บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• ระบำเนปาล การแสดงระบำพื้นเมืองประเทศเนปาล
 

การรินชาแบบพื้นเมือง

การรินชาแบบพื้นเมือง

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำพื้นเมืองเนปาล
• ระบำเนปาล การแสดงระบำพื้นเมืองประเทศเนปาล
• เนปาลเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามของทัศนียภาพและร่ำรวยมรดกทางประวัติศาสตร์ เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสีสันของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันไป ซึ่งมรดกแต่ละชนเผ่านั้นสะท้อนออกมาได้ดีที่สุดในรูปของการรำพื้นเมืองต่างๆ เช่น
• ฟาคุ (Fagu) ฟาคุ นาจ (Nach แปลว่า การรำ) ฟาคุนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลฟาคุ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งสีสันที่ปฏิบัติกันในหมู่ผู้นับถือาศาสนาฮินดูทั่วโลก แม้ว่าเทศกาลนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิ แต่เทศกาลฟาคุก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำนานโบราณของฮินดูอีกด้วย กล่าวกันว่างานฟาคุสมัยโบราณนั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อฉลองพิธีบูชายัญโหลิกา (Holika) ซึ่งเป็นน้องสาวของอสูรหิรัณญะกศิปุ (Hiranyakashipu) โดยจะมีการละเล่นปะพรหมสีใส่กันและกัน มีการรำฟาคุที่แสดงออกถึงอารมณ์อันเบิกบานของเทศกาลนี้โดยมีผู้เข้าร่วมการรำจากทุกๆ ชุมชน
• ชัตชาติน (Jatjatin) ชัตชาตินเป็นรูปแบบการแสดงที่เป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่การแสดงรำพื้นเมืองของชาวไมถิลี ถึงแม้ว่า “ชัตชาติน” จะหมายถึงคู่ชัท หมายถึง ผู้ชาย และ “ชาติน” หมายถึงภรรยาของชายผู้นั้น แต่รูปแบบของการรำกลับเป็นการรำเพื่อถวายแด่พระอินทร์ซึ่งเป็นเทพแห่งฝนในตำนานของศาสนาฮินดูเพื่อขอให้ฝนตกชุก ดันั้นการแสดงนี้ส่วนใหญ่มักจะมีขึ้นในปลายฤดูแล้งหรือก่อนฤดูหว่านข้าว คือระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฏาคม
• ปูร์พิยา (Puriya) ปูร์พิยานาจ หรือรำแห่งภาคตะวันออก เป็นประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวตารุที่พูดภาษาไมถิลีซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศเนปาล รำนี้มีในเขตภาคตะวันออก หรือเขต “ตะวันออกแห่งไมถิลี” ดังนั้นการรำนี้จึงมีวัฒนธรรมที่ดีที่สุดบางอย่างจากทั้งของชาวไมถิลีและชาวตารุ โดยชาวตารุเชื่อว่าการรำแบบนี้เปรียบเสมือนของขวัญจากพระศิวะซึ่งเป็นเทพเหนือเทพทั้งปวง
• ฌิฌิยา (Jhaijhiya) ฌิฌิยานั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการร่ายรำที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ชาวไมถิลีและโภชปุรี การแสดงนี้ส่วนใหญ่จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลทัศวิน หรือเทศกาลทุรคา บูชาซึ่งเป็นเทศกาลทางศาสนาฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเชื่อกันว่าการแสดงรำนี้เป็นไปเพื่อกล่อมขวัญทุรคา (Durga) ซึ่งเป็นพระแม่เจ้าให้ขับไล่วิญญาณชั่วร้ายไปจากพื้นที่นั้นๆ
• ดาฟลา พันสุรี (Dafla Bansuri) ดาฟลาพันสุรีเป็นขลุ่ยแบบพิเศษที่เล่นโดยชาวเผ่าที่พูดภาษาโภชปุรี เนื่องจากมีการร่ายรำที่แปลกตาไปตามจังหวะของเสียงขลุ่ยพิเศษ ดังนั้นจึงตั้งชื่อเทศกาลตามชื่อขลุ่ย มีความเชื่อในหมู่ชาวโภชปุรีว่าพวกเขาได้รับการร่ายรำนี่มาจากพระกฤษณะซึ่งเป็นตัวเอกในนิทานปรัมปราของฮินดูเรื่อง “มหาภารตะ” โยการแสดงนี้มักจัดในช่วงฤดูหว่านข้าวและในโอกาสอื่นที่สำคัญ
• ฌุมรา (Jhummara) ฌุมราเป็นประเภทการรำทางศาสนาของชาวไมถิลีเป็นส่วนใหญ่ในการแสดงนี้ผู้ชายจะร้องเพลงและรำไปรอบๆ สาวพรหมจรรย์ที่เรียกกันว่า “เทวี” (Devi) หรือพระแม่เจ้า แม้ว่าจะไม่มีช่วงฤดูและเวลาจำเพาะระบุไว้สำหรับการแสดงนี้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจัดให้มีการแสดงในช่วงเทศกาลทางศาสนาหรือทางสังคมที่สำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลทัศวิน เทศกาลติหาร์ เป็นต้น
• ทุล ทุล โฆทะ (Dul Dul ghoda) โดยทั่วไปถือไปเป็นการแสดงเพื่อความรื่นเริงใจซึ่งเป็นที่นิยมมากในแถบตะวันออกของประเทศเนปาล ในการร่ายรำนี้ผู้ชายจะแกล้งเป็นคนขี่ม้าโดยนำม้ามาที่ทำจากกระดาษมาติดไว้บริเวณเอว เชื่อกันว่าประเพณีการเต้นรำนี้เป็นการคิดค้นของผู้คนในสมัยโบราณที่อยากขี่ม้า แต่ไม่สามารถจะหาม้ามาเป็นของตนเอง จึงได้คิดค้นประเพณีการเต้นรำม้านี้ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า “ทุล ทุล โมทะ” ซึ่งมีความหมายว่า เคลื่อนที่สิ เจ้าม้ารักของฉัน (move my dear horse) ลักษณะการแสดงคล้ายกับการเคาะเท้าของม้าประกอบไปกับเสียงดนตรีจากขลุ่ยและกลอง
• โอถังคาร์ (Othangar) โอถังคาร์เป็นการแสดงในช่วงงานแต่งงานของผู้มีฐานะในเขตนั้นๆ โดยการแสดงนี้ นักเต้นรำจะแสดงถึงฉากที่คู่บ่าวสาวได้รับของขวัญ เช่น และเงินสดและหมากจากผู้ชายทั้ง 8 คน และพวกเขาจะถูกมัดกับตอของต้นไม้ใหญ่ที่มีการตัดมาเพื่อใช้ในการนวดข้าว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตอไม้นี้ก็เรียกว่าโอถังคาร์ซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อการแสดงนี้
• โคธ (Godh) เชื่อกันว่าการร่ารำนี้มีพื้นฐานมาจากตำนานฮินดูเรื่องหนึ่ง กล่าวกันว่าครั้งหนึ่งในขณะที่พระศิวะมีอารมณ์ที่เบิกบานใจเป็นที่ยิ่ง ได้เสนอของกำนัลเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่พราหมผู้หนึ่ง แต่พราหมณ์ผู้นั้นไม่รู้ถึงความสำคัญของของกำนัล จึงโยนของดังกล่าวทิ้งไปยังกระท่อมของชายยากจนผู้หนึ่งแล้วของสิ่งนั้นก็ได้นำพาความโชคดีและความมั่งคั่งมาสู่ชายผู้นั้นในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นาน โคธา (Godha) ซึ่งเป็นเจ้าของกระท่อมก็ตระหนักว่าของกำนัลนั้นเป็นของจากเทพและได้เริ่มร้องเพลงและร่ายรำนี้ต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อระบำโคธ ซึ่งยังคงมีการปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในหมู่ชาวโภชปุรี โนการแสดงนี้จะมีการใช้ทามารู-หุร์กา (Damaru-Hurka) เครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของพระศิวะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักของการแสดงการร่ายรำนี้และถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อกำหนดในทางศาสนาสำหรับการแสดงนี้ แต่ผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็ถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่อยู่ในวรรณะล่างเท่านั้น
       
รินน้ำชาแบบเนปาล
ระบำเนปาล
ระบำเนปาล
ระบำเนปาล
 
ระบำเนปาล
ภัตตาคารเนปาล
ระบำเนปาล
       

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)