บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• เมืองโปขรา หรือ โพคารา (Pokhara Valley) ประเทศเนปาล
ทัวร์เนปาล
เส้นทางสู่เมืองโปขรา
ทัวร์เนปาล
เส้นทางสู่เมืองโปขรา
ทัวร์เนปาล
ระหว่างทางไปโปขรา
ทัวร์เนปาล
เส้นทางสู่เมืองโปขรา
ทัวร์เนปาล
ระหว่างทางไปโปขรา
ทัวร์เนปาล
ระหว่างทางไปโปขรา
ทัวร์เนปาล
ระหว่างทางไปโปขรา
ทัวร์เนปาล
ระหว่างทางไปโปขรา
ทัวร์เนปาล
เส้นทางไปเมืองโปขรา
ทัวร์เนปาล
เส้นทางไปเมืองโปขรา
ทัวร์เนปาล
เมืองโปขรา เนปาล
ทัวร์เนปาล
เมืองโปขรา เนปาล
จุดชมวิวซารางกอต ยอดเขามัจฉาปูชเร เมืองโปขรา
เมืองโปขรา
จุดชมวิวซารางกอต ยอดเขามัจฉาปูชเร เมืองโปขรา
เมืองโปขรา
• เมืองโปรขรา โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley)
• หุบเขาโปรขระ โภครา หรือโพคารา (Pokhara Valley)
เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตร โดยสามารถไปได้ทั้งทางอากาศและทางรถยนต์ ทั้งยังเป็นเมืองชายแดนติดกับประเทศอินเดียอีกด้วย โดยมียอดเขาซารางกอตเป็นเทือกเขาใหญ่ และที่เมืองโปขระเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของเธาละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู (Manaslu) มัชฉาปุรณะ (Machhapuchher) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอด เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 827 เมตร และเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุดเนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตร และที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือเอเวอเรสต์
• ถ้ำพระศิวะ (Shiva Cave) ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่อยู่ในใต้ดิน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่ โดยทั่วไปจะมีโอกาสเขาชมน้อยมาก เนื่องจากน้ำที่มักจะไหลท่วมเข้ามาภายในศูนย์อพยพชาวทิเบต (Tibetan Tefugee Camps) จะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงซาลาและประกาศให้ทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีน พร้อมชมวิถีการทำพรหมพื้นเมือง โดยศูนย์อพยพแห่งนี้ได้รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก
• กอร์ขา (Gorkha) กอร์ขาเป็นสถานที่ประสูติของกษัตริย์ปฤถวี นารายัณ ชาห์ มหาราชผู้วางรากฐานประเทศเนปาลยุคใหม่ บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นของเทือกเขาหิมาลัยคือที่ตั้งของปราสาทโบราณที่งดงามนามว่า กอร์ขา ดูร์บาร์ (Gorkha Durbar) สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ ราม ชาห์ (King Ram Shah) เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบเนปาลที่งดงาม
• พันทิป์รุ (Bandipur) ตั้งอยูบนสันเขาสูง 1,000 เมตรในเขตตะนะหุ (Tanahu) ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปประมาณ 140 กิโลเมตร โดยลักษณะเด่นของเมืองพันทิปุร์คือทิวทัศน์สวยงามทางด้านตะวันออกของเมือง มีวัดพินทะพาสินี (Bindabasini Temple) ที่มีหลังคาเป็นองค์เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของเทพธิดาทรุคา (Goddess Durga) ซึ่งเป็นเทพีที่ปกปักรักษาเมืองพันทิปุร์
• ตันหุ (Tanhu) หมู่บ้านตันหุแห่งนี้มีสิ่งสวยงามที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย เช่น ธรรมชาติที่ยังคงพิสุทธิ์ พื้นที่กสิกรรม และป่าเขาอีกทั้งยังสามารถชื่นชมความงามของยอดเขาเธาละคีรี อรรณาปุรณะ และมัชฉาปูชเรแห่งเทือกเขาหิมาลัยได้ด้วย
• ลุมพินี (Lumbini) ลุมพินีเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ โคตรมะ (Siddhartha Gautama) ซึ่งเป็นเจ้าชายในราชวงศ์ศากยะ (Shakya) และตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาต่อมา ที่นี่เป็นสถานที่แสวงบุญของผู้คนทั่วโลกที่มีศรัทธาในพุทธศาสนา ถือได้ว่าเป็นสังเวชนียสถาน 1 ใน 4 แห่งที่เหล่าพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาเพื่อสักการบูชาสถานที่ประสูติของพระองค์
• มุกตินาถ และจอมสอม (Muktinath and Jomsom) เชื่อกันว่าความทุกข์หรือความโศกเศร้าของนักท่องเที่ยวจะมลายหายไปหากได้มาที่วัดมุตินาถ (มุก หมายถึง การปรินิพพาน นาถ หมายถึง พระเจ้า) โดยวัดแห่งพระเจ้ามุกตินาถที่มีชื่อเสียงนี้อยู่ในเขตเมืองมุสตัง (Mustang) และตั้งอยู่ห่างจากจอมสอมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระดับน้ำทะเล 3,749 เมตร อารามชั้นหน้าเป็นวัดที่มีรูปทรงเจดีย์ซึ่งสร้างถวายแด่พระวิษณุตามกำแพงรอบๆ มีน้ำพุ 108 แห่งที่มีน้ำศํกดิ์สิท์พวยพุ่งออกมา วัดนี้ตั้งอยู่บนแนวสันเขาสูงและสามารถไปเยี่ยมชมได้ในช่วงที่อากาศดี โดยมีทาง 2 ทางในการเข้าถึงมุกตินาถคือการโดยสารเครื่องบินจากกาฐมาณฑุแล้วต่อเครื่องไปที่โปขระสู่จอมสอม จากนั้นเดินทางเขาต่ออีก 7-8 ชั่วโมงโดยใช้เส้นทางกาคเพนิ (Kagbeni) หรือเดินเขาไปจากโปขระซึ่งใช้เวลา 7-8 วัน เชื่อกันว่าหลังจากได้ทำการแสวงบุญที่แหล่งธรรมทั้ง 4 ในอินเดียแล้วควรมาที่วัดแห่งนี้สักครั้งหนึ่งวัดนี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสำหรับชาวฮินดูและชาวพุทธ วัดชวาลา ไม (Jwala Mai Temple) ที่อยู่ข้างเคียงนั้นมีน้ำพุธรรมชาติและไฟนิรันด์ซึ่งคงอยู่ได้ด้วยก๊าชธรรมชาติใต้ดินจอมสอมนั้นถือเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในเขตเทือกเขาอรรณาปุรณะ
• จอมสอม (Jomsom) เป็นเมืองในหุบเขาตั้งอยู่ในอาณาเขตที่ราบสูงทิเบต บนความสูง 2,713 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อยู่ห่างจากโปขระในระยะทางเดิน 7 วัน ไม่มีทางรถยนต์
• สิรุพารี (Sirubari) สิรุพารีเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อิงแอบอยู่บนทางลาดด้านใต้ของสันเขาที่ระดับความสูง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยมีความสูงและลักษณะเช่นนี้รับประกันถึงสภาพอากาศสบายๆ ตลอดปี เมืองศูนย์กลางที่สำคัญที่ใกล้ที่สุดคือโปขระ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 20 กิโลเมตร โดยในการเดินทางสำหรับหมู่คณะหนึ่งๆ ไปที่หมู่บ้านจากโปขระนั้นใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดเลยทีเดียวชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่คือชาวคุรุง (Gurung) หมู่บ้านที่มีขนาดเล็กมีทางเดินเท้าที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นทางไปสู่ตัวบ้านซึ่งสร้างขึ้นจากหินและหินชนวน ที่นี่มีทิวทัศน์ของหุบเขาที่ทอดยาวไปสู่เขตเตไร การเดินทางสั้นๆ ขึ้นเหนือไปทางหมู่บ้านนั้นจะได้พบกับความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งยากที่จะได้พบเห็นจากจุดชมวิวอื่นๆ ในเขตนี้ วัฒนธรรมและประเพณีที่ยั่งยืนของชาวคุรุงผสมผสานกับมิตรไมตรีของชาวบ้าน ทำให้สิรุพารีนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศ พาต้า โกลด์ อวอร์ด ประจำปีพ.ศ. 2544 ในยาขามรดกและวัฒนธรรม
• ตานเสน (Tansen) ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,343 เมตร ตานเสนเป็นรีสอร์ตฤดูร้อนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเขตภาคตะวันตกของประเทศเนปาล เนื่องมาจากสภาพที่ตั้งและสภาพอากาศที่ดีมาก สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้จากยอดเขาเธาละคีรีทางด้านตะวันตก ตลอดไปจนถึงยอดเขาเคาริศังกระทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการเดินทางจากโปขระใช้เวลา 7 ชั่วโมงโดยรถประจำทาง
• ขัปตัท (Khaptad) อุทยานห่งชาติขัปตัทครอบคลุมพื้นที่ 225 ตารางกิโลเมตรของทุ่งหญ้าและที่ราบปกคลุมไปด้วยต้นไม้ ขัปตัท บาบา (Khaptad Baba) ซึ่งเป็นผู้นำศาสนาฮินดูได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปี บริเวณ 5 กิโลเมตรในอุทยานฯ นั้นได้มีการสงวนไว้เพื่อเป็นสถานที่ในการนั่งสมาธิ โดยมีข้อห้ามคือ ห้ามทำร้ายร่างกาย ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่เด็ดขาด
ภูเขาหิมาลัย ยอดเขามัจฉาปูชเร เมืองโปขรา
ทัวร์เนปาล
 
ภูเขาหิมาลัย ยอดเขามัจฉาปูชเร จากหน้าโรงแรม
ทัวร์เนปาล
ภูเขาหิมาลัย ยอดเขามัจฉาปูชเร เมืองโปขรา
ทัวร์เนปาล
ภูเขาหิมาลัย ยอดเขามัจฉาปูชเร เมืองโปขรา
ทัวร์เนปาล
ภูเขาหิมาลัย ยอดเขามัจฉาปูชเร จากหน้าโรงแรม
ทัวร์เนปาล
ทัวร์เนปาล
ชมวิวจุดชมวิวซารางกอต
ทัวร์เนปาล
ชมวิวจุดชมวิวซารางกอต
ทัวร์เนปาล
ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขระ
ทัวร์เนปาล
ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขระ
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองโปขรา
• ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ ยอดเขามัจฉาปูชเร ยอดเขาอรรณาปุรณะ ทั้ง 5 ยอด โดยเฉพาะยอดเขาอรรณาปุรณะ 1 ที่สูงเป็นอันดับ 10 ของโลก ยอดเขาเธาละคิรี ยอดเขามนะสลู และวิวของเทือกเขาหิมาลัย
• ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ภาพทะเลสาบความงามของเฟวาสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรที่มีรูปร่างคล้ายหางปลานั้นเป็นภาพที่มีมนต์ขลังให้นักท่องเที่ยวอยากไปเยือนสักครั้ง ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวัดบาลาฮี (Barahi Temple) ซึ่งมีสถูปสีขาวชื่อวัดบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพื้นน้ำสีเขียวมรกต
• น้ำตกเดวิส (Devi’s Fall) น้ำตกที่ตั้งชื่อตามเด็กชายเทวีที่มาเสียชีวิตพร้อมคู่รัก ณ ที่แห่งนี้น้ำตกแห่งนี้น้ำตกแห่งนี้แปลกกว่าที่อื่นตรงที่ต้องชะโงกหน้าก้มลงไปดู เพราะเป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวลงจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร นับว่าเป็นน้ำตกที่มีความลึกที่สุด
• วัดบาลาฮี (Barahi Temple) วัดที่มีเทพธิดาอจิมา เทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโปขระ ทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดา
• วัดบินดาบาซินี วัดนี้สร้างในปี 1845 เพื่อถวายแด่เทพธิดา บาวานี เทพธิดา วัดนี้ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในเมืองโปขราและวัดนี้เป็นวัดที่คนโปขรานิยมมาแต่งงานกันอีกด้วย

ชมวิวจุดชมวิวซารางกอต

ชมวิวจุดชมวิวซารางกอต

ชมวิวจุดชมวิวซารางกอต

ชมวิวจุดชมวิวซารางกอต
จุดชมวิวซารางกอต ยอดเขามัจฉาปูชเร เมืองโปขรา

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขระ

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขระ

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขระ

ยอดเขาซารางกอต

จุดชมวิวซารางกอต

ยอดเขาซารางกอต

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขระ

จุดชมวิวซารางกอต
วิวทิวทัศน์ภูเขาหิมาลัย เมืองโปขรา ประเทศเนปาล

ชมวิวจุดชมวิวซารางกอต

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

ยอดเขามัจฉาปูชเร โปขรา

น้ำตกเดวิส เมืองโปขรา

น้ำตกเดวิส เมืองโปขรา

น้ำตกเดวิส เมืองโปขรา

น้ำตกเดวิส เมืองโปขรา
น้ำตกเดวิส (Devi’s Fall) เมืองโปขรา ประเทศเนปาล
บรรยากาศล่องเรือทะเลสาบเฟวา เมืองโปขรา

ล่องเรือทะเลสาบเฟวา

ล่องเรือทะเลสาบเฟวา

ล่องเรือทะเลสาบเฟวา

ล่องเรือทะเลสาบเฟวา

วัดบินดาบาซินี เมืองโปขรา

วัดบินดาบาซินี

วัดบินดาบาซินี เนปาล

วัดบินดาบาซินี เมืองโปขรา

วัดบินดาบาซินี เมืองโปขรา

จุดชมวิววัดบินดาบาซินี

ชมวิวที่วัดบินดาบาซินี

ชมวิวที่วัดบินดาบาซินี

ของฝากที่ศูนย์อพยพชาวทิเบต

ของฝากที่ศูนย์อพยพชาวทิเบต

ของฝากที่ศูนย์อพยพชาวทิเบต

ของฝากที่ศูนย์อพยพชาวทิเบต

ศูนย์อพยพชาวทิเบต

ศูนย์อพยพชาวทิเบต

ศูนย์อพยพชาวทิเบต

ศูนย์อพยพชาวทิเบต
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)