บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• สถานที่ท่องเที่ยวเนปาล เขตชานเมืองปะฏันและเมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์
• พัชระ พาราหิ (Bajra Barahi) ตั้งอยู่ในสวนเล็กๆ ที่ร่มรื่น อยู่ห่างจากปะฏันไปทางใต้ราว 10 กิโลเมตร และอยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านชาวชาปาคาวัน (Chapagaon)
• โคทาวารี (Godavari) ตั้งอยู่ที่เชิงเขาผุลฉอกวี สวนพฤกษศาสตร์โคทาวารีแห่งนี้มีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก และยังมีถนนจากเมืองปะฏันไปยังโคทาวารีทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะผ่านเมืองโบราณขนาดเล็กที่ชื่อว่า หริสิทธิ (Harisiddhi) ไธพา (Thaiba) และพาเทคาว์น (Badegaun) ที่นี้จัดได้ว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งเดียวในประเทศเนปาล เปิดให้เข้าชมทุกวัน รวมทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ
• ผุลฉอกวี (Phulchowki) ตั้งอยู่ห่างจากปะฏันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ภูเขานี้มีความสูง 2,758 เมตร จึงเหมาะสำหรับการปีนเขา ข้างบนมีวัดศาสนาพุทธตั้งอยู่ ซึ่งสามารถเข้าไปถึงได้ด้วยถนนขนาดเล็ก

ท่ิองเที่ยวเนปาล
เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล
เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล
เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล
เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์
• ปักตะปุร์ หรือภาทคาวัน (Bhaktapur or Bhadgaon)
ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,401 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางไมล์ ภักตะปุร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา (City of Devotees) ซึ่งยังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเสน่ห์ของเมืองคือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ดำรงอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณอย่างกลมกลืน สามารถพบเห็นสิ่งสะท้อนชัยชนะในอดีตของผู้ครองนครมัลละได้ที่จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ที่ซึ่งทำเครื่องปั้นดินเผาและงานทักทอเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่สำคัญ ภักตะปุร์มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป (Bhadgaonle Topi Cap) เมืองนี้อยู่ห่างจากรุงกาฐมาณฑุ ไปทางตะวันออกประมาณ 14 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้โดยรถโดยสารประจำทางและรถรางไฟฟ้า การเข้าสู่เมืองต้องซื้อตั๋วผ่านประตูด้วย
• จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ (Bhaktapur Durbar Squrae) ที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในศิลปะสกุลช่างเนทาวารีแท้เริ่มต้นที่ประตูทองคำ (Sun Dhaka หรือ Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวังนามว่า Palace of 55 Windows ประตูทองคำสร้างโดยกษัตริย์รานจิต มัลละ (King Ranjit Malla) เป็นประตูที่มีการแกะสลักงดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีการประดับตกแต่งลวดลายของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ไว้อย่างประณีต
• พระราชวัง (Palace of 55 Windows) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2243 เนื่องจากภักตะปุร์เคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ และมีความรุ่งเรืองทางการค้า จึงทำให้มีพระราชวังที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมเนปาลในสมัยศตวรรษที่ 18 เช่นที่ระเบียงของหน้าต่างทั้ง 55 บานซึ่งอยู่บนกำแพงอิฐ ได้รับการออกแบบและมีการจัดวางสวยงาม ระเบียงนี้จัดได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญในด้านการแกะสลักไม้
นอกจากนี้วัดหินที่มีชื่อว่า พัตสะละ เทวี (Batsala Devi) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสดูร์บาร์ด้วยเช่นกันเป็นวัดที่มีงานแกะสลักมากมาย เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ บนระเบียงวัดมีระฆ้งทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ระฆังหมาเห่า” (Bell of Barking Dogs) ในสมัยก่อนมีการตีระฆังมหึมาใบนี้เพื่อบอกเวลานับจากที่ได้นำมาตั้งไว้ในปีพ.ศ. 2280
นอกจากนั้นจัตุรัสเอกนี้ยังมีวัดและผลงานทางสถาปัตยกรรมจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนอาทิ ประตูสิงห์ (Lion Gate) รูปสลักของกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ (King Bhupatidra Malla) หอแสดงภาพ (Picture Gallery) วัดพัตสะละ (Batsala Temple) โดยเฉพาะรูปสลักอันวิจิตรของกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละกำลังอยู่ในท่าแสดงความเคารพ ซึ่งตั้งอยู่บนเสาหินที่หันหน้าเข้าสู่ตัวปราสาทนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ. 2522
• หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) เป็นที่เก็บรวบรวมภาพวาดในยุคโบราณและยุคกลางของโรงเรียนสอนศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธรูปวาดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับลัทธิตันตระ (Tantrism) หลายยุค พร้อมทั้งคำอธิบายด้วย หอศิลป์เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดราชการ เวลา 09.30-16.30 น. สอบถามที่โทรศัพท์ 610004
• มณฑปญาฏะโปละ หรือไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2245 โดยกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ สวยงามโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฐานที่มีระเบียง 5 ชั้น ทำให้สามารถมองเห็นได้แต่ไกล โดยแต่ละชั้นนั้นมีรูปปั้นในลักษณะนั่งหมอบอยู่ คู่ มณฑปนี้มีชื่อเสียงในด้านโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงและงานตกแต่งที่ละเอียดอ่อน อันถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
• วัดไภรพาพนาถ (Bhairavnath Temple) ในตอนแรกวัดนี้เป็นวัดที่มีเจดีย์อยู่เพียง 1 ชั้น แต่ภายหลังสร้างเพิ่มเป็น 3 ชั้นในปีพ.ศ. 2261 โดยกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพ (Lord Bhairav) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม (God of Terror) จนได้รับการกล่าวขานด้านความสง่างามทางศิลปะ
• วัดทัตตะไตรยะ (Dattatraya Temple) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1970 กล่าวกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นมาจากลำต้นของต้นไม้เป็นเพียงต้นเดียวเท่านั้นวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางชุมชนของเมืองใกล้ๆ วัดนี้ยังมีอารามที่มีหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปนกยูงที่งดงามอีกด้วย และเป็นวัดแห่งเดียวภายในหุบเขากาฐมาณฑุที่สร้างเพื่ออุทิศแด่เทพทัตตะไตรยะ ซึ่งเป็นที่เคารพในลัทธิไศวนิกาย(พระศิวะเป็นใหญ่) รวมทั้งชาวพุทธที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับพระพุทธเจ้าด้วย
• จัตุรัสทัตตะไตรยะ (Dattatraya Square) จัตุรัสนี้ไดชื่อมาจากวัดทัตตะไตรยะ จัตุรัสแห่งนี้มีการตกแต่งอาคารด้วยการแกะสลักเป็นรูปนกยูงอย่างงดงามที่เรียกว่า ภูจารี มาถ (Pujari Maths) นอกจากนียังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์งานไม้แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์งานโลหะทองสำริดและทองเหลืองด้วย

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

ช้อปปิ้งปักตะปุร์

ช้อปปิ้งปักตะปุร์

ช้อปปิ้งปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์
เขตชานเมืองของภักตะปุร์
• สูรยะ วินายัก (Surya Vinayak) เป็นวิหารแห่งพระคเณศ ตั้งอยู่บนทำเลที่งดงามของภักตะปุร์ ซึ่งเป็นจุดที่รับแสงแรกแห่งพระอาทิตย์ยามเช้าได้ เราสามารถชมทิวทัศน์ของภักตะปุร์โดยมีฉากเบื้องหลังเป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมและเพราะตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น จึงเหมาะมากสำหรับการมาปิกนิกและนั่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศที่ขนาบข้างด้วยทิวทัศน์อันมีเสน่ห์งดงาม
• ฐิมิ (Thimi) เป็นเมืองกสิกรรมที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางตะวันออก 8 กิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างทางไปภักตะปุร์ ฐิมิมีชื่อเสียงทางด้านกระถางดินเผา เสื้อผ้า ผ้าฝ้าย และหน้ากากศิลป์
• ฉางคุ นารายัณ (Changu Narayan) ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของแนวเส้นเขายาวที่ตัดผ่านหุบเขากล่าวกันว่ากษัตริย์หริ ทุตตะ (King Hari Dutta) เป็นผู้สร้างที่นี่ไว้ในปีพ.ศ. 866 มีการตกแต่งประดับประดาด้วยงานแกะสลักฝีมือช่างชั้นสูงและยังเป็นวัดเก่าที่สุดในหุบเขาอีกด้วย โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนฉางคุ นารายัณไว้เป็นมรดกโลกแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2522
• โขกะนะ (Khokana) เป็นหมู่บ้านกสิกรรมของชาวเนวาทารี ห่างจากวงแหวนไปทางใต้ 7 กิโลเมตร โดยถนนนี้ล้อมรอบเมือง 2 เมืองอยู่ซึ่งได้แก่กรุงกาฐมาณฑุและเมืองปะฏัน เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองแล้วจะพบกับถนนก้อนกรวดที่ทอดกว้างออกไป และในตอนกลางของถนนสายหลักนี้ ยังมีวัดแห่งเศกะลี ไม (Shekali Mai) ซึ่งนับถือกันว่าเป็นพระแม่เจ้าท้องถิ่นของโขกะนะ และนอกจากนี้โขกะนะยังมีชื่อเสียงทางด้านน้ำมันมัสตาร์ดที่ยังคงกระบวนการผลิตตามกรรมวิธีดั้งเดิม และยังมีการปั่นด้ายด้วยมืออีกด้วย
• ปาเนาติ (Panauti) เป็นเมืองของชาวเนวารีเต็มไปด้วยวัดที่งดงามและบ้านเรือนโบราณที่น่าสนใจ การขับรถไปเยือนเมืองนี้นั้นยังผ่านย่านชนบทที่สวยงามด้วย
• นะโม พุทธา (Namo Buddha) ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองปาเนาติ การจะไปถึงที่นี้ได้ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง หรือใช้การเดินเท้าเข้าไป ที่มีตำนานอันน่าอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่มีแผ่นหินโบราณเป็นอนุสรณ์อยู่ และยังมีสถูปที่เต็มไปด้วยดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธองค์ด้วย
• ติมัล นารายัณ (Timal Narayan) เส้นทางระหว่าเมืองธุลิเขลไปสู่ติมัล นารายัณนี้เป็นเส้นทางในฝันสำหรับผู้ที่รักการพจญภัยเลยทีเดียว จากที่นี่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของเขาเคาริคังกระ หิมัล (Gaurishankar Himal) และยอดเขาที่สำคัญอื่นๆ เช่นเดียวกับแม่น้ำสุนโกศี (Sunkonshi River) อีกทางเลือกที่ดีคือการไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวตะมาง (Tamang) ซึ่งอยู่ในบริเวณนี้
• ปะลานฉอก ภะคะวะตี (Palanchowk Bhagawati) มีระยะห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ 42 กิโลเมตร โดยใช้เวลาขับรถ 1 ชั่วโมงไปบนทางหลวงสายอาร์นิโก (Arniko Highway) ซึ่งเป็นเส้นทางหลวงไปสู่ชายแดนทิเบต วัดแห่งเทพธิดากาล ีตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งอยู่ด้านเหนือของเทือกเขาปานชขาล (Panchkhal) ไป 7 กิโลเมตร โดยเชื่อกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์มานเทพ (King Man Dev) ในวัดเป็นสถานที่ประดิษฐานของรูปปั้นเทพธิดาภะคะวะตีหรือกาลี (Goddess Bhagawati Kali) ที่มีความสูงถึง 3 ฟุต ซ่งแกะสลักจากหินสีดำ
• นาคาโกฏ หรือนครโกฏ (Nagarkot) นครโกฏเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักบนเขาที่เงียบสงบเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนประเทศเนปาล ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก 32 กิโลเมตร และอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,175 เมตร สามารถชมความงามของยอดเขาสำคัญต่างๆ ทางด้านตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนว ในวันที่อากาศจะสามารถมองเห็นยอดเขาสการ์มาถา (Sagarmatha) หรือยอดเขาเอเวอร์เรส (Mt.Everest) ที่สุงที่สุดในโลกได้อย่างชัดเจนอีกด้วย นาคาโกฏยังเหมาะกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
• ธุลิเขล (Dhulikhel) เมืองโบราณนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกราว 30 กิโลเมตร โดยอยู่รอบข้างๆ อาร์นิโก ราชมรรคา (Arniko Rajmarga) ซึ่งเป็นทางหลวงระหว่างกรุงกาฐมาณฑุกับโคทารี (Kathmandu-Kodrari Highway) เมืองธุลีเขลของชาวเนวารีแห่งนี้ยังมีบรรกาศแบบดั้งเดิม รวมถึงทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ เนื่องจากการที่เคยเป็นเส้นทางการค้าในสมัยโบราณไปสู่ทิเบต อดีตอันยิ่งใหญ่ของเมืองนี้สะท้อนให้เห็นในอาคารที่สวยงาม และงานไม้แกะสลักที่ประณีตตามข้างถนนและในวัดนอกจากนี้ยังมีอากาศดี (แม้ในช่วงหน้าร้อน) ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่
• กากานี (Kakani) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 29 กิโลเมตร เมืองแห่งนี้เหมาะสำหรับพักผ่อนในวันหยุดเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ตั้งแต่ทิวทัศน์เทือกเขาสูงที่สวยงามไปจนถึงทัศนียภาพมุมกว้างของเทือกเขาหิมาลัยที่เด่นตระหง่านโดยเฉพาะส่วนยอดของยอดเขาคเณศ หิมัล (Ganesh Himal) ส่วนยอดเขาอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างใกล้ชิดจากจุดนี้ ได้แก่ เคาริศังกระ หิมัล (Gaurishankar Himal สูง 7,134 เมตร) โชพา ภามร์ (Choba Bhamre สูง 6,109 เมตร) มนะสลู (Manaslu สูง 8,163 เมตร) หิมัลชูลิ (Himalchuli สูง 7,893 เมตร) อรรณาปุรณะ (Annapurna สูง 8,091 เมตร) และมียอดเขาอื่นๆ อีกมากมาย
• ทะมัน (Daman) ทะมันเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการชมทัศนียภาพมุมกว้างของเทือกเขาหิมาลัยอย่างเต็มตา ตั้งอยู่ห่างจากหุบเขากาฐมาณฑุไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 80 กิโลเมตร อยู่บนเส้นทางหลวงตริภูวัน (Tribhuvan Highway) ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกาฐมาณฑุกับเมืองพีร์กุญช์ หากมาเที่ยวที่นี้สามารถขึ้นไปบนหอชมวิว ซึ่งมีกล้องส่องทางไกลขนาดใหญ่ให้บริการ การไปทะมันจากกรุงกาฐมาณฑุนั้นใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)