บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซูบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[NAN-4] : น่าน ล้านนาตะวันนออก ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ
วัดภูมินทร์ ดอยภูคา พระธาตุแช่แห้ง แพร่ แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช
(พักโรงแรม 3 คืน)
     โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวน่าน ร่วมงานพิธีสืบชะตาแบบล้านนา พร้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย นำเที่ยวโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตราฐานและบริการอาหารเลิศรส

พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุแช่แห้ง

วัดภูมินทร์

เสาดินแพะเมืองผี

รายละเอียดโปรแกรม

ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว

วัดช้างค้ำ

กระซิบรักน่าน

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

วัดหนองบัว

ดอยภูคา

ดอยภูคา

พิพิธภัณฑ์น่าน

วัดหนองแดง
• โปรแกรมการเดินทาง
• วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 (ท่านละ 7,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
• วันที่ 31 ธันวาคม - 3 มกราคม 2564 (ท่านละ 7,900.-บาท เปิดจองแล้ว)
วันแรก : กรุงเทพฯ - แพร่ พระธาตุช่อแฮ แพะเมืองผี น่าน
06.00 น.   พร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
(สำหรับกรุ๊ปเหมาหมู่คณะท่านสามารถกำหนดจุดนัดหมายขึ้นรถได้ครับ)
06.30 น.   ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่พิษณุโลก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพภูฟ้าไทย จ.พิษณุโลก (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.แพร่ นำท่านนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาลเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม แพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาดแปลกตา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.น่าน นำท่านเข้าที่พักที่ อ.นาน้อย
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...(พักรีสอร์ทที่นาน้อย ห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สอง : ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ พระธาตุแช่แห้ง
05.30 น.   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวผาชู้ และ ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ (หากวันไหนไม่มีทะเลหมอกก็จะเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา) จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย ปฎิมากรรมธรรมชาติของหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้มที่มีรูปทรงต่างๆ นำท่านเดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน ชม งาช้างดำ งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก (ปิดวันจันทร์และอังคารครับ) ให้ท่าน ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี แวะถ่ายรูปเก๋ๆกับ ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ จากนั้นนำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ นำท่านนมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ และชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ และนำท่านนมัสการศาลหลักเมืองน่าน ที่ วัดมิ่งเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปัว
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......(พักรีสอร์ท อ.ปัว ห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติดอยภูคา พิธีสืบชะตาวัดหนองแดง วัดหนองบัว วัดพระธาตุเขาน้อย
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้มหัศจรรย์ ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นแวะถ่ายรูปกับบรรยากาศทุ่งนาที่ ร้านกาแฟตูบนาไทลื้อ แวะซื้อของฝาก ผ้าทอลำดวน
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันร้านอาหารเรณู (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนาให้กับสมาชิกโดยเจ้าอาวาสวัดหนองแดง จากนั้นนำท่านชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน) ที่ วัดปราง นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จากนั้นชมวิวทิวทัศน์นามเย็นที่ วัดพระธาตุเขาน้อย และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารสุริยา (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......(พักโรงแรมในเมืองน่าน ห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สี่ : พิษณุโลก พระพุทธชินราช - กรุงเทพฯ
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันร้านอาหาร จ.พิษณุโลก (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากกลับบ้านที่ จ.นครสวรรค์
20.00 น.  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก (ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
ท่านละ 7,900.-บาท
ท่านละ 7,900.-บาท
ท่านละ 6,900.-บาท
เพิ่มท่านละ 1,800.-บาท
: ลูกค้าเก่า ลดท่านละ 200.-บาท
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
• บนจุดชมวิวดอยเสมอดาว อากาศหนาวและลมพัดแรง ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับ
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม....
• อุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี จุดชมวิว ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่สวยงาม
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็น “หอคำ” ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ อาคารแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่พบในจังหวัดน่าน ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้ง งาช้างดำ วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมือง
• วัดภูมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2139 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ความสวยของวัดภูมินทร์คือเป็นพระอุโบสถและพระวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจตุรมุข (กรมศิลปากร ได้สันนิษฐานว่าเป็นอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย) ตรงใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สี่องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ (พระประธานจตุรทิศ) ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อ ที่เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต
• ดอยภูคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพันธ์ไม้หลากหลาย ต้นชมพูภูคา เต่าร้างยักษ์ (เต่าร้างน่านเจ้า) เป็นพรรณไม้ที่มีชนิดเดียว ในประเทศไทยพบเพียงที่เดียวที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา รวมทั้งมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติ
• บ้านร้องแง เป็นบ้านไทยลื้อ บรรพบุรุษสืบเชื้อสายจากชาวไทยลื้อ แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน มีวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกายอย่างไทยลื้อ ทอผ้าใช้เอง ลักษณะบ้านเรือนแบบไทยลื้อ มีภาษาพูด เป็นของตนเอง
• พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะของชาวล้านนา) เป็นปูชนียสถานที่สำคัญมีอายุกว่า 600 ปี พญาการเมือง โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร บุด้วยทองเหลืองปิดทองคำเปลวหมดทั้งองค์
• พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาลของชาวล้านนา เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ศิลปะเชียงแสน สูง 33 เมตร
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์