บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• สถานที่ท่องเที่ยวเนปาล เขตชานเมืองปะฏันและเมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์
• พัชระ พาราหิ (Bajra Barahi) ตั้งอยู่ในสวนเล็กๆ ที่ร่มรื่น อยู่ห่างจากปะฏันไปทางใต้ราว 10 กิโลเมตร และอยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านชาวชาปาคาวัน (Chapagaon)
• โคทาวารี (Godavari) ตั้งอยู่ที่เชิงเขาผุลฉอกวี สวนพฤกษศาสตร์โคทาวารีแห่งนี้มีความสวยงามทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก และยังมีถนนจากเมืองปะฏันไปยังโคทาวารีทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะผ่านเมืองโบราณขนาดเล็กที่ชื่อว่า หริสิทธิ (Harisiddhi) ไธพา (Thaiba) และพาเทคาว์น (Badegaun) ที่นี้จัดได้ว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งเดียวในประเทศเนปาล เปิดให้เข้าชมทุกวัน รวมทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ
• ผุลฉอกวี (Phulchowki) ตั้งอยู่ห่างจากปะฏันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ภูเขานี้มีความสูง 2,758 เมตร จึงเหมาะสำหรับการปีนเขา ข้างบนมีวัดศาสนาพุทธตั้งอยู่ ซึ่งสามารถเข้าไปถึงได้ด้วยถนนขนาดเล็ก

ท่ิองเที่ยวเนปาล
เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล
เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล
เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล
เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์
• ปักตะปุร์ หรือภาทคาวัน (Bhaktapur or Bhadgaon)
ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,401 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางไมล์ ภักตะปุร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา (City of Devotees) ซึ่งยังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเสน่ห์ของเมืองคือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ดำรงอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณอย่างกลมกลืน สามารถพบเห็นสิ่งสะท้อนชัยชนะในอดีตของผู้ครองนครมัลละได้ที่จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ที่ซึ่งทำเครื่องปั้นดินเผาและงานทักทอเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่สำคัญ ภักตะปุร์มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้และทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป (Bhadgaonle Topi Cap) เมืองนี้อยู่ห่างจากรุงกาฐมาณฑุ ไปทางตะวันออกประมาณ 14 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้โดยรถโดยสารประจำทางและรถรางไฟฟ้า การเข้าสู่เมืองต้องซื้อตั๋วผ่านประตูด้วย
• จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ (Bhaktapur Durbar Squrae) ที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในศิลปะสกุลช่างเนทาวารีแท้เริ่มต้นที่ประตูทองคำ (Sun Dhaka หรือ Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวังนามว่า Palace of 55 Windows ประตูทองคำสร้างโดยกษัตริย์รานจิต มัลละ (King Ranjit Malla) เป็นประตูที่มีการแกะสลักงดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลก มีการประดับตกแต่งลวดลายของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ไว้อย่างประณีต
• พระราชวัง (Palace of 55 Windows) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2243 เนื่องจากภักตะปุร์เคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ และมีความรุ่งเรืองทางการค้า จึงทำให้มีพระราชวังที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมเนปาลในสมัยศตวรรษที่ 18 เช่นที่ระเบียงของหน้าต่างทั้ง 55 บานซึ่งอยู่บนกำแพงอิฐ ได้รับการออกแบบและมีการจัดวางสวยงาม ระเบียงนี้จัดได้ว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญในด้านการแกะสลักไม้
นอกจากนี้วัดหินที่มีชื่อว่า พัตสะละ เทวี (Batsala Devi) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสดูร์บาร์ด้วยเช่นกันเป็นวัดที่มีงานแกะสลักมากมาย เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ บนระเบียงวัดมีระฆ้งทองสัมฤทธิ์แขวนอยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ระฆังหมาเห่า” (Bell of Barking Dogs) ในสมัยก่อนมีการตีระฆังมหึมาใบนี้เพื่อบอกเวลานับจากที่ได้นำมาตั้งไว้ในปีพ.ศ. 2280
นอกจากนั้นจัตุรัสเอกนี้ยังมีวัดและผลงานทางสถาปัตยกรรมจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนอาทิ ประตูสิงห์ (Lion Gate) รูปสลักของกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ (King Bhupatidra Malla) หอแสดงภาพ (Picture Gallery) วัดพัตสะละ (Batsala Temple) โดยเฉพาะรูปสลักอันวิจิตรของกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละกำลังอยู่ในท่าแสดงความเคารพ ซึ่งตั้งอยู่บนเสาหินที่หันหน้าเข้าสู่ตัวปราสาทนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ. 2522
• หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) เป็นที่เก็บรวบรวมภาพวาดในยุคโบราณและยุคกลางของโรงเรียนสอนศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธรูปวาดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับลัทธิตันตระ (Tantrism) หลายยุค พร้อมทั้งคำอธิบายด้วย หอศิลป์เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดราชการ เวลา 09.30-16.30 น. สอบถามที่โทรศัพท์ 610004
• มณฑปญาฏะโปละ หรือไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2245 โดยกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ สวยงามโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฐานที่มีระเบียง 5 ชั้น ทำให้สามารถมองเห็นได้แต่ไกล โดยแต่ละชั้นนั้นมีรูปปั้นในลักษณะนั่งหมอบอยู่ คู่ มณฑปนี้มีชื่อเสียงในด้านโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงและงานตกแต่งที่ละเอียดอ่อน อันถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
• วัดไภรพาพนาถ (Bhairavnath Temple) ในตอนแรกวัดนี้เป็นวัดที่มีเจดีย์อยู่เพียง 1 ชั้น แต่ภายหลังสร้างเพิ่มเป็น 3 ชั้นในปีพ.ศ. 2261 โดยกษัตริย์ภูปตินทระ มัลละ วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพ (Lord Bhairav) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม (God of Terror) จนได้รับการกล่าวขานด้านความสง่างามทางศิลปะ
• วัดทัตตะไตรยะ (Dattatraya Temple) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1970 กล่าวกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นมาจากลำต้นของต้นไม้เป็นเพียงต้นเดียวเท่านั้นวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางชุมชนของเมืองใกล้ๆ วัดนี้ยังมีอารามที่มีหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปนกยูงที่งดงามอีกด้วย และเป็นวัดแห่งเดียวภายในหุบเขากาฐมาณฑุที่สร้างเพื่ออุทิศแด่เทพทัตตะไตรยะ ซึ่งเป็นที่เคารพในลัทธิไศวนิกาย(พระศิวะเป็นใหญ่) รวมทั้งชาวพุทธที่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับพระพุทธเจ้าด้วย
• จัตุรัสทัตตะไตรยะ (Dattatraya Square) จัตุรัสนี้ไดชื่อมาจากวัดทัตตะไตรยะ จัตุรัสแห่งนี้มีการตกแต่งอาคารด้วยการแกะสลักเป็นรูปนกยูงอย่างงดงามที่เรียกว่า ภูจารี มาถ (Pujari Maths) นอกจากนียังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์งานไม้แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์งานโลหะทองสำริดและทองเหลืองด้วย

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

เมืองปักตะปุร์

ช้อปปิ้งปักตะปุร์

ช้อปปิ้งปักตะปุร์

ช้อปปิ้งปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์
เขตชานเมืองของภักตะปุร์
• สูรยะ วินายัก (Surya Vinayak) เป็นวิหารแห่งพระคเณศ ตั้งอยู่บนทำเลที่งดงามของภักตะปุร์ ซึ่งเป็นจุดที่รับแสงแรกแห่งพระอาทิตย์ยามเช้าได้ เราสามารถชมทิวทัศน์ของภักตะปุร์โดยมีฉากเบื้องหลังเป็นยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมและเพราะตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น จึงเหมาะมากสำหรับการมาปิกนิกและนั่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศที่ขนาบข้างด้วยทิวทัศน์อันมีเสน่ห์งดงาม
• ฐิมิ (Thimi) เป็นเมืองกสิกรรมที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางตะวันออก 8 กิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างทางไปภักตะปุร์ ฐิมิมีชื่อเสียงทางด้านกระถางดินเผา เสื้อผ้า ผ้าฝ้าย และหน้ากากศิลป์
• ฉางคุ นารายัณ (Changu Narayan) ตั้งอยู่ที่ปลายสุดของแนวเส้นเขายาวที่ตัดผ่านหุบเขากล่าวกันว่ากษัตริย์หริ ทุตตะ (King Hari Dutta) เป็นผู้สร้างที่นี่ไว้ในปีพ.ศ. 866 มีการตกแต่งประดับประดาด้วยงานแกะสลักฝีมือช่างชั้นสูงและยังเป็นวัดเก่าที่สุดในหุบเขาอีกด้วย โดยองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนฉางคุ นารายัณไว้เป็นมรดกโลกแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2522
• โขกะนะ (Khokana) เป็นหมู่บ้านกสิกรรมของชาวเนวาทารี ห่างจากวงแหวนไปทางใต้ 7 กิโลเมตร โดยถนนนี้ล้อมรอบเมือง 2 เมืองอยู่ซึ่งได้แก่กรุงกาฐมาณฑุและเมืองปะฏัน เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองแล้วจะพบกับถนนก้อนกรวดที่ทอดกว้างออกไป และในตอนกลางของถนนสายหลักนี้ ยังมีวัดแห่งเศกะลี ไม (Shekali Mai) ซึ่งนับถือกันว่าเป็นพระแม่เจ้าท้องถิ่นของโขกะนะ และนอกจากนี้โขกะนะยังมีชื่อเสียงทางด้านน้ำมันมัสตาร์ดที่ยังคงกระบวนการผลิตตามกรรมวิธีดั้งเดิม และยังมีการปั่นด้ายด้วยมืออีกด้วย
• ปาเนาติ (Panauti) เป็นเมืองของชาวเนวารีเต็มไปด้วยวัดที่งดงามและบ้านเรือนโบราณที่น่าสนใจ การขับรถไปเยือนเมืองนี้นั้นยังผ่านย่านชนบทที่สวยงามด้วย
• นะโม พุทธา (Namo Buddha) ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองปาเนาติ การจะไปถึงที่นี้ได้ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง หรือใช้การเดินเท้าเข้าไป ที่มีตำนานอันน่าอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่มีแผ่นหินโบราณเป็นอนุสรณ์อยู่ และยังมีสถูปที่เต็มไปด้วยดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธองค์ด้วย
• ติมัล นารายัณ (Timal Narayan) เส้นทางระหว่าเมืองธุลิเขลไปสู่ติมัล นารายัณนี้เป็นเส้นทางในฝันสำหรับผู้ที่รักการพจญภัยเลยทีเดียว จากที่นี่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของเขาเคาริคังกระ หิมัล (Gaurishankar Himal) และยอดเขาที่สำคัญอื่นๆ เช่นเดียวกับแม่น้ำสุนโกศี (Sunkonshi River) อีกทางเลือกที่ดีคือการไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวตะมาง (Tamang) ซึ่งอยู่ในบริเวณนี้
• ปะลานฉอก ภะคะวะตี (Palanchowk Bhagawati) มีระยะห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ 42 กิโลเมตร โดยใช้เวลาขับรถ 1 ชั่วโมงไปบนทางหลวงสายอาร์นิโก (Arniko Highway) ซึ่งเป็นเส้นทางหลวงไปสู่ชายแดนทิเบต วัดแห่งเทพธิดากาล ีตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งอยู่ด้านเหนือของเทือกเขาปานชขาล (Panchkhal) ไป 7 กิโลเมตร โดยเชื่อกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์มานเทพ (King Man Dev) ในวัดเป็นสถานที่ประดิษฐานของรูปปั้นเทพธิดาภะคะวะตีหรือกาลี (Goddess Bhagawati Kali) ที่มีความสูงถึง 3 ฟุต ซ่งแกะสลักจากหินสีดำ
• นาคาโกฏ หรือนครโกฏ (Nagarkot) นครโกฏเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักบนเขาที่เงียบสงบเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนประเทศเนปาล ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก 32 กิโลเมตร และอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,175 เมตร สามารถชมความงามของยอดเขาสำคัญต่างๆ ทางด้านตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนว ในวันที่อากาศจะสามารถมองเห็นยอดเขาสการ์มาถา (Sagarmatha) หรือยอดเขาเอเวอร์เรส (Mt.Everest) ที่สุงที่สุดในโลกได้อย่างชัดเจนอีกด้วย นาคาโกฏยังเหมาะกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
• ธุลิเขล (Dhulikhel) เมืองโบราณนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกราว 30 กิโลเมตร โดยอยู่รอบข้างๆ อาร์นิโก ราชมรรคา (Arniko Rajmarga) ซึ่งเป็นทางหลวงระหว่างกรุงกาฐมาณฑุกับโคทารี (Kathmandu-Kodrari Highway) เมืองธุลีเขลของชาวเนวารีแห่งนี้ยังมีบรรกาศแบบดั้งเดิม รวมถึงทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ เนื่องจากการที่เคยเป็นเส้นทางการค้าในสมัยโบราณไปสู่ทิเบต อดีตอันยิ่งใหญ่ของเมืองนี้สะท้อนให้เห็นในอาคารที่สวยงาม และงานไม้แกะสลักที่ประณีตตามข้างถนนและในวัดนอกจากนี้ยังมีอากาศดี (แม้ในช่วงหน้าร้อน) ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่
• กากานี (Kakani) ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 29 กิโลเมตร เมืองแห่งนี้เหมาะสำหรับพักผ่อนในวันหยุดเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ตั้งแต่ทิวทัศน์เทือกเขาสูงที่สวยงามไปจนถึงทัศนียภาพมุมกว้างของเทือกเขาหิมาลัยที่เด่นตระหง่านโดยเฉพาะส่วนยอดของยอดเขาคเณศ หิมัล (Ganesh Himal) ส่วนยอดเขาอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างใกล้ชิดจากจุดนี้ ได้แก่ เคาริศังกระ หิมัล (Gaurishankar Himal สูง 7,134 เมตร) โชพา ภามร์ (Choba Bhamre สูง 6,109 เมตร) มนะสลู (Manaslu สูง 8,163 เมตร) หิมัลชูลิ (Himalchuli สูง 7,893 เมตร) อรรณาปุรณะ (Annapurna สูง 8,091 เมตร) และมียอดเขาอื่นๆ อีกมากมาย
• ทะมัน (Daman) ทะมันเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ต้องการชมทัศนียภาพมุมกว้างของเทือกเขาหิมาลัยอย่างเต็มตา ตั้งอยู่ห่างจากหุบเขากาฐมาณฑุไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 80 กิโลเมตร อยู่บนเส้นทางหลวงตริภูวัน (Tribhuvan Highway) ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกาฐมาณฑุกับเมืองพีร์กุญช์ หากมาเที่ยวที่นี้สามารถขึ้นไปบนหอชมวิว ซึ่งมีกล้องส่องทางไกลขนาดใหญ่ให้บริการ การไปทะมันจากกรุงกาฐมาณฑุนั้นใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงเท่านั้น

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์

ท่ิองเที่ยวเนปาล เมืองปักตะปุร์
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)