บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลเสฉวน ประเทศจีน
• อุทยานหวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง
ระหว่างทางไปหวงหลง
จุดชมวิวระหว่างทาง
ระหว่างทางไปหวงหลง
จุดชมวิวระหว่างทาง
ระหว่างทางไปหวงหลง
จุดชมวิวระหว่างทาง
ระหว่างทางไปหวงหลง
จุดชมวิวระหว่างทาง
วิวทิวทัศน์ระหว่างทางไปอุทยานหวงหลง
• จุดชมวิวระหว่างเส้นทางไปอุทยานหวงหลง
• สำหรับการเที่ยวอุทยานหวงหลง รถนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะชมวิวทิวทัศน์บริเวณจุดชมวิว ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของถนนบนเส้นทางไปอุทยานหวงหลง
ระหว่างทางไปหวงหลง
ระหว่างทางไปหวงหลง
ระหว่างทางไปหวงหลง
ระหว่างทางไปหวงหลง
ระหว่างทางไปหวงหลง
ระหว่างทางไปหวงหลง
ระหว่างทางไปหวงหลง
ระหว่างทางไปหวงหลง
• ใบไม้เปลี่ยนสีที่ อุทยานหวงหลง เดือนตุลาคม
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ประตูเข้าอุทยานหวงหลง
ประตูทางเข้าหวงหลง
แผนที่อุทยานหวงหลง
แผนที่อุทยานหวงหลง
หวงหลง
สระน้ำในหวงหลง
หวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
หวงหลง
อุทยานหวงหลง
แผนที่อุทยานหวงหลง
แผนที่อุทยานหวงหลง
หวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง (เดือนตุลาคม)
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง ช่วงเดือนตุลาคม
• บันทึกการเดินทาง หวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง
• หวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง เป็นอุทยานที่อยู่ใกล้ๆกับจิ่วจ้ายโกว ดังนั้นเวลาใครมาเที่ยวจิ่วจ้ายโกวก็มักจะไม่พลาดกับโปรแกรมหวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง
• การมาเที่ยวอุทยานหวงหลง สามารถเที่ยวได้ 2 เส้นทางคือ
1.การเดินทางตามเส้นทางที่อุทยานสร้างไว้
2.การนั่งกระเช้าขึ้นไปที่วัดแล้วก็เดินมาที่ธารน้ำ
• ไม่ว่าท่านจะเดินชมธรรมชาติหรือจะนั่งกระเช้า แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือการต้องเดินบนเส้นทางที่ไกลเหมือนกัน ถ้ารักที่จะเที่ยวชมธรรมชาติแบบใกล้ชิดก็แนะนำว่าให้เดินเที่ยวดีกว่า เพราะจุดสวยๆ แอ่งน้ำเล็กๆจะอยู่ระหว่างทาง ซึ่งสามารถเดินไปถ่ายรูปไปได้ตลอดเส้นทาง แนะนำให้เตรียมรองเท้าแบบเดินสะดวกหน่อยเพราะต้องเดินทางไกลนะครับ
• เที่ยวอุทยานหวงหลงเดือนไหนดี ?
• อุทยานหวงหลง ช่วงที่สวยที่สุดก็เป็นช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ครับ
• อุทยานหวงหลง จะปิดทำการในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคมของทุกปี เนื่องจากเส้นทางอันตรายจากหิมะและเพื่อฟื้นฟูสภาพเส้นทาง
หวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง
อุทยานหวงหลง
หวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง
น้ำตกในอุทยานหวงหลง
• อุทยานหวงหลง ธารน้ำมังกรเหลือง
• อุทยานหวงหลง หรือ หุบเขามังกรเหลือง ตั้งอยู่ในอำเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของคนทิเบตเผ่าอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน พื้นที่ประมาณ 1,340 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใน อำเภอซงพานในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบตอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)ของจีน ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว มีอาณาเขต - 1,340 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 - 5,588 เมตร
• หวงหลง "สระน้ำสวรรค์" เป็นแหล่งมรดกโลกที่สวยงามด้วยภูมิประเทศภูเขาสูงยอดปกคลุมด้วยหิมะ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เกิดจากการที่แผ่นดินเลื่อนตัวเองเข้ามาติดกัน ส่งผลให้หวงหลงกลายเป็นช่วงแนวเขาสุดท้ายเขตที่ราบลุ่มของจีน ทำให้เกิดทัศนียภาพที่น่าตื่นใจของหุบเหวลึกนับพันเมตร ยอดเขาสูงชันที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี โตรกธารน้ำแข็งนับร้อยพันสายที่เลาะเลี้ยวไปตามหุบเขาทุกหนแห่ง อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ 3 สายของจีน ได้แก่ ลำน้ำฝูเจียง หมินเจียง และเจียหลิง (ก่อนบรรจบกันเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง)
• ความมหัศจรรย์ของสภาพทางภูมิทัศน์ที่โดดเด่น ของสระน้ำใสสะอาดน้อยใหญ่ที่แวดล้อมด้วยขุนเขาหิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์อันสุดแสนมหัศจรรย์จากธรรมชาติ จนทำให้เกิด"มังกรเหลือง" ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งนี้
• หวงหลง มังกรเหลืองแห่งนี้เริ่มจากยอดเขาเสวี่ยเป๋าติ่งที่ความสูง 5,588 เมตร ผ่านแนวสันเขาหินปะการังสีทองลงมา กลายเป็นน้ำตกน้อยใหญ่ เมื่อถึงไหล่เขา ที่ความสูงราว 3,100 - 3,600 เมตร รวมกันที่ธารหวงหลงอีกครั้ง เกิดเป็นสระน้ำหลากสีสันกว่า 3,000 สระ บ้างใหญ่บ้างเล็ก บ้างลึกบ้างตื้น รวมระยะทางกว่า 3.6 กิโลเมตร เมื่อแหงนมองขึ้นไปก็จะเห็น ภูเขามังกรเหลืองที่ลดเลี้ยวอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีเขียวและเหินหาวขึ้นสู่หมู่เมฆบนยอดเขาหิมะ เมื่อก้มมองเบื้องล่างก็จะพบกับ "สระน้ำสวรรค์" ทอดตัวอย่างสงบท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้
• หวงหลงได้จดทะเบียนร่วมกันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่เมืองซานตาเฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ตำนานมังกรเหลือง
• เล่ากันว่า สถานที่แห่งนี้ จักรพรรดิอวี่ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของจักรพรรดิผู้ยิ่งยงในประวัติศาสตร์ยุคโบราณของจีนได้เคยมาบรรเทาอุทกภัยที่นี่ โดยมีพาหนะคือมังกรเหลือง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ มังกรเหลืองได้ละทิ้งวังมังกรของตนมาพำนักอยู่ยังโลกมนุษย์ และได้สร้าง "สระหยก"อันงดงามนี้ขึ้น
• เมื่อถึงสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368 - 1644) ได้มีการก่อสร้างวัดหวงหลงขึ้น เพื่อเซ่นไหว้มังกรเหลือง แต่นั้นมา ความงดงามเป็นเอกของธารน้ำหวงหลงจึงได้อวดสู่สายตาของชาวโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จาก UNESCO ในปีค.ศ. 1992
หวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง
อุทยานหวงหลง
• อุทยานแห่งชาติหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ ปี ค.ศ. 1992
• ที่ตั้ง – อำเภอซงพัน ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบต อาป้าและเผ่าเชียง อยู่ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน (ซื่อชวน) ของจีน ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว
• พื้นที่อาณาเขต - 1,340 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 – 5,588 เมตร
• จุดท่องเที่ยวหลัก เส้นทางมังกร ยาว 3.6 กิโลเมตร
• พันธุ์ไม้อนุรักษ์กว่า 1,500 ชนิด สัตว์ป่าหายาก 59 ชนิด และนก 155 สายพันธุ์
• วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ทางจันทรคติ (ราว วันที่ 10-20 มิถุนายน) ของทุกปี ที่วัดหวงหลง มีเทศกาลงานวัดประจำปีของชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่น
• ภายในเขตอุทยานหวงหลง มีความสูงระหว่าง 3,000 – 3,500 เมตร และใช้เส้นทางเดินเท้าตลอดสาย ดังนั้น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง อาจเกิดอาการหายใจขัดจากการแพ้ที่สูง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
• การเดินทาง
• เครื่องบิน
• โดยสารเครื่องบินภายในประเทศจากเมืองเฉิงตูถึงสนามบินจิ่วไจ้โกว-หวงหลง ที่ตำบลชวนจู่ซื่อ (ใช้เวลา 45 นาที) จากสนามบินสามารถโดยสารรถโค้ชมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหวงหลง ระยะทาง 52 กิโลเมตร
• รถยนต์
• จากเมืองเฉิงตู สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง (ใช้เวลาเท่ากันประมาณ 8-9 ชั่วโมง)
• เส้นทางสายตะวันตก ระยะทางประมาณ 430 กิโลเมตร จากเขื่อนชลประทานตูเจียงเอี้ยน เลียบลำน้ำหมินเจียง ระหว่างทางสามารถชมวิถีชีวิตของชนเผ่าอาป้า (ทิเบต) และเผ่าเชียง
• เส้นทางสายตะวันออก ระยะทางประมาณ 520 กิโลเมตร ระยะทางไกลกว่า แต่มีทางด่วนยาว 170 กิโลเมตร เลียบลำน้ำฝูเจียง ทิวทัศน์งดงาม
เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานหวงหลง
เส้นทางเดินเที่ยวอุทยานหวงหลง
หวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง
หวงหลง อุทยานธารน้ำมังกรเหลือง
อุทยานหวงหลง
สระน้ำในหวงหลง
อุทยานหวงหลง
สระน้ำในหวงหลง
อุทยานหวงหลง
สระน้ำในหวงหลง
อุทยานหวงหลง
สระน้ำในหวงหลง
อุทยานหวงหลง
สระน้ำในหวงหลง
อุทยานหวงหลง
น้ำตกในหวงหลง
อุทยานหวงหลง
น้ำตกในหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ใบไม้เปลี่ยนสี่ที่หวงหลง
อุทยานหวงหลง
ใบไม้เปลี่ยนสี่ที่หวงหลง
อุทยานหวงหลง
ใบไม้เปลี่ยนสี่ที่หวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทางเดินในอุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทางเดินในอุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทางเดินในอุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
• อุทยานหวงหลง ในวันที่หิมะตก ปลายเดือนตุลาคม
อุทยานหวงหลง
ทางเข้าอุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
หวงหลงในวันหิมะตก
อุทยานหวงหลง
นั่งกระเช้าหวงหลงวันหิมะตก
อุทยานหวงหลง
นั่งกระเช้าหวงหลงวันหิมะตก
อุทยานหวงหลง
ประตูทางเข้าหวงหลง
อุทยานหวงหลง
เส้นทางเดินในหวงหลง
อุทยานหวงหลง
เส้นทางเดินในหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ประตูทางเข้าอุทยานหวงหลง (ปลายเดือนตุลาคม)
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานมังกรเหลือง
อุทยานหวงหลง
• เที่ยวอุทยานแห่งชาติหวงหลง ในวันหิมะตกปลายเดือนตุลาคม
• สำหรับทริปนี้เป็นทริปเกือบจะสิ้นเดือนตุลาคม ในวันที่หิมะตกหนัก สมาชิกนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา ไปถ่ายรูปกันที่วัดบนเขา
• ในสภาวะที่หิมะตกหนักแบบนี้ทำให้การเดินขึ้นเขาจะลำบาก ดูบรรยากาศก็ขาวโพลนไปหมดครับ
นั่งกระเช้าอุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานมังกรเหลือง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานมังกรเหลือง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานมังกรเหลือง
อุทยานหวงหลง
หวงหลง
ทะเลสาบในหวงหลง
หวงหลง
ทะเลสาบในหวงหลง
หวงหลง
อุทยานหวงหลง
หวงหลง
อุทยานหวงหลง
หวงหลง
อุทยานหวงหลง
หวงหลง
อุทยานหวงหลง
หวงหลง
อุทยานหวงหลง
หวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทะเลสาบหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทะเลสาบหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทะเลสาบหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทะเลสาบหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทะเลสาบหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทะเลสาบหวงหลง
อุทยานหวงหลง
ทะเลสาบหวงหลง
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• เส้นทางมณฑลเสฉวน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ คังติ้ง เต้าเฉิง ย่าติง เซ่อต๋า
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์