บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ซินเจียง คาซัคสถาน 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
• จังหวัดระนอง
• ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ มีพื้นที่ประมาณ 2,141,250 ไร่ มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา ทางตะวันตกติดกับประเทศพม่าและทะเลอันดามัน มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอำเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร
• ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็ก เป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร คำว่าระนอง เพี้ยนมาจากคำว่า แร่นอง เนื่องจากจังหวัดระนอง มีแร่อยู่มากมาย
• สภาพภูมิประเทศ
• ภูมิประเทศของระนอง ประกอบด้วยภูเขาสูงในทางทิศตะวันออก และลาดลงสู่ทะเลอันดามันในทางทิศตะวันตก มีแม่น้ำและคลองสำคัญหลายสาย และมีภูเขาสูงสุดคือ ภูเขาพ่อตาโชงโดง
• แม่น้ำลำคลองที่สำคัญมีดังนี้
• แม่น้ำกระบุรี เป็นแม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทย-พม่า มีความยาวประมาณ 95 กิโลเมตร
• คลองลำเลียง มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
• คลองปากจั่น ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
• คลองวัน ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
• คลองกระบุรี มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
• คลองละอุ่น ไหลลงสู่แม่น้ำกระบุรี มีความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร
• คลองหาดส้มแป้น มีความยาวประมาณ 19 กิโลเมตร
• คลองกะเปอร์ มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร
• คลองกำพวน มีความยาวประมาณ 19 กิโลเมตร
• การเดินทาง
• ขับรถไปเอง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพุทธมณฑล-นครปฐม-เพชรบุรี หรือเส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ(หมายเลข 35) และมาแยกที่อำเภอปากท่อ เข้าทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จนถึงสี่แยกปฐมพร เลี้ยวขวา อีกประมาณ 112 กิโลเมตร ถึงเมืองระนอง
• รถประจำทาง ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง ติดต่อ
โชคอนันต์ทัวร์ : กรุงเทพฯ โทร. 0-2435-7429, 0-2435-5027-9 ระนอง 0-7781-1337,0-7781-2128
มิตรทัวร์ : กรุงเทพฯ โทร. 0-2281-6939, 0-2281-6949, 0-2435-5020 ระนอง 0-7781-1150, 0-7781-1540
บริษัทขนส่ง จำกัด : กรุงเทพฯ โทร. 0-2434-5557 ระนอง 0-7781-1548
• รถไฟ จากสถานีกรุงเทพฯ หรือสถานีชุมทางบางซื่อ ไปลงที่สถานีชุมพร จังหวัดชุมพร แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง ชุมพร-ระนอง ระยะทาง 122 กิโลเมตร
สถานีรถไฟกรุงเทพฯ : โทร. 0-2223-7010, 0-2223-7020
สถานีรถไฟธนบุรี : โทร. 0-2411-3102
สถานีรถไฟชุมพร : โทร. 0-7751-1103
• หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ศาลากลางจังหวัด โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๒๓, ๐ ๗๗๘๑ ๑๒๗๖
ตรวจคนเข้าเมือง โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๑๒๑๖, ๐ ๗๗๘๑ ๒๓๓๑
ไปรษณีย์โทรเลข โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๙๗๑, ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๘๕

เทศบาลเมือง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๔๒๒, ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๖๗
สถานีตำรวจ โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๑๗๓
สถานีขนส่ง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๔๘
โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๕๗๔-๕
สำนักงานเกษตรจังหวัด โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๑๐๙๑, ๐ ๗๗๘๑ ๒๙๑๘, ๐ ๗๗๘๒ ๒๗๔๘, ๐ ๗๗๘๒ ๒๖๙๑ โทรสาร ๐ ๗๗๘๒ ๓๐๕๘

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานระนอง)
สำนักงานภาคใต้ เขต ๕
๕ ถนนตลาดใหม่ บ้านดอน
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐ ๗๗๒๘ ๘๘๑๘-๙
โทรสาร ๐ ๗๗๒๘ ๒๘๒๘
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
E-mail: tatsurat@tat.ot.th
"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"
• อำเภอเมือง ระนอง

บ่อน้ำร้อน ระนอง

บ่อน้ำร้อน ระนอง

บ่อน้ำร้อน ระนอง

บ่อน้ำร้อน ระนอง
บ่อน้ำร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน
บ่อน้ำร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน
บ่อน้ำร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน ระนอง
บ่อน้ำร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน
บ่อน้ำร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน

บ่อน้ำร้อน ระนอง

บ่อน้ำร้อน ระนอง

บ่อน้ำร้อน ระนอง

บ่อน้ำร้อน ระนอง

วัดหาดส้มแป้น ระนอง

วัดหาดส้มแป้น ระนอง

วัดหาดส้มแป้น ระนอง
พ่อท่านคล้าย วัดหาดส้มแป้น
วัดหาดส้มแป้น ระนอง
พ่อท่านคล้าย วัดหาดส้มแป้น ระนอง

วัดหาดส้มแป้น ระนอง

วัดหาดส้มแป้น ระนอง

วัดหาดส้มแป้น ระนอง

วัดหาดส้มแป้น ระนอง
• อำเภอเมือง
• บ่อน้ำร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4005 ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) เสด็จประพาสเมืองระนอง ได้พระราชทานชื่อถนนที่จะไปยังบ่อน้ำร้อนว่า “ ถนนชลระอุ ” บ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อมีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อนแห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญ และน้ำพุร้อนในจังหวัดระนองเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์สามารถรับทานได้จากแหล่งกำเนิด โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆทั้งสิ้น (POTABLE HOT SPRING) ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นน้ำบริสุทธิ์จึงเป็นแหล่งหนึ่งที่นำไปผ่านพิธีพุทธาภิเษก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนมีบริการอาบน้ำแร่บำบัดรักษาสุขภาพอีกด้วย
• วัดหาดส้มแป้น ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น ห่างจากเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4005 (ถนนชลระอุ) เป็นระยะทางประมาณ 7 กม. หรือห่างจากสวนสาธารณะรักษะวาริน 6 กม. สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดหาดส้มแป้นคือ ปลาพลวง ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในคลองหาดส้มแป้น ไม่มีผู้ใดจับปลาพลวงดังกล่าว เพราะถือว่าเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณวัดมีศาลาริมน้ำสำหรับให้นักท่องเที่ยวให้อาหารปลา และวัดหาดส้มแป้นยังเป็นที่ตั้งของศาลาที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ประชาชนในภาคใต้ให้ความเคารพนับถือมาก
• จวนเจ้าเมืองระนอง หรือบ้านค่ายเจ้าเมืองระนอง สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี(คอซู้เจียง) ผู้สร้างคือ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) บุตรขายคนที่ 2 เริ่มสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2420 หลังเหตุการณ์กุลีจีนก่อกบฏ มีเนื้อที่ประมาณ 33 ไร่เศษ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานฉบับทั่วไปเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 50 ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2539สิ่งที่สำคัญคือ ป้ายหน้าศาลบรรพบุรุษ มีความหมายว่า “ดวงตะวันอันสูงส่ง” บ้านนี้มากด้วยขุนนาง บ้านนี้มากด้วยแก้วแหวนเงินทอง
• สุสานเจ้าเมืองระนอง ตั้งอยู่ที่เนินเขาระฆังทอง ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สุสานหรือฮวงซุ้ยที่ฝังศพ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) สร้างในปี 2426 ที่เห็นในปัจจุบัน เป็นที่ดินที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตระกูล ณ ระนอง ที่ คอซู้เจียง เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง สิ่งที่ก่อสร้างต่างๆบริเวณสุสานล้วนทำด้วยศิลาที่สั่งเข้ามาจากเมืองจีนซึ่งมีความหมายทั้งสิ้น เสาศิลาด้านซ้ายมือ มีอักษรภาษาจีนหมายความว่า “ระนองมีภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม”เป็นศรีแก่เมืองระนอง ป้องกันภัยพิบัติมิให้เกิดขึ้น ทำให้ชาวเมืองระนองได้รับความร่มเย็นเป็นสุข เสาศิลาด้านขวามือ มีอักษรภาษาจีนหมายความว่า ระนองมีน้ำเป็นสีทอง เป็นที่ทำมาหากินของชาวระนอง เป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม เป็นแหล่งกำเนิดของอัจฉริยะบุคคล
• รูปปั้นแพะ หมายถึง โภคทรัพย์ ความมั่งคั่ง
• รูปปั้นเสือ หมายถึง พลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่
• รูปปั้นม้า หมายถึง ข้าทาสบริวาร คนรับใช้
• รูปขุนนางฝ่ายบู๊ หมายถึง ขุนนาง ทำหน้าที่นักรบ
• รูปขุนนางฝ่ายบุ๋น หมายถึง ขุนนาง ทำหน้าที่ในราชสำนัก
• เป็นสุสานที่มีที่ตั้งเหมาะสมตามความเชื่อของคนจีน ด้านหลังและด้านข้างเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นที่ราบและมีน้ำทะเล ลักษณะคล้ายกับ คนนั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงและมีที่วางแขนทั้ง 2 ข้าง ดูสง่างามยิ่ง กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 7 ง วันที่ 22 มกราคม 2542
• หาดชาญดำริ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4004 (ระนอง - ปากน้ำ) เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร หรือห่างจากสุสานเจ้าเมืองระนอง 8 กิโลเมตร ก่อนถึงหาดชาญดำริราว 200 เมตร จะเป็นเนินเขาสูง สามารถชมทิวทัศน์ของชุมชนปากน้ำระนอง และเกาะสองหรือวิคตอเรียพอยต์ของฝั่งพม่า ตลอดจนเกาะแก่งอื่นๆที่ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำกระบุรี และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้เป็นอย่างดีปัจจุบันหาดชาญดำริเป็นที่ตั้งของ จันทร์สมบีชรีสอร์ท โดยมีท่าเทียบเรือสำหรับเรือท่องเที่ยวซึ่งบริการนำเที่ยวไปยังเกาะแก่งต่างๆของระนองในทะเลอันดามันด้วย

พระราชวังรัตนรังสรรค์

พระราชวังรัตนรังสรรค์

พระราชวังรัตนรังสรรค์

สุสานเจ้าเมืองระนอง
พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)
สุสานเจ้าเมืองระนอง
สุสานเจ้าเมืองระนอง

สุสานเจ้าเมืองระนอง

สุสานเจ้าเมืองระนอง

สุสานเจ้าเมืองระนอง

สุสานเจ้าเมืองระนอง

ท่าเรือไปเกาะสอง

ใบขออนุญาตไปเกาะสอง

เรือไปเกาะสอง

ท่าเรือที่เกาะสอง
เรือเดินทางไปเกาะสอง
อนุสาวรีย์บุเรงนอง เกาะสอง วิคตอเรียพอยต์ ประเทศพม่า
วัดเจดีย์กะบาเอ เกาะสอง (วิคตอเรียพอยต์) พม่า
ร้านของฝาก เกาะสอง พม่า
ร้านของฝาก เกาะสอง พม่า

อนุสาวรีย์บุเรงนอง

เจดีย์กะบาเอ เกาะสอง

วัดเจดีย์กะบาเอ เกาะสอง

วัดเจดีย์กะบาเอ เกาะสอง

วัดเจดีย์กะบาเอ เกาะสอง

วัดเจดีย์กะบาเอ เกาะสอง

ร้านของฝากที่เกาะสอง

ร้านของฝากที่เกาะสอง
• วิคตอเรียพอยต์ หรือ เกาะสอง เป็นดินแดนในฝั่งสหภาพพม่าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประเทศไทย โดยมีแม่น้ำกระบุรีกั้นขวางตรงจังหวัดระนองพอดีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปชมหรือซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเช่น พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขินพม่า เครื่องประดับทำจากเปลือกหอยและงาช้างฯลฯ สามารถเช่าเรือหางยาวจากท่าสะพานปลาในอัตราลำละ 200 - 300 บาท ใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 15 นาที อนุญาตให้ข้ามไปเที่ยวได้เฉพาะคนไทยเท่านั้น แต่ต้องทำบัตรผ่านแดนก่อน โดยติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ถนนสะพานปลา โทร. 0 -7782 - 1216
• ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองไปทางทิศใต้ (เส้นทาง ระนอง - พังงา) ประมาณ 13 กม. ตั้งอยู่ ณ บ้านล่าง ต.หงาว เป็นบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็นพื้นที่เขตสงวนชีวมณฑล เป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้หายากมากกว่า 20 ชนิด เช่น โกงกาง อายุมากกว่า 200 ปี ต้นเดียวในประเทศไทย ต้นตะปูนดำยักษ์ อายุมากกว่า 300 ปี สัตว์ป่าชายเลนที่หาดูยาก เช่น ปูก้ามกามหลากสี (อัญมณีแห่งป่าชายเลน) แม่หอม ฝูงลิงแสม และนาก และหมู่บ้านชาวเล รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 -7784 -8391, 0 - 7784 – 8392
• วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามถนนหมายเลข 4004 (ระนอง - ปากน้ำ) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรง
เครื่องลวดลายงดงามมาก และมีหอระฆังลายแมว
• น้ำตกปุญญบาล เดิมชื่อน้ำตกเส็ดตะกวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง ตามทางหลวงหมายเลข 4 ไปทางจังหวัดชุมพร กม. ที่ 597 ด้านขวามือมีน้ำตกไหลจากที่สูงประมาณ 20 เมตร อยู่ริมทางหลวงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวแวะพักผ่อน มีบริเวณที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
• น้ำตกโตนเพชร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนอง 29 กม. (ระนอง - พังงา) ตรง กม. ที่641 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนลูกรังที่มีป้ายบอกทางเข้าค่ายลูกเสือระนองอีกราว 2 กม. จากนั้นเดินเท้าเข้าไปประมาณ 1.5 กม. ก็จะถึงบริเวณน้ำตกโตนเพชร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นสายน้ำมีลักษณะลดหลั่นลงมาผ่านแนวชะง่อนหินมีรูปทรงที่สวยงามมาก น้ำไหลตลอดทั้งปี โดยต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาพ่อตาโชงโดง ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดระนอง ส่วนสภาพป่าข้างเคียงเป็นป่าดิบชื้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปชมน้ำตกโตนเพชรสามารถติดต่อชาวบ้านที่อยู่ใกล้น้ำตกให้เป็นผู้นำทางไปชมน้ำตกได้
• อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
• อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 ตำบลหงาว ตรงข้ามกับภูเขาหญ้าจะมีทางแยกซ้ายมือไปตามถนนลูกรัง 2 กม. เป็นพื้นที่สมบูรณ์ ด้วยเทือกเขาพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า มีน้ำตกมากมายที่สวยงามคือ น้ำตกหงาว
จุดเด่นที่น่าสนใจ
• ปูเจ้าฟ้า ปูน้ำจืดชนิดใหม่ มีแห่งเดียวในประเทศไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์ว่า “ปูเจ้าฟ้า”
• บัวผุด พืชกาฝาก อาศัยกินน้ำเลี้ยงจากรากของย่านไก่ต้ม จะโผล่เฉพาะดอก ซึ่งเป็นดอกเดียวขึ้นมาจากพื้นดิน ในช่วงฤดูฝน ดอกมีลักษณะคล้ายหัวกะหล่ำปลี สีแดงคล้ำ เมื่อบานมีลักษณะคล้ายหม้อหรือ กระถางต้นไม้
• โกมาซุม กล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งมีชื่อว่า “เอื้องเงินหลวง” มีลักษณะคล้ายดอกแคทลียา พบเห็นในช่วง ตุลาคม – ธันวาคม ออกดอกสีขาวมี 4 กลีบ กลีบใหญ่มีแต้มสีเหลืองอ่อนบริเวณใกล้ๆกัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆบานอยู่ได้หลายวัน
• เกาะพยาม อยู่ห่างจากปากน้ำระนอง 33 กม. เป็นแหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัด ประกอบด้วยหาดทรายขาวสะอาด มีลักษณะกว้างทอดเป็นแนวยาวไปตามตัวเกาะใช้เวลาเดินทางโดยเรือหางยาวจากท่าเรือสาธารณะชาวเกาะที่ปากน้ำระนองประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าโดยสารนักท่องเที่ยวชาวไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
• เกาะช้าง อยู่ห่างจากปากน้ำระนองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 20 กม. เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีชายหาด ป่าชายเลน เป็นที่พักพิงของ ชาวเลเผ่ามอแกน เป็นครั้งคราว มีสมุนไพรหายาก ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคกว่า 100 ชนิด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ใช้เวลาเดินทางโยเรือหางยาว จากท่าเรือสาธารณะชาวเกาะปากน้ำระนอง ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารนักท่องเที่ยวชาวไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
โรงแรมเกาะสน อันดามันคลับ
โรงแรมเกาะสน อันดามันคลับ
โรงแรมเกาะสน อันดามันคลับ

อันดามันคลับ เกาะสน

อันดามันคลับ เกาะสน

อันดามันคลับ เกาะสน

อันดามันคลับ เกาะสน

ภูเขาหญ้า ระนอง

ภูเขาหญ้า ระนอง

ภูเขาหญ้า ระนอง

ภูเขาหญ้า ระนอง
ภูเขาหญ้า ระนอง
ภูเขาหญ้า ระนอง
ภูเขาหญ้า ระนอง

เที่ยวภูเขาหญ้า ระนอง

เที่ยวภูเขาหญ้า ระนอง

เที่ยวภูเขาหญ้า ระนอง

เที่ยวภูเขาหญ้า ระนอง
• อำเภอกระบุรี ระนอง
• อำเภอกระบุรี
• ศิลาสลักพระปรมาภิไธย เป็นสถานที่สำคัญด่านแรกของจังหวัดระนองตามเส้นทางจากกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในเขตตำบลปากจั่น (ตรงข้ามโรงเรียนบ้าน จปร.) ประมาณกิโลเมตรที่ 525 ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ห่างจากตัวเมืองระนอง 86 กิโลเมตร อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “หินสลักพระปรมาภิไธย จปร.” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจารึกไว้ ครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาส โดยขบวนช้างและม้า จากจังหวัดชุมพร มาประทับแรมที่พลับพลาดอนวังทู้หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2433 และสลักหินพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. และ สก. ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระนามาภิไธยย่อ สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรางจารึกไว้ครั้งที่เสด็จประภาสจากชุมพรโดยรถยนต์มาทรงเยี่ยยมประชาชน เมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2502
• คอคอดกระ อยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลละมุ ประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมาลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก กว้างเพียง 44 กิโลเมตร มีแผ่นป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่จำลองแผนที่แสดงจุดที่ตั้งของคอคอดกระ ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง และยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรี ซึ่งแบ่งพรหมแดนไทย-พม่า ได้อย่างชัดเจน
• ถ้ำพระยาขยางค์ ซึ่งเดิมชื่อถ้ำเขาหยั่ง อยู่ในเทือกเขาเขตตำบลลำเลียง ห่างจากที่ว่าการอำเภอกระบุรี 18 กิโลเมตร โดยมีทางแยกซ้ายจากถนนเพชรเกษม(ระนอง-ชุมพร) ที่ กม. 563-564 เข้าไป 1 กิโลเมตร ถ้ำพระยาขยางค์เป็นถ้ำขนาดเล็ก ซึ่งมีตำนานเก่าแก่ที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองกระบุรี จากปากถ้ำเข้าไปประมาณ 40 เมตร มีบันไดขึ้นสู่ด้านบน สามารถทะลุออกภายนอกซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อกันว่า มีการนำเอาสมุนไพรที่หายากมาปลูกไว้ การเที่ยวชมควรเตรียมเทียนไขหรือไฟฉายพกติดตัวไปด้วย บรรยากาศภายในถ้ำค่อนข้างอับชื้นส่วนหนึ่งอาจมีผลมาจากมูลของค้างคาว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลงานปิดทองพระบริเวณถ้ำพระขยางค์ เป็นเวลา 3-7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเข้าชมความสวยงามของถ้ำตลอดจนสมุนไพรต่างๆ ที่อยู่บนเขา
• น้ำตกชุมแสง หรือน้ำตกสายรุ้ง อยู่ที่บ้านปากจั่น ตำบลปากจั่น ห่างจากเขตเทศบาลเมืองระนองและตัวอำเภอกระบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ทางไปจังหวัดชุมพร) เป็นระยะทาง 80 และ 16 กิโลเมตร ตามลำดับ บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 529-530 (ด้านตรงข้ามกับทางเข้าสู่นิคมสร้างตนเองบ้านปากจั่น) จะมีทางแยกซ้ายมือเป็นถนนลูกรังเข้าไปอีก 3 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตกชุมแสง ซึ่งมีน้ำไหลเฉพาะในฤดูฝน น้ำจะไหลกระแทกกับโขดหินแล้วกระจายออกเป็นสายดูคล้ายสายรุ้ง จึงทำให้ชาวบ้านมักจะเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า “น้ำตกสายรุ้ง”
• น้ำตกบกกราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจืด ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-ชุมพร) ประมาณ 54 กิโลเมตร ที่หลักกิโลเมตรที่ 556-557 จะมีป้ายชี้ทางไปน้ำตกบกกราย ประมาณ 13 กิโลเมตร สภาพถนนไม่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และจากบริเวณสุดทางของถนนต้องเดินเท้าต่อผ่านพื้นที่ทำไร่และป่าชื้นอีกเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงบริเวณน้ำตก น้ำตกบกกรายเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี
• อำเภอกะเปอร์ ระนอง

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง
• อำเภอกะเปอร์
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จากอำเภอกะเปอร์ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ทางไปพังงา) ประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 685-686 เลี้ยวซ้ายตามป้ายอีก 200 เมตร ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์และมีน้ำตกสวยงาม คือ น้ำตกพันเมตร เนื่องจากมิได้เปิดให้ท่องเที่ยวอิสระเหมือนอุทยานแห่งชาติ การทัศนศึกษาจะต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าพักแรมในพื้นที่ ถึงผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าได้ บางเขน กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-9446 และได้รับจดหมายตอบอนุมัติ จากนั้นนำจดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำที่ป่าคลองนาคา ใช้เวลาเตรียมการอย่างน้อย 15 วัน
• อุทยานแห่งชาติแหลมสน ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2526 มีเนื้อที่ทั้งหมด 315 ตารางกิโลเมตร หรือ 196,875 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ริมทะเลตั้งแต่ ต.ราชกรูด อ.เมือง ลงไปทางใต้ ผ่าน ต.ม่วงกลาง ต.กะเปอร์ ต.บางหัน ต.นาคา อ.กะเปอร์ จังหวัดระนอง เลยไปถึง ต.คุระ อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา และครอบคลุมถึงเกาะต่างๆ ในทะเลอันดามัน คือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ สำหรับที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่หาดบางเบน หมู่ที่ 4 ต.ม่วงกลาง ห่างจากจังหวัดระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-พังงา) เป็นระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร (หรือห่างจาก อ.กะเปอร์ เพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น) บริเวณกิโลเมตรที่ 657 จะมีทางแยกขวามือเป็นทางลูกรังอีกยาว 10 กิโลเมตร รายละเอียดติดต่อโทร. 0-7782-4224
• อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีสภาพภูมิอากาศแบ่งเป็นสองฤดูกาลคือ ฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุกระหว่างเดินพฤษภาคม-พฤศจิกายน และฤดูร้อน ระหว่างเดินธันวาคม-เมษายน นอกจากนั้นภายในอุทยาน ยังมีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่
• หาดบางเบน เป็นหาดทรายยาวและกว้างใหญ่ มีทรายละเอียดร่มรื่นด้วยป่าสนธรรมชาติ บริเวณชายหาดจะมองเห็นเกาะแก่งในทะเลได้อย่างสวยงาม ชายหาดบางเบนนี้เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ
• หาดแหลมสน อยู่ถัดจากหาดบางเบนประมาณ 4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด เหมาะสำหรับไปตั้งแค้มป์ดูนก
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง
อุทยานแห่งชาติแหลมสน ระนอง

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน

อุทยานฯแหลมสน
• กิ่ง อ.สุขสำราญ ระนอง

อุทยานฯแหลมสน

เดินทางสู่เกาะค้างคาว

เดินทางสู่เกาะค้างคาว

เกาะค้างคาว ระนอง
เดินทางสู่เกาะค้างคาว
เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง
• กิ่ง อ.สุขสำราญ
• หาดประพาส หรือหาดหินทุ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน จากเขตเทศบาลเมืองระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-พังงา) ประมาณ 90 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 702 แล้วแยกขวาไปตามถนนลูกรังอีกราว 3 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานริมหาดประพาส หาดประพาสเป็นชายหาดใหญ่ มีทิวสนร่มรื่นเช่นเดียวกับหาดบางเบน
• เกาะค้างคาว เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด ด้านเหนือของเกาะเป็นหาดหินงาม มีหินทรงกลมมนเรียงรายอยู่เต็มหาดไปหมด จากหาดบางเบนนั่งเรือไปเกาะค้างคาวใช้เวลาประมาณ 40 นาที
• เกาะกำตก หรือเกาะอ่าวเขาควาย มีอ่าวที่โค้งเกือบเป็นรูปกลม เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จากเกาะค้างคาวนั่งเรือไปเกาะกำตก ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
• เกาะกำใหญ่ เป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่เกือบรอบเกาะ อยู่ห่างจากหาดบางเบนโดยนั่งเรือออกไปประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
• เกาะกำนุ้ย อยู่ใกล้กับเกาะกำใหญ่ มีหาดทรายเพียงด้านเดียว ประกอบด้วยเกาะบริวารอีกหลายเกาะ
เที่ยวเกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง

เกาะค้างคาว ระนอง

เกาะค้างคาว ระนอง

เกาะค้างคาว ระนอง

เกาะค้างคาว ระนอง

เกาะค้างคาว ระนอง

เกาะค้างคาว ระนอง

เกาะค้างคาว ระนอง

เกาะค้างคาว ระนอง
• อำเภอละอุ่น ระนอง
• อำเภอละอุ่น
• เขาฝาชี ตั้งอยู่ในเขตำบลบางแก้ว บนทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณกิโลเมตรที่ 580 มีทางแยกขวามือเป็นทางราดยางประมาณ 3 กิโลเมตร มีป้ายปากทางเขียนว่า “ศูนย์โทรคมนาคมเขาฝาชี” เป็นภูเขาที่มีลักษณะคลายกับฝาชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบุรีไปบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น เกาะแก่งต่างๆ เป็นภาพสวยงามสดในมีชีวิตชีวา ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานสำคัญถือ ซากเรือรบ อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ
• ซากเรือรบญี่ปุ่น เลยทางเข้าเขาฝาชีมาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ด้านซ้ายมือบริเวรสะพานข้ามแม่น้ำละอุ่นในยามน้ำลดจะเห็นซากเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งญี่ปุ่นได้ใช้พื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี เป็นท่าเรือเพื่อส่งกำลังบำรุงไปยังประเทศพม่าในระหว่างสงคราม
• เกาะนพเกตุ อยู่ห่างจากฝั่งปากคลองละอุ่นโดยนั่งเรือประมาณ 20 นาที เป็นแหล่งหอยนางรมและหอยแมลงภู่ยักษ์ ขนาด 6-8 นิ้ว ปัจจุบันเป็นเกาะสัมปทาน ถ้าต้องการเข้าชมต้องติดต่อกับคุณยงยุทธ นพเกตุ 0-7782-1560
• ถ้ำหนัดได หรือ ถ้ำค้างคาว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขาหนัดได หมู่ที่ 5บ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อยู่ริมถนนสายปากแพรก-ในวงประมาณกิโลเมตรที่ 20 ระยะทางจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร สถานที่ตั้งของถ้ำอยู่ห่างจากถนนดังกล่าว 100 เมตร สภาพถ้ำมีความสวยงามและสลับซับซ้อนแบ่งได้เป็น 2 ชั้น ชั้นบนเป็นถ้ำหินย้อย และสามารพเดินชมภายในถ้ำไปสู่อีกด้านหนึ่งของถ้ำได้ ชั้นล่างเป็นถ้ำน้ำลอด ซึ่งสามารถเดินชมภายในถ้ำได้
แผนที่จังหวัดระนอง
แผนที่ตัวเมืองระนอง
ระนอง ท่องเที่ยวระนอง โรงแรมระนอง จังหวัดระนอง
คอคอดกระ  ภูเขาหญ้า  กาหยูหวาน  ธารน้ำแร่  มุกแท้เมืองระนอง
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดระนอง  
ระนอง
• ระนอง จังหวัดระนอง แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อ.เมือง อ.กระบุรี อ.กะเปอร์ อ.ละอุ่น กิ่ง อ.สุขสำราญ พร้อมรูปสถานที่ท่องเที่ยว
เกาะค้างคาว
• เกาะค้างคาว อุทยานแหลมสน ตั้งอยู่ที่หาดบางเบน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการังและฝูงปลานานาชนิด
เที่ยวระนอง
• เที่ยวระนอง บ่อน้ำรอน สวนรักษะวาริน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อน – สวนสาธารณะรักษะวาริน วัดหาดส้มแป้น สุสานเจ้าเมืองระนอง ภูเขาหญ้า
เกาะสอง
• เกาะสอง วิคตอเรียพอยท์ เกาะสน อันดามันคลับ เป็นดินแดนในฝั่งสหภาพพม่า ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดระนองประเทศไทย อนุญาตให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ข้ามไปเที่ยวได้แต่ต้องทำบัตรผ่านแดนก่อน
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย., 6 - 14 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี

• วันที่ 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 33,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)