บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยว มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
• เสิ่นหนงเจี้ย shennongjia มรดกโลกทางธรรมชาติ มณฑลหูเป่ย

เสิ่นหนงเจี้ย

เส้นทางไปน้ำตกซานเสีย ระหว่างทางไปเสิ่นหนงเจี้ย
เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
• เสิ่นหนงเจี้ย shennongjia มณฑลหูเป่ย
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ ทางคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ครั้งที่ 40 ได้มีมติให้เพิ่ม “เสิ่นหนงเจี้ย” พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ยของประเทศจีน เข้าเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
• เสิ่นหนงเจี้ย เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ยของประเทศจีน เป็นนิเวศน์อันอุดมสมบรูณ์ด้วยสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งธรรมชาตินานาชนิด
• เขตอนุรักษ์เสิ่นหนงเจี้ย เป็นพื้นที่รอยต่อของยอดเขาสูงตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกับแนวเนินเขาตอนกลาง เป็นแหล่งวิจัยพันธุ์สัตว์ป่าและพรรณพืชนานาชนิด
• เขตพื้นอนุรักษ์ เสินหนงเจี้ย ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1982 ในปี ค.ศ.1986 ถูกรัฐบาลจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าแห่งชาติ และ ในปี ค.ศ.1990 เสิ่นหนงเจี้ย จัดเข้าเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการเรียนรู้เรื่อง มนุษย์กับสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
• เสิ่นหนงเจี้ย เป็นสันปันน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำฮั่นสุ่ย ภายในพื้นที่มีแม่น้ำสี่สาย คือ แม่น้ำเซียงซี แม่น้ำเหยียนตู้ แม่น้ำหนานเหอ และแม่น้ำตู่เหอ
• สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและสภาพภูมิอากาศสามมิติ ทำให้เสิ่นหนงเจี้ยกลายเป็นแถบผลัดเปลี่ยนของพืชพันธุ์ภาคเหนือภาคใต้ของจีนและเป็นบริเวณที่สัตว์นานาชนิดมาขยายพันธุ์และดำรงชีวิตปะปนอยู่ด้วยกัน เสิ่นหนงเจี้ยมีพืชพันธุ์พฤกษชาติต่างๆกว่า 3,700 ชนิด โดยมี 40 ชนิดเป็นพืชสงวนแห่งชาติและยังมีสัตว์ต่างๆ มากกว่า 1,050 ชนิด
• เสิ่นหนงเจี้ย มีระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติดั้งเดิมที่สมบูรณ์ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายและมีเอกลักษณ์ของธรรมชาติอันสวยงามหลากสีสัน จึงทำให้เสิ่นหนงเจี้ยได้รับการยกย่องให้มีชื่อต่างๆมากมายเช่น “ไข่มุกสีเขียว” “สวนพฤกษาและสัตว์ที่กำเนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ” “แหล่งลี้ภัยแห่งชีวภาพ” “คลังพันธุกรรมของพืชและสัตว์” “พิพิธภัณฑ์ ทางธรรมชาติ” “อาณาจักรแห่งความร่มรื่น”
• เสิ่นหนงเจี้ย มีตำนานเล่าว่าในสมัยโบราณ สถานที่แห่งนี้ เป็นที่เก็บยาของเทพเหยียนตี้ สถานที่นี้มีพรรณไม้ในยุคจูราสิค รวมทั้งยุคน้ำแข็ง หลงเหลืออยู่ด้วย สถานที่แห่งนี้ยังมีพรรณต้นไม้ที่ใกล้จะสูญพันธ์กว่า 100 ชนิด มีสมุนไพรกว่า 1800 ชนิด รวมทั้งมีสมุนไพรต้านโรคมะเร็งกว่า 60 ชนิด นอกจากนี้ เสิ่นหนงเจี้ย ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ ลิงขนทองที่หายากยังมีการสำรวจแล้วว่า มีมากกว่า 2000 ตัว
• สถานที่ท่องเที่ยวเสิ่นหนงเจี้ย
• ที่ราบสีแดง – หงผิงฮว้าหลาง ตั้งอยู่ที่ เทียนเหมินยาหนานลู่ ระยะทางยาว 15 กม. มี 3 น้ำตก 4 สะพาน 5 สระน้ำ 6 ถ้ำ และ 36 ยอดเขา รวมกันเรียกเป็น ที่ราบแดง ตามตำนานบอกกล่าวไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือ บริเวณที่เหยียนตี้ อยู่อาศัยนั่นเอง
• ยอดเสิ่นหนง หรือ เสิ่นหนงติ่ง มีระดับความสูงน้ำทะเล 3100 กว่าเมตร คือยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลหูเป่ย ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง บนยอดเสิ่นหนง สามารถมองเห็นทุกยอดทั่วหุบเขา
• ถ้ำนกนางแอ่น เป็นถ้ำที่สวยงาม ตัวถ้ำสูง 20 เมตร ในถ้ำกว้างสามารถจุคนได้ 1000 คน มีหินงอกหินย้อยคล้ายรังนกอยู่รอบผนังถ้ำมากมาย จึงเป็นที่มาของถ้ำนกนางแอ่น
• คลองม้าป่า ตั้งอยู่ในช่วงกลางของ เสิ่นหนงเจี้ย ระยะทาง 10 กม. มีโขดหินมากมาย มีลำธารน้ำที่ไหลเชี่ยว น้ำใสจนเห็นก้น เป็นแหล่งที่อยู่ของเหล่าปลาตีน
• ป่าเปลี่ยนสี ป่าเปลี่ยนสีของเสิ่นหนงเจี้ย ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
• สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงเสิ่นหนงเจี้ย
• น้ำตกซานเสีย เป็นน้ำตกขนาดกลางที่สวยงาม อยู่ระหว่างทางจากเมืองอีชางไปเมืองเสิ่นหนงเจี้ย
• ล่องเรือเสี่ยวซานเสีย แม่น้ำแยงซีเกียง
เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
ทะเลสาบต้าจิ่วหู เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
ทะเลสาบต้าจิ่วหู เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
ทะเลสาบต้าจิ่วหู เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
ทะเลสาบต้าจิ่วหู เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
ลิงขนทอง เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
เขตอนุรักษ์เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
เสิ่นหนงถัน เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
ต้นสวนพันปีที่สวนสมุนไพร เสิ่นหนงถัน
สถานที่บูชา เสิ่นหนงถัน เสิ่นหนงเจี้ย
เสิ่นหนงถัน เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
แท่งบูชาเสิ่นหนงถัน เสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
น้ำตกเสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
น้ำตกเสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย
เส้นทางสู่สะพานสวรรค์เสิ่นหนงเจี้ย
เมืองเสิ่นหนงเจี้ย มณฑลหูเป่ย

เที่ยวเสิ่นหนงเจี้ย

อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์