บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• ระบำเนปาล การแสดงระบำพื้นเมืองประเทศเนปาล
 

การรินชาแบบพื้นเมือง

การรินชาแบบพื้นเมือง

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำพื้นเมืองเนปาล
• ระบำเนปาล การแสดงระบำพื้นเมืองประเทศเนปาล
• เนปาลเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามของทัศนียภาพและร่ำรวยมรดกทางประวัติศาสตร์ เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสีสันของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันไป ซึ่งมรดกแต่ละชนเผ่านั้นสะท้อนออกมาได้ดีที่สุดในรูปของการรำพื้นเมืองต่างๆ เช่น
• ฟาคุ (Fagu) ฟาคุ นาจ (Nach แปลว่า การรำ) ฟาคุนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลฟาคุ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งสีสันที่ปฏิบัติกันในหมู่ผู้นับถือาศาสนาฮินดูทั่วโลก แม้ว่าเทศกาลนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิ แต่เทศกาลฟาคุก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับตำนานโบราณของฮินดูอีกด้วย กล่าวกันว่างานฟาคุสมัยโบราณนั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อฉลองพิธีบูชายัญโหลิกา (Holika) ซึ่งเป็นน้องสาวของอสูรหิรัณญะกศิปุ (Hiranyakashipu) โดยจะมีการละเล่นปะพรหมสีใส่กันและกัน มีการรำฟาคุที่แสดงออกถึงอารมณ์อันเบิกบานของเทศกาลนี้โดยมีผู้เข้าร่วมการรำจากทุกๆ ชุมชน
• ชัตชาติน (Jatjatin) ชัตชาตินเป็นรูปแบบการแสดงที่เป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่การแสดงรำพื้นเมืองของชาวไมถิลี ถึงแม้ว่า “ชัตชาติน” จะหมายถึงคู่ชัท หมายถึง ผู้ชาย และ “ชาติน” หมายถึงภรรยาของชายผู้นั้น แต่รูปแบบของการรำกลับเป็นการรำเพื่อถวายแด่พระอินทร์ซึ่งเป็นเทพแห่งฝนในตำนานของศาสนาฮินดูเพื่อขอให้ฝนตกชุก ดันั้นการแสดงนี้ส่วนใหญ่มักจะมีขึ้นในปลายฤดูแล้งหรือก่อนฤดูหว่านข้าว คือระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฏาคม
• ปูร์พิยา (Puriya) ปูร์พิยานาจ หรือรำแห่งภาคตะวันออก เป็นประเพณีพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวตารุที่พูดภาษาไมถิลีซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศเนปาล รำนี้มีในเขตภาคตะวันออก หรือเขต “ตะวันออกแห่งไมถิลี” ดังนั้นการรำนี้จึงมีวัฒนธรรมที่ดีที่สุดบางอย่างจากทั้งของชาวไมถิลีและชาวตารุ โดยชาวตารุเชื่อว่าการรำแบบนี้เปรียบเสมือนของขวัญจากพระศิวะซึ่งเป็นเทพเหนือเทพทั้งปวง
• ฌิฌิยา (Jhaijhiya) ฌิฌิยานั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งในรูปแบบการร่ายรำที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ชาวไมถิลีและโภชปุรี การแสดงนี้ส่วนใหญ่จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลทัศวิน หรือเทศกาลทุรคา บูชาซึ่งเป็นเทศกาลทางศาสนาฮินดูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเชื่อกันว่าการแสดงรำนี้เป็นไปเพื่อกล่อมขวัญทุรคา (Durga) ซึ่งเป็นพระแม่เจ้าให้ขับไล่วิญญาณชั่วร้ายไปจากพื้นที่นั้นๆ
• ดาฟลา พันสุรี (Dafla Bansuri) ดาฟลาพันสุรีเป็นขลุ่ยแบบพิเศษที่เล่นโดยชาวเผ่าที่พูดภาษาโภชปุรี เนื่องจากมีการร่ายรำที่แปลกตาไปตามจังหวะของเสียงขลุ่ยพิเศษ ดังนั้นจึงตั้งชื่อเทศกาลตามชื่อขลุ่ย มีความเชื่อในหมู่ชาวโภชปุรีว่าพวกเขาได้รับการร่ายรำนี่มาจากพระกฤษณะซึ่งเป็นตัวเอกในนิทานปรัมปราของฮินดูเรื่อง “มหาภารตะ” โยการแสดงนี้มักจัดในช่วงฤดูหว่านข้าวและในโอกาสอื่นที่สำคัญ
• ฌุมรา (Jhummara) ฌุมราเป็นประเภทการรำทางศาสนาของชาวไมถิลีเป็นส่วนใหญ่ในการแสดงนี้ผู้ชายจะร้องเพลงและรำไปรอบๆ สาวพรหมจรรย์ที่เรียกกันว่า “เทวี” (Devi) หรือพระแม่เจ้า แม้ว่าจะไม่มีช่วงฤดูและเวลาจำเพาะระบุไว้สำหรับการแสดงนี้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจัดให้มีการแสดงในช่วงเทศกาลทางศาสนาหรือทางสังคมที่สำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลทัศวิน เทศกาลติหาร์ เป็นต้น
• ทุล ทุล โฆทะ (Dul Dul ghoda) โดยทั่วไปถือไปเป็นการแสดงเพื่อความรื่นเริงใจซึ่งเป็นที่นิยมมากในแถบตะวันออกของประเทศเนปาล ในการร่ายรำนี้ผู้ชายจะแกล้งเป็นคนขี่ม้าโดยนำม้ามาที่ทำจากกระดาษมาติดไว้บริเวณเอว เชื่อกันว่าประเพณีการเต้นรำนี้เป็นการคิดค้นของผู้คนในสมัยโบราณที่อยากขี่ม้า แต่ไม่สามารถจะหาม้ามาเป็นของตนเอง จึงได้คิดค้นประเพณีการเต้นรำม้านี้ขึ้นมา ตั้งชื่อว่า “ทุล ทุล โมทะ” ซึ่งมีความหมายว่า เคลื่อนที่สิ เจ้าม้ารักของฉัน (move my dear horse) ลักษณะการแสดงคล้ายกับการเคาะเท้าของม้าประกอบไปกับเสียงดนตรีจากขลุ่ยและกลอง
• โอถังคาร์ (Othangar) โอถังคาร์เป็นการแสดงในช่วงงานแต่งงานของผู้มีฐานะในเขตนั้นๆ โดยการแสดงนี้ นักเต้นรำจะแสดงถึงฉากที่คู่บ่าวสาวได้รับของขวัญ เช่น และเงินสดและหมากจากผู้ชายทั้ง 8 คน และพวกเขาจะถูกมัดกับตอของต้นไม้ใหญ่ที่มีการตัดมาเพื่อใช้ในการนวดข้าว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตอไม้นี้ก็เรียกว่าโอถังคาร์ซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อการแสดงนี้
• โคธ (Godh) เชื่อกันว่าการร่ารำนี้มีพื้นฐานมาจากตำนานฮินดูเรื่องหนึ่ง กล่าวกันว่าครั้งหนึ่งในขณะที่พระศิวะมีอารมณ์ที่เบิกบานใจเป็นที่ยิ่ง ได้เสนอของกำนัลเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่พราหมผู้หนึ่ง แต่พราหมณ์ผู้นั้นไม่รู้ถึงความสำคัญของของกำนัล จึงโยนของดังกล่าวทิ้งไปยังกระท่อมของชายยากจนผู้หนึ่งแล้วของสิ่งนั้นก็ได้นำพาความโชคดีและความมั่งคั่งมาสู่ชายผู้นั้นในเวลาอันรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นาน โคธา (Godha) ซึ่งเป็นเจ้าของกระท่อมก็ตระหนักว่าของกำนัลนั้นเป็นของจากเทพและได้เริ่มร้องเพลงและร่ายรำนี้ต่อมาเป็นที่รู้จักกันในชื่อระบำโคธ ซึ่งยังคงมีการปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในหมู่ชาวโภชปุรี โนการแสดงนี้จะมีการใช้ทามารู-หุร์กา (Damaru-Hurka) เครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของพระศิวะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักของการแสดงการร่ายรำนี้และถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อกำหนดในทางศาสนาสำหรับการแสดงนี้ แต่ผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็ถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่อยู่ในวรรณะล่างเท่านั้น
       
รินน้ำชาแบบเนปาล
ระบำเนปาล
ระบำเนปาล
ระบำเนปาล
 
ระบำเนปาล
ภัตตาคารเนปาล
ระบำเนปาล
       

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำพื้นเมืองเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล

ระบำเนปาล
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)