บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซูข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธาน
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตั้งอยู่ในท้องที่ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ 145/1 ถนนตลาดล่าง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะภูมิประเทศ
    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ 42 เกาะ มีเกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวจิ๋ว เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะไผ่ลวก เกาะคา เกาะหินดับ เกาะผี เกาะวัวกันตัง เกาะแม่ยัด เกาะวัวเตะ เกาะนายพุด เกาะช้างโทรม เกาะหนุมาน เกาะท้ายเพลา เกาะหัวกล้อง และเกาะโคบาน เป็นต้น สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนเกือบทั้งหมด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 10 เมตร จนถึง 400 เมตร ลักษณะของเกาะเป็นโครงสร้างของหินปูน จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรง รวมทั้งการกร่อนทางกายภาพและดินฟ้าอากาศ ทำให้เกิดถ้ำและหน้าผา และรูปร่างของเกาะที่มีลักษณะแปลกๆ เช่น บางแห่งคล้ายกับปราสาทหินพิมายหรือนครวัดอันเก่าแก่
ลักษณะภูมิอากาศ
    หมู่เกาะอ่างทอง มีลมมรสุมพัดผ่านทำให้ฝนตกชุก คลื่นพายุรุนแรง ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,000 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน สภาพอากาศถึงแม้จะค่อนข้างร้อนแต่ไม่อบอ้าว ทั้งนี้ เพราะเป็นช่วงคลื่นลมสงบเหมาะแก่การเดินเรือที่สุด
พรรณไม้และสัตว์ป่า
    อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นน้ำ ส่วนที่เป็นพื้นดินมีเพียง 18 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่เท่านั้น สภาพป่าโดยทั่วไปมีไม้ขนาดใหญ่น้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูน มีเนื้อดินเป็นชั้นบาง ซึ่งสามารถจำแนกพื้นที่ป่าออกได้ เป็น 4 ประเภท ได้แก่
    ป่าดิบแล้ง พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พลองใบใหญ่ จิกเขา สลัดได กล้วยไม้รองเท้านารี ช่องอ่างทอง เป็นต้น
    ป่าชายหาด พันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในป่าประเภทนี้ ได้แก่ หูกวาง โพทะเล กระทิง เป็นต้น
    ป่าเขาหินปูน พันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เป็นไม้ขนาดเล็ก ได้แก่ เป้ง สลัดได พลับพลึง เป็นต้น
    ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าประเภทนี้มีเพียงชนิดเดียวคือ โกงกางใบเล็ก
    สัตว์ป่า และสัตว์น้ำ ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นใต้ นกขุนทอง นกแก๊ก นอกจากนั้นยังพบปลาโลมา และปลาวาฬ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญคือ ปลาทู นอกจากนั้นยังพบ ปะการังที่สวยงามซึ่งได้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่เป็นจำนวนมาก
แหล่งท่องเที่ยว
    ทะเลใน หรือทะเลสาบกลางภูเขาอยู่บนเกาะแม่เกาะ เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูนที่สูงสลับ ซับซ้อนแต่มีอุโมงค์ใต้น้ำที่เชื่อมต่อกับทะเล การกำเนิดของทะเลสาบน้ำเค็มนี้ได้มีการสันนิษฐานว่า เกิดจากการยุบตัวของหินชั้นล่างทำให้เกิดบ่อยุบ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับหมู่เกาะ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในกระบวนการเดียวกับการเกิดถ้ำ

    เกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง เป็นจุดที่มีแนวปะการังและหาดทรายขาวสะอาด
    เกาะวัวตาหลับ อยู่บริเวณอ่าวคาเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ด้านหน้าของที่ทำการฯ เป็นหาดทรายขาวสะอาดเหมาะแก่การเล่นน้ำ นอนเล่นพักผ่อนริมหาด เมื่อขึ้นไปจุดชมวิวบนยอดเขา ระยะทางประมาณ 500 เมตร จะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองทั้งหมดที่ทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวด้วยรูปร่างต่างๆ แปลกตา นอกจากนี้ยังมีถ้ำบัวโบกซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่มีความแปลกและเด่นทางธรณีวิทยา โดยเฉพาะหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงามดูคล้ายดอกบัวบาน
   เกาะสามเส้า ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะแม่เกาะ เป็นแหล่งปะการังที่สวยงาม และมีสะพานหินธรรมชาติที่ยื่นโค้งออกไปในทะเล มีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะแก่การตั้งแค็มป์พักแรมและว่ายน้ำชมปะการัง

บ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
    มีบ้านพักทางการที่ตั้งในอุทยานฯ
การเดินทาง
   รถยนต์ กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางสายธนบุรี–ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 ถึงสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 644 กิโลเมตร เดินทางต่อจนถึงอำเภอดอนสัก ถึงท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
   
เครื่องบิน โดยสายการบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากกรุงเทพฯ–สุราษฎร์ธานี และของบริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด เปิดบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ–เกาะสมุย ไป-กลับทุกวันใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
   
เรือ การเดินทางจากเกาะสมุย ไปยังอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยทางเรือโดยสาร(เรือทัวร์)
   
รถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีบริการเดินรถทุกวัน ผู้โดยสารต้องเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟพุนพิน แล้วต่อรถยนต์หรือรถโดยสารเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเดินทางต่อโดยรถโดยสารประจำทางสายสุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย
   รถโดยสารประจำทาง การเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าสู่อำเภอเกาะสมุย ระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร หรือเดินทางโดยเรือเร็วของบริษัทส่งเสริมทราเวล เซ็นเตอร์ จำกัด จากท่าเรือท่าทอง สุราษฎร์ธานีถึงท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย บริการวันละ 2 เที่ยว เที่ยวไปเวลา 07.30 น. และ 14.30 น. เที่ยวกลับจากท่าเรือหน้าทอนถึงท่าเรือท่าทอง ออกเวลา 07.15 น. และ 14.30น. และ เรือธรรมดา (เรือนอน) ออกจากท่าเรือบ้านดอน สุราษฎร์ธานี เวลา 23.00 น. ถึงเกาะสมุยเวลา 05.00 น. เที่ยวกลับออกจากเกาะสมุยเวลา 21.00 น. ถึงสุราษฎร์ธานี เวลา 04.00 น.
สถานที่ติดต่อ
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 145/1 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี 84000

สุราษฎร์ธานี เกาะเต่า เกาะนางยวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยเกลื่อน เขื่อนใหญ่ ใข่แดง แหล่งธรรมะ
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์