw
• สถานการณ์ทั่วไป : การขาดการพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภค และการบริการที่ผิดพลาดมีผลต่อเศรษฐกิจของรัฐอาระกัน รัฐบาลมักจะบังคับให้ชาวนาขายผลผลิตบางส่วนที่เก็บเกี่ยวได้ในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เกณฑ์ชาวบ้านไปบังคับใช้แรงงานในโครงการก่อสร้างต่างๆ ส่วนมากจะเป็นชาวมุสลิมโรฮิงยา รัฐบาลมีโครงการที่จะสร้าง หมู่บ้านตัวอย่าง (Model Village) ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกษียณอายุแล้ว โดยที่รัฐบาลได้ยึดที่ดินมาจากชาวมุสลิมโรฮิงยาและให้ชาวบ้านที่พลัดถิ่นเข้ามาสร้างหมู่บ้านดังกล่าว
แม่น้ำกาลาดาน รัฐยะไข่ ประเทศพม่า
วัดทุกขันธ์เทียน มะรัคอู ประเทศพม่า
เจดีย์ศากยะมนัง (Sakyamanaung Paya) ประเทศพม่า
วัดโกตองพญา วัดพระเก้าหมื่น มะรัคอู ยะไข่ ประเทศพม่า
วัดโกตองพญา วัดพระเก้าหมื่น มะรัคอู ยะไข่ ประเทศพม่า

ตลาดซิตตะเว่ ยะไข่ พม่า

ตลาดซิตตะเว่ ยะไข่ พม่า

เมืองซิตตะเว่ ยะไข่ พม่า

เมืองซิตตะเว่ ยะไข่ พม่า

จุดชมวิวเมืองซิตตะเว่ ยะไข่

วิถีชีวิตที่ชิตตะเว่ ยะไข่

จุดชมวิวเมืองซิตตะเว่ ยะไข่

จุดชมวิวเมืองซิตตะเว่ ยะไข่

แม่น้ำกาลาดาน เมืองซิตตะเว่

แม่น้ำกาลาดาน เมืองซิตตะเว่

แม่น้ำสัตจาโร มะรัคอู

แม่น้ำสัตจาโร มะรัคอู

วัดทุกขันธ์เทียน มะรัคอู

วัดทุกขันธ์เทียน มะรัคอู

วัดทุกขันธ์เทียน มะรัคอู

วัดทุกขันธ์เทียน มะรัคอู

วัดอันดอว์เทียน (วัดพระทันตธาตุ)

วัดทุกขันธ์เทียนพญา มะรัคอู

วัดอันดอว์เทียน (วัดพระทันตธาตุ)

วัดซิตตองพญา มะรัคอู ยะไข่

วัดซิตตองพญา

วัดซิตตองพญา มะรัคอู ยะไข่

วัดซิตตองพญา มะรัคอู ยะไข่

วัดอันดอว์เทียน (วัดพระทันตธาตุ)

วัดอันดอว์เทียน

เจดีย์ศากยะมนัง วัดพระทันตธาตุ

ยอดเขาชเวดวง มะรัคอู

ยอดเขาชเวดวง มะรัคอู

มะรัคอู ยะไข่

ตลาดมะรัคอู เที่ยวยะไข่

ตลาดมะรัคอู เที่ยวยะไข่

วัดพระเก้าหมื่น โกตองพญา

วัดพระเก้าหมื่น โกตองพญา

วัดพระเก้าหมื่น โกตองพญา

วัดพระเก้าหมื่น โกตองพญา

วัดพระเก้าหมื่น โกตองพญา

วัดพระเก้าหมื่น โกตองพญา

วัดพระเก้าหมื่น โกตองพญา

วัดพระเก้าหมื่น โกตองพญา

วัดพระเก้าหมื่น โกตองพญา
พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ประเทศพม่า
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
พม่า
• พม่า ประเทศพม่า พม่าหรือสหภาพเมียนมาร์ ดินแดนแห่งเจดีย์ทองคำ ประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเหลือเฟือ คนพม่าเองมีความตั้งใจว่าเกิดมาในชาตินี้ก็ขอให้ได้นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
เมืองสิเรียม
• เมืองสิเรียม สิเรียมเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำหงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง มีวัดเยเลพญา ซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ชาวพม่านิยมมาไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า
เจดีย์ชเวดากอง
• พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หรือ เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญที่สุด พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียหรือปีม้า
หงสาวดี
• หงสาวดี อดีตเคยเป็นราชธานีมอญ หงสาวดีถือเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆอันสำคัญของชาวมอญและเป็นสถานที่ตั้งของพระธาตุมุเตา มีรูปหงส์คู่ สัญลักษณ์ของเมือง
พระธาตุมุเตา
• พระธาตุมุเตา พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เจดีย์สูงที่สุดในพม่า สูงถึง 114 เมตร เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตั้งอยู่เมืองหงสาวดีเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมอญ
พุกาม
• พุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ เมืองพุกาม สถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี ยุคทองของอาณาจักรพุกามเล่ากันว่ามีเจดีย์มากกว่า 10,000 องค์
พระธาตุอินทร์แขวน
• พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวนหรือไจ้ก์ทิโย เมืองไจ้ก์โถ่ รัฐมอญ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานและตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา)
มัณฑะเลย์
• มัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์เป็นราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนจะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ มัณฑะเลย์มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
ชเวสิกอง
• พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง ชาวพม่าทั่วไปเคารพนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์แห่งนี้เป็นอันมาก เพราะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว
ทะเลสาบอินเล
• ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน มีชาวอินทา (Intha) อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีและเทศกาลแห่พระบัวเข็มที่โด่งดังไปทั่วโลก
พระมหามุนี • พระมหามุนี พระมหามุนีหรือพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจแห่งเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งในทุกเข้าจะมีการล้างหน้า แปรงฟันให้พระพุทธรูป 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ยะไข่ • ยะไข่ อาณาจักรยะไข่เต็มไปด้วยโบราณสถานกว่า 140 แห่ง อาทิ วัดทุกขันธ์เทียนพญา วัดพระแปดหมื่น วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดพระเก้าหมื่น และหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมือง
เทพทันใจ เทพกระซิบ
• เทพทันใจ เทพกระซิบ เทพทันใจหรือนัตโบโบยี เทพประทานพรแห่งความโชคดี ที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมไปกราบไหว้กัน ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
ภาษาพม่า
• ภาษาพม่า ภาษาพม่าแตกต่างกับภาษาไทยมาก ตัวอย่างภาษาพม่า อาทิ มิงกะลาบา : สวัสดี (ใช้ได้ตลอดวัน), เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก, ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ, ตาตา : ลาก่อน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
• ข้อมูลทั่วไปประเทศพม่า
• เส้นทางเมืองมัณฑะเลย์
• เส้นทางย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน
• เส้นทางเมืองยะไข่ อาระกัน
• เก็บรูปมาฝากจากทริปสำรวจเส้นทาง
• เส้นทางเมืองพุกาม เมืองทะเลเจดีย์
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด
23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4  ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 0-2969 3664, 02-949 5134-36  (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)

• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา • WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง (FD)
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม (เปิดจอง)
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (TG)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา 5 วัน B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin659 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN เขาแกะหญ้า Yabuli Village
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
• วันที่ 18 - 23 มกราคม 2567
ทัวร์อินเดีย • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา B3)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • INDIA-745 : เดลี ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด มุมไบ ไหว้พระพิฆเนศ
• วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
• วันที่ 3 - 9 เมษายน 2567
ทัวร์เนปาล • NEPAL545 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองโปขรา เมืองปาทัน เมืองปักตะปูร์ ธุลิเขล สถูปสวะยัมภูนาถ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา เจดีย์โพธินาถ เข้าวังขอพรกุมารี
• กรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์นครวัด • KHM-1 : ปราสาทนครวัด นครธม พนมกุเลน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายสรี ล่องเรือโตนเลสาบ
• กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
น้ำตกเต๋อเทียน