บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• วีซ่าประเทศเนปาล เรื่องควรรู้ก่อนเที่ยวเนปาล

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

ยอดเขาซารางกอต
จุดชมวิวซารางกอต ยอดเขามัจฉาปูชเร เมืองโปขรา
• การขอวีซ่าเนปาล
• นักท่องเที่ยวจะต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศเนปาล ซึ่งสามารถขอวีซ่าได้ที่
• สถานเอกอัคราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย
เลขที่ 189 สุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงเทพฯ 10110
• สามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการในเวลา 09.30-12.30 น. และ 13.30-16.00 น. นักท่องเที่ยวต้องเตรียมพสปอร์ต รูปถ่าย 1 ใบ พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 1,400 บาท และสามารถรับวีซ่าได้ในวันรุ่งขึ้นเลย วีซ่าจะมีอายุ 60 วัน นักท่องเที่ยวต้องใช้วีซ่านี้ภายใน 6 เดือน โดยเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีไม่ต้องเสียค่าวีซ่า
• สถานเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงกาฐมาณฑุ (Royal Thai Embassy)
167/4 Ward No. 3, Maharajgunj
Bansbari Road, P.O. Box 3333, Kathmandu, Nepal
อีเมล thaiemb@wlink.com.np เว็บไซต์ www.thaiembassy.org/kathmandu
• วีซ่านักท่องเที่ยว
• นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางมาประเทศเนปาลจะต้องใช้พาสปอร์ตที่ยังมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารการเดินทางอื่นๆ เทียบเท่ากับพาสปอร์ตที่ออกโดยรัฐบาลในการเดินทางไปต่างประเทศ
การเข้าประเทศ
นักท่องเที่ยวไม่มีสิทธิ์ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศเนปาลด้วยการใช้วีซ่าที่หมดอายุแล้วโดยสามารถทำการขอวีซ่านักท่องเที่ยวระยะเวลาต่างๆ ได้จากสถานเอกอัคราชทูตเนปาล สถานกงสุล สำนักงานอื่นๆ หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ที่จุดผ่านแดนของเนปาล
1. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศเนปาลเป็นครั้งแรกโดยใช้วีซ่าปี (เดือนมกราคม-ธันวาคม)
ประเภทวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ ค่าธรรมเนียม 30 USD
ประเภทวีซ่าเข้า-ออก 2 ครั้ง ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ ค่าธรรมเนียม 55 USD
ประเภทวีซ่าเข้า-ออกหลายครั้ง ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ ค่าธรรมเนียม90 USD
2. นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเป็นครั้งที่ 2 ในปีเดียวกันโดยใช้วีซ่าเดิม (เดือนมกราคม-ธันวาคม)
ประเภทวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ ค่าธรรมเนียม 50 USD
ประเภทวีซ่า เข้า-ออก 2 ครั้ง ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ ค่าธรรมเนียม 75 USD
ประเภทวีซ่า เข้า-ออกหลายครั้ง ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ ค่าธรรมเนียม 110 USD
การต่ออายุวีซานักท่องเที่ยว สามารถต่ออายุนักท่องเที่ยวได้เป็นเวลา 120 วัน ที่กรมตรวจคนเข้าเมือง กรุงกาฐมาณฑุ และที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่โปขระ หลังจากนั้นสามารถขอต่ออายุได้อีก 30 วันที่กรมตรวจคนเข้าเมืองหากมีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะออกจากประเทศหลังจากอยู่มาเป็นระยะเวลา 150 วันโดยการใช้วีซ่าปี
การงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยว
- สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
- สำหรับผู้สืบเชื้อสายเนปาลอายุไม่เกิน 16 ปี ที่ถือพาสปอร์ตของผู้ปกครองชาวเนปาลหรือผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งที่เป็นชาวเนปาล
- สำหรับผู้ที่มีเชื้อสายเนปาล หลังจากทำพาสปอร์ตครั้งแรกที่สำนักงานฑูตต่างชาติของเนปาล จนกว่าจะถึงระยะเวลาที่เดินทางออกนอกประเทศได้
- ประชากรที่เป็นสมาชิกของประเทศในแถบเอเชียใต้ที่เป็สมาชิกของสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asisn Association of Regional Cooperation-SAARC) และประชาชนของประเทศจีน
- ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเนปาลติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และเข้ามาในเนปาลอีกครั้งในระยะเวลาที่กำหนดในวีซ่าปี
- ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอยุ่ในเนปาลไม่เกิน 3 วัน
“ดวงตาแห่งปัญญา” สถูปสวะยัมภูนาถ มรดกโลกประเทศเนปาล

สถูปสวะยัมภูนาถ เนปาล

สถูปสวะยัมภูนาถ เนปาล

สถูปสวะยัมภูนาถ เนปาล

สถูปสวะยัมภูนาถ เนปาล

สถูปสวะยัมภูนาถ

วัชระที่สถูปสวะยัมภูนาถ

จุดเทียน พุทธบูชา

จุดเทียน พุทธบูชา
• จุดผ่านแดนของประเทศของเนปาล
• จุดผ่านแดนของประเทศเนปาลมี 8 จุดคือ
1. Tribhuvan Intntion Airport, Kathmandu
2. Kakarvitta, Jhapa (เนปาลตะวันออก)
3. Birgunj, Parsa (เนปาลกลาง)
4. Kodari, Sindhupalchowk (ชายแดนทางเหนือ)
5. Belahia, Bhairahawa (Rupandehi เขตเนปาลตะวันตกกลาง)
6. Jamunaha, Nepalgunj (Banke เขตเนปาลตะวันตกไกล)
7. Mohana, Dhangadhi (Kailali เขตเนปาลตะวันตกไกล)
8. Gadda Chauki, Mahendranagar (Kanchapur เขตเนปาลตะวันตกไกล)
วัดเจดีย์โพธินาถ หรือ พุทธนาถ มรดกโลก ประเทศเนปาล

เจดีย์โพธินาถ มรดกโลกเนปาล

เจดีย์โพธินาถ มรดกโลกเนปาล

เที่ยวเจดีย์โพธินาถ มรดกโลก

เจดีย์โพธินาถ มรดกโลกเนปาล

เจดีย์โพธินาถ มรดกโลกเนปาล

เจดีย์โพธินาถ มรดกโลกเนปาล

เจดีย์โพธินาถ มรดกโลกเนปาล

เจดีย์โพธินาถ มรดกโลกเนปาล
• ข้อแนะนำบางประการในการเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธ์ต่างๆในเนปาล
• ชาวเนปาลนั้นเป็นมิตรและมีอัธยาศัยดี นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหาในการปรับตัวมากนัก แต่ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับจารีตประเพณีและมารยาททางสังคมต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการเข้ามาในสังคมที่ไม่คุ้นเคย
1.การเข้าชมวัดฮินดูหรือวัดพุทธ ควรจะถอดรองเท้าเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อสถานที่ การใส่รองเท้าเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อสถานที่ การใส่รองเท้าแตะนั้นให้ความสะดวกสบายในระหว่างการเยี่ยมชมวัดวาอารามและสถูปต่างๆ เป็นอย่างมาก
2.วัดบางแห่งอาจเป็นที่ต้องห้ามสำหรับผู้ที่ไม่นับถือศาสนาฮินดู
3.ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเป็นสิ่งต้องห้ามในการนำเข้าเขตวัดวาอาราม
4.ไม่ควรแตะต้องสิ่งของหรือบุคคลที่กำลังเดินทางไปวัด
5.เนื้อวัวเป็นสิ่งต้องห้ามชาวฮินดูและชาวพุทธ ห้ามกระทำการฆ่าสัตว์ตัวเมียตัวใดเป็นอาหาร
6.การเดินรอบๆ วัดหรือสถูปนั้นต้องกระทำโดยเวียนตามเข็มนาฬิกา
7.โดยทั่วไปแล้วนักท่อเที่ยวามารถถ่ายรูปวัด สถูป และอนุสาวรีย์ต่างๆ ได้ แต่ทางที่ดี ควรขออนุญาตก่อน
8.การถ่ายรูปบุคคล นักบวช พิธีกรรมต่างๆ ควรขออนุญาตบุคคลหรือเจ้าของงานนั้นๆ ก่อน และไม่ควรใช้แฟลช เพราะนับเป็นการเสียมารยาทมาก เนื่องจากจะทำให้เสียสมาธิโดยเฉพาะในระหว่างการประกอบพิธี
• ข้อแนะนำที่สำคัญอื่นๆ
1.ระวังหน้าม้าที่อ้างตัวว่าเป็นพนักงานของบริษัทและเสนอการเดินป่าล่าสัตว์ในราคาถูก
2.ควรใช้กล้องนิรภัยของทางโรงแรมในการเก็บสิ่งของมีค่า โดยไม่ทิ้งเงินสดและของมีค่าอื่นๆ ไว้ในห้องพักอย่างเปิดเผย
3.มารยาทบนโต๊ะอาหารของเนปาลนั้นค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่น ในบ้านชาวเนปาลดั้งเดิมนั้นจะต้องไม่มีการวางพวกจาน มีด ส้อม และช้อนไว้บนโต๊ะอาหาร ชาวเนปาลจะใช้มือขวา แต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถใช้ช้อนใช้ส้อมได้เลย
4.อาหารหรืออุปกรณ์ในการรับประทานอาหารใดๆ ที่ถูกสัมผัสหรือถูกการใช้งานแล้วหรืออาหารที่ถูกน้ำลายกระเด็นใส่ถือว่าเป็น “ชุโถ” (Jotho) หมายความว่า ถูกเจือปน ซึ่งคนที่รับการเสนออาหารนั้นให้จะได้รับความอับอาย นอกจากนี้จานชามที่ใส่อาหารอยู่นั้นก็ไม่ควรนำมาใช้อีกจนกว่าจะได้รับการทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย
วัดปศุปฏินาถ มหาศิวะราตรีแห่งประเทศเนปาล

วัดปศุปฏินาถ เนปาล

วัดปศุปฏินาถ เนปาล

นั่งรอเผาศพที่วัดปศุปฏินาถ

วัดปศุปฏินาถ เนปาล
เทพธิดากุมารี เมืองปาทาน ประเทศเนปาล
กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)