บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• ท่องเที่ยวหลวงพระบาง ตลาดเช้าหลวงพระบาง บ้านผานม บ้านซ่างไห
• ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ร้านกาแฟลาว
บรรยากาศยามเช้าที่ตลาดเช้าหลวงพระบาง
บรรยากาศยามเช้าที่ตลาดเช้าหลวงพระบาง
บรรยากาศยามเช้าที่ตลาดเช้าหลวงพระบาง
บรรยากาศยามเช้าที่ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

ร้านกาแฟลาว
• บ้านผานม : "อดีตหมู่บ้านที่ทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิต"

บ้านผานม หลวงพระบาง

บ้านผานม หลวงพระบาง

ร้านของฝากหลวงพระบาง

ร้านของฝากหลวงพระบาง
• บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยบมาจากเมืองสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 250 ครอบครัว ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ในอดีตบ้านผานมเป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตและราชสำนัก ในปัจจุบันผ้าทอบ้านผานมมีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการสาธิตการทอผ้าและผ้าทอจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว อาทิ เสื้อ ย่าม ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ส่วนภายในหมู่บ้านก็สามารถเที่ยวชมหมู่บ้านได้
• สถานที่ตั้ง อยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 4 กิโลเมตร หมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำคาน
• หมายเหต ุการเดินทางไปบ้านผานม ต้องเหมารถจากในเมืองหลวงพระบาง สำหรับราคาก็ต่อรองกันเอง ประมาณ 200 - 300 บาท
ร้านของฝากหลวงพระบาง
ร้านของฝากหลวงพระบาง
ร้านของฝากหลวงพระบาง บ้านผานม หลวงพระบาง
ร้านของฝากหลวงพระบาง บ้านผานม หลวงพระบาง
• บ้านซ่างไห : "หมู่บ้านริมแม่น้ำโขงซึ่งมีอาชีพในการต้มเหล้าขาย"

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง
ของฝากหลวงพระบาง บ้านซ่างไห หลวงพระบาง
ของฝากหลวงพระบาง บ้านซ่างไห หลวงพระบาง
ของฝากหลวงพระบาง บ้านซ่างไห หลวงพระบาง
บ้านซ่างไห หลวงพระบาง
ของฝากหลวงพระบาง บ้านซ่างไห หลวงพระบาง
ของฝากหลวงพระบาง บ้านซ่างไห หลวงพระบาง
• บ้านซ่างไห อยู่ริมแม่น้ำโขงก่อนถึงบ้านปากอู 5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกับถ้ำติ่ง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเรื่องการต้มเหล้าขาว แทบทุกหลังคาเรือนจะมีการต้มเหล้า ซึ่งสามารถชมกรรมวิธีในการต้มเหล้า และเลือกซื้อเป็นของฝากกันได้ นอกจากจะมีเหล้าต้มแล้วยังมีการทอผ้า เครื่องเงินและของที่ระลึกวางจำหน่ายไว้ด้วย
หม้อต้มเหล้า บ้านซ่างไห หลวงพระบาง
หม้อต้มเหล้า บ้านซ่างไห หลวงพระบาง
เหล้าต้ม ของฝากบ้านซ่างไห หลวงพระบาง
เหล้าต้ม ของฝากบ้านซ่างไห หลวงพระบาง
ตลาดเช้า
    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนถนนลานช้าง ก่อนถึงประตูชัย ภายในตลาดเช้ามีร้านค้ามากมายตั้งแผงขายสินค้านานาชนิด ตั้งแต่ผ้าทอลาวลายโบราณ เครื่องใช้ไม้สอยในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า งานแกะสลักไม้ คล้ายกับตลาดนัดสวนจตุจักร ตรงบริเวณกลางของตลาดเช้าเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า เวียงจันทน์ มีสินค้าจากจีน ไทย เวียตนาม วางจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาช็อปปิ้งกันที่ตลาดเช้าแห่งนี้

ตลาดจีน
    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ ตลาดจีนมีลักษณะคล้ายกับห้างสรรพสินค้า ไชน่าทาวน์บ้านเรา จำหน่ายสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศจีน มีสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้เลือกช็อปปิ้งอย่างจุใจในราคาย่อมเยา


บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

ของฝากบ้านซ่างไห

ของฝากบ้านซ่างไห

ของฝากบ้านซ่างไห

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

บ้านซ่างไห หลวงพระบาง

ถังต้มเหล้า บ้านซ่างไห

ของฝากบ้านซ่างไห
ลาว ประเทศลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ลาวใต้
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศลาว
ประเทศลาว
• ลาว ประเทศลาว ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ ประเทศที่สวยงามด้วยวัฒนธรรมและธรรมชาติ ถ้าอยากดูวิถีชีวิตในอดีตประเทศไทยเป็นอย่างไร ก็คงแนะนำให้ไปดูที่ประเทศลาวนะครับ
ทัวร์ลาว
• ทัวร์ลาว สถานที่ท่องเที่ยวลาว รวมสถานที่ท่องเที่ยวประเทศลาว เวียงจันทร์ วังเวียง เชียงขวาง หลวงพระบาง ปากเซ จำปาสัก
หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง "เมืองมรดกโลก ตัวเมืองอันสงบ อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี" หลวงพระบางเมืองหลวงเก่า อดีตราชธานีศรีสัตนาคนหุตแห่งอาณาจักรล้านช้าง
ลาวใต้ ปากเซ
• เที่ยวลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก เก็บรูปมาฝากบนเส้นทางลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู แก่งหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม แหล่งช้อปปิ้งเมืองปากเซ
ทุ่งไหหิน
• ทุ่งไหหิน เชียงขวาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงขวาง ความมหัศจรรย์ของภาชนะมีรูปทรงคล้ายไหทำด้วยหินทรายมีขนาดใหญ่มากมาย
ปราสาทวัดพู
• ปราสาทหินวัดพู ในอดีตปสาทหินวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละ อาณาจักรขอม และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน
วังเวียง
• วังเวียง เที่ยววังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลาว” เมืองที่เต็มไปด้้วยธรรมชาติ ทิวเขา สายน้ำซอง ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างแวะเวียนกันมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย
เที่ยวลาวใต้
• เที่ยวลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง มหานทีแห่งแม่น้ำโขง แองการ่าแห่งเอเชีย อยู่ห่างจากเมืองปากเซ ประมาณ 150 กิโลเมตร ที่น้ำตกคอนพะเพ็งมีร้านอาหาร ปลา่ย่าง ส้มตำ แซ่บๆ อยู่หลายร้าน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางลาวใต้
• เที่ยวลาวเหนือ เวียงจันทร์ วังเวียง เชียงขวาง หลวงพระบาง
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางลาวเหนือ
• สงกรานต์ลาว สงกรานต์ประเทศลาว
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์แคชเมียร์
• INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565

ทัวร์นรวัด • KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 13 - 19 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์ภูฏาน
• PU-541 : ทัวร์ภูฏาน เมืองพาโร วัดทักซัง เมืองทิมพู เมืองปูนาคา
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์หลวงพระบาง
หลวงพระบาง หนองเขียว
       
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์