บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• เที่ยวเนปาล เมืองปะฏันหรือปาทาน เมืองมรดกโลก

เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

เที่ยวเนปาลเมืองปาทาน

เที่ยวเนปาลเมืองปาทาน

วัดทอง เมืองปาทาน

วัดทอง เมืองปาทาน
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
 
• เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน
• เมืองปะฏันหรือเมืองปาทาน เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำพัคมาตี อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ปะฏันได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามของเมืองแห่งศิลปะอีกด้วย โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบตอพยพ มีชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูป นับเป็นนครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้ เมืองปะฏันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองชิ้นเอกแบบเนวารี มีถนนโบราณตัดตามแนวเหนือ-ใต้และตะวันออก-ตะวันตก แบ่งเมืองออกเป็น 4 ส่วน โดยมีจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์และพระราชวังปะฏันเป็นศูนย์กลาง
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก

เมืองปาทาน มรดกโลก

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

เมืองปาทาน มรดกโลก

เมืองปาทาน มรดกโลก

เมืองปาทาน มรดกโลก

เมืองปาทาน มรดกโลก

เมืองปาทาน มรดกโลก

เที่ยวเมืองปาทาน มรดกโลก

เมืองปาทาน เนปาล

เมืองปาทาน เนปาล

เมืองปาทาน เนปาล

เมืองปาทาน เนปาล

เมืองปาทาน เนปาล

เมืองปาทาน เนปาล

เมืองปาทาน เนปาล

เมืองปาทาน เนปาล

ของฝากเมืองปาทาน

ของฝากเมืองปาทาน

ของฝากเมืองปาทาน

เมืองปาทาน เนปาล
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
• สถานที่ท่องเที่ยวเมืองปาทาน
• จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ (Patan Durbar Square) ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง จัตุรัสแห่งนี้เต็มไปด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์ที่เก่าแก่มีชื่อเสียงในด้านแกะสลักที่ประณีตงดงามนอกจากนี้ อาคารโดยรอบจัตุรัสเป็นบ้านเรือนประชาชนที่แกะสลักบานประตูและหน้าต่างอย่างสวยงามอีกด้วย
• พระราชวังปะฏัน (Patan Palace) ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของงานสถาปัตยกรรมแบบศิขะระ (Shikhara style) ของเนปาล ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ในเขตพระราชวังและจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ประกอบไปด้วย “ฉอก” (Chowk) หรือ “ลาน” ที่สำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ มุลกลาง ฉอก (Central Mul Chowk) สุนทร ฉอก (Sundari Chowk) และเกศาร์ นารายัณ ฉอก (Keshar Narayan Chowk) บริเวณตรงกลางสุนทรี ฉอกมีห้องอาบน้ำหลวง (Royal Bath) ที่เรียกว่าตุศาหิตี (Tushahity) ซึ่งนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมหินชิ้นสำคัญด้วย จัตุรัสนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง
• วัดตะเลชู บาวานี (Taleju Bhawani) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมุลกลางฉอก ภายในวัดมีเทวรูปพระศิวะและพระนางปารวตีประทับอยู่บนยอดประตูทองคำ (Mani Kesb Narayan Chowk) ทางด้านเหนือ
• กฤษณะ มัณฑีร์ (Krishna Mandir) สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2180 ตรงข้ามกับสุนทรีย์ ออกเป็นวัดแห่งองค์พระกฤษณะ นอกจากนี้ยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มีเจดีย์ 21 องค์ที่ทำจากหินแกรนิตสีเทาทั้งหมด
• มหาพุทธะ (Mahabuddha) อยู่ถัดจากจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ไปทางทิศตะวันออกอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น วัดทางศาสนาพุทธแห่งนี้สร้างจากดินเหนียวสีแดง มีพระพุทธรูปสลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับพันๆ องค์ตั้งประดิษฐานอยู่ โครงสร้างที่ทำจากดินเหนียวเผาสำคัญในยุคศตวรรษที่ 14 ของเนปาล
• พิพิธภัณฑ์ปะฏัน (Patan Museum) พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ภายในบริเวณจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์เป็นเขตพระราชทานชั้นในของพระราชวังเก่ามีชื่อเสียงทางด้านรูปปั้นทองเหลือง รวมทั้งศาสนวัตถุทั้งหลาย โดยเฉพาะพระราชบัลลังก์กษัตริย์ปะฏัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียเลยทีเดียว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-16.30 น. โดยจะปิดเพียง 3 วันในช่วงเทศกาลทัศอิน และปิดอีก 3 วันในช่วงเทศกาลติหาร์
• หิรัณยะ วรรณะ มหาวิหาร (Hiranya Varna Mahavihar) ตั้งอยู่ภายในควาเทฮาล (Kwabadehal) มีลักษณะเป็นเจดีย์ทอง 3 ชั้นเป็นที่ประดิษฐานของโลเกศวร (Lokeshwor) หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดยกษัตริย์ภาสกร เวรมา (King Bhaskar Verma) ที่นี่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นวัดทองคำ ชั้นบนของเจดีย์มีพระพุทธรูปทองคำและธรรมจักรทองคำอยู่ด้วย
• กุมเภสวอร์ (Kumbheshwor Temple) เป็นวัดที่สร้างเพื่ออุทิแด่พระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้นลดหลั่นกัน สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ชัยฐิติแห่งราชวงศ์มัลละ (King Jayasthiti Malla) เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดในเมืองปะฏัน มีงานประติมากรรมที่หาดูได้ยาก เช่น งานแกะสลักตามคันทวยและบานประตู ในเดือนสิงหาคมของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลวันชะไน ปุรนีมา (Janai Poornima Day)
• จากัทนารายัณ (Jagatnarayan Temple) เป็นวัดที่สูงสง่าและโอ่อ่าของพระนารายณ์นี้ตั้งอยู่ที่สังขมูล (Sankhmul) เป็นวัดที่จำลองการสร้างมาจากทางพระพุทธคยาของประเทศอินเดีย ในวัดมีพระพิมพ์องค์เล็กๆ ประดับอยุ่โดยรอบประมาณ 2,500 องคื นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทำจากหินอย่างดี และมีรูปสลักครุฑทำจากโลหะอยู่บนเสาหินด้วย
• วัดทอง (Golden Temple) หรือวัดหิรัณยะวรรณะ มหาวิหาร (Hiranya Varna Mahavihan) เป็นวัดในพุทธศาสนา ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 ชั้นหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดินซึ่งสร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์ นอกจากนี้วัดยังประดับตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนอร่ามเรือง สมกับเป็นวัดเก่าแก่นับพันปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมมืองปะฏัน
• รุทระ วรรณะ (Rudra Varna Mahavihar) พุทธารามนี้มีลักษณะเด่นที่มีการเก็บรวบรวมพระพุทธรูบและรูปสลักทำจากโลหะ หิน และไม้ที่น่าอัศจรรย์ เชื่อว่ากษัตริย์ในอดีตกาลได้มีการประกอบพิธีราชาภิเษกกันในอารามแห่งนี้ โดยยังสามารถพบเห็นสมบัติล้ำค่าที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายได้ในปัจจุบัน
• สถูปพระเจ้าอโศก (Ashokan Stupas) มีสถูปโบราณ 4 แห่งที่เชื่อว่าสร้างขึ้นเมื่อ 250 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถูปประจำทิศทั้ง 4 ของเมืองปะฏัน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศก สถูปทั้ง 4 ตั้งอยู่ที่ผุลฉอกวี (Phulchowki) ลากานเขล (Lagankhel) เอพาหิ (Ebahi) และเตตา (Teta) ซึ่งเป็นทางไปสู่โสณา คาวัน (Sano Gaon) ตามลำดับ สถูปทั้ง 4 นี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของศาสนาในยุคโบราณของเมืองนี้
• อัจเฉศวร มหาวิหาร (Achheswor Mahavihar) สร้างขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 โดยอัจเฉศวรคนหนึ่งซึ่งสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามและเนื่องจากตั้งอยู่หลังสถูปอโศกที่ผุลฉอกวี จึงสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขากาฐมาณฑุ
• มัจเฉนทรนาถ และมินนาถ (Temple of Machchhenranath and Minnath) เจดีย์แห่งวัดมัจเฉนทรนาถนี้สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1951 ตั้งอยู่ที่ตาลพาฮาล (Tabahal) ทุกๆ 6 เดือนจะมีการอันเชิญเทพเจ้าจากที่นี่ไปไว้ที่อารามอีกแห่งที่พุงมะติ (Bungmati) ส่วนวัดมินนาถนั้นตั้งอยู่ที่ตางคัล (Tangal) ซึ่งอยู่ระหว่างทางไปตาพาฮาล
• สวนสัตว์ชะวะละเขล (Jawalakhel Zoo) ตั้งอยู่ที่ชะวะละเขล (Jawalakhel) เดิมนั้นเป็นสวนสัตว์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2475 ของประธานาธิบดี Juddha Sumsher J.B. Rana จนกระทั่งรัฐบาลเนปาลได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมเมื่อปีพ.ศ. 2499 ภายใต้การดูแของ King Mahendra Trust for Nature Conservation (KMTNC) สวนสัตว์แห่งนี้มีสัตวฺนานาชนิด รวมทั้งนกและสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยุ่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยมากมายกว่า 500 ตัว จาก 94 ตัว สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีสระน้ำที่ความสวยงามมาก สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 สวนสัตว์เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00-17.00 น.
• ปะฏัน อิดัสเทรียล เอสเตท (Patan Industrail Estate) ตั้งอยู่ที่ลากานเขล ที่ละลิตปุร์แห่งเมืองปะฏัน ใกล้ๆ กับซาต โทพาโต (Sat Dobato) ที่นี้เป็นแหล่งขายสินค้าหัตถกรรม เช่น งานแกะสลักไม้ งานโลหะ การทำพรมและการวาดรูปทังกา (Thangka) และยังมีสถานที่จำหน่าสินค้าที่จัดแสดงสินค้าหัตถกรรมแยกเอาไว้ต่างหากสำหรับนักท่องเที่ยว
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
ของฝากเนปาล เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก
เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน หรือ เมืองปาทาน มรดกโลก

เมืองปะฏัน เที่ยวเนปาล

เมืองปะฏัน เมืองมรดกโลก

เมืองปะฏัน เนปาล

เมืองปะฏัน เมืองมรดกโลก

วัดทอง เมืองปาทาน

วัดทอง เมืองปาทาน

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองปาทาน

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองปาทาน

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองปาทาน

ถ่ายกับสาวๆเนปาล

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองปาทาน

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองปาทาน

จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ เมืองปาทาน

เที่ยวเมืองปาทาน เนปาล

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

เที่ยวเนปาล เมืองปาทาน

ร้านของที่ระลึกเมืองปาทาน

ร้านของที่ระลึกเมืองปาทาน

เมืองปาทาน เมืองมรดกโลก

ร้านของที่ระลึกเมืองปาทาน

โบราณสถานเมืองปาทาน

เมืองปะฏันหรือเมืองปาทาน

เที่ยวเนปาล เมืองปะฏัน

เมืองปะฏัน เมืองมรดกโลก

เมืองปะฏัน เมืองมรดกโลก
       
ขอพรเทพธิดากุมารี เมืองปาทาน ประเทศเนปาล
เทพธิดากุมารี เมืองปาทาน ประเทศเนปาล

กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล

กุมารี เนปาล
       
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)