บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธาน
อุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   อุทยานแห่งชาติคลองพนม อยู่ในท้องที่ตำบลคลองสก ตำบลพนม และตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 460 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 290,000 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2543
ลักษณะภูมิประเทศ
   สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ประมาณ 80% ของเนื้อที่โดยเฉพาะตอนเหนือของพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน บางแห่งมีหน้าผาสูงชัน และสวยงาม เรียงรายสลับซับซ้อนเชื่อมติดต่อเป็นแนวสันเขา ยาวจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก จุดสูงสุดจากพื้นอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่ มีความสูงประมาณ 870 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ราบมีอยู่ประมาณ 20% ของพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 200 เมตร ปรากฏอยู่ทั่วไป
ลักษณะภูมิอากาศ
   ลักษณะภูมิอากาศของป่าแห่งนี้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับแห่งอื่น ในภาคใต้ของประเทศไทย คือ มีฝนตกชุกตลอดปีประกอบกับได้รับอิทธิพลของทะเล ซึ่งสามารถรับลมมรสุมได้ทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และอิทธิพลของภูเขาสูงที่เป็นสิ่งกีดขวางลมมรสุม มีป่าไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่น จึงทำให้ฝนตกมากกว่าในท้องที่ทั่ว ๆ ไป ซึ่งสามารถจำแนกได้ชัดเจนเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมฤดูร้อนเริ่มจากเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนโดยมีฝนตกชุกมากที่สุดระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม และมีอากาศร้อนมากที่สุดในต้นเดือนเมษายน
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
   สภาพป่าทั่วทั้งพื้นที่มีสภาพเป็นป่าดงดิบ อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้มีค่านานาชนิดขึ้นคละปะปนกันอยู่อย่างหนาแน่น ไม้ขนาดใหญ่ ได้แก่ โดแหลม ตะเคียน ยาง ตาเสือ หงอนไก่ กะบาก กะท้อน จิกเขา ขนุนป่า มะม่วงป่า เสียดค่าง อินทนิล นาคบุตร ลำแพนเขา มังคะ จำปาป่า ยมหอม ฯลฯ ไม้พี้นล่าง ได้แก่ ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ระกำ หวายชนิดต่างๆ เต่าร้าง กูด เฟิร์น ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบไม้เถานานาชนิดขึ้นอยู่ทั่วๆไป มีความชุ่มชื้นเขียวชะอุ่มตลอดปี
เนื่องจากสภาพป่าแห่งนี้ มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด สัตว์ป่าที่สำคัญ ได้แก่ ช้าง กวาง สมเสร็จ เสือ หมี เลียงผา หมูป่า ชะนี ลิง ค่าง ไก่ฟ้า กระรอก เก้ง กระจง นกนานาชนิด และสัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆ
แหล่งท่องเที่ยว
    น้ำตกเขาวงก์ อยู่ห่างจากถ้ำน้ำลอดเขาวงก์ประมาณ 2 กม. เป็นน้ำตกสูง 8 ชั้นที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ
    เส้นทางศึกษาธรรมชาติ "ต้นไม้ใหญ่" อยู่บริเวณหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 2 กม. มีจุดเด่นของเส้นทางคือ "ต้นกระบากขาว" และจุดชมวิวบนโขดหินที่สวยงานโดดเด่น
    น้ำตกโตนไทร เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี มีความสูง 12 ชั้น อยู่ห่างจากหมู่บ้านสะพานนาคประมาณ 3.5 กม. มีทางรถยนต์เข้าถึงหมู่บ้านและเดินเท้าต่อจนถึงน้ำตก ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
    ถ้ำแก้ว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองพนมประมาณ 2 กม. โดยเดินเลียบตีนเขาไปถึงปากถ้ำประมาณ 1 กม. ภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย สวยงามแปลกตามากมาย แบ่งเป็น 4 ห้อง ใช้ระยะเวลาเดินชมประมาณ 10 นาที
    ถ้ำน้ำลอดเขาวงก์ ภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่านตลอด มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และฝูงค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก ใช้เวลาเดินภายในถ้ำประมาณ 40 นาที ถ้ำนี้อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองพนม (ที่ 1 บ้านคลองพนม) ประมาณ 5 กม.
    เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำ "ล่องแก่งลำน้ำคลองพนม-บ้านเบญจา
เริ่มต้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติคลองพนม (หน่วยบ้านคลองพนม) จะใช้ระยะเวลาในการล่องแก่งประมาณ 4 ชั่วโมง ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การล่องแก่งคือช่วงน้ำหลาก ประมาณเดือนสิงหาคม-ธันวาคม
    บัวผุด เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกาฝากชนิดหนึ่งอาศัยกินน้ำเลี้ยงจาก "ย่านไก่ต้ม" พบมากบริเวณเขาหลังบ้านถ้ำผึ้ง โดยมากดอกบัวผุดจะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม
    ไผ่เฉียงรุน เป็นไผ่ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสำรวจพบในประเทศไทย มีเส้นรอบวงประมาณ 60-80 เซนติเมตร ขนาดลำต้นยาวประมาณ 30-40 เมตร สำรวจพบอยู่บนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ บน "เขาพรุชิง" ไผ่เฉียงรุนจะไม่ขึ้นปะปนกับไผ่อื่น จะอยู่เป็นหมู่ ๆ กอละ 20-30 ลำ
บ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
    อุทยานแห่งชาติคลองพนม ได้จัดสถานที่การเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
การเดินทาง
   รถยนต์ โดยใช้เส้นทางหลวงสายสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่าซึ่งตัดผ่านบริเวณที่ดินของหน่วยงานสหกรณ์นิคมพนม และมีทางแยกเข้าป่าแห่งนี้ (เป็นทางชักลากไม้ของผู้รับสัมปทานทำไม้ตัดผ่านเข้าไปในเขตประมาณ 10 กิโลเมตร บริเวณที่คาดว่าควรจะเป็นที่จัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่ประมาณ กม.ที่ 75 ถึงประมาณ กม.ที่ 113 (ซึ่งเป็นสันเขาแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดพังงา)
สถานที่ติดต่อ
   อุทยานแห่งชาติคลองพนม เลขที่ 107 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี 84250

สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยเกลื่อน เขื่อนใหญ่ ใข่แดง แหล่งธรรมะ
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์