บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
• สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเถิงชง

เมืองเถิงชง

ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
ระหว่างทางต้าหลี่-เถิงชง
แม่น้ำนู่เจียง
แม่น้ำนู่เจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
เส้นทางสู่เมืองเถิงชง (ต้าหลี่-เถิงชง)
เส้นทางสู่เมืองเถิงชง (ต้าหลี่-เถิงชง)
• เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน” ประตูด่านแรก จีน-พม่า เชื่อมสู่เอเชียใต้
• เมืองเถิงชง "เมืองหยกเขียวแห่งแรกของประเทศจีน"
• เมืองเถิงชง เป็นอำเภอหนึ่งของ จังหวัดเป่าซานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลยูนนาน มีพื้นที่ติดกับประเทศพม่า ซึ่งเคยเป็นชุมทางของเส้นทางสายไหมทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นอำเภอที่ผสมผสานระหว่างอารยธรรมจีน อารยธรรมเอเชียใต้ และอารยธรรมชายแดน
• ปัจจุบันอำเภอเถิงชงได้พัฒนาจากเมืองชายแดนขนาดเล็กของมณฑลยูนนาน มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างรวดเร็ว
• อำเภอเถิงชง ประตูด่านแรกที่เปิดออกสู่พม่าเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียใต้ และเป็นประตูสำคัญที่เปิดสู่ต่างประเทศของมณฑลยูนนาน โดยอาศัยการพัฒนาให้อำเภอเถิงชงไปพร้อมกับการพัฒนามณฑลยูนนานให้กลายเป็น “ป้อมปราการด่านแรก” ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่เปิดสู่นานาประเทศ ทั้งนี้อำเภอเถิงชงมียุทธศาสตร์การพัฒนาตนเองให้กลายเป็นประตูด่านแรกของมณฑลยูนนานที่เปิดออกสู่พม่าและเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียใต้ โดยยุทธศาสตร์คือพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อพม่า – อินเดียให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
• ป้อมปราการด่านแรก เฉียวโถวเป่า” หมายความถึง พื้นที่ที่เป็นช่องทางแนวหน้าสุด ดังนั้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอำเภอเถิงชงจึงมีความสอดคล้องกับคำดังกล่าว เนื่องจากมีพื้นที่เชื่อมต่อกับพม่า โดยตัวเมืองของอำเภอเถิงชงอยู่ห่างจากเมืองมิตจีนา (Myitkyina) ของพม่าเพียงแค่ 200 ก.ม. เท่านั้น และอยู่ห่างจากตำบล Ledoของอินเดียประมาณ 602 ก.ม.
• ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา อำเภอเถิงชงเป็นด่านการค้าและชุมทางสำคัญของจีน ที่เชื่อมติดต่อกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้ ปัจจุบันมีเส้นทางหลวงที่ตัดผ่านอำเภอเถิงชง มีการเปิดใช้สนามบินเถิงชงและเส้นทางเถิงชง – มิตจีน จึงทำให้อำเภอเถิงชงสามารถใช้เครือข่ายการคมนาคมดังกล่าวสำหรับพัฒนาตนเองให้เป็นประตูด่านแรกของจีน ที่เปิดออกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ มีสายการบินนานาชาติจาก อำเภอเถิงชง - เขตมัณฑะเลย์ และเมืองย่างกุ้งของพม่า
• ปัจจุบันพม่าให้ความสำคัญแก่ตลาดแหล่งนักท่องเที่ยวของประเทศจีน และมีความสนใจในความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางอากาศระดับภูมิภาค โดยอำเภอเถิงชงมุ่งมั่นจะส่งเสริมความร่วมมือกับธุรกิจการบินต่าง ๆ และบุกเบิกตลาดของนักท่องเที่ยวจากกรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน เขตสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซีเกียง และเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียง เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้สนามบินของอำเภอเถิงชงพัฒนาใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของมณฑลยูนนาน ซึ่งรองจากสนามบินคุนหมิง ลี่เจียง และสิบสองปันนา โดดเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้น
• เส้นทางเถิงชง – พม่า – อินเดีย
• อำเภอเถิงชงยังได้เพิ่มมูลค่าการลงทุนในการก่อสร้างเส้นทางทางบก และพม่ามีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะก่อสร้างเส้นทางนานาชาติจีน – พม่า ปัจจุบันเส้นทางด่วนเป่าซาน – เถิงชง และทางด่วนเถิงชง – จางเฟิ่งในเขตปกครองเต๋อหง ได้มีการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว และเส้นทางรถไฟจากเป่าซาน – มิตจีนา (Myitkyina) ประเทศพม่า รวมทั้งการเชื่อมต่อจากพม่าไปรัฐอัสสัม (Assam) ของอินเดีย ต่อไปในอนาคตก็จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศจีนกับพม่าและอินเดียสามารถพัฒนาภาคการท่องเที่ยวข้ามเขตแดนได้
• ภาคการท่องเที่ยวและขยายธุรกิจการค้าควบคู่กัน
• อำเภอเถิงชงได้ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับพม่าและอินเดีย ขณะเดียวกัน ก็ได้ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกระตุ้นด่านชายแดน
• อำเภอเถิงชงพยายามจะเร่งการก่อสร้างช่องทางจีน – พม่า – อินเดีย โดยมีนโยบาย “ช่องทางส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวส่งเสริมการค้า การค้ากระตุ้นการพัฒนาช่องทาง” เพื่อทำให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นตัวกลางสำคัญในการส่งเสริมชื่อเสียงของอำเภอเถิงชงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และทำให้อำเภอเถิงชงเป็น “ประตู” สู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านการค้าที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือของมณฑลยูนนาน
• อำเภอเถิงชง ถือเป็นศูนย์กลางเขตการท่องเที่ยวภาคตะวันตกกับภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน และเขตการท่องเที่ยวภาคเหนือของพม่า ซึ่งถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวชายแดนทางภาคตะวันตกของยูนนาน ทั้งนี้ อำเภอเถิงชงได้ส่งเสริมพัฒนาเขตการท่องเที่ยวภูเขาไฟ น้ำพุร้อน และหมู่บ้านชาวจีนโบราณเหอซุ่น และสร้างเมืองเถิงชงให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม เมืองแห่งระบบนิเวศ เมืองแห่งหยกเขียว เมืองประวัติศาสตร์แห่งการสู้รบ โดยอำเภอเถิงชงได้รับแต่งตั้งให้เป็น “เมืองหยกเขียวแห่งแรกของประเทศจีน” และ “อำเภอที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวดีเด่นของประเทศจีน” ซึ่งได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอเถิงชงเป็นจำนวนมาก
• การเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างอำเภอเถิงชงกับกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างเถิงชงกับพม่าและอินเดีย ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถช่วยเชื่อมโยงเขตการท่องเที่ยวมณฑลยูนนานกับเขตการท่องเที่ยวภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน หากยังจะสามารถช่วยเชื่อมโยงเขตการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกลุ่มประเทศเอเชียใต้ด้วย ทั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมให้เถิงชงพัฒนากลายเป็นจุดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจุดการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยส่งเสริมการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างอำเภอเถิงชงกับภูมิภาคดังกล่าวด้วย
สะพานหลงเจียง สะพานแขวนยาวที่สุดและสูงที่สุดในเอเชีย
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
สะพานหลงเจียง
ถ่ายรูปที่สะพานหลงเจียง
ถ่ายรูปที่สะพานหลงเจียง
ถ่ายรูปกับชาวไทใหญ่
ถ่ายรูปกับชาวไทใหญ่
• สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเถิงชง
• เถิงชง "เมืองหยกเขียวแห่งแรกของประเทศจีน"
• เถิงชงมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เช่น เขตภูเขาไฟ น้ำพุร้อน และหมู่บ้านเก่าแก่เหอซุ่น อำเภอเถิงชงได้รับการประกาศเป็น "เมืองหยกเขียวแห่งแรกของประเทศจีน" เนื่องจากติดกับประเทศเมียนมาร์ จึงกลายเป็นศูนย์กระจายเครื่องหยกที่มีชื่อเสียง
• เมืองเถิงชง หรือ เมืองภูเขาไฟ เถิงชงมีภูเขาไฟกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า เมืองภูเขาไฟ เพราะมีภูเขาไฟที่ดับสนิท 97 ลูก ในจำนวนนี้มีปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคงสภาพเดิมจำนวน 23 ลูก ประกอบเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟดับสนิทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เมืองเถิงชง หรือ เมืองภูเขาไฟ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอเถิงชงนั้นมีภูเขาไฟกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก กิจกรรมท่องเที่ยวอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับความ นิยมไม่แพ้การแช่น้ำร้อนก็คือ การบริการนั่งเครื่องร่อน และบอลลูนลมร้อน
• พื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่ หรือ ทะเลสาบเป๋ยไห่ อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตรเท่านั้น พื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่เป็นพื้นที่ ชุ่มน้ำสำคัญระดับชาติ 1 ใน 33 แห่ง และเป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพียงแห่งเดียวของมณฑลยูนนาน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 16.29 ตารางกิโลเมตร
• พื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่ หรือ ทะเลสาบเป๋ยไห่ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสี่ด้าน ไม่เพียงแต่มีทิวทัศน์ธรรมชาติเท่านั้น หากยังมีความหลากหลายทางชีวภาพด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมา เที่ยวมณฑลยูนนาน ขอแนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดโอกาสมาสัมผัสธรรมชาติสวยๆของเมืองเถิงชง
• สภาพอากาศเมืองเถิงชง ต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียร สูงสุดไม่เกิน 28 องศาเซลเซียส อากาศมีความชื้นที่พอเหมาะ เย็นสบายตลอดทั้งปี ส่วนช่วงที่เหมาะที่สุดในการเดินทางคือเดือนเมษายน เพราะมีดอกไม้สวยงามที่ไม่สามารถหาชมในที่อื่นได้
• อาหารเมืองเถิงชง เถิงชงมีอาหารพื้นเมืองที่เอร็ดอร่อยหลายชนิด โดยมีการนำดอกไม้และพืชตามป่ามาปรุงเป็นอาหาร "ต้าจิ้วเจี้ย" หรือผัดเอ่อร์ไขว้ ซึ่งทำจากข้าวสาร นับเป็นอาหารจานเด็ดที่สุด และเป็นอาหารยอดฮิตของยูนนานเมนูหนึ่ง 
   
นั่งบอลลูนชมปากปล่องภูเขาไฟ เมืองเถิงชง
นั่งบอลลูนชมปากปล่องภูเขาไฟ เมืองเถิงชง

พิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟ

แผนที่อุทยานภูเขาไฟ

หินลาวาภูเขาไฟ

หินลาวาภูเขาไฟ

นั่งรถเที่ยวอุทยานภูเขาไฟ

เที่ยวอุทยานภูเขาไฟ

อุทยานภูเขาไฟ เมืองเถิงชง

อุทยานภูเขาไฟ เมืองเถิงชง

อุทยานภูเขาไฟ เมืองเถิงชง

เครื่องร่อนที่อุทยานภูเขาไฟ

เครื่องร่อนที่อุทยานภูเขาไฟ

นั่งบอลลูนที่อุทยานภูเขาไฟ

อุทยานภูเขาไฟ เมืองเถิงชง

อุทยานภูเขาไฟ เมืองเถิงชง

อุทยานภูเขาไฟ เมืองเถิงชง

อุทยานภูเขาไฟ เมืองเถิงชง
หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง
หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง

นั่งรถเที่ยวหมู่บ้านแปะก๊วย

หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง

หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง

ทานอาหารใต้ต้นแปะก๊วย

หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง

หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง

หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง

หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง

หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง

หมู่บ้านแปะก๊วย เมืองเถิงชง

น้ำตกที่หมู่บ้านแปะก๊วย

น้ำตกที่หมู่บ้านแปะก๊วย
เมืองโบราณเหอซุ่น เมืองเถิงชง

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

เมืองโบราณเหอซุ่น

ร้านอาหารที่เมืองโบราณ

ร้านอาหารที่เมืองโบราณ
อุทยานน้ำพุร้อน เมืองเถิงชง

อุทยานน้ำพุร้อน

อุทยานน้ำพุร้อน

อุทยานน้ำพุร้อน

อุทยานน้ำพุร้อน

อุทยานน้ำพุร้อน

อุทยานน้ำพุร้อน

อุทยานน้ำพุร้อน

อุทยานน้ำพุร้อน
ทะเลสาบเป๋ยไห่ เมืองเถิงชง

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

เที่ยวทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

ทะเลสาบเป๋ยไห่

เที่ยวทะเลสาบเป๋ยไห่
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-36
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 31 ธันวาคม - 4 มกราคม
ทัวร์เนปาล • Nepal-431 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองปักตะปูร์ เมืองปาทัน ธุลิเขล
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 9 - 16 เมษายน 2566
• วันที่ 12 - 19 เมษายน 2566
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์