บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• แขวงอัตตะปือ : "เมืองกลางหุบเขา"

• สถานที่ตั้ง : อยู่ติดชายแดนกัมพูชา ถัดไปจากแขวงเซกอง
• เมืองหลวง : เมืองสามัคคีชัยหรือเมืองใหม่
• อัตตะปือ : ความแร้นแค้นและดูไม่เจริญเหมือนแขวงอื่นๆ ทำให้แขวงนี้กลับกลายเป็นจุดเด่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่แสวงหาดินแดนใหม่ๆ แขวงนี้อยู่ไกลสุดอยู่ชายแดนกัมพูชา ถัดไปจากแขวงเซกอง เมืองหลวงชื่อ “สามัคคีชัย” แม้สภาพเศรษฐกิจของผู้คนอาจดูไม่ดีนัก แต่ธรรมชาติก็เยี่ยมจนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองสวน ที่อยู่ในวงล้อมของขุนเขามีแม่น้ำเซโดนไหลผ่าน เงียบสงบ และน่าเที่ยวมากแขวงหนึ่ง แม้ที่พักจะไม่เยอะเท่าแขวงอื่นๆแต่ก็พอเพียงกับนักท่องเที่ยว
• กิจกรรมท่องเที่ยวอยู่ที่การไปชมวัดฟางแตง อยู่ในเมืองเก่า วัดเดียวที่ระเบิดอเมริกาทิ้งไม่โดน และเดินเล่นที่สะพานเซกองชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีถ้ำผาอยู่เชิงเขาปลายที่ราบสูงบอละเวน
• ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของแขวงอัตตะปือเป็นป่าและภูเขา โดยเฉพาะทางทิศตะวันออกที่ติดกับประเทศเวียดนาม มีที่ราบเป็นส่วนน้อย การคมนาคมลำบาก ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามภูเขา มีประชากร 112,171 คน ประกอบด้วย ชาวไท เวียดนาม กัมพูชา ส่วย และข่า
มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงต่างๆ และประเทศใกล้เคียงคือ ทิศเหนือติดกับแขวงสาละวัน ทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกติดกับแขวงจำปาสัก
• อัตตะปือมีเมืองหลวงคือสามัคคีชัย หรือเมืองใหม่ อดีตเมืองหลวงเก่าคือเมืองไชยเชษฐา สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐา มีสัญลักษณ์ทางศาสนาแสดงถึงความเป็นเมืองหลวงทั้ง 2 แห่ง คือ เมืองสามัคคีชัยมีวัดหลวงลัตตะมาลาม (วัดหลวงเมืองใหม่) เป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองสามัคคีชัย ส่วนเมืองไชยเชษฐา มีวัดหลวงเมืองเก่าวะราราม หรือวัดธาตุ (วัดหลวงเมืองเก่า) เป็นที่สักการบูชาของคนไชยเชษฐาเช่นกัน
• นอกจากความโดดเด่นในเรื่องความสงบ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน ที่เป็นเสน่ห์และความน่ารักของเมืองแห่งนี้แล้ว สภาพภูมิศาสตร์ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา มีแม่น้ำเซกองและเซกะมานไหลผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักที่นำพาความชุ่มชื่น และสร้างธรรมชาติให้เมืองสามัคคีชัยได้รับการขนานนามว่า เมืองสวนไม้สีเขียว เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นความเขียวชอุ่มของพุ่มไม้รายล้อมบ้านเรือน บรรยากาศบริสุทธิ์
แหล่งท่องเที่ยว
• วัดหลวงลัตตะมาลาม : ตั้งอยู่ห่างจากธนาคาร Lao Nay Bank ประมาณ 500 เมตร วัดหลวงลัตตะมาลามหรือวัดหลวงเมืองใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2475 ภายในศาลาวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติ
ด้านหลังมีอุโบสถหลังใหญ่กำลังก่อสร้างอยู่ ด้านหน้าลานอุโบสถมีลวดลายแกะสลักที่ใช้ตกแต่งพระอุโบสถ วางเรียงราย มีหอกลองสูง 4 ชั้น โดยกลองหนังชั้นบนสุดอยู่ริมกำแพงด้านขวามือมองเห็นได้ชัดเจน
• สะพานเซกอง : ตั้งอยู่ข้างกับตลาดใหญ่ เพิ่งเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546 มีความยาว 279 เมตร เป็นสะพานเชื่อระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่าของแขวงอัตตะปือ เมื่อถึงกลางสะพานจะเห็นแม่น้ำเซกองไหลลัดผ่านทิวเขาริมสองฝั่ง
• ตลาดใหญ่ : ตั้งอยู่ก่อนถึงสะพานเซกอง เป็นศูนย์รวมการค้า มีข้าวของเครื่องใช้มากมาย มีอาหารไปปรุงเองหรือจะนั่งทานที่ร้านก็ได้มีอาหารท้องถิ่น เฝอ ปาเปี๊ยะญวน เนื้อปิ้ง ขนมปังฝรั่งเศส ซาลาเปาทอด โรตี กาแฟ และยังเป็นคิวรถโดยสารภายในตัวเมืองด้วย
•
วัดฟางแตง : ตั้งอยู่ในเขตบ้านฝั่งแตง เมืองไชยเชษฐา (เมืองเก่า) สามารถเหมารถตุ๊กตุ๊กจากท่ารถที่ตลาดใหญ่ ระยะทาง 12 กิโลเมตร รา 40,000 กีบ/คน วัดฟางแตงเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเก่า ชาวบ้านนิยมไปสักการบูชาเพราะเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ ในสมัยสงครามโลกสหรัฐอเมริกาพยายามทิ้งระเบิดลง แต่ระเบิดทุกลุกที่ตกภายในวัดไม่ระเบิด ภายในมีที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่โบราณรอบผนังอุโบสถ และงานปฎิมากรรมปูนปั้นสีทอง ศิลปะแบบมอญ ขอม ด้านหลังวัดมีแม่น้ำเซกะมานไหลผ่าน
• วัดหลวงเมืองเก่าวะราราม : ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดฟางแตง สมัยอดีต การเดินทางไปวัดแห่งนี้ต้องขึ้นเรือข้ามฝั่งที่ท่าเรือ ค่าโดยสาร 5,000 กีบ/คน แต่ปัจจุบันมีการสร้างถนนข้ามผ่านแม่น้ำเซกะมานแล้ว วัดหลวงหรือวัดเก่าเป็นวัดแรกบนแขวงอัตตะปือ ที่ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาก่อนวัดฟางแตง บริเวณโดยรอบยังคงสภาพเดิมทุกอย่างทั้งตัวอุโบสถที่เป็นตึกคอนกรีตก่อด้วยอิฐสีเทา ใช้เป็นที่ศึกษาพระธรรม ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
• ถ้ำผา : ตั้งอยู่บนเชิงเขาปลายที่ราบสูงบอลิเวน ห่างจากตัวเมือง 3 กิโลเมตร บริเวณปากถ้ำมีหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งชาวบ้านแขวงอัตตะปือจะขึ้นมาทำบุญครั้งใหญ่ หลังงานบุญปีใหม่ 3 วัน โดยชาวบ้านทั้งแขวงและพระสงฆ์ทุกวัดจะมารวมกันที่นี่เพื่อทำพิธีสักการะบูชา สรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลหลังปีใหม่
• อนุสาวรีย์วีรชนทหารผ่านศึกลาว-เวียดนาม : ตั้งอยู่ห่างจากท่ารถโดยสารแขวงอัตตะปือประมาณ 500 เมตรไปทางเซกอง อนุสาวรีย์วีรชนทหารผ่านศึกลาว-เวียดนามเป็นรูปปั้นทหารสองนายแต่งกายในชุดทหารออกศึกมือหนึ่งกอดกัน อีกมือหนึ่งชูปืนขึ้นฟ้า เป็นวีรชนของชาวลาวและเวียดนาม สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นพี่น้องของสองชนชาติที่ร่วมกันต่อสู้ในสงครามอินโดจีนและสมัยสงครามปลดปล่อยของประเทศลาว ด้านข้างมีผนังปูนสีขาว 2 อัน หันหน้าเข้าหาอนุสาวรีย์แกะสลักเป็นรูปเหล่าทหารวางเด่นน่าเกรงขาม
• อนุสาวรีย์ประธานไกสร พรหมวิหาร : ตั้งอยู่ห่างจากวัดหลวงลัตตะมาลาม 300 เมตร อนุสาวรีย์ประธานไกสร พรหมวิหาร เป็นอนุสารีย์สีขาวตั้งเด่นอยู่กลางสนามกว้าง ที่ชาวบ้านใช้จัดพิธีการสำคัญๆของเมือง โดดยอนุสาวรีย์ตรงกลางที่ใหญ่ที่สุดสลักคำว่า ประเทศชาติ จารึก บุญคุณ ด้านซ้ายมือสลักคำว่าวีรชน นางแฮ่ว ธาตุน้อย และด้านขวาสลักคำว่า จารึกวีรชน จันทา ธาตุน้อย วางเด่นมีรั้วสีขาวล้อมรอบ ถัดมานอกรั้วมีลานเวที ชิงช้าสวรรค์ให้เด็กเล่น และมีรูปปั้นท่านประธานไกสร พรหมวิหาร อดีตประธานาธิบดีของลาวครึ่งตัวตั้งอยู่ หากได้มาชมก่อนพระอาทิตย์ตกดิน แสงตะวันจากทิศตะวันตกจะทแยงมุมเข้ามายังตัวอนุสาวรีย์เป็นแสงสีส้มอมเหลืองตัดกับสีขาวของอนุสาวรีย์สวยงามมาก เวลาเปิด 08.00-11.00 น. และ 14.00-16.00 น.
ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
• เมืองอัตตะปือเป็นเมืองเล็กๆ สามารถเดินทางท่องเที่ยวถึงกันได้สะดวก ที่พักส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองใกล้กับตลาดใหญ่ ส่วนใหญ่จะดัดแปลงมาจากบ้านพักและเปิดให้บริการในรูปแบบของเรือนพัก เรือนพักที่ขึ้นชื่อ เช่น เรือนพักสุขสมโพนอยู่เยื้องกับธนาคาร Lao May Bank โทร. (856 036) 211 046, (856 20) 560 7393
ร้านอาหาร
• ร้านอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตลาดใหญ่ เป็นอาหารแบบง่ายๆ มีตั้งแต่เช้าถึงค่ำ
การเดินทาง
• แขวงอัตตะปือเป็นแขวงตอนใต้สุดของ สปป.ลาว การเดินทางจากกรุงเทพฯ-อัตตะปือนั้น สามารถเลือกการเดินทางเหมือนกับมาแขวงเซกองทุกอย่าง เพราะอยู่ไม่ไกลกัน ใช้เส้นทางเดียวกัน ต่างกันที่รถโดยสารสายใต้ส่วนใหญ่จะมาสิ้นสุดการเดินทางที่แขวงอัตตะปือ สามารถขึ้นรถโดยสารจากเวียงจันทน์ สะหวันนะเขต เมืองปากเซ แขวงสาละวัน และแขวงเซกองใต้ได้ แต่จะสิ้นสุดที่แขวงอัตตะปือเท่านั้น

ลาว ประเทศลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ลาวใต้
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศลาว
ประเทศลาว
• ลาว ประเทศลาว ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ ประเทศที่สวยงามด้วยวัฒนธรรมและธรรมชาติ ถ้าอยากดูวิถีชีวิตในอดีตประเทศไทยเป็นอย่างไร ก็คงแนะนำให้ไปดูที่ประเทศลาวนะครับ
ทัวร์ลาว
• ทัวร์ลาว สถานที่ท่องเที่ยวลาว รวมสถานที่ท่องเที่ยวประเทศลาว เวียงจันทร์ วังเวียง เชียงขวาง หลวงพระบาง ปากเซ จำปาสัก
หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง "เมืองมรดกโลก ตัวเมืองอันสงบ อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี" หลวงพระบางเมืองหลวงเก่า อดีตราชธานีศรีสัตนาคนหุตแห่งอาณาจักรล้านช้าง
ลาวใต้ ปากเซ
• เที่ยวลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก เก็บรูปมาฝากบนเส้นทางลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู แก่งหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม แหล่งช้อปปิ้งเมืองปากเซ
ทุ่งไหหิน
• ทุ่งไหหิน เชียงขวาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงขวาง ความมหัศจรรย์ของภาชนะมีรูปทรงคล้ายไหทำด้วยหินทรายมีขนาดใหญ่มากมาย
ปราสาทวัดพู
• ปราสาทหินวัดพู ในอดีตปสาทหินวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละ อาณาจักรขอม และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน
วังเวียง
• วังเวียง เที่ยววังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลาว” เมืองที่เต็มไปด้้วยธรรมชาติ ทิวเขา สายน้ำซอง ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างแวะเวียนกันมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย
เที่ยวลาวใต้
• เที่ยวลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง มหานทีแห่งแม่น้ำโขง แองการ่าแห่งเอเชีย อยู่ห่างจากเมืองปากเซ ประมาณ 150 กิโลเมตร ที่น้ำตกคอนพะเพ็งมีร้านอาหาร ปลา่ย่าง ส้มตำ แซ่บๆ อยู่หลายร้าน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางลาวใต้
• เที่ยวลาวเหนือ เวียงจันทร์ วังเวียง เชียงขวาง หลวงพระบาง
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางลาวเหนือ
• สงกรานต์ลาว สงกรานต์ประเทศลาว
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์